OP-Maailma Indeksi

OP-Maailma Indeksi B

Yhdellä sijoituksella maailmanlaajuinen hajautus

OP-Maailma Indeksi on kustannustehokas tapa hajauttaa varoja osakemarkkinoille ympäri maailmaa. Matalien palkkioiden vuoksi OP-Maailma Indeksi on oivallinen vaihtoehto pitkäaikaiseen säästämiseen. Indeksirahastoihin sijoittaminen vaatii hieman sijoitusosaamista, sillä sijoittajan tulee hahmottaa oma riskinsietokyky ja sijoittaa indeksirahastoihin vain sen verran kuin on valmis sietämään osakemarkkinoihin liittyvää arvonvaihtelua.

  • Rahaston sijoitukset perustuvat maailmanlaajuisesti hajauttavaan MSCI World ESG Universal NET-vertailuindeksiin.
  • Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,39 % 0,00 %

Rahaston tuotto-osuuksiin sovelletaan 30.000 euron minimimerkintärajoitusta. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maailma Indeksin varat sijoitetaan maailmanlaajuisesti kehittyneille markkinoille, joista rakentuu salkkuun maailmantalouden näkymiä tasaisen varmasti seuraava kivijalka. OP-Maailma Indeksi sopii korkeita tuottoja hakevalle sijoittajalle, jolta löytyy riskinsietokykyä sekä halua seurata itse markkinoiden tapahtumia ja hoitaa sijoituksiaan niiden mukaisesti. Salkunhoitajan roolina on lähinnä rahaston kustannustehokas toteuttaminen indeksin mukaan.

OP-Maailma Indeksi soveltuu mainiosti minkä tahansa salkun hajauttamiseen. Matalien palkkioiden ja korkean pitkän aikajänteen tuotto-odotuksen vuoksi indeksirahastot täydentävät oivallisesti muita sijoituskohteita esimerkiksi pitkäaikais- ja eläkesäästäjän portfoliossa. OP-Maailma Indeksiä suositellaan ensisijaisesti tilanteessa, jossa osuuksia halutaan lunastaa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Rahasto on passiivinen indeksirahasto. Se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen indeksiä, joka hyödyntää ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkee pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Koska rahasto on passiivinen indeksirahasto, ei rahastonhoitaja voi tehdä yksittäisiä poissulkupäätöksiä. Rahasto pohjautuu indeksiin, josta on poissuljettu yhtiöt, joilla on yhteyksiä kiistanalaisten aseiden tuotantoon. Lisäksi indeksistä on poissuljettu yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja (YK Global Compact, sekä OECD ohjeet monikansallisille yrityksille) ja yhtiöt, joilla on erittäin vakavia ESG-rikkomuksia.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Vertailuindeksi huomioi yhtiöiden ESG-arvosanan, ja painottaa paremman ESG-arvion saaneita yhtiöitä.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Rahasto pohjautuu MSCI ESG Universal -indeksille, joka hyödyntää sekä MSCI ESG Rating, että MSCI ESG Rating Trend -tietoa, jonka pohjalta painotetaan paremman arvion saaneita yhtiötä. ESG Rating analyysi analysoi myös yhtiön hyvän hallintotavan tason.

OP-Maailma Indeksi -sijoitusrahasto on passiivinen indeksirahasto, jonka varat sijoitetaan MSCI World ESG Universal Net -indeksin mukaisesti maailmanlaajuisesti hajauttaen suurien pörssilistattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tämä tarkoittaa sitä, että rahaston sijoitukset jakaantuvat kulloinkin vertailuindeksiin
kuuluviin maihin ja toimialoille samassa suhteessa kuin vertailuindeksissä.

Koska rahasto pyrkii mahdollisimman tarkoin vertailuindeksin tuottoon, se pitää vain pientä käteiskassaa lunastuksia varten. Lunastuksista ja merkinnöistä johtuvan kaupankäyntitarpeen vähentämiseksi rahasto voi käyttää salkunhoidossaan rajoitetusti johdannaisinstrumentteja.

Koska rahaston varat on sijoitettu markkina-arvoltaan suurimpien yhtiöiden osakkeisiin, sen sijoitukset voivat keskittyä merkittävästi tietyille toimialoille, kuten rahoitusalaan ja teollisuuteen.

Rahaston salkussa tehdään muutoksia lähtökohtaisesti vain indeksin tarkistusten yhteydessä kerran vuodessa, mistä syystä rahaston kaupankäyntikulut ovat verrattain pienet.

Rahasto on passiivinen indeksirahasto. Se edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen indeksiä, joka hyödyntää ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkee pois tiettyjä sijoituskohteita. 

Poissulkeminen: Koska rahasto on passiivinen indeksirahasto, ei rahastonhoitaja voi tehdä yksittäisiä poissulkupäätöksiä. Rahasto pohjautuu indeksiin, josta on poissuljettu yhtiöt, joilla on yhteyksiä kiistanalaisten aseiden tuotantoon. Lisäksi indeksistä on poissuljettu yhtiöt, jotka ovat rikkoneet kansainvälisiä normeja (YK Global Compact, sekä OECD ohjeet monikansallisille yrityksille) ja yhtiöt, joilla on erittäin vakavia ESG-rikkomuksia.

ESG-tiedon hyödyntäminen sijoituskohteiden analyysissa: Vertailuindeksi huomioi yhtiöiden ESG-arvosanan, ja painottaa paremman ESG-arvion saaneita yhtiöitä.

Yhtiökokoukset: Rahasto äänestää yhtiökokouksissa palveluntarjoajan välityksellä vastuullisuusnäkökulmia huomioivan OP-Rahastoyhtiön omistajaohjauksen periaatteiden mukaisesti.

Toimintaperiaatteet hyvien hallintotapojen arvioimiseksi: Rahasto pohjautuu MSCI ESG Universal -indeksille, joka hyödyntää sekä MSCI ESG Rating, että MSCI ESG Rating Trend -tietoa, jonka pohjalta painotetaan paremman arvion saaneita yhtiötä. ESG Rating analyysi analysoi myös yhtiön hyvän hallintotavan tason.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
OP Varainhoito Oy
Vertailuindeksi
MSCI World ESG Universal Index
Perustamispäivä
29.09.2017
ISIN
FI4000261136
Osuussarja
Tuotto-osuus
Rahaston koko
545 Meur
Osuuden arvo (02.06.)
140,34 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (01.06)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maailma Indeksi B +3,18 % +5,14 % +2,29 % +3,70 % +12,27 % +9,35 %
Vertailuindeksi +2,94 % +5,12 % +2,32 % +3,73 % +12,34 % +9,59 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Maailma Indeksi B −7,44 % +29,70 % +4,90 % +31,70 % −13,13 % +11,04 %
Vertailuindeksi −4,11 % +30,02 % +5,63 % +31,93 % −13,29 % +11,02 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maailma Indeksi B 15,90 % - -
Vertailuindeksi - - -

Muistathan, että sijoittamiseen liittyy aina riskejä. Sijoitusten arvo voi nousta ja laskea, ja sijoittaja voi menettää sijoittamansa pääoman osittain tai kokonaan. Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy ja salkunhoitajana toimii OP Varainhoito Oy. Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kaupankäyntikulut: OP-Palvelukiinteistöt-, OP-Metsänomistaja-, OP-Vuokratuotto- ,OP-Alternative Portfolio- ja OP-Private Equity -erikoissijoitusrahastot.