Kolme vesipisaraa vihreällä lehdellä.

OP-Puhdas Vesi

Tuottoa rahalle, ratkaisuja vesiongelmiin

Puhdas vesi on elinehto ja monin paikoin silti harvojen ylellisyyttä. Maailman Pankin arvion mukaan pula puhtaasta juomavedestä tulee koskettamaan kolmasosaa koko maailman väestöstä viimeistään vuoteen 2025 mennessä. Sijoittamalla voi parantaa maailmaa. OP-Puhdas Vesi tarjoaa tuottavan sijoituskohteen ohella mahdollisuuden vaikuttaa vesiongelmien ratkaisemiseen.

  • Sijoituskohteena yritykset, joiden liiketoiminnan ydin liittyy puhtaan veden riittävyyteen tulevaisuudessa.

OP-Puhdas Vesi

Palkkiot verkossa

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallinnointipalkkio Lunastuspalkkio
0,75 % 1,80 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

Ilman vettä ei voi elää eikä vettä voi korvata. Vaikka vesi itsessään ei ole ehtyvä luonnonvara, vain alle prosentti maailman vesivarannoista on ihmisen hyödynnettävissä. Juomakelpoisen veden määrä myös vähenee jatkuvasti saastumisen, pohjavesien hupenemisen ja ilmastonmuutoksen seurauksena. Samaan aikaan väestönkasvu ja nouseva elintaso kasvattavat vedenkulutusta kaikkialla. Yksin Yhdysvalloissa puhtaan veden tarve on kolminkertaistunut 30 vuodessa, vaikka väestö on kasvanut vain puolella. Kiinassa puhtaan veden puute koettelee jo kahta kolmasosaa kaupungeista ja voimakas kasvu pahentaa vesipulaa. Vesi onkin haaste kaikkialla. Kehittyneissä talouksissa rahaa nielee rappeutuvan infrastruktuurin kunnostaminen ajanmukaiseksi. Kehittyvissä talouksissa investoinnit painottuvat toimivan vesihuollon rakentamiseen sekä saastumiseen hillitsemiseen. Vesihuoltoon joudutaan investoimaan valtavia summia jo aivan lähivuosina.

Vesiongelmien ratkaisut piilevät kulutuksen, jakelun, puhdistuksen ja tuotannon innovaatioissa. Yritykset, jotka onnistuvat tehostamaan puhtaan veden saatavuutta ja jakelua ovat etulyöntiasemassa. Yhtälö on sijoittajalle selvä. Puhtaan veden hinta nousee. Kysyntä vesiosaamiselle kasvaa. Vesiongelmien globaali luonne tarjoaa puhtaaseen veteen sijoittavalle luontevan tilaisuuden salkun maantieteelliseen hajautukseen ja toimialan monimuotoinen yritysrakenne mahdollistaa sekä kasvu- että arvoyhtiöiden huomioimisen.

OP-Puhdas Vesi on tarkoitettu vastuulliselle säästäjälle, joka etsii rahoilleen tuottoa ja haluaa samalla edistää puhtaan veden riittävyyteen liittyvien ongelmien ratkaisua. Koska rahasto sijoittaa varansa osakemarkkinoille, voi sen arvo vaihdella huomattavasti markkinatilanteen mukaan ja vesiteeman mukaisesti sijoitettaessa osakkeiden arvonkehitys voi poiketa merkittävästi osakemarkkinoiden yleisestä arvonkehityksestä. Euroalueen ulkopuolisten osakesijoitusten osalta rahastoon kohdistuu myös valuuttariskiä. Rahastoa suositellaan ensisijaisesti sijoittajalla, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan yhdeksän vuoden kuluttua.

OP-Puhdas Vesi -rahaston kesäkuun tuotto 4,8 % 

OP-Puhdas Vesi tuotti kuun aikana 4.8%. Merkittävimmät kuukauden tuottokehitykseen positiivisesti vaikuttaneet sijoitukset olivat Xylem, Danaher ja Idex. Merkittävimmät kuukauden tuottokehitykseen negatiivisesti vaikuttaneet sijoitukset olivat Costain, Coway ja HD Supply Holdings.

Osakemarkkinoilla kesäkuu oli vahva. Koroissa laskua on nähty laajalla rintamalla samalla, kun negatiivista tuottoa tarjoava korkomassa jatkaa kasvuaan. Kehityksen taustalla on keskuspankkien vahvistuva viesti siitä, että talouden kasvaneisiin riskeihin vastataan keventämällä rahapolitiikkaa entisestään. Keskuspankit tuntuvat asettaneen itsensä asemaan, jossa talouskasvun hidastumisen uhkaakaan ei hyväksytä, vaan kaikkiin epävarmuuksiin vastataan lisäelvytyksellä. Kauppasodan kasvettua kevään mittaan uhkaamaan talouskasvua aiempaa vakavammin, ovat keskuspankit Fedin johdolla lähteneet lisäämään panoksia jo aiemmin alkuvuodesta keventyneisiin odotuksiin. Keskuspankkien reaktiivisuuden taustalla on talouskasvun edelleen jatkuva pehmeneminen sekä inflaatio-odotusten laskeminen. Erityisesti teollisuuden tilanne on heikentynyt vahvasti Yhdysvaltain ja Kiinan kauppasodan lisätessä epävarmuutta. Vaikka kuun lopussa saavutettiinkin välirauha ja päätettiin palata neuvottelupöytään, on varsinainen sopu edelleen kaukana, eikä siksi epävarmuus ole poistunut markkinoiltakaan.

Joonas Hämäläinen 
salkunhoitaja

OP-Puhdas Vesi on osakerahasto, joka sijoittaa varansa vesitoimialan yrityksiin sekä kehittyneillä että kehittyvillä osakemarkkinoilla painottaen kestävän kehityksen periaatteita noudattavia yrityksiä, joiden liiketoiminnan ydin liittyy puhtaan veden riittävyyteen tulevaisuudessa. Pullotettu vesi liittyy elintarvikesektoriin ja vesivoima energiasektoriin, joten ne eivät kuulu OP-Puhdas Vesi -rahaston sijoituskohteisiin.

Rahasto pyrkii saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Salkunhoitaja voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja poiketa merkittävästi vertailuindeksin mukaisesta koostumuksesta, painotuksista tai riskitasosta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Juha Asikainen, Joonas Hämäläinen
Vertailuindeksi
S&P Gb Water USD NTR
Perustamispäivä
14.11.2012
ISIN
FI4000048442
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
53 Meur
Osuuden arvo (18.07.)
187,60 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (18.07)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Puhdas Vesi A +0,75 % +4,34 % +15,02 % +14,35 % +7,18 % +5,83 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Puhdas Vesi A +9,55 % -3,06 % +12,92 % +7,89 % -10,77 % +23,36 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Puhdas Vesi A 10,46 % 1,41
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.