OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä

 • Rahastosäästäminen kannattaa

  OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

 • Tasapainoinen rahasto

  Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Maltillinen-rahastoa ilman kuluja. 

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OP:n säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

 
Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 50 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Elokuun aikana talouskasvussa on nähty hienoista yskähtelyä luottamuslukujen ja vähittäiskaupan hidastuessa. Kasvu on edelleen vahvaa, mutta huippuvauhti on selvästi jo ohitettu. Epäröinnin taustalla on varmasti osin deltavariantin leviäminen ja sen aiheuttama varovaisuus, mutta vaikutusta on myös Kiinan kasvun selkeällä hidastumisella. Kiinan valtion toimet, joilla suurten yhtiöiden valtaa pyritään suitsimaan, ovat vaikuttaneet globaalin kasvumoottorin toimintaan hidastavasti. Toki talouskasvu olisi globaalisti muutoinkin maltillistumassa, koska helpoin kasvupyrähdys koronakriisistä jo meni. Keskuspankit ovat hankalassa tilanteessa kasvun palauduttua jo pandemiaa edeltävälle tasolle ja inflaation jatkaessa tukevana. Haluja olisi jo vähentää tukitoimia, mutta sen toteutus tuntuu olevan vaikeaa. Puheet arvopaperiostojen vähentämisestä ovat käynnissä, ja todennäköisesti etenemässäkin ainakin Fedin osalta loppuvuoden aikana, mutta puheisiin liitetään edelleen paljon varovaisuutta osoittavia lisälausekkeita. On hyvä muistaa, että kun arvopaperiostoja aletaan vähentämään, ei se kuitenkaan tarkoita rahapolitiikan kiristämistä, vaan alkuun ainoastaan lisätuen hidastamista ja joskus ensi vuoden aikana tuen lisäämisen lopettamista. Kiristämiseen on edelleen matkaa. Elokuu oli vahva kuukausi sijoitusmarkkinoiden osalta. Osakemarkkinoilla nautittiin keskuspankkien varovaisuudesta, hyvästä tuloskasvusta ja äärimmäisen matalista koroista. Yhdysvallat oli elokuussa kovimmassa vedossa kehittyneistä markkinoista ja kehittyvien osalta Intia osoitti erittäin vahvaa vetoa. Korkomarkkinoilla riskillisemmät luokat toimittivat mukavasti tuottoja, mutta valtionlainoissa ja IG-yrityslainoissa tuotot jäivät heikoiksi hienoisesti nousseiden korkojen myötä. Valuuttamarkkinoilla kuukausi oli vakaa, joskin loppukuusta euro lähti vahvistumaan useimpia valuuttoja vastaan, eräiden EKP:n jäsenten puhuessa tuen vähentämisestä. Talouskasvu on edelleen vahvaa ja tuloskasvu on myös osoittanut vahvuutensa. Yritykset näkevät myös jatkokehityksen positiivisena. Edellytykset hyvälle kehitykselle jatkossa ovat siis olemassa, etenkin mikäli virustilanne rauhoittuu hieman rokotusten myötä. Suuret ja pidempiaikaiset elvytystoimet infrastruktuurin puolella ovat vasta lähdössä liikkeelle, tukien kasvunäkymää pitkälle tulevaisuuteen.

Nostimme osakkeet takaisin ylipainoon elokuun alkupuolella. Talouskasvu jatkuu edelleen tukevana, vaikka nopein toipuminen onkin jo nähty. Myös yritysten tuloskasvu on hyvin vahvaa. Yritykset näkevät myös jatkon positiivisena. Korkotaso on samaan aikaan pysynyt hyvin matalana ja jopa laskenut kevään tasoista, tarjoten yhä vähemmän houkuttelevan vaihtoehdon osakkeille. Tulevaisuudessa kasvu jatkunee trendikasvun yläpuolella ja keskuspankkien tuki markkinoille säilyy toistaiseksi vahvana, vaikka jatkossa hieman pienenisikin. Näin ollen riskillisillä omaisuuslajeilla on edelleen edellytykset hyvään kehitykseen.

Osakesijoituksissa painotamme syklisiä yhtiöitä ja arvotyyliä, mutta olemme vähentäneet niitä hieman lisäten salkkuun myös laatupainotusta. Maantieteellisesti ylipainotamme Eurooppaa sekä kehittyviä talouksia. Globaali talouskasvu on vahvistumassa merkittävästi ja sen myötä myös tuloskasvu paranee. Tyyliperusteisesti olemme myös pitäneet painotuksemme pienyhtiöihin ennallaan.

Koroissa alipainotamme korkoriskiä ja olemmekin kasvattaneet tätä alipainotusta kesäkuussa, korkojen laskettua tarjoten houkuttelevan paikan. Kohdistamme sijoituksista osan euroalueen ulkopuolelle. IG--lainat ovat ylipainossa korkosalkun sisällä, mutta HY-lainat laskimme alipainoon osakepainon noston yhteydessä. Alipainotamme valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia.

Säästäjän rahastot saavuttivat elokuun lopussa jälleen uudet kaikkien aikojen korkeimmat arvonsa.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2445 Meur
Osuuden arvo (22.09.)
153,89 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (22.09)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A −0,30 % +1,95 % +5,48 % +15,28 % +6,27 % +4,50 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +3,79 % +2,51 % −7,41 % +14,44 % +3,27 % +8,46 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 5,77 % 2,74 2,58
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut 1.1.2021 alkaen

 • Arvo-osuustili ja säilytys 0 €: Koti- ja ulkomaisten osakkeiden ja ETF:ien säilytys ilman kuukausimaksuja. 
 • Rahastojen ostot ja myynnit 0 €: Osta, myy ja vaihda lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja sekä kerrytä rahastosäästämisestä OP-bonuksia.*
 • Edut osakekaupankäynnistä:
  • 1 %:n välityspalkkiokatto Suomen ja Ruotsin osakkeista sekä arvopapereista – osakkeista, warranteista ja ETF:stä.
  • Välityspalkkio 0,05-0,17 % eli mitä enemmän kauppaa käyt, sitä alhaisemmat kaupankäyntikustannukset. Edellä mainitut edut voimassa OP-mobiilissa, OP-yritysmobiilissa ja op.fi-palvelussa.
 • Osakeanalyysi 0 €: maksuton osake- ja markkina-analyysi. 
 • Vakuutussäästämisen edut: Vakuutuksen avaaminen, sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto on kulutonta. Sijoitussidonnaiset vakuutussäästöt kerryttävät OP-bonuksia.

*OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -rahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista.

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.