OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä
1

Rahastosäästäminen kannattaa

OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

2

Tasapainoinen rahasto

Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

3

Omistaja-asiakkaan edut

Omistaja-asiakas ostaa, myy ja vaihtaa suurinta osaa rahastoja ilman erillisiä kuluja.

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OPn säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.
OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen – rahaston sijoituspolitiikka

Valtaosa OP-Maltillinen-rahaston sijoituksista tehdään toisiin sijoitusrahastoihin, joten sijoitukset tulevat jakautuneiksi laajasti eri liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin ja osakkeisiin. Perustilanteessa puolet rahaston varoista on sijoitettuna osakemarkkinoille ja toinen puolikas korkomarkkinoille. Molempien sijoitusten osuus voi kuitenkin vaihdella 30‒70 prosentin välillä.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Osakemarkkinoiden voimakas korjausliike sai joulukuussa jatkoa marraskuussa tapahtuneen tasaantumisen jälkeen. Laskun myötä kaikki maailman pääosakemarkkinat putosivat negatiivisille tuottolukemille kuluvan vuoden osalta. Lasku oli joulukuun aikana voimakkainta Yhdysvalloissa, mutta kaikki muutkin kehittyneet markkinat olivat kovassa pudotuksessa. Hermostuneisuus kumpuaa pitkälti pelosta, että talouskasvu on hidastumassa voimakkaasti samalla kun Yhdysvaltain keskuspankki Fed jatkaa rahapolitiikkansa kiristämistä. Talouskasvun osalta paras kasvuvaihe on ohitettu ja tämä luonnollisesti lisää epävarmuutta. Aiemmin tunnelmaa rasittaneet poliittiset asiat ovat kehittyneet positiivisemmin. Aavistuksen parempi tunnelma ei kuitenkaan ole riittänyt kannattelemaan markkinoita.

OP-Maailma rahaston tuotto oli voimakkaasti negatiivinen. Rahaston tuotto oli -9,78 %.

Rahasto on sijoittanut mm. korkojen noususta hyötyviin Yhdysvaltalaisiin paikallispankkeihin, sekä eurooppalaiseen terveydenhuoltosektoriin. Painoa on ohjattu laajemmin laatuyhtiöihin, matalan arvostuksen yhtiöihin sekä globaalisti toimiviin robotiikka-, automaatio-, cyberturvallisuus sekä ikääntymisteeman yhtiöihin. Maantieteellisesti ylipainot ovat Yhdysvalloissa, Japanissa ja kehittyvillä markkinoilla.

Rahasto on alipainossa Euroopassa koholla olevien poliittisten riskien vuoksi.

Kasvunäkymä on taittunut huipustaan, mutta jatkuu pääosin edelleen hyvällä tasolla etenkin yksityisen kulutuksen tukemana. Vaikka yritysten tuloskasvu on ohittanut nopeimman vaiheensa, jatkuu se edelleen positiivisena. Lisäksi keskuspankit ovat reagoineet rahoitusolosuhteiden kiristymiseen osoittamalla valmiutensa kiristystahdin hidastamiseen. Alkuvuodesta katseet pysyvät tiukasti talouskasvusta kertovissa indikaattoreissa. Lisäksi yritysten tuloskauden sanoma on mielenkiintoista kuultavaa. Merkit kasvun vakautumisesta rauhoittaisivat sijoitusmarkkinoiden tunnelman, etenkin mikäli politiikasta ei tule mitään uutta selvemmin negatiivista uutista.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Juha Hytönen
Vertailuindeksi
Ei vertailuindeksiä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1788 Meur
Osuuden arvo (22.01.)
124,10 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (21.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A +5,11 % -0,01 % -2,80 % -5,43 % +2,78 % +2,73 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +8,46 % +4,31 % +3,79 % +2,51 % -7,41 % +3,36 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 6,14 % -0,83 2,22
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.