OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä

 • Rahastosäästäminen kannattaa

  OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

 • Tasapainoinen rahasto

  Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Maltillinen-rahastoa ilman kuluja. 

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OP:n säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 50 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Salkunhoitajan kommentti

Sijoitusmarkkinoilla hermoilu lisääntyi lokakuussa koronatartuntojen noustessa erityisesti Euroopassa. Yhdysvaltain presidentinvaalien aiheuttama epävarmuus ja lisäelvytyksen viivästyminen rasitti myös omalta osaltaan markkinoiden tunnelmia. Osakkeet olivat laajasti alamäessä, mutta kehittyvien markkinoiden osalta päästiin positiivisiin tuottoihin. Korot liikkuivat kaksijakoisesti, Euroopassa pitkät korot laskivat, mutta Yhdysvalloissa korot nousivat. Dollarin heikkeneminen pysähtyi ja yrityslainoissa riskilisät levisivät hienoisesti. Pääasiassa hermoilu näkyi osakemarkkinoilla. Korona -tartuntojen nousu kevään kaltaisiin lukemiin pakotti useat eurooppalaiset maat palaamaan rajoitustoimiin. Tällä kertaa rajoitukset eivät kuitenkaan ole olleet yhtä tiukkoja kuin keväällä, vaan ovat koskeneet lähinnä palvelualoja. Teollisuus sekä koulut ovat pysyneet toiminnassa, minkä vuoksi nähdyillä toimilla ei ole yhtä suuria negatiivisia talousvaikutuksia kuin keväällä nähtiin. Rokotetyö on kuitenkin edistymässä monella rintamalla ja useiden tahojen arvio on, että lähiaikoina saadaan tieto ensimmäisestä kaupallisesta rokotteesta, joka saadaan laajaan levitykseen 2021 vuoden puolen välin paikkeilla. Talousnäkymien osalta tilanne on siis heikentynyt, mutta samalla on ollut mielenkiintoista huomata, kuinka hyvin yrityssektori on selvinnyt tilanteesta tähän saakka. Kolmannen vuosineljänneksen tulokset ovat olleet heikkoja vuoden takaiseen nähden, mutta kuitenkin selvästi odotettua parempia ja selvällä paranemisuralla. Toinen aalto aiheuttaa luonnollisesti uuden heikkouden hetken, mutta rajoitteiden ollessa lievempiä ja rokotteen näkyessä tunnelin päässä, voivat sijoittajat nähdä tämän heikkouden yli. Tätä kirjoitettaessa Yhdysvaltain presidentinvaalit ovat vielä parin päivän päässä ja tulos on epävarma. Kumpi vain ehdokkaista voittaakin, on markkinoiden kannalta toivottavaa, että voitto olisi reilu, jolloin epätietoisuuden hetki ei pitkittyisi. Lisäksi markkinoiden kannalta olisi positiivista, jos senaatin enemmistö olisi presidentin kanssa saman puolueen hallussa. Tällöin tarvittavat lisäelvytystoimet olisi helpompi viedä läpi. Mikäli senaattikin päätyy demokraateille, olisi potentiaali elvytykselle suurin, mutta samalla se tarkoittanee yritysverotuksen kiristämistä. Lyhyellä tähtäimellä elvytys on kuitenkin markkinoille tärkeämpää. Trumpin voittaessa olisi halu elvyttää myös olemassa, mutta republikaaneille se on puolueena vaikeampaa. Todennäköisesti lisäelvytystä kuitenkin nähdään myös tässä vaihtoehdossa. Vaikein tilanne on, jos hallinto on jakautunut. Silloin päätöksiin voi mennä liikaa aikaa markkinoiden kannalta.

Olemme pitkin syksyä kasvattaneet osakkeiden painotusta salkuissamme. Poikkeuksellisen vahvan epävarmuuden keskellä olemme halunneet tehdä lisäykset asteittain ja varovaisuutta noudattaen. Osakepainon nostot olemme rahoittaneet vähentämällä painostusta riskillisistä koroista, kuten yrityslainoista ja kehittyvien talouksien lainoista. Uskomme, että lähestyvä rokoteuutisointi ajaa yhdessä negatiivisten reaalikorkojen kanssa riskillisiä omaisuuslajeja ylöspäin, vaikka lyhyellä aikavälillä riskejä onkin näköpiirissä. Markkinat voivat nähdä koronan tuoman epävarmuuden yli, kun rokote ja tarvittava lisäelvytys pysyvät näköpiirissä. Maantieteellisesti olemme siirtäneet painotusta Yhdysvaltain ulkopuolisille markkinoille. Positiivisin näkemyksemme on kehittyvien markkinoiden osalta, missä syklisyyden lisäksi heikentyvä dollari tukee kehitystä, Kiinan jatkaessa vahvistumistaan. Tyyliperusteisesti painotamme pienen markkina-arvon osakkeita sekä olemme lisänneet matalan arvostuksen yhtiöitä. Koroissa alipainotamme korkoriskiä. Kohdistamme sijoituksista suuren osan euroalueen ulkopuolelle. Olemme vähentäneet sijoituksia IG- ja HY-yrityslainoihin sekä kehittyville markkinoille. Alipainotamme valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia. Valtionlainojen sisällä ylipainotamme inflaatiolinkattuja lainoja.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1997 Meur
Osuuden arvo (26.11.)
140,86 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (26.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A +4,88 % +4,35 % +9,61 % +3,19 % +2,97 % +2,19 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +4,31 % +3,79 % +2,51 % -7,41 % +14,44 % +2,52 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 13,95 % 0,27 3,03
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.