OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä

 • Rahastosäästäminen kannattaa

  OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

 • Tasapainoinen rahasto

  Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Maltillinen-rahastoa ilman kuluja. 

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OP:n säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 50 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Salkunhoitajan kommentti

Taloudellinen aktiviteetti on päässyt jälleen käynnistymään rajoitustoimien purkautuessa ja heijastunut parempina talouslukuina, joskin heikoilta tasoilta. Huolimatta siitä, että viruksen leviäminen on edelleen vauhdissa etenkin Yhdysvalloissa ja tietyissä kehittyvissä maissa kynnys uusiin rajoitustoimiin tuntuu olevan korkea. Toisesta aallosta syksylle puhutaan paljon kuten myös askeleista kohti rokotetta. Yritysten tähän asti julkaistut tulokset ovat olleet pääsääntöisesti odotettua parempia, mutta toki aiempaa selvästi heikompia. Markkinoilla kuitenkin uskotaan tuloskehityksen palaavan normaalimmaksi varsin pian. Keskuspankkien ja valtioiden tuki talouksille ja etenkin markkinoille jatkuu vahvana. Euroopassa saatiin sopimus, joka viitoittaa tietä yhä läheisemmälle yhteisvastuulle, kehitys, joka oli toki jo muutoinkin vauhdissa. Koronakriisi on antanut aiempaa paljon vapaammat kädet elvytykselle, uutena etenkin globaalille velkaelvytykselle. Tämän seurauksena valtioiden velkaantuminen tulee nousemaan selvästi jatkossa. Uuden ajattelun seurauksena tämän ei nähdä olevan ongelma, koska keskuspankkien rohkeus lisääntyvän velanoton kuittaamiseen velkakirjaostoilla on huomattava. Heinäkuussa otsikoita loi kullan kallistuminen ja dollarin halpeneminen. Kulta saavutti uusia korkeimpia tasojaan sekä euroon, että dollariin nähden ja dollarin kurssi tippui kaikkiin päävaluuttoihin nähden selvästi. Esimerkiksi euroon nähden dollari on halvimmillaan sitten kesän 2018, ollen kuitenkin edelleen melko vahvalla tasolla vaikkapa viimeisten 10-vuoden historialla. Kuten valuuttamarkkinoilla aina, selitykset ovat moninaiset pääosassa toki maan merkittävästi kasvava valtiontalouden vaje ja vuoden alusta huomattavasti pienentynyt korkoero. Kullan kurssinousua perustellaan inflaatio-odotusten nousulla, epäluottamuksella rahajärjestelmään, relatiivisen houkuttelevuuden kasvulla ja yksinkertaisesti vaihtoehtojen puutteella. Globaalit osakemarkkinat polkivat eurosijoittajan silmin maaliskuun jälkeisten vahvojen kuukausien asemesta paikallaan dollarin heiketessä. Nousua nähtiin aluksi Euroopassa tukipaketin läpäisyn ja paranevan koronatilanteen turvin sekä pohjoismaisissa osakkeissa. Korkomarkkinoilla yrityslainat jatkoivat vahvaa esitystään korkojenkin vielä hieman laskiessa. Heinäkuun markkinaliikkeet jäivät vaisuiksi ja osakevolatiliteetti onnistui vihdoin tämän myötä laskemaan, joskin pysyttelee vielä koholla epävarmuuden edelleen vallitessa. Sijoittajat tuntuvat olevan valmiita tai pakotettuja hyväksymään arvostuksiltaan aiempaa kalliimmat osakkeet vaihtoehtojen puuttuessa korkomarkkinatuottojen ollessa todennäköisesti jatkossakin matalia. 

Harri Kojonen
s
alkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
1961 Meur
Osuuden arvo (11.08.)
133,60 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (11.08)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A +1,11 % +5,29 % -5,46 % +2,33 % +1,94 % +1,43 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2015 2016 2017 2018 2019 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +4,31 % +3,79 % +2,51 % -7,41 % +14,44 % -2,77 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 13,62 % 0,21 3,09
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.