OP-Maltillinen on tasapainoinen rahasto säästämiseen.

OP-Maltillinen

Rahasto, joka mahdollistaa paremman tuoton ilman suuria riskejä

 • Rahastosäästäminen kannattaa

  OP-Maltillinen on vaivaton rahasto säästäjälle, joka on kiinnostunut tuotosta, muttei osakemarkkinan tiiviistä seuraamisesta.

 • Tasapainoinen rahasto

  Tasapainoinen yhdistelmä tuottopotentiaalia kasvattavia osakkeita sekä suojaa tarjoavia korkosijoituksia.

 • Hyödynnä omistaja-asiakkaan edut

  Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat OP-Maltillinen-rahastoa ilman kuluja. 

Säästäminen on helppoa – salkunhoitaja tekee sen puolestasi

OP-Maltillinen on yksi kolmesta OP:n säästäjälle tarjoamasta rahastovaihtoehdosta. Yhdistelmärahastoille ominaiseen tapaan OP-Maltillinen rakentuu sekä noususuhdanteessa tuottoa tuovista osakkeista että laskusuhdanteessa suojaa tarjoavista korkosijoituksista. Salkunhoidon ammattilainen säätelee sijoittajan puolesta aktiivisesti rahaston osakepainoa. Sijoitukset hajautetaan laajalti maantieteellisesti ja sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille.

OP-Maltillinen tarjoaa laajan hajautukset hyödyt myös piensijoittajalle.

Rahasto maltillista tuottoa tavoittelevalle

OP-Maltillinen sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista arvonnousua ja hyväksyy paremman tuoton kumppaniksi hieman korkeamman riskitason. OP-Maltillisen tapauksessa se asettuu korko- ja osakesijoitusten välimaastoon. OP-Maltillinen soveltuu parhaiten säästäjälle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan 3‒4 vuoden kuluttua. Rahasto sopii esimerkiksi uuden auton hankintaa tai keittiöremonttia suunnittelevalle säästäjälle.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,25 % 0,50 %

Rahastoon tehdyistä merkinnöistä ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Maltillinen on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa maailman korko- ja osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 50 % sijoitetaan korkomarkkinoille ja 50 % osakemarkkinoille. Korkosijoitusten osuus voi vaihdella välillä 30–70 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 30–70 %.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahaston vertailuindeksi koostuu usean indeksin yhdistelmästä. Vertailuindeksin koostumus on saatavilla rahastoesitteestä.

Rahasto pyrkii aktiivisella sijoittamisella saavuttamaan vertailuindeksiään paremman tuoton pitkällä aikavälillä. Rahasto ottaa pääsääntöisesti huomattavaa aktiiviriskiä ja voi poiketa merkittävästi vertailuindeksin koostumuksesta, painotuksista ja riskitasosta.

Osakesijoitukset hajautetaan maailmanlaajuisesti sekä kehittyneille että kehittyville markkinoille. Korkosijoitusten pääpaino on julkisyhteisöjen ja hyvin luokiteltujen yritysten liikkeeseen laskemissa korkoinstrumenteissa. Rajoitetusti varoja voidaan sijoittaa myös heikommin luokiteltujen tai luokittelemattomien liikkeeseenlaskijoiden korkoinstrumentteihin.

Salkunhoitajan kommentti

Sijoitusmarkkinoiden vuosi 2020 oli hyvin erikoinen. Toipuminen kevään romahduksesta oli hyvin rivakkaa, vaikka pandemia jatkoi leviämistään vuoden loppuun saakka. Joulukuukin sujui lopulta positiivissa tunnelmissa, vaikka välillä vähän hermoilua olikin näkyvissä. Poliittiset ratkaisut, sekä keskuspankkien tuki avittivat markkinat nousuun. Yhdysvalloissa osakemarkkinat sulkeutuivat jälleen uusiin kaikkien aikojen korkeimpiin tasoihin. Euroopassa jäätiin kehityksessä heikommaksi, mutta dollarin voimakas heikkeneminen tasoitti eroja hieman. Myös korkosijoittajat pääsivät nauttimaan positiivisista tuotoista vuoden kuluessa, lähes kaikkien korkoluokkien päätyessä vuoden takaista korkeammalle tasolle. Joulukuun poliittiset näytelmät päättyivät lopulta hyvin, vaikka epävarmuutta lopputuloksesta matkalla olikin. Vuoden loppuun mennessä saavutettiin sekä sopu Brexitistä, että päätös uudesta tarpeellisesta koronatukipaketista Yhdysvalloissa. Vuoden vaihteen toiselle puolen jäi odotetuista poliittisista tapahtumista oikeastaan vain Yhdysvaltain vallansiirron onnistuminen, Trumpin tiimin yrittäessä keksiä uusia keinoja kumota vaalitulos, sekä Georgian osavaltion senaatinvaalien uusinta, joka tätä kirjoitettaessa on vielä käymättä. Näistäkään ei mitään suurempaa draamaa kuitenkaan irtoa ja lopulta iso kuva politiikasta on, että poliitikoilla on kova halu ja tarve tukea talousnäkymiä ja keskuspankkien avulla se on ollut mahdollista. Tämä taas on ollut markkinoiden hyvän kehityksen taustalla. Pandemian osalta vuoden vaihteen tilanne on edelleen hyvin paha. Uudet mutaatiot herättävät huolta lisärajoituksista samalla, kun rokotukset ovat lähteneet käyntiin. Edessä on muutama hyvin hankala kuukausi, kunnes riittävän suuri osa väestöstä on rokotettu ja rajoituksia voidaan alkaa vapauttaa. Sillä välin talouskasvu kärsii sekä rajoituksista, että epävarmuudesta. Sijoitusmarkkinoilla vallitsee vuoden alkaessa vahva optimismin tunne. Markkinaodotuksissa on, että elvytyksen myötä talouskasvu ei vain palaa aiemmalle uralleen, vaan vauhdittuu aiemmasta. Talouskasvun myötä yritysten tuloskasvu kohentuu merkittävästi, jolloin ennätysmatalien korkojen ohella osakkeiden korkeammat arvostukset ovat perusteltuja. Kasvun elpyessä puheet inflaation paluusta ovat myös heräilemässä hiljalleen. Mikäli tämä ympäristö jatkuu, on todennäköistä, että syksyn aikana nähty rotaatio Yhdysvaltain osakkeista muualle maailmaan, kasvuyhtiöistä syklisempiin arvoyhtiöihin sekä suurista yhtiöistä pienemmän kokoluokan yhtiöihin saa jatkoa.

Kasvatimme osakepainon neutraalista ylipainoon alkusyksystä epävarmuuden keskellä, rokoteuutisointia odottaen. Painon kasvatus tehtiin vähentämällä painoa riskillisistä korkosijoituksista, joista oli jo saatu vahvat tuotot. Rokotteen valmistuminen saikin osakemarkkinat hinnoittelemaan elämän normalisoitumista odottamallamme tavalla ja uskomme, että tämän osalta matkaa on edelleen taitettavana. Vaikka nykyinen pandemiatilanne saattaa vaatia lisää rajoitustoimia, on kurjuuden päättyminen jo näköpiirissä. Maantieteellisesti painotamme erityisesti Yhdysvaltain ulkopuolisia markkinoita. Positiivisin näkemyksemme on kehittyvien markkinoiden osalta, missä syklisyyden lisäksi heikentyvä dollari tukee kehitystä, Kiinan jatkaessa vahvistumistaan. Tyyliperusteisesti painotamme pienen markkina-arvon osakkeita sekä olemme lisänneet matalan arvostuksen yhtiöitä.

Koroissa alipainotamme korkoriskiä. Kohdistamme sijoituksista suuren osan euroalueen ulkopuolelle. Olemme vähentäneet sijoituksia IG- ja HY-yrityslainoihin sekä kehittyville markkinoille. Alipainotamme valtionlainoja ja rahamarkkinasijoituksia. Valtionlainojen sisällä ylipainotamme inflaatiolinkattuja lainoja.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

Vastuullisuusasioiden huomioiminen sijoitusanalyysissä ja -päätöksenteossa tuo lisäinformaatiota perinteisen taloudellisen ja markkinadatan lisäksi. Olennaiset vastuullisuusasiat voivat vaikuttaa pitkällä aikavälillä sijoituskohteiden taloudelliseen menestykseen ja siten tuottoon.   

Rahasto noudattaa OP Varainhoidon Vastuullisen sijoittamisen periaatteita soveltuvin osin. Vastuullisen sijoittamisen periaatteissa on kuvattu muun muassa, miten OP Varainhoito huomioi vastuullisuuskysymyksiä ulkopuolisten salkunhoitoyhtiöiden valinnassa.

OP:n rahastojen ajankohtaisista vastuullisuusaiheista löytyy lisätietoja kaksi kertaa vuodessa julkaistavassa vastuullisen sijoittamisen katsauksessa. Tuorein vastuullisen sijoittamisen katsaus löytyy vastuullisen sijoittamisen sivulta.    

Rahaston vastuullisuusanalyysin voi lukea rahaston kuukausikatsauksesta.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Patrik Moring
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
08.03.2012
ISIN
FI4000036108
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
2157 Meur
Osuuden arvo (14.01.)
144,27 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (13.01)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Maltillinen A +2,39 % +5,11 % +8,98 % +3,71 % +3,05 % +4,21 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Vuosittainen tuotto

2016 2017 2018 2019 2020 Vuoden alusta
OP-Maltillinen A +3,79 % +2,51 % −7,41 % +14,44 % +3,27 % +1,68 %
Vertailuindeksi - - - - - -

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Maltillinen A 13,90 % 0,31 2,76
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaan edut

 • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme (säästäjän rahastot, vastuulliset rahastot sekä osake- ja korkorahastot) ilman kuluja.
 • Omistaja-asiakkaana voit säästää rahastoihin myös vakuutussäästämisen kautta. OP-sijoitusvakuutus ja OP-säästösopimus ovat omistaja-asiakkaille tarkoitettuja vakuutussäästämisen tuotteita, joihin on vaivatonta ja joustavaa säästää pitkäaikaisesti. Sijoituskohteiden vaihto ja varojen siirto vakuutukseen on kulutonta. 
 • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,17 % (vähintään 7 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 9 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

 • lainoista
 • tileillä olevat varoista
 • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
 • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista

OP-bonuksia kerryttävät 1.11.2020 alkaen:

 • asuntolainat, vakuudelliset pankkilainat, opintolainat
 • säästämisen ja sijoittamisen tilit
 • rahastot ja sijoitussidonnaiset vakuutukset
 • vahinkovakuutuksen laskut

Muutoksen myötä 1.11.2020 OP-bonuksia ei kerry:

 • Käyttötilin talletuksista
 • vakuudettomista kulutusluotoista (Jousto-, Täsmä-, Kerta- ja Tililuotto)
 • OP:n osamaksurahoituksesta
 • OP-Visa credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista, OP-Visa ja OP-Mastercard -korttien korollisen luoton saldosta.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.