Lähikuva ratasten hammastuksesta.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Kasvavien kotimaisten yritysten voimaa
1

Pienissä on kasvuvoimaa

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa suomalaisiin kasvaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

2

Korkeampi tuotto-odotus pitkällä aikavälillä

Pienyhtiöihin sijoittaminen on pitkäjänteisen sijoittajan valinta. Kärsivällisyys palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampana tuotto-odotuksena.

3

Aktiivinen salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

OP:n vankka paikallisosaaminen antaa kotikenttäetua auttaen tunnistamaan tulokkaista lupaavimmat.

Missä pieni koko, siellä kasvupotentiaali

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahaston varat sijoitetaan noin 30–50 yhtiön osakkeeseen. Määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun Dokumenteista ja lisätiedoista.

OP-Suomi Pienyhtiöt tarjoaa sijoittajalle aktiivisen salkunhoitajan asiantuntemuksen sekä hajautuksen hyödyt jo paljon itse koottua salkkua pienemmällä pääomalla. Rahasto sopii nousevista kotimaisista yrityksistä kiinnostuneelle sijoittajalle, joka hakee kunnollisia tuottoja ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Suosittelemme rahastoa lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Kärsivällisyys palkitaan

Pienyhtiöihin sijoittaminen voi vaatia kärsivällisyyttä. Niiden tuottokehitys saattaa ailahdella suuryrityksiä enemmän ja tuottopotentiaalin realisoituminen voi joskus kestää pitkäänkin. Tutkimusten mukaan kärsivällisyys kuitenkin palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampina tuottoina.

Yksittäisen sijoittajan näkökulmasta suorat osakesijoitukset pienyrityksiin voivat olla haasteellisia. Liiketoiminnasta on usein saatavilla suuria yhtiöitä niukemmin tietoa, varmoja näyttöjä on ehtinyt kertyä vähemmän ja toimintaan saattaa liittyä suuryrityksistä poikkeavia riskejä. Rahaston kautta sijoittaminen on kuitenkin helppoa, sillä sijoitukset hajautetaan laajasti useaan pienyhtiöitä. Samalla rahaston salkunhoitaja seuraa aktiivisesti yhtiöiden taloudellista tilannetta ja riskejä.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 2,00 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Suomi Pienyhtiöiden marraskuun tuotto ylitti vertailuindeksin tuoton vajaalla prosenttiyksiköllä

 

OP-Suomi Pienyhtiöiden tuotto marraskuussa oli -2,2 prosenttia, mikä ylitti sekä vertailuindeksin että OMX Helsinki Cap Yieldin tuoton noin prosenttiyksiköllä. Tuottoa paransi ylipainot ostospekulaation kohteeksi päätyneessä Baswaressa sekä odotettua paremmasta tuloksesta raportoineessa Terveystalossa. Myös ylipaino Harviassa tuotti hyvin. Tuottoa rasitti puolestaan ylipaino MetsäBoardissa, jota painoivat uutiset sellun hinnanlaskusta Kiinan markkinoilla. Myös ylipaino odotettua heikommasta tuloksesta ja rahoitusvaihtoehtoja selvittävässä Next Gamesissa, sekä Cityconin alipaino heikensivät tuottoa.

 

Lisäsimme rahastossa DNA:n, Outokummun ja Finnairin osakkeita. Mikäli öljyn hinta asettuu lähelle nykytasoja, tukee se Finnairin kannattavuutta matalampien polttoainekustannusten muodossa. Kevensimme rahastossa edelleen mm. Valmetin painoa hyvän kurssikehityksen seurauksena.

 

Rahastossamme oli marraskuun lopussa 50 yhtiön osakkeita. Kuun aikana Terveystalo korvasi Valmetin viiden suurimman sijoituksen joukossa KCR:n, Amerin, Metsä Boardin ja Cramon säilyttäessä paikkansa. Kuun lopussa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat KCR:n, Glastonin, Cramon osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan DNA:n, Cityconin ja Sanoman osakkeissa.

 

Markkinoiden levottomuus oli marraskuussa selvästi laajemmalla pohjalla kuin lokakuun korjausliikkeessä. Osakekurssien laskuun liittyi myös yrityslainojen riskilisien leveneminen, mitä ei juurikaan nähty lokakuun laskussa. Öljyn hinta oli myös voimakkaassa laskussa ja korot kääntyivät uudelleen alaspäin kohti loppukesän tasoja. Marraskuun lopussa FED tarkensi lausuntoaan korkopolitiikan suhteen. Markkinoilla tämä tulkittiin siten, että keskuspankki olisi sittenkin varovaisempi korkojen noston osalta ja ehkä jopa valmis hidastamaan tahtia, mikä sai aikaan helpotuksen kovasti myydyissä riskillisissä omaisuuslajeissa. Lisäksi marras-joulukuun taitteessa pidetyssä G20-kokouksessa Yhdysvallat ja Kiina sopivat tauosta kaupanesteiden rakentamisessa. Vaikka kyse ei ole pysyvästä helpotuksesta, on sillä tunnelmaa parantava vaikutus. Osakemarkkina-ajureiden osalta huomiomme keskittyy korko- ja inflaatiokehityksen lisäksi erityisesti tuloskasvuun sekä taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen. Suosimme syklisiä osakkeita. Olemme pyrkineet käyttämään hyväksi viimeaikaista korjausliikettä niiden yhtiöiden osalta, joiden pitkän aikavälin näkymiin uskomme vahvasti. Rahaston painopiste on edelleen valituissa pienissä, laadukkaissa yhtiöissä, joiden liiketoiminnassa näemme hyvän pitkän aikavälin potentiaalin.

OP-Suomi Pienyhtiöt sijoittaa varansa pääosin kotimaan osakemarkkinoille, markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Enintään neljännes arvosta voidaan kiinnittää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin muualla Euroopassa. Rahaston varat hajautetaan tyypillisesti 20-30 yhtiön osakkeisiin, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, osakepaino voi vaihdella 75-100 % välillä. Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseksi, suorien sijoitusten korvaamiseksi sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi. Enintään 10 % varoista voidaan sijoittaa toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

OP-Suomi Pienyhtiöt pyrkii Carnegie Small CXS Return Finland (EUR) -vertailuindeksiään parempaan tuottoon, joten se voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja poiketa sisällöltään merkittävästi vertailuindeksin salkusta.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Teemu Salonen
Vertailuindeksi
Carnegie Small CXS Return Finland (EUR)
Perustamispäivä
28.01.2002
ISIN
FI0008805403
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
142 Meur
Osuuden arvo (10.12.)
358,84 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa
Vastuullisuusraportti
Lataa

Kumulatiivinen tuotto

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Pienyhtiöt A -5,53 % -11,72 % -19,07 % -14,85 % +3,64 % +7,49 %
Vertailuindeksi -5,79 % -8,53 % -15,85 % -12,10 % +6,57 % +9,18 %

Vuosittainen tuotto

2013 2014 2015 2016 2017 Vuoden alusta
OP-Suomi Pienyhtiöt A +31,09 % +3,67 % +18,90 % +27,28 % +5,00 % -17,92 %
Vertailuindeksi +16,72 % +1,40 % +21,76 % +27,36 % +11,86 % -14,18 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi Pienyhtiöt A 13,16 % -1,10
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.