Lähikuva ratasten hammastuksesta.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Kasvavien kotimaisten yritysten voimaa
1

Pienissä on kasvuvoimaa

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa suomalaisiin kasvaviin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin.

2

Korkeampi tuotto-odotus pitkällä aikavälillä

Pienyhtiöihin sijoittaminen on pitkäjänteisen sijoittajan valinta. Kärsivällisyys palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampana tuotto-odotuksena.

3

Aktiivinen salkunhoitaja tuntee kotimaan markkinan

OP:n vankka paikallisosaaminen antaa kotikenttäetua auttaen tunnistamaan tulokkaista lupaavimmat.

Missä pieni koko, siellä kasvupotentiaali

OP-Suomi Pienyhtiöt on osakerahasto, joka sijoittaa varansa pääosin Suomen osakemarkkinoille pienten ja keskisuurten julkisesti noteerattujen yhtiöiden osakkeisiin. Tyypillisesti rahaston varat sijoitetaan noin 30–50 yhtiön osakkeeseen. Määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksestä riippuen. Näet rahaston suurimmat sijoituskohteet rahaston kuukausikatsauksesta, jonka löydät tämän sivun Dokumenteista ja lisätiedoista.

OP-Suomi Pienyhtiöt tarjoaa sijoittajalle aktiivisen salkunhoitajan asiantuntemuksen sekä hajautuksen hyödyt jo paljon itse koottua salkkua pienemmällä pääomalla. Rahasto sopii nousevista kotimaisista yrityksistä kiinnostuneelle sijoittajalle, joka hakee kunnollisia tuottoja ja sietää korkeita hinnan vaihteluita. Suosittelemme rahastoa lähinnä sijoittajalle, joka aikoo lunastaa osuutensa aikaisintaan seitsemän vuoden kuluttua.

Kärsivällisyys palkitaan

Pienyhtiöihin sijoittaminen voi vaatia kärsivällisyyttä. Niiden tuottokehitys saattaa ailahdella suuryrityksiä enemmän ja tuottopotentiaalin realisoituminen voi joskus kestää pitkäänkin. Tutkimusten mukaan kärsivällisyys kuitenkin palkitaan pienyhtiöiden keskimääräistä korkeampina tuottoina.

Yksittäisen sijoittajan näkökulmasta suorat osakesijoitukset pienyrityksiin voivat olla haasteellisia. Liiketoiminnasta on usein saatavilla suuria yhtiöitä niukemmin tietoa, varmoja näyttöjä on ehtinyt kertyä vähemmän ja toimintaan saattaa liittyä suuryrityksistä poikkeavia riskejä. Rahaston kautta sijoittaminen on kuitenkin helppoa, sillä sijoitukset hajautetaan laajasti useaan pienyhtiöitä. Samalla rahaston salkunhoitaja seuraa aktiivisesti yhtiöiden taloudellista tilannetta ja riskejä.

OP-Suomi Pienyhtiöt

Palkkiot verkossa

MERKINTÄPALKKIO VUOSITTAINEN HALLINNOINTIPALKKIO LUNASTUSPALKKIO
0,75 % 2,00 % 0,75 %

Jatkuvista säästösopimuksista ei peritä merkintäpalkkiota. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia henkilöasiakkaille, jotka ovat osuuspankin omistaja-asiakkaita.

OP-Suomi Pienyhtiöiden tuotto huhtikuussa 6,6 prosenttia

OP-Suomi Pienyhtiöiden 6,6 prosenttiyksikön tuotto huhtikuussa ylitti vertailuindeksin 5,8 prosenttiyksikön tuoton vajaalla prosenttiyksiköllä ja OMX Helsinki Cap Yield-indeksin tuoton reilulla neljälllä prosenttiyksiköllä. Tuottoa paransi ylipaino Qtssa, jonka alkuvuoden liikevaihdon kasvuvauhti ylitti odotukset.  Tuottoa tuki lisäksi ylipaino Detection Technologyssa, jonka osalta loppuvuotta koskeva liikevaihdon kasvuohjaus miellytti markkinoita. Tuottoa rasitti puolestaan ylipaino MetsäBoardissa, jonka Q2-tulosohjeistus ja ilmoitetut investoinnit painoivat kurssikehitystä. Myös ylipaino Terveystalossa heikensi rahaston tuottoa suhteessa vertailuindeksiin.

Rahastossamme oli huhtikuun lopussa 52 yhtiön osakkeita. Kuun aikana Valmet ja Kojamo korvasivat DNAn ja Terveystalon viiden suurimman sijoituksen joukossa Konecranesin, Huhtamäen ja Metsä Boardin säilyttäessä paikkansa. Lisäsin huhtikuussa mm. Kemiran, Ramirentin ja Valmetin painoa rahastossa. Kemiran osalta raaka-aineiden hintojen lasku ja hinnankorotukset ovat tuloskehitystä tukeva cocktail, kun taas Ramirentin osalta tulosnäkymiä parantaa yhtiön ilmoittama yrityskauppa Ruotsissa. Valmetin tilauskirja on puolestaan täyttynyt mukavaan tahtiin alkuvuonna tukien yhtiön kuluvan vuoden tuloskehitystä. Kevensimme rahastossa puolestaan DNA:n painoa sen jälkeen kun Telenor ilmoitti ostavansa 54% yhtiöstä. Laskimme puolestaan Metsäboardin painoa rahastossa yhtiön odotettua heikomman Q2-tulosohjeistuksen ja Ruotsin Husumin tehtaan korvausinvestointi-ilmoituksen seurauksena. Kevensimme myös Outokummun painoa, sillä teräksen hintojen kehitys on ollut Euroopassa odotettua hitaampaa, mikä vähintäänkin viivästyttää yhtiön tuloskäännettä. Kuun lopussa rahaston suurimmat ylipainot vertailuindeksiin nähden olivat, Qt:n, Glastonin ja Suomen Hoivatilat osakkeissa. Suurimmat alipainot olivat puolestaan Fiskarsin, Cityconin ja Munksjon osakkeissa.

Yhdistelmä Kiinan paranevaa talouskuvaa sekä hyvin matalia korkoja ja kevyttä rahapolitiikkaa auttoi markkinat huhtikuussa erittäin vahvaan kehitykseen. Vahva tuloskauden alku niin USA:ssa kuin Euroopassakin auttoi riskisentimenttiä ja vahvistaa talouden hyvän vireen näkyvän myös tuloksissa. Kotimainen tuloskausi on tosin aggregaattina jäänyt odotuksia vaisummaksi, vaikka sekaan mahtuu iloisiakin yllätyksiä. Edellytykset suotuisalle markkinakehitykselle näyttäisivät kuitenkin olevan ennallaan. Osakemarkkina-ajureiden osalta huomiomme keskittyy korko- ja inflaatiokehityksen lisäksi erityisesti tuloskasvuun sekä taloudelliseen ja poliittiseen kehitykseen. Lisäksi, rahaston painopiste on edelleen valituissa pienissä, laadukkaissa yhtiöissä, joiden liiketoiminnassa näemme hyvän pitkänaikavälin potentiaalin.

Teemu Salonen 
salkunhoitaja

OP-Suomi Pienyhtiöt sijoittaa varansa pääosin kotimaan osakemarkkinoille, markkina-arvoltaan pienten ja keskisuurten yhtiöiden osakkeisiin. Enintään neljännes arvosta voidaan kiinnittää pieniin ja keskisuuriin yrityksiin muualla Euroopassa. Rahaston varat hajautetaan tyypillisesti 20-30 yhtiön osakkeisiin, mutta määrä voi vaihdella salkunhoitajan näkemyksen mukaisesti. Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa suorien osakesijoitusten avulla, osakepaino voi vaihdella 75-100 % välillä. Johdannaisinstrumentteja voidaan käyttää markkinoiden muutoksilta suojautumiseksi, suorien sijoitusten korvaamiseksi sekä muutoin tehokkaan salkunhoidon edistämiseksi. Enintään 10 % varoista voidaan sijoittaa toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin.

OP-Suomi Pienyhtiöt pyrkii Carnegie Small CXS Return Finland (EUR) -vertailuindeksiään parempaan tuottoon, joten se voi ottaa korkeaa aktiiviriskiä ja poiketa sisällöltään merkittävästi vertailuindeksin salkusta.

Dokumentit ja lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Antti Karessuo, Teemu Salonen
Vertailuindeksi
Carnegie Small CXS Return Finland (EUR)
Perustamispäivä
28.01.2002
ISIN
FI0008805403
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
157 Meur
Osuuden arvo (23.05.)
394,72 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Säännöt
Lataa
Avaintietoesite
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (23.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Suomi Pienyhtiöt A -5,74 % +2,46 % +5,63 % -13,63 % +5,97 % +6,19 %
Vertailuindeksi -6,53 % +3,20 % +8,00 % -7,88 % +10,10 % +8,99 %

Vuosittainen tuotto

2014 2015 2016 2017 2018 Vuoden alusta
OP-Suomi Pienyhtiöt A +3,67 % +18,90 % +27,28 % +5,00 % -20,81 % +14,02 %
Vertailuindeksi +1,40 % +21,76 % +27,36 % +11,86 % -17,96 % +15,40 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk
OP-Suomi Pienyhtiöt A 14,23 % -0,94
Vertailuindeksi - -

Omistaja-asiakkaan edut

  • Omistaja-asiakkaana ostat, myyt ja vaihdat lähes kaikkia rahastojamme ilman kuluja.
  • OP-sijoituskumppani on palvelukokonaisuus omistaja-asiakkaalle, jolle on kertynyt sijoitusvarallisuutta. Saat oman yhteyshenkilön sekä kattavaa ja ajantasaista markkinatietoa sijoituspäätöstesi tueksi.
  • Omistaja-asiakkaat pääsevät automaattisesti osakekaupankäynnin hinnaston toiselle hintaportaalle, jossa välityspalkkion suuruus on 0,18 % (vähintään 8 €), kun ensimmäisen palkkioportaan välityspalkkio on 0,2 % (vähintään 8 €).

OP-bonukset

Omistaja-asiakkaalle kertyy säästöjen ja sijoitusten lisäksi OP-bonuksia myös

  • lainoista
  • tileillä olevat varoista
  • OP-Visan Credit-ominaisuudella maksetuista ostoksista
  • kodin, perheen ja ajoneuvojen vakuutusmaksuista.

OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin.

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy.