OP-Private Osakestrategia -rahasto

Kansainvälisesti hajauttaen osakemarkkinoiden tuottoa
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahasto sopii sijoittajalle, jonka haluaa korkeaa tuottoa ja on valmis sijoittamaan osakemarkkinoille pidemmällä sijoitusajalla.

2

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri sijoitusmarkkinoille

Varainhoitorahasto sijoittaa kansainvälisille osakemarkkinoille sekä kiinteistö- ja metsäomaisuuteen muiden rahastojen avulla.

3

Oiva kivijalka kattavalle sijoitussalkulle

Rahasto sopii sijoitussalkun ydinsijoituksiksi, joita voidaan täydentää markkinatilanteeseen sopivilla lisäsijoituksilla.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Osakestrategia -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Varainhoitorahasto sijoittaa maailmanlaajuisesti osakemarkkinoille.

Osakesidonnaisten sijoitusten osuus voi vaihdella välillä 80 - 105 %.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 1,15 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli lokakuussa -3.72% % ja tuotto vuoden alusta +3.33 %

Lokakuu oli hyvin heikko sijoitusmarkkinoilla osakkeiden laskiessa reippaasti. Alavireisyyttä ajoi Israel-Gaza- konflikti, reaalikorkojen edelleen jatkunut reipas nousu ja ehkä myös markkinan herääminen voimakkaasti nousseen korkotason pitempiaikaisiin vaikutuksiin. Korkotaso kuitenkin korjasi kuukauden loppua kohden selvästi alemmas Yhdysvaltain 10-vuoden valtiolainan korkotason vihdoin käytyä hetkellisesti yli vesi kielellä odotetun 5%:n tason. EKP jätti nostamatta pitkästä aikaa ohjauskorkoaan ja indikoi nykyisen tason riittävän inflaation taltuttamiseen, mutta jätti luonnollisesti itselleen varauksen rahapolitiikan kiristämiseen edelleen, jos inflaatio ei laskisikaan odotetusti. Pääjohtajan puheet olivat mielestäni aiempaa pehmeämpiä ja tunnustivat Euroopan talouden olevan aiempaa heikommassa jamassa. Yhdysvalloissa keskuspankki jätti jo toistamiseen nostamassa korkoaan, joka marraskuun alussa piristikin kaikkia markkinoita huomattavasti.

Rahaston vertailuindeksiä muutettiin hieman lokakuun alusta siten, että globaalien osakkeiden osuutta kasvatettiin ja eurooppalaisten ja pohjoismaiden alennettiin. Globaalien osakkeiden lisääminen kasvattaa fokusta globaalien teemojen soveltamiseen salkuissa.

Näkemyksemme mukaan korkomarkkinat ovat edelleen relatiivisesti houkuttelevampi sijoituskohde osakemarkkinoihin nähden ja siksi painotamme enemmän korkosijoituksia. Sijoituksissa painotetaan erityisesti paremman luottoluokituksen omaavia yrityslainoja, eli Investment Grade -lainoja ja vähemmän heikomman luottokelpoisuuden High Yield -lainoja, vaikka pääosa rahoituksesta osakkeiden lisäämiseen otettiin niistä. Korkoriskin taso on normaalia korkeampi. Eurooppalaisten osakkeita salkussa on edelleen normaalia vähemmän ja pohjoismaisten Euroopan sisällä enemmän. Yhdysvaltalaisia osakkeita on normaalia enemmän.

Kevään jälkeen osakemarkkinoiden kehityksessä avainasemassa olleiden suuren markkina-arvon yhdysvaltalaisten yritysten, joita nyt ryhmänä kutsutaan magnificient-7- nimellä, tulosjulkistukset olivat pääsääntöisesti vahvoja, mutta osakekurssien reaktiot vaimeita osoittaen nykyisten arvostustasojen jo pitävän sisällään oletuksen hyvästä tuloskehityksestä. Osa yrityksistä myös viittasi epävarmuuteen tulevaisuudesta, joka luonnollisesti myös vaimensi kurssikehitystä. Kevään jälkeenhän nämä yritykset ovat vastanneet Yhdysvaltain S&P500-indeksin kurssinoususta muiden yritysten osakkeiden polkiessa lähinnä paikallaan. Kiinan toimet taloutensa piristämiseksi jatkuvat ja viimeisimpänä ja toistaiseksi suurimpana toimena maa nosti valtiontalouden vajetavoitetta 3%:sta 3.8%:iin bruttokansantuotteeseen nähden, eli on valmis elvyttämään taloutta velkarahalla. Kiina on nyt julkistanut monia toimia taloutensa tukemiseksi kiinteistösektorin aiheuttaman epätasapainon korjaamiseksi, mutta sikäläinen osakemarkkina ei vielä ole oikein ottanut näitä tosissaan. Pessimismi Kiinaa kohtaan on edelleen korkealla, todennäköisesti liiankin. Japanin keskuspankki jatkoi mikroskooppisia askeleitaan rahapolitiikan kiristämiseksi. Dollariin nähden jeni on viimeksi ollut näin heikko vuonna 1990. Rahapolitiikan odotettua jyrkempi kiristäminen heijastuisi negatiivisesti globaaliin sijoitusmarkkinaan.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Osakestrategia on osakerahasto, joka sijoittaa varansa laajasti koko maailman osakemarkkinoille.

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa sijoittamalla varat toisten sijoitusrahastojen, erikoissijoitusrahastojen ja yhteissijoitusyritysten osuuksiin (kohderahastot). Osakesidonnaisten sijoitusten osuus rahaston arvosta voi vaihdella välillä 80–105 %. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot). Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Rahaston osakesijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla. Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Rahasto edistää ympäristöön ja yhteiskuntaan liittyviä ominaisuuksia käyttäen tämän varmistamiseksi ympäristöä, yhteiskuntaa ja hyvää hallintotapaa (ESG) koskevaa analyysimenetelmää ja sulkien pois tiettyjä sijoituskohteita. Lisätietoja käytetyistä ESG-menetelmistä on kerrottu tarkemmin rahastoesitteessä. ”Ei merkittävää haittaa” -periaatetta sovelletaan ainoastaan rahastoon sisältyviin sijoituksiin, joissa otetaan huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevat EU:n kriteerit. Muiden tähän rahastoon sisältyvien sijoitusten osuuden osalta ei oteta huomioon ympäristön kannalta kestäviä taloudellisia toimintoja koskevia EU:n kriteerejä

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120712
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
156 Meur
Osuuden arvo (30.11.)
236,74 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa
Kestävyystiedot
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (30.11)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Osakestrategia +6,22 % +0,64 % +3,03 % +3,29 % +6,11 % +6,68 %
Vertailuindeksi +7,02 % +2,26 % +5,37 % +6,80 % +9,24 % +10,44 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Private Osakestrategia −8,10 % +26,78 % +1,25 % +23,90 % −13,28 % +9,12 %
Vertailuindeksi −4,11 % +29,70 % +8,57 % +26,68 % −11,26 % +13,40 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Osakestrategia 9,51 % - -
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,325 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy