OP-Private Strategia 25 -rahasto

Kohtuullista tuottoa pienellä riskillä
1

Private asiakkaamme vaivaton varainhoitoratkaisu

OP-Private Strategia 25 -rahasto sopii sijoittajalle, joka tavoittelee kohtuullista tuottoa, muttei kaipaa elämäänsä ylimääräisiä riskejä.

2

Sijoitukset hajautetaan laajasti eri sijoitusmarkkinoille

Rahasto sijoittaa korko- ja osakemarkkinoille sekä kiinteistö- ja metsäomaisuuteen OP:n, Fidelityn ja JP Morganin rahastovalikoimaan avulla.

3

Oiva kivijalka kattavalle sijoitussalkulle

Rahasto sopii sijoitussalkun ydinsijoituksiksi, joita voidaan täydentää markkinatilanteeseen sopivilla lisäsijoituksilla.

Vaivatonta ja kattavaa varainhoitoa

OP-Private Strategia 25 -erikoissijoitusrahaston avulla saa vaivattoman ja kattavan aktiivisesti hoidetun varainhoitoratkaisun, jossa salkunhoitaja seuraa ja arvioi markkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia ja tekee sijoituspäätökset.

Rahastot sijoittavat maailmanlaajuisesti sekä korko- että osakemarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista on sijoitettuna 25 % osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille.

Osaavaa ja vastuullista salkunhoitoa

Rahaston salkunhoidosta vastaa OP Varainhoito, jolla on pitkä kokemus ja vankka osaaminen eri sijoitustuotteista.

Sijoitustoiminta arvio taloudellisten kriteerien lisäksi sijoituskohteiden vastuullisuutta ja pyrkii omistajana edesauttamaan kohdeyritystensä vastuullista toimintaa.

Merkintäpalkkio Vuosittainen hallintopalkkio Lunastuspalkkio
0,00 % 0,85 % 0,50 %

Rahaston minimimerkintäsumma on 1.000.000 euroa. Rahasto-osuudet kerryttävät OP-bonuksia. Rahasto maksaa sijoituskohteena olevista rahasto-osuuksista perityt hallinnointi- ja säilytyspalkkiot.

Rahaston tuotto oli huhtikuussa +0.11% ja tuotto vuoden alusta +2.72%

Tuotto huhtikuussa jäi vaatimattomaksi, mutta vuosituotto vain kolmanneksen vuodesta nyt kuluttua on varsin hyvä. Rahastossa tehtiin huhtikuussa harvinaisen vähän muutoksia markkinoiden ollessa rauhallisessa sivuttaisliikkeessä, eikä houkuttelevia muutoskohteista salkkujen rakenteisiin ollut tarjolla. Ainoa merkittävämpi muutos oli lyhyempien yhdysvaltalaisten yrityslainojen vaihtaminen pitempiin korkoriskin lisäämiseksi. Salkuissa onkin nostettu hiljalleen korkoriskin määrää keskuspankkien koronnostosyklien lähestyessä loppuaan.

Huhtikuussa markkinakehitys oli rauhaisa huomattavasti vilkkaamman maaliskuun jälkeen. Maailman suurin osakemarkkina, eli Yhdysvallat, nousi hieman eurooppalaisen osakemarkkinan jatkaessa positiivista kehitystään. Korkomarkkinoilla korot vaihteeksi nousivat laskettuaan rajusti maaliskuussa Kaiken kaikkiaan voi siis todeta huhtikuun olleen varsin tylsä kuukausi sijoitusmarkkinoilla.
Sijoittajan ja säästäjän kannalta tylsyys on kuitenkin yleensä hyvä asia markkinoiden yleensä tuottaessa tasaista tuottoaan. Markkinoilla ei huhtikuussa ollut oikein mitään ihmeempää, johon tarttua. Pankkisektorin ongelmista ei kuultu uutta, keskuspankkien rahapolitiikkojen odotettiin vielä hieman kiristyvän, eikä Yhdysvalloista alkaneet yritysten ensimmäisen kvartaalin tulostiedot olleet ainakaan odotuksia huonompia, pikemminkin päinvastoin. Kuten aiemminkin todettu, markkinat ovat valmistautuneet heikompiin tuloksiin ja siten odotukset matalia ja helpommin ylitettävissä. Toukokuun ensimmäisenä päivä Yhdysvalloissa otettiin kuitenkin haltuun suurehko pankki ja myytiin JP Morganille.

Euroopan osakemarkkinan vahvuus on yllättänyt. Taloudesta on täällä saatu parempaa dataa ja energiaan liittyvät huolet on unohdettu. Ukrainan tilanne on edelleen päällä, mutta jo tiedossa. EKP:n rajut koronnostot eivät vielä näy kunnolla taloudessa ja täkäläisen osakemarkkinan arvostustaso edelleen relatiivisesti selvästi Yhdysvaltoja edullisempi. Euroopan osakemarkkina on ollut kroonisesti sijoittajien epäsuosiossa, milloin minkäkin syyn takia ja siten globaalisti sijoittajilla on ollut tilaa lisätä eurooppalaisia osakkeita salkkuihinsa. Laajemmin osakemarkkinoilla vallitsee edelleen pessimismi kurssien nousua kohtaan ja siten maaperä on ollut otollinen kurssinousulle sijoittajien laajasti alipainottaessa osakkeita. Valuuttamarkkinoilla euron kurssi dollariin nähden ylitti pitkästä aikaa 1.10-tason dollarin heikentyessä laajasti. Perinteinen kaava dollarin kurssille on ollut, että se kokee heikkenemispainetta Yhdysvaltain keskuspankin koronnostosyklin lähestyessä loppuaan. Tällä hetkellä näyttää sille, että perinteinen kaava toimisi edelleen siten, että EKP pitää ohjauskorkotasonsa vielä paikoillaan Yhdysvalloissa korkoja jo laskettaessa. Vielä korkoja ei olla laskemassa, vaan vielä hetki nostamassa kummallakin puolella Atlanttia. Tärkein korkoja nostattanut tekijä, eli inflaatio, on kuitenkin jo laskusuunnassa ja siten rauhoittaa keskuspankit. Markkinoiden odotus korkojen leikkaamisesta jo loppuvuonna on edelleen olemassa, mutta viime kuuta maltillisempana.

OP Varainhoidon allokaation mukaisesti rahastossa on edelleen normaalia vähemmän osakesijoituksia ja vastaavasti enemmän korkosijoituksia. Näkemyksemme mukaan korkomarkkinat ovat siis relatiivisesti houkuttelevampi sijoituskohde osakemarkkinoihin nähden ja siksi painotamme enemmän korkosijoituksia. Osakesijoitusten alipainotus kohdistuu lähinnä eurooppalaisiin osakkeisiin. Korkosijoituksissa ei suurempia normaalista poikkeavia painotuksia ole, pidämme kaiken kaikkiaan hajautetuista korkosijoituksista.

Harri Kojonen
salkunhoitaja

OP-Private Strategia 25 on yhdistelmärahasto, joka sijoittaa varansa pääosin kansainvälisille osake- ja korkomarkkinoille.

Perustilanteessa rahaston varoista 25 % sijoitetaan osakemarkkinoille ja 75 % korkomarkkinoille. Rahaston
korkosijoitusten osuus Rahaston arvosta voi vaihdella välillä 90 - 60 % ja osakesidonnaisten sijoitusten osuus välillä 10 - 40 %. Rahaston korkoriski voi olla modifioidulla duraatiolla mitattuna enintään 10,0. Rahasto voi tehdä vähäisessä määrin sijoituksia myös vaihtoehtoisiin sijoitusmuotoihin (esim. kiinteistörahastot, raaka-ainerahastot ja absoluuttisen tuoton rahastot).

Rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa toisten rahastojen avulla. Rahasto voi käyttää sijoitustoiminnassaan johdannaisinstrumentteja suojautuakseen markkinoiden muutoksilta, korvatakseen suoria sijoituksia sekä edistääkseen muutoin tehokasta salkunhoitoa. Keskeisimmin johdannaisia käytetään osake- ja korkoriskien hallintaan.

Rahaston sijoitukset tulevat hajautetuksi laajasti eri yhtiöiden osakkeisiin ja joukkovelkakirjalainoihin, koska rahaston sijoitukset toteutetaan pääasiassa rahastoilla.

Rahasto on sijoitusrahastolaissa tarkoitettu erikoissijoitusrahasto, koska se voi sijoittaa sellaisiin sijoituskohteisiin, jotka eivät ole mahdollisia sijoitusrahastodirektiivin mukaisille rahastoille.

Lisätiedot Perustiedot, tuotto- ja tunnusluvut

Perustiedot

Salkunhoitaja
Harri Kojonen, Lauri Tynys
Vertailuindeksi
Yhdistelmäindeksi, katso tarkemmat tiedot Rahastoesitteestä.
Perustamispäivä
12.05.2015
ISIN
FI4000120654
Osuussarja
Kasvuosuus
Rahaston koko
864 Meur
Osuuden arvo (01.06.)
142,99 EUR
Kuukausikatsaus
Lataa
Avaintietoasiakirja
Lataa
Säännöt
Lataa

Kumulatiivinen tuotto (31.05)

1kk 3kk 6kk 1 v 3 v p.a. 5 v p.a.
OP-Private Strategia 25 +0,25 % +1,28 % −0,41 % −1,95 % +0,80 % +0,88 %
Vertailuindeksi +0,51 % +1,92 % −0,13 % −1,89 % +0,80 % +1,76 %

Vuosittainen tuotto

2018 2019 2020 2021 2022 Vuoden alusta
OP-Private Strategia 25 −3,85 % +11,06 % +1,55 % +5,81 % −12,04 % +3,19 %
Vertailuindeksi −1,83 % +12,43 % +5,44 % +5,27 % −13,92 % +3,91 %

Tunnuslukuja

Volatiliteetti 12 kk vola 12kk Sharpe 12 kk Duraatio
OP-Private Strategia 25 5,90 % - 4,02
Vertailuindeksi - - -

Omistaja-asiakkaana säästäminen ja sijoittaminen kannattaa erityisesti, koska saat siihen erinomaisia etuja.

Edut rahasto- ja vakuutussäästämiseen:

 • Ostat ja myyt lähes kaikkia rahastoja ilman kuluja.*
 • Rahastoista ja vakuutussäästöistä kerrytät 0,325 % OP-bonuksia.** 
 • Aloitat vakuutussäästämisen maksutta. 
 • Vaihdat sijoituskohteita, teet lisäsijoituksia ja vaihdat maksu- ja sijoitussuunnitelmaa OP Sijoitusvakuutukseen ja OP Säästösopimukseen maksutta digipalveluissa.  

Edut osake- ja ETF-sijoittamiseen:

 • Avaat osakesäästötilin ja arvo-osuustilin maksutta.
 • Saat alennusta osakekaupoista ja 1 prosentin palkkiokaton kotimaisiin osakekauppoihin arvo-osuustilillä. Edut ovat voimassa digipalveluissa.
 • Saat osakesuositukset ja -analyysit maksutta käyttöösi.
 • Saat alennusta säästäjän ja sijoittajan palvelupaketeista:
  Osakesäästötili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 9,99 €/kk (norm. 14,99 €/kk)
  Arvo-osuustili: 
  Säästäjä 0 €/kk (norm. 2,99 €/kk)
  Sijoittaja 0 €/kk (norm. 5,39 €/kk)

Muut edut:

 • Vain omistaja-asiakkaana voit sijoittaa Tuotto-osuuteen.

Varmista, että saat kaikki edut ja hyödyt käyttöösi:

*Seuraavista erikoissijoitusrahastoista veloitetaan normaalit kulut: OP-Palvelukiinteistöt, OP-Metsänomistaja, OP-Vuokratuotto, OP-Alternative Portfolio ja OP-Private Equity.

**OP-bonuksia käytetään pankin palvelumaksuihin ja vakuutusmaksuihin. OP-bonuksia ei kerry R2 Crystal -erikoissijoitusrahastosta ja rahastojen instituutiosarjoista. Seuraavat vakuutussäästöihin liitetyt sijoituskohteet eivät kerrytä OP-bonuksia: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund ja BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Sijoitussidonnaiset vakuutukset kerryttävät OP-bonuksia, pois lukien yksilölliset sijoitusvakuutukset ja yksilölliset sijoitussopimukset.  

 

Rahastoja hallinnoi OP-Rahastoyhtiö Oy