Fonder

På den här sidan har vi sammanställt OPs fonder samt de senaste nyheterna och aktuellt innehåll om fondplacering och fondsparande. På sidan finns också en sparräknare som du kan använda för att beräkna hur mycket du kunde spara och placera i fonder.

Hur kan jag börja fondspara?

Ett enkelt sätt att få pengarna att öka är att regelbundet sätta in en bestämd summa i en fond. Många börjar med enkla Fonder för sparare. Vi erbjuder också ett stort urval andra fonder, bl.a. aktiefonder, indexfonder och fonder för ansvarsfull placering.

Lönar det sig att fondspara?

I fonder placeras tillgångarna på ränte- och aktiemarknaden, vilket betyder att deras förväntade avkastning på sikt är bättre än på ett bankkonto. Du kan lätt granska avkastningsförväntningarna för olika fonder med fondräknaren. Med avkastningsräknaren kan du jämföra avkastningsförväntningarna på olika placeringsbelopp och hitta de fondplaceringsformer som lämpar sig bäst för din situation och dina mål.

Hur skiljer sig indexfonder från andra fonder?

Indexfonder är så kallade passiva fonder. De följer utvecklingen hos ett förhandsbestämt index på målmarknaden, medan aktiva fonder strävar efter att överträffa indexet genom en aktiv placeringspolicy. Därför är indexfondernas kostnadsstruktur oftast förmånligare än för aktivt förvaltade fonder.

Placera lätt i bostäder och skog

Att via fonder placera i fast egendom, t.ex. skog, bostäder och affärsutrymmen, är ett alternativ till att köpa en placeringsbostad. Fonder som placerar i fast egendom möjliggör en stabil avkastning som inte beror på aktiemarknaden. Med fonderna kan du med små belopp ta del av placeringar i bostäder och skog. Fonderna sprider också bra risken i din placeringsportfölj.

Påverka genom att placera i ansvarsfulla fonder

Fonderna för ansvarsfull placering erbjuder ett sätt att påverka genom att spara. I ansvarsfull placering beaktas placeringarna ur perspektivet för hållbar utveckling. Placeringarna koncentreras till sektorer där beaktandet av t.ex. företagsetik, förebyggandet av klimatförändringen eller rent vatten är speciellt viktigt.

Tillväxtmarknadsfonder

Tillväxtmarknadsfonderna, bl.a. Asienfonden och Rysslandsfonden ger hög avkastningspotential på dina placeringar. Fonderna placerar sina tillgångar på marknader som växer kraftigt. De lämpar sig för avkastningsorienterade, långsiktiga placerare både som en engångsplacering och som regelbundet månadssparande.

Fondplacerande är förmånligt för ägarkunder

Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader. Vi slopade tecknings-, inlösen- och bytesprovisionerna för nästan alla våra fonder. Läs mer om värdefulla förmåner för ägarkunder.

Läs mer om våra placeringsfonder och deras fondpublikationer

I våra fondprospekt och i vår lista över placeringsfonder får du mer information om fondplacering och fondsparande. Dessutom kan du bekanta dig med fondernas bokslutssiffror och den aktuella placeringsmarknadsinformationen. Läs mer om fondpublikationer.