Läs våra fondprospekt

I fondprospekten på nätet får du mer information om fonder och fondsparande. Dessutom kan du bekanta dig med fondernas bokslutssiffror och den aktuella placeringsmarknadsinformationen.

En del av prospekten har publicerats som faksimilupplagor som du kan bläddra i på nätet och del som pdf-filer.

  • Du behöver programmet Flash Player för att bläddra i faximiupplagorna.
  • För att läsa pdf-filerna behöver du programmet Adobe Reader.

Du kan ladda ner eller uppdatera båda programmen avgiftsfritt på Adobes nätsidor.

Det officiella fondprospektet enligt lagen om placeringsfonder kompletterar de förenklade fondprospekten.

På sidorna Alla fonder får du mer information om enskilda fonder. Då du klickar på fondens namn kan du läsa väsentlig information om fonden, såsom placeringspolicyn och riskerna.