Fondlista

En placeringsfond är ett räntabelt sätt att placera långsiktigt. Du kan spara i våra placeringsfonder regelbundet eller göra engångsplaceringar lätt och bekvämt. Vi erbjuder ett stort urval placeringsfonder allt från aktie-, bland och indexfonder till fonder för ansvarsfull placering samt fonder som placerar i bostäder, fastigheter och skog.

 

Alla fonder

Köp
Fond
Serier
Risknivå
morningstar™
Senast
1 mån
3 mån
År
månadsraport
Köp OP- Europa Index Övriga serier −0,03 % +2,00% +8,78% +32,40% Ladda ner
Köp OP-Alternative Portfolio Övriga serier +4,33 % - +4,33% - Ladda ner
Köp OP-Amerika Index Övriga serier +0,29 % +1,11% +7,43% +34,70% Ladda ner
Köp OP-Amerika Kvalitet Övriga serier +0,15 % +0,58% +7,48% - Ladda ner
Köp OP-Amerika Low Volatility Övriga serier +0,37 % +1,44% +8,12% - Ladda ner
Köp OP-Amerika Småföretag Övriga serier −0,08 % +1,22% +8,71% +58,47% Ladda ner
Köp OP-Amerika Tillväxt Övriga serier −1,09 % −3,94% −3,55% +30,57% Ladda ner
Köp OP-Amerika Värde Övriga serier +0,60 % +2,93% +14,77% +38,68% Ladda ner
Köp OP-Asien Index Övriga serier +0,68 % −1,66% +0,20% +23,60% Ladda ner
Köp OP-Asien Tillväxtmarknader 0,00 % −3,86% −6,34% +20,58% Ladda ner
Köp OP-EMD Hard Currency Corporate IG Övriga serier +0,06 % +0,25% −1,40% +7,05% Ladda ner
Köp OP-EMD Hard Currency Sovereign Övriga serier +0,24 % +1,90% −1,58% +16,63% Ladda ner
Köp OP-EMD Local Currency Övriga serier +0,42 % +0,05% −4,48% +3,14% Ladda ner
Köp OP-Euro Övriga serier −0,05 % −0,05% −0,05% +0,33% Ladda ner
Köp OP-Europa Dividendbolag Övriga serier +0,06 % +2,17% +10,25% +31,84% Ladda ner
Köp OP-Europa Kvalitet Övriga serier −0,02 % +2,90% +9,22% - Ladda ner
Köp OP-Europa Low Volatility Övriga serier −0,08 % +2,12% +7,00% - Ladda ner
Köp OP-Europa Stigande Stjärnor Övriga serier −0,04 % +2,33% +10,62% +44,68% Ladda ner
Köp OP-Europa Värde Övriga serier +0,39 % +1,81% +12,19% - Ladda ner
Köp OP-Fastighet Övriga serier +0,21 % +3,62% +7,86% +25,49% Ladda ner
Köp OP-Finland Övriga serier −0,48 % +3,81% +10,00% +53,52% Ladda ner
Köp OP-Finland Index Övriga serier −0,42 % +3,87% +9,69% +46,22% Ladda ner
OP-Finland Mikrobolag Övriga serier −1,88 % +6,91% +10,52% +85,40% Ladda ner
Köp OP-Finland Småföretag Övriga serier −1,37 % +5,11% +11,79% +88,92% Ladda ner
Köp OP-Företagslån Övriga serier −0,01 % −0,15% −0,31% +5,01% Ladda ner
Köp OP-Företagslån Amerika Övriga serier −0,39 % −0,94% −1,72% −4,28% Ladda ner
Köp OP-Försiktig Övriga serier +0,02 % +0,09% +0,22% +10,13% Ladda ner
Köp OP-High Yield Övriga serier −0,04 % +0,27% +0,92% +14,35% Ladda ner
Köp OP-High Yield Amerika Övriga serier +0,02 % +0,52% +0,35% +13,42% Ladda ner
Köp OP-Hyresinkomst Övriga serier −1,01 % - +0,91% +2,77% Ladda ner
Köp OP-Hållbar Värld Övriga serier +0,23 % +0,30% +4,75% +15,61% Ladda ner
Köp OP-Indien Övriga serier +0,60 % −3,03% −3,21% +42,72% Ladda ner
Köp OP-Japan Övriga serier −0,45 % −2,89% −4,59% +23,51% Ladda ner
Köp OP-Japan Stjärnor Övriga serier +1,43 % −4,15% −5,71% +18,94% Ladda ner
Köp OP-Kina Övriga serier −0,82 % −2,26% −13,74% +48,26% Ladda ner
Köp OP-Klimatet Övriga serier −0,47 % −3,62% −0,69% +50,78% Ladda ner
Köp OP-Koldioxidsnål Värld Övriga serier +0,41 % +0,96% +8,43% +32,29% Ladda ner
Köp OP-Latinamerika Övriga serier +1,20 % +4,44% +2,82% +44,52% Ladda ner
Köp OP-Moderat Övriga serier +0,07 % +0,40% +2,41% +18,59% Ladda ner
Köp OP-Modig Övriga serier +0,11 % +0,64% +4,52% +27,22% Ladda ner
Köp OP-Nordiska Länder Index Övriga serier −0,48 % +2,28% +8,33% +46,43% Ladda ner
Köp OP-Obligation Avkastning Övriga serier −0,07 % −0,89% −2,27% +1,96% Ladda ner
Köp OP-Obligation Prima Övriga serier +0,03 % −0,04% −2,03% −3,38% Ladda ner
OP-Private Aktiestrategi Övriga serier +0,17 % +0,69% +5,75% +31,96% Ladda ner
OP-Private Räntestrategi Övriga serier +0,03 % +0,08% −1,06% +4,57% Ladda ner
OP-Private Strategi 25 Övriga serier +0,04 % +0,18% +1,07% +11,43% Ladda ner
OP-Private Strategi 50 Övriga serier +0,09 % +0,44% +2,85% +18,27% Ladda ner
OP-Private Strategi 75 Övriga serier +0,12 % +0,63% +4,55% +25,16% Ladda ner
Köp OP-Realränta Övriga serier −0,10 % +0,19% −1,21% +1,98% Ladda ner
Köp OP-Rent Vatten Övriga serier −0,03 % +2,28% +7,91% +37,74% Ladda ner
Köp OP-Ryssland Övriga serier +0,94 % +6,03% +8,10% +28,55% Ladda ner
Köp OP-Ränteavkastning Övriga serier −0,01 % +0,04% +0,14% +3,28% Ladda ner
Köp OP-Ränteportfölj Övriga serier 0,00 % +0,12% +0,18% +5,84% Ladda ner
Köp OP-Servicefastigheter Övriga serier −0,71 % - +1,18% +2,84% Ladda ner
OP-Skogsägare Övriga serier +0,38 % - +2,39% +6,83% Ladda ner
Köp OP-Taktisk Portfölj Övriga serier +0,15 % +0,94% +5,45% +22,59% Ladda ner
Köp OP-Tillväxtmarknad Aktie Övriga serier +0,44 % −1,66% −2,07% +31,19% Ladda ner
Köp OP-Världen Övriga serier −0,26 % +0,34% +5,13% +31,33% Ladda ner
Köp OP-Världen Index Övriga serier +0,27 % +0,97% +6,82% +32,82% Ladda ner
Köp OP-Växande Medelklass Övriga serier −0,26 % −2,14% −4,10% +26,74% Ladda ner
R2 Crystal +0,67 % +0,67% +2,26% +12,10% Ladda ner
Powered by FactSet and Implemented by NFS.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.