Fondlista

En placeringsfond är ett räntabelt sätt att placera långsiktigt. Du kan spara i våra placeringsfonder regelbundet eller göra engångsplaceringar lätt och bekvämt. Vi erbjuder ett stort urval placeringsfonder allt från aktie-, bland och indexfonder till fonder för ansvarsfull placering samt fonder som placerar i bostäder, fastigheter och skog.

 

Alla fonder

Köp
Fond
Serier
Hållbarhet
Risknivå
morningstar™
Senast
1 mån
3 mån
År
månadsraport
Köp OP-Alternative Portfolio Övriga serier
-
−0,15 % - −0,15% +1,94% Ladda ner
Köp OP-Amerika Index Övriga serier
+0,24 % +0,41% +9,16% +27,03% Ladda ner
Köp OP-Amerika Småföretag Övriga serier
+0,70 % +4,90% +4,63% +18,86% Ladda ner
Köp OP-Amerika Värdebolag Övriga serier
−0,10 % +2,24% +1,60% +18,09% Ladda ner
Köp OP-Asien Index Övriga serier
+0,87 % +2,59% +4,30% +14,42% Ladda ner
Köp OP-Asien Tillväxtmarknader
-
−0,34 % +1,03% −1,44% −3,39% Ladda ner
Köp OP-EMD Hard Currency Corporate IG Övriga serier
+0,04 % +0,55% +2,38% +4,42% Ladda ner
Köp OP-EMD Hard Currency Sovereign Övriga serier
-
+0,11 % +0,80% +2,79% +8,14% Ladda ner
Köp OP-EMD Local Currency Övriga serier
-
−0,01 % +0,61% +1,02% +1,44% Ladda ner
Köp OP-Euro Övriga serier
0,00 % +0,31% +0,95% +4,01% Ladda ner
Köp OP-Europa Dividendbolag Övriga serier
+0,26 % −1,40% +2,66% +13,56% Ladda ner
Köp OP-Europa Index Övriga serier
+0,22 % −0,81% +3,84% +14,99% Ladda ner
Köp OP-Europa Småföretag Övriga serier
−0,10 % +0,40% +6,97% +16,10% Ladda ner
Köp OP-Europa Värdebolag Övriga serier
−0,08 % +0,43% +2,98% +13,89% Ladda ner
Köp OP-Finland Övriga serier
−0,82 % −1,20% +1,08% +3,15% Ladda ner
Köp OP-Finland Index Övriga serier
-
−0,79 % −1,51% +1,96% +9,03% Ladda ner
Köp OP-Finland Småföretag Övriga serier
-
−0,25 % −1,47% +5,89% +11,04% Ladda ner
Köp OP-Företagslån Övriga serier
+0,27 % +0,71% +1,29% +6,31% Ladda ner
Köp OP-Företagslån Amerika Övriga serier
−0,03 % +0,53% +3,44% +3,74% Ladda ner
Köp OP-Försiktig Övriga serier
+0,25 % +0,42% +2,58% +7,83% Ladda ner
Köp OP-High Yield Övriga serier
+0,06 % +0,92% +2,14% +9,97% Ladda ner
Köp OP-High Yield Amerika Övriga serier
-
+0,12 % +1,36% +3,90% +8,42% Ladda ner
Köp OP-Hyresinkomst Övriga serier
−3,89 % - −3,89% −8,40% Ladda ner
Köp OP-Hållbar Välbefinnande Övriga serier
+0,02 % −0,10% +4,43% - Ladda ner
Köp OP-Hållbar Värld Övriga serier
+0,07 % +1,06% +1,92% +9,03% Ladda ner
Köp OP-Indien Övriga serier
-
+0,30 % +1,92% +9,30% +22,44% Ladda ner
Köp OP-Japan Övriga serier
-
+0,59 % +3,57% +8,50% +16,80% Ladda ner
Köp OP-Japan Stjärnor Övriga serier
-
+0,96 % +5,71% +0,62% +5,02% Ladda ner
Köp OP-Kina Övriga serier
-
−1,57 % −6,55% −0,94% −12,96% Ladda ner
Köp OP-Klimatet Övriga serier
+0,55 % −1,19% +8,06% +13,39% Ladda ner
Köp OP-Koldioxidsnål Värld Övriga serier
+0,09 % +0,49% −0,35% +14,02% Ladda ner
Köp OP-Moderat Övriga serier
+0,36 % +0,17% +4,07% +11,54% Ladda ner
Köp OP-Modig Övriga serier
+0,47 % −0,05% +5,51% +15,38% Ladda ner
OP-Mål 2
+0,21 % +0,58% +1,89% +6,50% Ladda ner
OP-Mål 3
+0,12 % +0,74% +3,87% +10,22% Ladda ner
OP-Mål 4
−0,05 % +0,18% +4,69% +15,01% Ladda ner
Köp OP-Nordiska Länder Index Övriga serier
+0,28 % −4,11% +3,06% +23,39% Ladda ner
Köp OP-Obligation Avkastning Övriga serier
+0,24 % +0,56% +0,53% +3,71% Ladda ner
Köp OP-Obligation Prima Övriga serier
+0,19 % +0,34% +1,94% +2,76% Ladda ner
OP-Private Aktiestrategi Övriga serier
+0,46 % +0,07% +5,63% +16,26% Ladda ner
Köp OP-Private Equity Övriga serier
-
+0,71 % +0,71% +1,79% +8,68% Ladda ner
OP-Private Räntestrategi Övriga serier
+0,16 % +0,61% +1,67% +4,89% Ladda ner
OP-Private Strategi 25 Övriga serier
+0,24 % +0,43% +2,80% +7,90% Ladda ner
OP-Private Strategi 50 Övriga serier
+0,33 % +0,25% +3,83% +10,93% Ladda ner
OP-Private Strategi 75 Övriga serier
+0,42 % +0,14% +4,88% +14,03% Ladda ner
Köp OP-Realränta Övriga serier
+0,08 % +0,02% +0,87% +1,42% Ladda ner
Köp OP-Realtillgångsbolag Övriga serier
−0,43 % +2,00% +4,86% +7,50% Ladda ner
Köp OP-Rent Vatten Övriga serier
+0,73 % −0,23% +3,40% +24,67% Ladda ner
Köp OP-Ränteavkastning Övriga serier
+0,02 % +0,38% +1,02% +4,31% Ladda ner
Köp OP-Ränteportfölj Övriga serier
+0,06 % +0,48% +1,31% +4,70% Ladda ner
Köp OP-Servicefastigheter Övriga serier
−0,15 % - −0,15% −1,41% Ladda ner
Köp OP-Skogsägare Övriga serier
+1,62 % - +1,62% +8,61% Ladda ner
Köp OP-Taktisk Portfölj Övriga serier
-
+0,22 % −0,11% +4,36% +12,67% Ladda ner
Köp OP-Tillväxtmarknad Aktie Övriga serier
+0,40 % −2,36% +5,82% +14,39% Ladda ner
Köp OP-Världen Övriga serier
-
+0,99 % −0,54% +7,91% +17,33% Ladda ner
Köp OP-Världen Index Övriga serier
+0,26 % +0,40% +7,88% +23,66% Ladda ner
Köp OP-Växande Medelklass Övriga serier
-
−0,71 % −1,58% +10,24% +7,58% Ladda ner
R2 Crystal
-
+0,37 % +0,37% +0,28% +7,24% Ladda ner
FactSet Powered by FactSet and Implemented by NFS.

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.