Fondlista

En placeringsfond är ett räntabelt sätt att placera långsiktigt. Du kan spara i våra placeringsfonder regelbundet eller göra engångsplaceringar lätt och bekvämt. Vi erbjuder ett stort urval placeringsfonder allt från aktie-, bland och indexfonder till fonder för ansvarsfull placering samt fonder som placerar i bostäder, fastigheter och skog.

 

Alla fonder

Köp
Fond
Serier
Hållbarhet
Risknivå
morningstar™
Senast
1 mån
3 mån
År
månadsraport
Köp OP-Amerika Index Övriga serier
−1,36 % +2,80% +5,90% +29,27% Ladda ner
Köp OP-Asien Index Övriga serier
+1,80 % +3,50% +3,34% +17,89% Ladda ner
Köp OP-Europa Index Övriga serier
+0,57 % +0,66% +4,83% +19,67% Ladda ner
Köp OP-Finland Index Övriga serier
-
+0,59 % −0,82% +3,10% +9,44% Ladda ner
Köp OP-Nordiska Länder Index Övriga serier
+0,43 % −1,12% +5,66% +30,39% Ladda ner
Köp OP-Världen Index Övriga serier
−0,80 % +2,51% +5,48% +26,49% Ladda ner
FactSet Powered by FactSet and Implemented by NFS.

Det här är reklam. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och för portföljförvaltningen svarar det portföljförvaltningsföretag som specificeras i fondprospektet för OP:s fonder. Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Den historiska utvecklingen är ingen garanti för eventuell avkastning i framtiden. Ju högre kostnader fonden har, desto större inverkan har de på den förväntade avkastningen på placeringen. Dessutom beror den eventuella avkastningen på beskattningen, som i sin tur beror på placerarens personliga situation. Således kan avkastningen förändras i framtiden. Om fonden marknadsförs utomlands kan OP-Fondbolaget Ab besluta att avsluta sådan marknadsföring. Den information som presenteras på den här sidan ger inte en fullständig bild av fondens egenskaper.

Vid placeringsbeslut ska man beakta fondens alla egenskaper eller mål som beskrivs i fondprospektet för OP:s fonder och i övriga handlingar som gäller fonden. Innan du fattar det slutliga placeringsbeslutet ska du ta del av fondprospektet för fonderna samt faktabladet och fondens stadgar som finns på fondens webbsida. Fondprospektet och en sammanfattning av placerarnas rättigheter avseende placeringsfonder finns i tjänsten op.fi. Materialet finns på svenska, finska och engelska.