Vad ska jag placera i just nu?

Undrar du vad du borde placera i 2024? Eller i vad du kan placera 100, 1 000 eller 10 000 euro? Vi har sammanställt månadens placeringsidéer från våra experter. Läs de senaste placeringstipsen och plocka de hetaste aktierna och andra placeringsprodukter in i din portfölj.

Oavsett om du redan är placerare eller om du planerar att börja placera: det lönar det sig att läsa våra experters placeringsidéer för sparande och placering.

Placeringsidéer (på finska)

 

Vilka fonder har klarat sig bäst?

Läs mer om våra fonder som under det senaste året har gett den bästa avkastningen.

Mest framgångsrika fonder

Värdeandelskonto
Öppna ett värdeandelskonto och placera mångsidigt i börsnoterade produkter.
OP Sijoituskumppani
OP Placeringspartner
OP Placeringspartner är en tjänst i OP-mobilen. Den hjälper dig med ditt sparande och ger placeringsråd som passar just dig.
Aktiesparkonto
Öppna ett aktiesparkonto och placera i inhemska företags börsaktier.
Fondförsäkringen är ett försäkringsavtal, för vilket du får välja placeringsobjekt ur vårt breda urval.
Försäkringssparande
Visste du att du kan placera i fonder även genom fondförsäkring? Du kan byta dem inom försäkringen utan beskattning av försäljningsvinsten.

De uppgifter som ges är inte avsedda som placeringsråd, erbjudande eller uppmaning att lämna ett erbjudande för köp eller försäljning av ett finansiellt instrument. Det är viktigt att komma ihåg att den historiska utvecklingen inte är en garanti för den framtida avkastningen.

Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken. De strukturerade obligationslånen emitteras av OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar som teckningsställen utöver OP Företagsbanken Abp.