Aktieanalyser

Ta hjälp av omfattande aktieanalyser om finländska och utländska börsbolag när du ska välja aktier.
1

Du får aktieanalyser om över 70 finländska bolag och 100 utländska bolag utan extra kostnad

 

2

Gör lyckade aktieval och dra nytta av experters placeringsrekommendationer.

 

3

Beställ en morgonöversikt i OP-mobilen, så är du bland de första som får dagens hetaste börsnyheter.

 

Funderar du på vilka aktier du härnäst ska köpa eller sälja, eller söker du bolag som betalar bäst utdelning? Bland annat de här frågorna får du svar på i aktieanalyserna. Aktieanalyserna ingår utan extra kostnad i alla tjänstepaket för sparare och placerare.

Finländska aktieanalyser

OP Analys erbjuder värdefulla bedömningar av fler än 70 bolag på Helsingforsbörsen. Den omfattande och prisbelönta finländska analysen tas fram av ett analytikerteam bestående av tio experter.

 • Analyser, rekommendationer och nyckeltal för över 70 finländska bolag
 • Över 700 analyser per år
 • Morgonöversikterna innehåller dagens hetaste börsnyheter
 • Strategikommentarerna tar varje månad ställning till marknaden
 • Två gånger per år publiceras den breda placeringsanalysen Börsradarn (Pörssitutka)
 • Aktielistor som stöd för placeringsbeslut, exempelvis OP:s bästa aktie- och ETF-tips
 • Analys av hur makroekonomin, olika branscher och enskilda bolag utvecklats

Sponsrad aktieanalyser (på finska):

Länken "Till tjänsten" tar dig direkt till OP Analys hemsidan (på finska). Tillträde kräver att du loggar in på OP:s nättjänst och har analysavgiften aktiverad (ingår i servicepaketet för placerare).

Internationella aktieanalyser

När du väljer bolag kan du ta hjälp av finskspråkiga aktieanalyser om hundra olika internationella bolag. De högklassiga analyserna produceras av vår samarbetspartner Kepler Cheuvreux.

 • Analyser, rekommendationer och nyckeltal för 100 internationella bolag
 • Aktieanalys av utländska börsbolag såsom Tesla, Apple, Microsoft, JPMorgan, McDonald’s, BMW, Adidas, Volvo och L’Oréal
 • Drygt hälften av företagen kommer från Förenta staterna, resten från Europa och övriga delar av världen
 • Diversifiera din portfölj och dra nytta av den globala placeringspotentialen

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.**

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

**Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: OP-Venäjä A, JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Så här börjar du placera i aktier
Så här kommer du i gång och kan söka avkastning på aktier.
Placeringstariff

Ta del av tarifferna för placering.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.