Aktieanalysens nättjänst

Branschens största och framgångsrikaste aktieanalys till din tjänst.

OPs aktieanalys analyser och ger målpris samt placeringsrekommendationer för över 80 finländska börsbolag.

I aktieanalysens nättjänst:

 • kan du enkelt sortera och jämföra de analyserade bolagen på basis av rekommendationer eller olika nyckeltal.
 • får du omfattande analyser om utvecklingen i makroekonomin, inom olika branscher och i enskilda bolag, samt en daglig morgonrapport.
 • får du en gång i månaden strategikommentarer som tar ställning till marknaden på ett mer omfattande sätt samt två gånger per år en placeringsstrategi med våra bedömningar om hela marknaden.
 • får du förteckningar som stöd för dina placeringsbeslut: t.ex. de bästa köp- och säljtipsen och TOP 10-utdelningsbolagen.


För analysen och produktionen av tjänsten svarar Finlands största och framgångsrikaste analytikergrupp.

Det samlas OP-bonus för alldeles vanliga bank- och försäkringsärenden. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"!

Ägarkundens förmåner

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
 • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.