Aktieanalyser

Ta hjälp av omfattande aktieanalyser om finländska och utländska börsbolag när du ska välja aktier.
1

Du kan läsa analyser om 70 finländska och 100 utländska bolag utan extra kostnad. Läs heltäckande analyser behändigt i OP-mobilen och i tjänsten op.fi.

 

2

Gör lyckade aktieval och dra nytta av experters placeringsrekommendationer.

 

3

Beställ en morgonöversikt i OP-mobilen, så är du bland de första som får dagens hetaste börsnyheter.

 

Funderar du på vilka aktier du härnäst ska köpa eller sälja, eller söker du bolag som betalar bäst utdelning? Bland annat de här frågorna får du svar på i aktieanalyserna. Aktieanalyserna ingår utan extra kostnad i alla tjänstepaket för sparare och placerare.

Finländska aktieanalyser

OP Analys erbjuder värdefulla bedömningar av fler än 70 bolag på Helsingforsbörsen. Den omfattande och prisbelönta finländska analysen tas fram av ett analytikerteam bestående av tio experter.

 • Analyser, rekommendationer och nyckeltal för över 70 finländska bolag
 • Över 700 analyser per år
 • Morgonöversikterna innehåller dagens hetaste börsnyheter
 • Strategikommentarerna tar varje månad ställning till marknaden
 • Två gånger per år publiceras den breda placeringsanalysen Börsradarn (Pörssitutka)
 • Aktielistor som stöd för placeringsbeslut, exempelvis OP:s bästa aktie- och ETF-tips
 • Analys av hur makroekonomin, olika branscher och enskilda bolag utvecklats

Internationella aktieanalyser

När du väljer bolag kan du ta hjälp av finskspråkiga aktieanalyser om hundra olika internationella bolag. De högklassiga analyserna produceras av vår samarbetspartner Kepler Cheuvreux.

 • Analyser, rekommendationer och nyckeltal för 100 internationella bolag
 • Aktieanalys av utländska börsbolag såsom Tesla, Apple, Microsoft, JPMorgan, McDonald’s, BMW, Adidas, Volvo och L’Oréal
 • Drygt hälften av företagen kommer från Förenta staterna, resten från Europa och övriga delar av världen
 • Diversifiera din portfölj och dra nytta av den globala placeringspotentialen

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Vad borde jag placera i just nu?
Se experters placeringstips om fonder, aktier och ETF:er.
Så här börjar du placera i aktier
Så här kommer du i gång och kan söka avkastning på aktier.
Internationell aktieplacering
Du har tillgång till tusentals aktier från t.o.m. 15 olika handelsplattformar från runtom i världen och dessutom mer än 2000 olika ETF-produkter.
Placeringstariff

Ta del av tarifferna för placering.

Det här är reklam. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.