Aktieanalysens nättjänst

Branschens största och framgångsrikaste aktieanalys till din tjänst.

OPs aktieanalys analyser och ger målpris samt placeringsrekommendationer för över 80 finländska börsbolag.

I aktieanalysens nättjänst:

 • kan du enkelt sortera och jämföra de analyserade bolagen på basis av rekommendationer eller olika nyckeltal.
 • får du omfattande analyser om utvecklingen i makroekonomin, inom olika branscher och i enskilda bolag, samt en daglig morgonrapport.
 • får du en gång i månaden strategikommentarer som tar ställning till marknaden på ett mer omfattande sätt samt två gånger per år en placeringsstrategi med våra bedömningar om hela marknaden.
 • får du förteckningar som stöd för dina placeringsbeslut: t.ex. de bästa köp- och säljtipsen och TOP 10-utdelningsbolagen.


För analysen och produktionen av tjänsten svarar Finlands största och framgångsrikaste analytikergrupp.

Det samlas OP-bonus för alldeles vanliga bank- och försäkringsärenden. Läs mer i avsnittet "Dina förmåner"!

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP Duo-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.