Internationell aktieplacering

Är du intresserad av att placera i internationella aktier? Nu har du tillgång till tusentals aktier runtom i världen.
1

Flera alternativ

Det lönar sig att ta en titt utanför Finlands gränser, då den internationella marknaden gör den geografiska och branschvisa spridningen av placeringar lättare. Du har tillgång till tusentals aktier på till och med 14 olika marknadsplatser och fler än 850 olika ETF:er.

2

Förmånligt

Du handlar alltid förmånligt med utländska aktier: courtage från 0,17 %, minst 8 €. Ju mer du handlar, desto lägre är ditt courtage.

3

Enkelt

Du handlar med utländska aktier precis som med finländska. Om du handlar med aktier i annan valuta än euro, sker valutaväxlingen automatiskt. Valutaväxlingskostnaden är 0,30 %.

Placera lika enkelt på den globala marknaden som i finländska aktier

Helsingforsbörsen utgör mindre än 1 % av den globala aktiemarknaden. Genom att placera internationellt ökar du dina placeringsmöjligheter, sprider risken och får jämnare intäkter genom spridning. Utanför Helsingforsbörsen kan du köpa många bekanta bolag vars produkter du möter varje dag. Dessutom erbjuder den internationella marknaden ett brett utbud av ETF-indexfonder.

Kraven för att börja handla med aktier internationellt är desamma som för inhemsk handel. Du behöver inte ett separat förvar för det. Om du redan handlar med finländska aktier, kan du genast börja handla också med utländska aktier.

Om du handlar med andra aktier än aktier i euro, ska du också beakta kostnaderna för valutaväxling. Du behöver inte själv växla valuta, utan det görs automatiskt för din räkning. Kostnaden för valutaväxling är 0,30 % av köpesumman, och den beräknas på basis av OP Företagsbankens mittkurs, som uppdateras fyra gånger om dagen.

Sök avkastning utomlands! Du har tillgång till 14 olika marknadsplatser och tusentals aktier i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Portugal, Italien, Spanien, Schweiz, Kanada och USA.

Analyser av utländska aktier på finska

När du väljer aktiebolag kan du ta hjälp av finskspråkiga aktieanalyser av utländska företag. Som aktieplacerarkund hos oss läser du avgiftsfritt aktieanalyser av hundra olika utländska börsbolag såsom Tesla, Apple, Microsoft, JPMorgan, McDonald’s, BMW, Adidas, Volvo och L’Oréal. Drygt hälften av företagen kommer från Förenta staterna, resten från Europa och övriga delar av världen. Analyserna produceras av vår samarbetspartner Kepler Cheuvreux.

Vad borde man beakta vid internationella placeringar?

Observera följande då du handlar med internationella aktier:

  • eventuell transaktionsskatt och courtage som avviker från den finländska handeln
  • beskattningsförfaranden och valutakursrisken vid placeringar utanför euroområdet
  • börsposter som eventuellt används
  • längden på order som kan avvika från den finländska handeln samt eventuella andra särdrag hos börsen i fråga
  • i fråga om USA-handel måste kravet på QI-dokument beaktas. Om handeln på aktiemarknaden i USA inte lyckas, ska du kontakta din andelsbank så att vi kan ordna saken.

Vid internationella aktieplaceringar måste man beakta de marknadsspecifika avvikelserna i provisioner och olika transaktionsskatter. Bland annat uppbär Frankrike en transaktionsskatt på 0,30 % på köptransaktioner som gäller aktier i de största franska bolagen. För köptransaktioner som gäller spanska företag uppbärs det en transaktionsskatt på 0,20 %. Spanska staten uppbär skatten för köp av aktier i företag vars marknadsvärde överskrider 1 miljard euro.

Internationella aktieorder kan lämnas i tjänsten op.fi och i alla andelsbanker.

Aktieanalyser
Uppföljningen omfattar 100 utländska och 70 finländska börsbolag.
FÖRMÅN
Värdeandelskontot
Öppna ett värdeandelskonto och tjänstekonceptet och börja placera.
Så här börjar du placera i aktier
Så här kommer du i gång och kan söka avkastning på aktier.
ETF-placeringar och ETF-fonder
Sprid dina placeringar enkelt och effektivt på den internationella marknaden via ETF-fonder. 
Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.