Internationell aktieplacering

Är du intresserad av att placera i internationella aktier? Nu har du tillgång till tusentals aktier runtom i världen.
1

Fler diversifieringsalternativ

Det lönar sig att ta en titt utanför Finlands gränser, då den internationella marknaden gör den geografiska och branschvisa spridningen av placeringar lättare. Du har tillgång till tusentals aktier på 14 olika marknadsplatser och fler än 850 ETF-fonder. 

2

Alltid förmånligt

Du handlar alltid förmånligt med utländska aktier: Courtage från 0,17 % och minst 8 euro. Ju mer du handlar, desto lägre är ditt courtage. Som ägarkund placerar du dessutom alltid förmånligare än andra. 

3

Enkelt

Du kan handla med utländska aktier precis som med finländska i OP-mobilen och i tjänsten op.fi. Om du handlar med aktier i annan valuta än euro, sker valutaväxlingen automatiskt. Valutaväxlingskostnaden är 0,30 procent. 

Placera lika enkelt på den globala marknaden som i finländska aktier

Helsingforsbörsen utgör mindre än en procent av den globala aktiemarknaden. Genom att placera internationellt utökar du dina placeringsmöjligheter, sprider risken och får jämnare avkastning genom diversifiering. Utanför Helsingforsbörsen kan du köpa många bekanta bolag vars produkter du möter varje dag. Den internationella marknaden erbjuder ett brett urval av ETF-indexfonder. 

Kraven för att börja handla med aktier internationellt är i stort sett desamma som för inhemsk handel. Om du handlar med finländska aktier, kan du börja handla också med utländska aktier. För att placera i USA behöver du som vanligt även ett QI-dokument. 

Om du handlar med andra aktier än aktier i euro, ska du också beakta kostnaderna för valutaväxling. Du behöver inte själv växla valuta, utan det görs automatiskt för din räkning. Kostnaden för valutaväxling är 0,30 procent av köpesumman, och den beräknas på basis av OP Företagsbankens mittkurs, som uppdateras fyra gånger om dagen. 

Sök avkastning utomlands! Du har tillgång till 14 olika marknadsplatser och tusentals aktier i Finland, Sverige, Norge, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Frankrike, Portugal, Italien, Spanien, Schweiz, Kanada och USA.

Analyser av utländska aktier på finska

När du väljer aktiebolag kan du ta hjälp av finskspråkiga aktieanalyser om utländska företag. De heltäckande analyserna finns behändigt i OP-mobilen och i tjänsten op.fi. 

Som aktieplacerarkund hos oss läser du avgiftsfritt aktieanalyser om hundra olika utländska börsbolag såsom Tesla, Apple, Microsoft, JPMorgan, McDonald’s, BMW, Adidas, Volvo och L’Oréal. Drygt hälften av företagen kommer från Förenta staterna, resten från Europa och övriga delar av världen. Analyserna produceras av vår samarbetspartner Kepler Cheuvreux.  

Vad borde man beakta vid internationella placeringar?

Observera följande då du handlar med internationella aktier: 

  • eventuell transaktionsskatt och courtage som avviker från den finländska handeln
  • beskattningsförfaranden och valutakursrisken vid placeringar utanför euroområdet
  • börsposter som eventuellt används
  • längden på order som kan avvika från den finländska handeln samt eventuella andra särdrag hos börsen i fråga
  • i fråga om USA-handel måste kravet på QI-dokument beaktas. Om handeln på aktiemarknaden i USA inte lyckas, ska du kontakta din andelsbank så ser vi till att allt är i sin ordning med QI-dokumentet.

Vid internationella aktieplaceringar gäller det även att beakta de marknadsspecifika avvikelserna i provisioner och olika transaktionsskatter. Bland annat uppbär Frankrike en transaktionsskatt på 0,30 procent på köptransaktioner som gäller aktier i de största franska bolagen. För köptransaktioner som gäller spanska företag uppbärs det en transaktionsskatt på 0,20 procent. Spanska staten uppbär skatten för köp av aktier i företag vars marknadsvärde överskrider en miljard euro. 

Aktieanalyser
Uppföljningen omfattar 100 utländska och 70 finländska börsbolag.
Värdeandelskontot
Öppna ett värdeandelskonto och tjänstekonceptet och börja placera.
Så här börjar du placera i aktier
Så här kommer du i gång och kan söka avkastning på aktier.
ETF-placeringar och ETF-fonder
Sprid dina placeringar enkelt och effektivt på den internationella marknaden via ETF-fonder. 
Det här är reklam. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.