Värdeandelskonto

Sök avkastning på besparingar effektivt med aktier och andra börsnoterade placeringar.
1

Placera i aktier enkelt genom att öppna ett värdeandelskonto

Då du har öppnat ett värdeandelskonto kan du handla med värdepapper såsom aktier och ETF-fonder.

2

Alltid förmånliga placeringar

Om du är ägarkund eller under 26 år kan du öppna ett värdeandelskonto avgiftsfritt och placera utan månadsavgifter.

3

Med ett värdeandelskonto får du geografisk spridning och olika tillgångsklasser

På ett värdeandelskonto kan du köpa också internationella aktier och andra börsnoterade värdepapper. Genom spridning ökar du placeringarnas förväntade avkastning och minskar risken.

4

Som ägarkund får du handelsförmåner

Aktieaffärer på värdeandelskontot från 0,05 % (min. 3 €). Som ägarkund betalar du dessutom högst 1 procent i provision för inhemska aktieaffärer, så du kan placera även med små belopp, till exempel 100 euro.

Varför öppna ett värdeandelskonto?

Det viktigaste när det gäller placering är att du börjar. Du kan enkelt börja placera i aktier genom att öppna ett värdeandelskonto. Aktieplacering är ett av de bästa sätten att sträva efter avkastning. Genom att börja så tidigt som möjligt och med en lång spartid drar du effektivt nytta av ränta på ränta-effekten.

Via värdeandelskontot placerar du i värdepapper, såsom aktier, ETF-fonder och strukturerade placeringar. Med hjälp av kontot får du bra spridning för dina placeringar utan insättningsgräns.

Hur öppnar jag ett värdeandelskonto? Så här kommer du i gång

Du kan öppna ett värdeandelskonto enkelt på nätet. Du ska vara kund hos OP för att kunna göra det. Då du öppnar värdeandelskontot väljer du samtidigt ett lämpligt tjänstekoncept. Du kan välja tjänstekonceptet för sparare eller placerare.

Överföring av värdeandelskonto

Det är enkelt att överföra värdeandelskonton och aktier till oss. Ofta lönar det sig att överföra värdeandelskontot eftersom du får en bättre överblick över dina placeringar om de förvaras i en bank. Dessutom kan du spara i kostnaderna eftersom du alltid placerar förmånligt hos oss. Det tar cirka 5 vardagar att överföra ett värdeandelskonto.

  1. Om du inte ännu är kund hos oss, bli kund nu.
  2. Överför ett värdeandelskonto här
  3. Du kan sända aktiernas anskaffningspriser till oss med ett meddelande i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

Överföring av anskaffningspriser 

Vi får inte automatiskt anskaffningspriserna på aktierna (värdeandelarna) som överförs. Du får anskaffningspriserna av din gamla förmedlare då du ber om dem. Du kan lämna in anskaffningspriserna till oss med hjälp av en Excelmall. Fyll i anskaffningspriserna i Excelmallen och sänd den som bilaga till meddelande i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi.

 

Beskattning av värdeandelskonto

Från värdeandelskontot tas årligen ut skatterna på årets försäljningsvinster och utdelningar. Försäljningsvinster beskattas 30–34 procent och utdelningar 25,5–28,9 procent. Källskatten som tas ut på den del som överskrider skattesatsen för utdelningar i Finland beaktas och gottgörs i regel i beskattningen i hemlandet. Du kan dra av värdeandelskontots försäljningsförluster i beskattningen varje år och utnyttja dem på överlåtelsevinsterna för innevarande år och de fem kommande åren.

Du kan sälja aktierna när du vill. Skatten på eventuell avkastning och utdelning tas ut automatiskt.

Varje år får du i slutet av året ett kontoutdrag över dina innehav och intäkter såsom utdelningar. Dessa uppgifter behövs för beskattningen. Uppgifterna om placeringarna överförs automatiskt till Skatteförvaltningen, men det är också skäl att själv gå igenom uppgifterna.

 

Vilka aktier och ETF-fonder borde jag köpa till värdeandelskontot?

En placeringsportfölj ska helst ha aktier i ungefär 5–10 olika företag. Du kan börja med ett företag och så småningom utöka med fler för att sprida placeringarna. Utöver direkta aktier ger ETF-fonder en kostnadseffektiv extra spridning i din portfölj. Spridning sänker placeringarnas risker och du undviker större värdefluktuationer.

De populäraste aktierna och ETF-fonderna 2023​

Inhemska aktier Internationella aktier ETF-fonder
Nordea Telia Company AB  ISHARES CORE S&P 500 UCITS ETF USD - ACC
FORTUM ABP SSAB AB SER B ISHARES CORE MSCI EM IMI UCITS ETF - ACC
NOKIA ABP Sotkamo Silver AB ISHARES GLOBAL CLEAN ENERGY UCITS ETF - USD DIS
Neste Corporation SSAB AB SER A XTRACKERS ARTIFICIAL INTELLIGENCE BIG DATA UCITS ETF - 1C USD ACC
Sampo ABP Tesla ISHARES NASDAQ 100 UCITS ETF USD ACC
UPM-Kymmene Corporation Wolkswagen AG L&G Hydrogen Economy UCITS ETF – USD ACCF
Nokian Renkaat Oyj Novo Nordisk ISHARES S&P 500 HEALTH CARE SECTOR UCITS ETF - USD ACC
Valmet Corporation Ericsson SPDR S&P US DIVIDEND ARISTOCRATS UCITS ETF - USD DIS
MANDATUM ABP Microsoft VANECK MORNINGSTAR US SUSTAINABLE WIDE MOAT UCITS ETF - A USD ACC
FINNAIR ABP Investor AB SER B ISHARES CORE MSCI WORLD UCITS ETF - USD ACC

 

Ett värdeandelskonto är ett konto som är avsett för värdepappersförvar. På ett värdeandelskonto förvaras olika elektroniska värdepapper, såsom aktier, ETF-fonder och obligationslån. Då du till exempel köper aktier eller börsnoterade ETF-fonder, får du inget fysiskt aktiebrev utan innehavet registreras direkt på värdeandelskontot.

På värdeandelskontot registreras uppgifter om innehavaren av värdeandelarna, värdeandelarnas antal samt vilka värdeandelar det är frågan om. Ur kontouppgifterna framgår också värdeandelsinnehavarens rättigheter och begränsningar.

Kärt barn har många namn, såsom förvaringskonto, aktieportfölj eller placeringsportfölj.

Kontakta din bank med ett meddelande i OP-mobilen eller tjänsten op.fi om du vill börja handla med värdepapper i USA. För handeln med värdepapper i USA krävs ett gällande QI-dokument.
Värdeandelskonto eller aktiesparkonto?
Vilket konto lönar det sig att välja för placeringar? Svaret kan vara båda två.
Värdeandelskonto för barn
Dra nytta av den långa spartiden och sträva efter avkastning på barnets besparingar effektivt med aktier.
Internationell aktieplacering
Du har tillgång till tusentals aktier från t.o.m. 15 olika handelsplattformar från runtom i världen och dessutom mer än 2000 olika ETF-produkter.
Värdeandelskontot tillhandahålls av andelsbanken. Det lönar sig alltid att beakta placeringsriskerna. Värdet av placeringen kan antingen stiga eller sjunka och det är inte säkert att du får tillbaka hela det kapital du placerat. OP garanterar inte att du får avkastning på din placering och den historiska avkastningen är inte en garanti för en framtida avkastning. Beskattningen beror på kundens omständigheter och kan förändras i framtiden.