Tariff för värdeandelskontot

Ju mer du handlar, desto lägre blir dina kostnader för handeln. På basis av provisionerna för dina affärer under det föregående kalenderkvartalet fastställs nivån för dina handelspriser för det följande kalenderkvartalet. Tariffen har 5 nivåer för aktiehandel på värdeandelskontot. Priserna gäller noterade värdepapper, alltså aktier, ETF:er och warranter.

Handel med värdepapper som noteras i Finland och Sverige  

Som ägarkund börjar du alltid på nivå 2. Om du inte är ägarkund, börjar du på nivå 1. Som ägarkund betalar du alltid högst 1 procent i förmedlingsprovision för handel med inhemska aktier. Provisionstaket är i kraft i de digitala tjänsterna och gäller för handel som sker via värdeandelskontot.

  NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5
Courtaget för det föregåande kalenderkvartaler är Under 150 € Under 500 € Över 500 € Över 1000 € Över 2500 €
Courtage 0,20 %
min. 9 €
0,17 %
min. 7 €
0,15 %
min. 5 €
0,10 %
min. 5 €
0,05 %
min. 3 €

Handel med värdepapper som noteras på övriga marknader

Som ägarkund börjar du alltid på nivå 2. Om du inte är ägarkund, börjar du på nivå 1.

  NIVÅ 1 NIVÅ 2 NIVÅ 3 NIVÅ 4 NIVÅ 5
Courtaget för det föregåande kalenderkvartaler är Under 150 € Under 500 € Över 500 € Över 1000 € Över 2500 €
Courtage 0,20 %
min. 9 €
0,17 %
min. 8 €
0,15 %
min. 8 €
0,10 %
min. 8 €
0,05 %
min. 8 €

Övriga marknader: Danmark, Norge, Belgien, Frankrike*, USA, Tyskland, Schweiz, Nederländerna, Portugal, Italien, Spanien** och Kanada.

*För transaktioner som gäller köp av aktier i de största franska bolagen tas det ut en transaktionsskatt på 0,30 %. 

**För köptransaktioner som gäller spanska företag tas det fr.o.m. 14.1.2021 ut en transaktionsskatt på 0,20 %. Spanska staten tar ut skatten för köp av aktier i företag vars marknadsvärde överskrider 1 miljard euro.

Valutaväxlingskostnaden för internationella aktier är 0,30 % av handelssumman (Sverige, Danmark, Norge, USA, Schweiz och Kanada).

Välj lämpligt tjänstekoncept

Tjänstekoncept Sparare Placerare
Ägarkund 0 €/mån. 0 €/mån.
Inte ägarkund 2,99 €/mån. 5,39 €/mån.
Under 26-åringar 0 €/mån. 0 €/mån.
I tjänstekonceptet ingår Värdepappersförvar och värdeandelskonto Värdepappersförvar och värdeandelskonto
Rapportering Rapportering
Aktie- och marknadsanalys Aktie- och marknadsanalys
  Marknadsuppföljningsverktyg
  Kurser i realtid, 1 nivå
Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn
Tilläggstjänst   Kurser i realtid, 5 nivåer +5,00 €/mån.*
Helsingfors, Stockholm, Köpenhamn
  Nyheter i realtid +5,00 €/mån.*

*Avgiftsfritt om provisionerna för aktieförmedling överstigit 500 € under föregående kalenderkvartal.

I priserna ingår moms om det är frågan om en momsbelagd tjänst.

Till avgifterna för tjänstekoncepten används automatiskt OP-bonus som samlats. Tjänstekoncepten för sparare och placerare är avgiftsfria för dig som är ägarkund, och du gör alltid placeringar utan månadsavgifter. Avgiftsfriheten gäller alla tjänstekoncept om det finns fler än ett.

Välj tjänstekonceptet för sparare om du handlar med aktier då och då och det räcker att du har omfattande och högklassiga bastjänster.

Välj tjänstekonceptet för placerare om du handlar med aktier till exempel varje vecka eller oftare och vill följa aktiemarknaden i realtid. Om du vill kan du mot en tilläggsavgift komplettera baskonceptet med mer omfattande marknadsinformation i realtid.

Värdepapper som noteras i Finland och Sverige

Observera att du som ägarkund alltid betalar högst 1 procent i förmedlingsprovision för handel med inhemska aktier.

Köpesumma Nivå 1
Förmedlings-provision 0,20 %,
dock minst 9 €
Nivå 2 
Förmedlings-provision 0,17 %,
dock minst 7 €
Nivå 3
Förmedlings-provision 0,15 %,
​dock minst 5 €
Nivå 4
Förmedlings-provision 0,10 %,
dock minst 5 €
Nivå 5
Förmedlings-provision 0,05 %,
​dock minst 3 €
100 € 9 € 7 € 5 € 5 € 3 €
1 000 € 9 € 7 € 5 € 5 € 3 €
5 000 € 10 € 8,5 € 7,5 € 5 € 3 €
10 000 € 20 € 17 € 15 € 10 € 5 €

 

Värdepapper som noteras på övriga marknader

Köpesumma Nivå 1
Förmedlings-provision 0,20 %,
dock minst 9 €
Nivå 2 
Förmedlings-provision 0,17 %,
​dock minst 8 €
Nivå 3
Förmedlings-provision 0,15 %,
dock minst 8 €
Nivå 4
Förmedlings-provision 0,10 %,
​dock minst 8 €
Nivå 5
Förmedlings-provision 0,05 %,
dock minst 8 €
100 € 9 € 8 € 8 € 8 € 8 €
1 000 € 9 € 8 € 8 € 8 € 8 €
5 000 € 10 € 8,5 € 8 € 8 € 8 €
10 000 € 20 € 17 € 15 € 10 € 8 €

 

Förvaringstjänsten grundar sig på ett förvaltningsavtal mellan kunden och banken.

Tjänsteleverantören förbinder sig att förvara och förvalta den egendom som lämnats i värdepappersförvaret och på värdeandelskontot i enlighet med de allmänna avtalsvillkoren för OP-Förvaringstjänsten.

I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt. Perioden för uträkningen av serviceavgifter för förvaringstjänsten är en kalendermånad. Avgifterna debiteras månatligen.

Förvaringsprovisionerna för värdeandelar och värdepapper baserar sig på en fast prissättning. Som ägarkund förvarar du dina värdeandelar och värdepapper avgiftsfritt.

Spararens portfölj per månad* 2,59 € (inkl. moms) 
Placerarens portfölj per månad* 2,59 € (inkl. moms) 
Förvar, som sköts av OP Private-portföljförvaltning, per månad* 2,59 € (inkl. moms) 
Pensionsförvar per månad 2,99 € (inkl. moms)

*Avgiftsfritt för kunden, om provisionerna för aktieförmedling har överstigit 500 € under föregående kalenderkvartal.

Clearingprovisioner för inhemska värdepapper

Affärer som förmedlats av OP Företagsbanken, tillägg/uttag Avgiftsfritt
OP-Fondbolagets fondandelar, tillägg/uttag Avgiftsfritt
Clearingprovision för obligationslån och penningmarknadsinstrument 5,00 € (inkl. moms)
Girering av obligationslån och penningmarknadsinstrument 6,20 € (inkl. moms)

Ökning/minskning i värdepappersförvaret hos OP/kontoförvaltaren

Inlämning av aktie, obligationslån eller annan fondandel än OP-Fondbolagets fondandel Avgiftsfritt
Uttag av aktie, obligationslån eller annan fondandel än OP-Fondbolagets fondandel 5,00 € (inkl. moms)
Registrering av affärer eller teckningar som förmedlas av andra förmedlare än OP Företagsbanken 25,00 €

Överföring mellan värdeandelskonton

Överföring mellan kundens värdeandelskonton inom OP Gruppen Avgiftsfritt
Överföring av enskilda värdeandelar till annat än eget konto (t.ex. arv, gåva) 5,00 € (inkl. moms)
För överföring av enskilda värdeandelar till eget konto hos en annan kontoförvaltare tas det ut en avgift enligt värdepappersslag 25,00 € (inkl. moms)
Överföring från ett konto hos en annan kontoförvaltare till ett konto hos OP-Säilytys Oy:s kontoförvaltare (s.k. överföring av hela kontot) (tas vid behov ut av kunden) 30,00 € (inkl. moms)
Överföring till en annan kontoförvaltares konto från ett konto hos OP-Säilytys Oy:s kontoförvaltare (s.k. överföring av hela kontot) Avgiftsfritt
Överföring av onoterade värdepapper till ett konto hos OP Säilytys Oy:s kontoförvaltare (tas ut vid behov) 100 €/h, min. 50 €
Överföring av onoterade värdepapper till ett konto hos en annan kontoförvaltare från ett konto hos OP Säilytys Oy:s kontoförvaltare (tas ut vid behov) 100 €/h, min. 50 €

Provisioner för förvar av utländska värdepapper delas in landsvis i prisgrupper. 

Prisgrupp 1: Sverige, Norge, Danmark
Prisgrupp 2: Schweiz, Spanien, Belgien, Italien, Österrike, Luxemburg
Prisgrupp 3: Australien, Sydafrika, Hong Kong, Island, Japan,
Mexiko*, Portugal, Singapore, Nya Zeeland
Prisgrupp 4: Utländska obligationslån emitterade i Euroclear


0,10 % (inkl. moms)
Prisgrupp 5: Brasilien*, Filippinerna*, Grekland*, Malaysia, Indonesien*, Indien*,
Kina*, Korea*, Polen*, Taiwan*, Thailand, Tjeckien*, Turkiet*, Ungern*
Prisgrupp 6: Övriga länder
Prisgrupp 7: Argentina*, Chile*, Egypten*, Israel*, Marocko*, Rumänien*, Ryssland*

0,47 % (inkl. moms) 
Prisgrupp 8: Nederländerna, Frankrike, Tyskland
Prisgrupp 9: Storbritannien, Irland, Kanada, USA
0,10 % (inkl. moms) 
Prisgrupp 10: Litauen, Lettland, Estland 0,23 % (inkl. moms)  0,23 % (sis. ALV)

Avgifter för clearing av affärer med utländska värdepapper

Köp, försäljningar, ökningar och minskningar

Prisgrupp 1*  9,00 €
Prisgrupp 2* 25,00 €
Prisgrupp 3* 35,00 €
Prisgrupp 4 12,00 €
Prisgrupp 5, 6, 7 100,00 €
Prisgrupp 8*, 9* 15,00 €
Prisgrupp 10 25,00 €

*Avgiftsfri clearing om affären förmedlas av OP Företagsbanken

Omvandling eller byte av aktiedepåbevis, till exempel:

Omvandling av värdepapper som är föremål för offentlig handel utomlands till aktiedepåbevis/order/slag som är föremål för offentlig handel i Finland

Omvandling av aktiedepåbevis som är föremål för offentlig handel i Finland till värdepapper/order/slag som är föremål för offentlig handel utomlands
123, 00 € (inkl. moms) 
Avgift för återindrivning av för stor skatt som innehållits utomlands 200,00 (inkl. moms) 

Överföring av utländska värdepapper

Överföring mellan kundens egna förvar inom OP Gruppen, överföring till en annan förvarsbank eller mottagning från en annan förvarsbank.

Prisgrupp 1 9,10 €
Prisgrupp 2 25,20 €
Prisgrupp 3 35,30 €
Prisgrupp 4 12,10 €
Prisgrupp 5, 6, 7 100,80 €
Prisgrupp 8, 9 15,10 €
Prisgrupp 10 25,20 €

Om det är frågan om ett fysiskt värdepapper som ska tas emot, tas det dessutom ut kostnader för porto, försäkringar och den utländska förvarsbankens kostnader. 

Om en banktjänst inte nämnts i tariffen, kan en avgift ändå tas ut och som avgiftsgrund kan till exempel användas den arbetstid som använts. Värdet på tjänstemannens arbete, avgift per timme 100, 00 €
I priser med mervärdesskatt ingår momsen i priset i tariffen. Moms är den mervärdesskatt som gäller vid respektive tidpunkt.  
Kursinformation i realtid – 1 anbudsnivå*  2,40 €/mån. (inkl. moms)
Kursinformation i realtid – 5 anbudsnivå* 5,00 €/mån. (inkl. moms)
Aktuella nyheter* 5,00 €/mån. (inkl. moms) 
Placeringsanalys på nätet (inkl. moms) 0,40 €/mån. (inkl. moms), avgiftsfritt för ägarkunder 

*Avgiftsfritt för kunden, om provisionerna för aktieförmedling har överstigit 500 € under föregående kalenderkvartal. 

Prissättning enligt egendomens värde

Alternativt kan förvaringsprovisionerna fastställas kundspecifikt på basis av egendomsvärdet. Provisionen baserar sig på värdepapprens genomsnittliga förvaringsvärde under beräkningsperioden (en månad). Avgiftsfritt för ägarkunder, förmånen gäller från 1.1.2021. 

Genomsnittligt värde av egendom i förvar per månad (inkl. moms).  Ingen förvaringsprovision tas ut för förvar som innehåller endast avgiftsfria slag. Förvarsspecifikt

Registrering av rättighet eller begränsning

Registrering av utmätning, säkringsåtgärd, konkurs eller förmynderskap på värdeandelskonto Avgiftsfritt
Registrering, ändring eller avlägsning av rätt till avkastning e.d. som hänför sig till värdeandelar 10,00 € (inkl. moms)

Förteckningar, intyg, kalkyler och kundrapporter

Rapporter om värdepappersförvaret på papper, om användaren har Avtal om OP:s koder och digitala tjänster, pris per rapport/kalkyl 2,50 € (inkl. moms)
En extra eller från det normala avvikande egendomsförteckning och ett värdeandelskontobesked från OP-Säilytys Oy:s kontoförvaltare 10,00 € (inkl. moms)
Extra kundrapport som inte ingår i tjänsten 20,00 €/mån. (inkl. moms)
Separat intyg, kalkyl eller källskattemeddelande enligt faktiska arbetskostnader, dock minst 10,00 € (inkl. moms)

Pantsatt värdeandelskonto och förvar

Andelsbankens pantsättningar per månad 2,80 € (inkl. moms)
Tredjeparts pantsättningar per månad 3,60 € (inkl. moms)

 

Värdeandelskonto

Öppna ett aktiesparkonto och börja placera.

Ägarkundsförmåner för placering

Läs mer om våra omfattande förmåner för sparande och placering.