ETF-placeringar och ETF-fonder

1

Ett kostnadseffektivt sätt att placera

ETF:erna är ett enkelt, förmånligt och effektivt alternativ i placerarens portfölj. De är ett utmärkt alternativ för placerare som tål risk, är ute efter god avkastning och sätter värde på kostnadseffektivitet.

2

Handel på börsen i realtid

Handeln med ETF-fonder sker på börsen som med aktier. Du kan köpa och sälja ETF:er under börsens öppettider. 

3

Obegränsade möjligheter

Via ETF:er går det att placera i så gott som vad som helst, eftersom det finns ett oändligt utbud. Du kan placera t.ex. inom ett visst geografiskt område, inom olika branscher, i råvaror eller räntor. 

ETF-placeringar

ETF:er (Exchange Traded Fund), dvs. börshandlade fonder, är placeringsprodukter som placerar sina tillgångar automatiskt i olika aktier i enlighet med det index som de följer. ETF-fonderna är i huvudsak passiva fonder och de har inga aktiva portföljförvaltare. Därför är ETF-placeringarna mycket kostnadseffektiva. Handeln med ETF-produkter sker på börsen som med aktier.

I op.fi kan du för närvarande handla med ETF:er på marknaden i Finland, Sverige och Tyskland och handeln omfattar redan över 700 olika ETF:er. På våra ETF-sidor finns färdiga ETF-listor där produkterna är fördelade färdigt enligt till exempel geografiska marknadsplatser eller ett visst tema såsom megatrender och ansvarsfullhet. Pröva också på ETF-sökmotorn. Du kan använda den för att söka ETF:er med flera sökkriterier.

Vi förmedlar också ETF-produkter med marknadsföringstillstånd, dvs. sådana som måste vara registrerade i Finland.

 

ETF-fonder (börsnoterade indexfonder)

Trots att ETF-produkterna i regel är passiva indexfonder finns det mycket olika ETF-fonder på marknaden. Med en omvänd ETF placerar du tvärt emot utvecklingen av målindexet, varvid ETF-värdet stiger då aktiemarknaden sjunker. Hävstångsrelaterade ETF:er strävar i sin tur efter t.ex. dubbel eller trefaldig avkastning jämfört med målindexet.

De flesta ETF-fonderna betalar avkastning på andelarna enligt den utdelning som betalats på fondens innehav. Avkastningens betalningsdagar varierar beroende på indexfonden. Avkastningen betalas i regel månatligen, kvartalsvis, halvårsvis eller en gång per år. En del ETF:er betalar inte utdelningarna vidare utan omplacerar dem inom ETF:er. På så sätt ökar också ETF-andelens värde.

På överlåtelsevinster och avkastningen från ETF:er betalas skatt enligt skattesatsen för kapitalinkomst. Närmare anvisningar om beskattningen finns till exempel på Skatteförvaltningens sidor.

Så här börjar du placera i ETF:er

För att börja placera i ETF:er behöver du tjänstekonceptet för aktieplacering.

Läs mer om vårt omfattande utbud av ETF-produkter med hjälp av vår sökmotor. När du hittat en lämplig ETF ska du läsa fondens faktablad och prospekt. Där ser du hurdan produkt det är frågan om och hur fondens index är uppbyggt.

Du kan sköta affären i op.fi som en normal aktieorder. Du ska alltid kvittera att du läst ETF-faktabladet innan uppdraget godkänns. Courtaget motsvarar avgiften i aktiehandeln och bestäms enligt marknadsplats. Du ser tariffen här.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.