ETF-placeringar och ETF-fonder

Nytt

Nu kan du handla med ETF-fonder också i OP-mobilen

Nu hittar du nästan 1 000 ETF-fonder från olika marknader i OP-mobilen. Du kan söka lämpliga ETF-fonder utifrån tema, område eller varumärke. Kontrollera att du har den senaste versionen av OP-mobilen.

Läs mera Stäng
1

Sprid placeringarna kostnadseffektivt med ETF:er

ETF-er är ett enkelt, förmånligt och effektivt sätt att söka avkastning. De är ett utmärkt val för placerare som genom diversifiering vill minska placeringsrisken till en låg kostnad.

2

Handel på börsen i realtid

Handeln med ETF-fonder sker på börsen, precis som med aktier. Du kan köpa och sälja ETF:er under börsens öppettider.

3

ETF:er erbjuder obegränsade möjligheter

Du kan placera var som helst eftersom vi erbjuder nästan 1 000 ETF:er globalt. Sprid dina placeringar inom alla geografiska områden och på olika branscher, råvaror, valutor eller räntor.

ETF-placeringar och ETF-fonder

En ETF (Exchange Traded Fund), dvs. en börshandlad fond, placerar sina tillgångar automatiskt i olika aktier i enlighet med det index som den följer. ETF-fonderna är i huvudsak passiva fonder och de har inga aktiva portföljförvaltare. Därför är ETF-placeringarna mycket kostnadseffektiva.

I OP-mobilen och tjänsten op.fi kan du placera i ETF:er på marknaden i Finland, Sverige och Tyskland, och handeln omfattar nästan 1 000 olika ETF:er. Med ETF-fonder får du enkelt och kostnadseffektivt tillgång till marknaden i hela världen och särskilt i Europa. Det finns färdiga listor där ETF:erna är indelade enligt till exempel geografisk marknad, megatrend, hållbarhet, tillväxtmarknad eller hävstångs-, krypto- eller ränte-ETF:er.

Pröva på ETF-sökmotorn

Ta en titt på det omfattande utbudet med hjälp av ETF-sökmotorn. Du kan söka och filtrera ETF:er med olika sökkriterier. När du hittat en lämplig ETF ska du läsa fondens faktablad och prospekt. Där ser du vilket slags produkt det är frågan om och hur fondens index är uppbyggt.

Gå till ETF-sökmotorn

Vi förmedlar bara ETF-produkter som har fått marknadsföringstillstånd. Det innebär att de är registrerade i Finland.

ETF-fonder, dvs. börsnoterade indexfonder

Trots att ETF-produkterna i regel är passiva indexfonder finns det mycket olika ETF-fonder på marknaden:

  • Med en omvänd ETF placerar du tvärt emot målindexets utveckling, varvid ETF-värdet stiger då aktiemarknaden sjunker.
  • Hävstångsrelaterade ETF-fonder strävar i sin tur efter till exempel dubbel eller trefaldig avkastning jämfört med målindexet.

Vanligtvis betalar en ETF-fond avkastning på andelarna enligt den utdelning som betalats på fondens innehav. Avkastningens betalningsdagar varierar beroende på indexfonden. Avkastningen betalas i regel månatligen, kvartalsvis, halvårsvis eller en gång per år. En del ETF:er betalar inte ut utdelningarna, utan omplacerar dem inom fonden. På så sätt ökar ETF-andelens värde.

Överlåtelsevinster och avkastning på ETF:er är skattepliktiga enligt skattesatsen för kapitalinkomst. Närmare anvisningar om beskattningen finns på Skatteförvaltningens sidor.

Hur börjar jag placera i ETF:er?

För att börja behöver du ett tjänstekoncept för placering. Du handlar med ETF:er som med aktier i OP-mobilen och i tjänsten op.fi. Innan en order på en ETF-fond godkänns, ska du kvittera att du läst fondens faktablad. Courtaget motsvarar avgiften för aktiehandel och bestäms enligt marknadsplatsen.

Fysisk ETF och syntetisk ETF – hur skiljer de sig från varandra?

ETF-fonderna kan grupperas i två kategorier enligt deras struktur:

  • traditionella fysiska ETF:er, dvs. kontantbaserade
  • syntetiska, dvs. swap-baserade ETF:er

Båda har sina goda och dåliga sidor. Båda följer samma index och strävar efter samma avkastning.

En fysisk ETF äger värdepappren som ingår i indexet som den följer. Också en fysisk ETF kan utsättas för motpartsrisk, om den utnyttjar aktielån för att söka tilläggsavkastning, dvs. om den lånar sina aktier till placerare utanför ETF-fonden.

En syntetisk ETF använder derivatinstrument för att uppnå den avkastning som eftersträvas. Det innebär att de syntetiska ETF:erna har en motpartsrisk. Med motpartsrisk avses huruvida motparten för ett derivatinstrument klarar av att uppfylla sin betalningsskyldighet gentemot ETF:en eller inte.

Vad är en tematisk ETF?

Med en tematisk ETF avses att ETF:ens placeringar byggs upp kring ett visst tema. Populariteten hos en tematisk ETF påverkas av globala och identifierade megatrender som man vill ta del av också med placeringar. Tekniska genombrott, en åldrande befolkning och produktion av ren energi i kampen mot klimatförändringar är teman kring vilka man kan bygga upp en tematisk ETF-fond.

För att underlätta ditt val har vi sammanställt en omfattande lista över tematiska ETF-fonder på marknaden.

Läs mer om tematiska ETF-fonder (på finska) (pdf)

Så här börjar du placera i aktier
Så här kommer du i gång och kan söka avkastning på aktier.
Internationell aktieplacering

Du har tillgång till tusentals aktier från t.o.m. 15 olika handelsplattformar från runtom i världen och dessutom mer än 2000 olika ETF-produkter.

Det här är reklam. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.