ETF-placeringar och ETF-fonder

1

Sprid placeringarna effektivt med ETF-placeringar

En ETF-fond är ett enkelt, förmånligt och effektivt sätt att sträva efter avkastning. Den är ett utmärkt val för placerare som med spridning vill minska på placeringsrisken till lägre kostnader.

2

Handel på börsen i realtid

Handeln med ETF-fonder sker på börsen som med aktier. Du kan köpa och sälja ETF:er under börsens öppettider. 

3

ETF erbjuder obegränsade möjligheter

Du kan placera var som helst eftersom vi erbjuder över 800 ETF:er globalt. Sprid dina placeringar inom alla geografiska områden, olika branscher, råvaror, valutor eller räntor.

ETF-placeringar och ETF-fonder

En ETF (Exchange Traded Fund), dvs. en börshandlad fond placerar sina tillgångar automatiskt i olika aktier i enlighet med det index som den följer. ETF-fonderna är i huvudsak passiva fonder och de har inga aktiva portföljförvaltare. Därför är ETF-placeringarna mycket kostnadseffektiva. 

I tjänsten op.fi kan du handla med ETF:er på marknaden i Finland, Sverige och Tyskland och handeln omfattar redan över 700 olika ETF:er. Du får tillgång till fondmarknaden i hela världen och särskilt i Europa enkelt och kostnadseffektivt med ETF:er. Det finns färdiga listor där ETF:erna är fördelade enligt till exempel geografiska marknadsplatser, megatrender, hållbarhet, tillväxtmarknader, hävstångs-, krypto- eller ränte-ETF:er.

Pröva på ETF-sökmotorn

Ta en titt på det omfattande utbudet med ETF-sökmotorn. Du kan söka och filtrera ETF:er med flera sökkriterier. När du hittat en lämplig ETF ska du läsa fondens faktablad och prospekt. Där ser du hurdan produkt det är frågan om och hur fondens index är uppbyggt.

Gå till ETF-sökmotorn

Vi förmedlar också ETF-produkter med marknadsföringstillstånd, dvs. sådana som måste vara registrerade i Finland.

ETF-fonder, dvs. börsnoterade indexfonder

Trots att ETF-produkterna i regel är passiva indexfonder finns det mycket olika ETF-fonder på marknaden: 

  • Med en omvänd ETF placerar du tvärt emot utvecklingen av målindexet, varvid ETF-värdet stiger då aktiemarknaden sjunker. 
  • Hävstångsrelaterade ETF:er strävar i sin tur efter till exempel dubbel eller trefaldig avkastning jämfört med målindexet.

Vanligtvis betalar en ETF-fond avkastning på andelarna enligt den utdelning som betalats på fondens innehav. Avkastningens betalningsdagar varierar beroende på indexfonden. Avkastningen betalas i regel månatligen, kvartalsvis, halvårsvis eller en gång per år. En del ETF:er betalar inte utdelningarna vidare utan omplacerar dem inom fonden. På så sätt ökar också ETF-andelens värde.

På överlåtelsevinster och avkastningen från ETF:er betalas skatt enligt skattesatsen för kapitalinkomst. Närmare anvisningar om beskattningen finns på Skatteförvaltningens sidor.

Hur börjar jag placera i ETF:er?

För att börja behöver du tjänstekonceptet för aktieplacering. Du kan handla i tjänsten op.fi på samma sätt som med aktier. Du ska alltid kvittera att du läst ETF-faktabladet innan ordern godkänns. Courtaget motsvarar avgiften för aktiehandel och bestäms enligt marknadsplatsen. 

Fysisk ETF och syntetisk ETF – hur skiljer de sig från varandra?

Det går att gruppera ETF-fonder i två kategorier enligt deras struktur: 

  • traditionella, fysiska ETF:er, dvs. kontantbaserade
  • syntetiska, dvs. swap-baserade ETF:er

Båda har sina goda och dåliga sidor. Båda följer samma index och strävar efter samma avkastning.

En syntetisk ETF använder derivatinstrument för att uppnå den avkastning som eftersträvas. Det innebär att de syntetiska ETF:erna har en motpartsrisk. Med motpartsrisk avses huruvida motparten för ett derivatinstrument klarar av att uppfylla sin betalningsskyldighet gentemot ETF:en eller inte.

En fysisk ETF äger värdepappren som ingår i indexet som den följer. Också en fysisk ETF kan utsättas för motpartsrisk, om den för att söka tilläggsavkastning utnyttjar aktielån, dvs. lånar sina aktier till placerare utanför ETF-fonden.

Vad är en tematisk ETF?

Med en tematisk ETF avses att ETF:ens placeringar byggs upp kring ett visst tema. Populariteten hos en tematisk ETF påverkas av globala och identifierade megatrender som man vill ta del av också med placeringar. Tekniska genombrott, en åldrande befolkning och ren energi i bekämpningen av klimatförändringen är teman kring vilka man kan bygga upp en tematisk ETF.

För att underlätta valet har vi sammanställt en omfattande lista över tematiska ETF-fonder på marknaden.

Tematiska ETF-fonder (på finska) (pdf)

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.