Så här börjar du placera i aktier

NYTT

Aktiesparkonto 0 €

Som ägarkund kan du placera i finländska aktier utan månads- eller förvaringsavgifter. Öppna nu ett aktiesparkonto och tjänstekonceptet för sparare.

Öppna ett aktiesparkonto nu
Läs mera Stäng
1

Öppna ett värdeandelskonto eller aktiesparkonto

Då du öppnar kontot väljer du samtidigt ett lämpligt tjänstekoncept för aktieplacering. Du kan välja tjänstekonceptet för sparare eller placerare.

2

Läs på om börsbolag som intresserar dig

Du hittar information på bolagens nätsidor, i ekonomiska medier och i OP Analys bolagsrapporter. Du får tillgång till OP Analys när du har öppnat tjänstekonceptet för sparare eller placerare.

3

Välj vilka bolag du vill placera i och börja handla

Kom ihåg att sprida dina placeringar på tillräckligt många bolag, gärna inom olika branscher. Portföljen ska helst innehålla aktier i minst fem bolag. Kom också ihåg den tidsmässiga spridningen, köp alltså aktier vid olika tidpunkter.

Börja placera genom att välja kontotyp

Varför är det förnuftigt att placera i aktier?

Placeringar i börsbolag är historiskt sett ett mycket effektivt sätt att få avkastning på pengarna. Aktieplaceringar passar dig om du strävar efter en hög avkastning och tål fluktuationerna på marknaden. Avkastningen består av aktiens värdestegring och utdelning.

Aktier lämpar sig väl för långsiktig placering på grund av en hög förväntad avkastning. Värdefluktuationerna kan vara kraftiga på kort sikt, särskilt om man omplacerar bolagens utdelningar.

Genom att placera i aktier ökar du din förmögenhet, sprider placeringarna och får skydd mot inflation. Offentligt noterade aktier är i princip likvida, det vill säga de går enkelt och snabbt att omvandla till pengar.

Ändå anses det ofta att det är svårt att börja placera i aktier. En allmän missuppfattning är också att det behövs ett stort startkapital för att börja placera i aktier. Det går de facto att börja placera i aktier också med små belopp.

Värt att veta om aktieplacering

Det kan vara en utmaning att fatta bra placeringsbeslut, men ofta blir aktieplacering en intressant hobby. När man hittat ett lämpligt placeringsobjekt är det så gott som omöjligt att göra fel vid köp eller försäljning. Därför behöver man inte vara rädd för att göra sin första aktieaffär.

  • Placeringar i aktier innebär alltid en risk för att placeringarnas värde sjunker. Å andra sidan är det möjligt att få en mycket god avkastning på placeringarna.
  • Avkastning och risk går hand i hand: ju större risk, desto större avkastning är det möjligt att få på placeringarna. En lägre risk ger mindre avkastning.
  • Det enda sättet att minska på risken utan att ge avkall på avkastningen är att sprida placeringarna, alltså att placera pengar i flera objekt.
  • Det lönar sig också att sprida placeringarna mellan bolag inom olika branscher och geografiska områden.
  • Vid tidsmässig spridning placeras inte alla tillgångar på en gång, utan så småningom och regelbundet. Då gäller det att inte göra alla köp då kurserna är som högst.

Undersök bolagen noggrant – du får hjälp av OP Analys

Du kan följa upp intressanta bolag via nyheter, tidningar och bolagens nätsidor. Det lönar sig att granska bolagets nyckeltal och siffror, kultur och framtidsutsikter.

Då du anlitar OP Analys tjänster får du tillgång till omfattande aktieanalys med inte bara analyser utan även rekommendationer och målpriser för cirka 80 finländska börsbolag.

Då du köper aktier, köper du samtidigt en del av bolaget. Därför rekommenderar vi att du väljer bolag vars affärsverksamhet och värderingar motsvarar dina värderingar. Det är också viktigt att tänka på vilken avkastning bolagets affärsverksamhet genererar i framtiden.

Tänk efter på vilka grunder du väljer dina placeringsobjekt. Grunderna för valet av placeringsobjekt kan vara god utdelning, en pålitlig tillväxtplan, goda tillväxtmöjligheter, ett välkänt varumärke, bra produkter, lämpliga värderingar eller en kunnig ledning. Det lönar sig också att granska bolagets skuldsättningsgrad.

Beskattning av placeringar

I slutet av varje år får du ett kontoutdrag över dina aktieinnehav och utbetalda utdelningar för beskattningen. Försäljningsvinsten på aktierna beskattas som kapitalinkomst. Skatten på avkastningen är 30 procent om kapitalinkomsten är högst 30 000 euro per år. För den del av kapitalinkomsten som överskrider 30 000 euro betalas en skatt på 34 procent. Från försäljningspriset kan man dra av utgifterna för vinstens förvärvande, såsom förmedlingsprovisioner och expeditionsavgifter.

Skatt betalas också på utdelningen. Utdelning som en privatperson får är delvis beskattningsbar och delvis skattefri kapitalinkomst. Av den utdelning som en privatperson får beskattas 85 som kapitalinkomst, medan 15 procent betalas skattefritt.

Om du placerar via ett aktiesparkonto flyttar du fram beskattningen till en senare tidpunkt. Du betalar alltså skatt på avkastningen först när du tar ut pengar från kontot.

Börja placera i aktier – välj ett lämpligt tjänstekoncept

För att börja placera i aktier behöver du ett värdeandelskonto eller aktiesparkonto, ett värdepappersförvar, ett nättjänstavtal och ett konto. På värdeandelskontot registreras dina aktieinnehav, det vill säga värdeandelar. På kontot betalas den utdelning du får. På aktiesparkontot både registreras dina aktieinnehav och betalas den utdelning du får.

Tjänsterna för aktieplacerare erbjuds i form av två olika koncept enligt handelsaktiviteten och användningsbehovet. Oavsett om du är sparare eller placerare finns det tjänster för aktieplacering som passar just dig. Ett värdepappersförvar och ett värdeandelskonto eller ett aktiesparkonto ingår automatiskt i tjänstekoncepten.

Om du redan är kund hos oss, kan du själv öppna ett lämpligt tjänstekoncept för aktieplacerare på nätet. Om du ännu inte har OP:s koder, ska du kontakta närmaste andelsbank eller lämna en kontaktbegäran.

Om du gör placeringar via en annan bank, kan du överföra ditt förvar till oss. Före överföringen ska du be din nuvarande aktieförmedlare meddela dig aktiernas anskaffningspris. Lämna prisuppgifterna till din andelsbank, så uppdaterar vi uppgifterna i vårt system. Då förvaret överförs uppkommer ett handelsavbrott på fem vardagar för de värdepapper som finns i förvaret.

Om du behöver hjälp vid handeln eller har frågor, kontakta våra experter via OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Vilka kostnader medför aktierna?

Om du handlar med aktier då och då och det räcker för dig med omfattande bastjänster, rekommenderar vi att du väljer tjänstekonceptet för sparare som innehåller bland annat ett värdeandelskonto, ett förvar och vår mycket breda aktieanalys OP Analys. Tjänstekonceptet för sparare är avgiftsfritt för ägarkunder.

Har du mer placeringserfarenhet och handlar exempelvis varje vecka? Då rekommenderar vi att du väljer det omfattande tjänstekonceptet för placerare som mot en tilläggsavgift kan kompletteras med marknadsinformation i realtid. Om du är ägarkund får du tjänstekonceptet för placerare till förmånspris.

Som ägarkund får du dessutom utmärkta förmåner för aktiehandel. Du når automatiskt tariffens andra differentieringsnivå där förmedlingsprovisionen är 0,17 procent av köpesumman, dock minst 7 euro per slutförd order. Därutöver betalar du som ägarkund högst 1 % i förmedlingsprovision för handel med finländska aktier via värdeandelskontot.

Placeringstariff

Ta del av tarifferna för placering.

Värdeandelskonto

Öppna ett aktiesparkonto och börja placera.

Sijoittajan etukokonaisuus
Ägarkundsförmåner för placering

Läs mer om våra omfattande förmåner för sparande och placering.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.
OP Analys

Ta del av analytikernas tips som stöd för dina placeringsbeslut.

Aktiesparkonto

Öppna ett aktiesparkonto och börja placera.

Sarastus
Internationell aktieplacering

Sänk risken och sprid dina placeringar geografiskt.