Taivas kuvattuna pilvenpiirtäjien välistä.

Aktieplaceringar

Är du intresserad av att placera? Aktierna är det placeringsobjekt som på lång sikt ger den bästa avkastningen. Aktierna lämpar sig för placerare som strävar efter hög avkastning och som också tål fluktuationerna på marknaden. Avkastningen består av värdestegringen och vinstutdelningen på aktien.

I OP-nättjänsten kan du förutom med finländska aktier handla på flera utländska aktiemarknader. Det är enkelt att handla. OPs belönade aktieanalys talar om för dig vilka inhemska aktier som det för närvarande lönar sig att köpa.

Utöver aktier lönar det sig att ta reda på mer om vårt breda ETF- och ETC-utbud. De här börshandlade fonderna och råvarorna erbjuder småplacerare placeringsobjekt från hela världen.

Vad behöver du för att börja aktieplacera?

För att kunna börja placera i aktier behöver du ett värdepappersförvar, ett värdeandelskonto, ett nättjänstavtal och ett bankkonto.

Om du inte ännu har ett nättjänstavtal om användningen av OP-nättjänsten, får du alla tjänster du behöver från närmaste andelsbank.

Flytta aktieförvaret till OP

Du kan också överföra ditt förvar från en annan bank till OP. Be före överföringen din nuvarande aktieförmedlare att uppge aktiernas anskaffningspris och ge det till din andelsbank, så uppdaterar vi dem i vårt system. Då förvaret överförs uppkommer ett avbrott på fem dagar för de värdepapper som finns i förvaret.