Så här börjar du placera i aktier

Ny prisförmån

Avgiftsfritt värdeandelskonto för alla kunder under 26 år och för ägarkunder

Öppna ett värdeandelskonto avgiftsfritt och placera i aktier utan månadsavgifter. Börja spara redan som ung, så kan du dra nytta av ränta på ränta-effekten maximalt.

Dröm större, placera tidigare.

Läs mera Stäng
1

Öppna ett värdeandelskonto eller aktiesparkonto

Då du öppnar kontot väljer du samtidigt ett lämpligt tjänstekoncept för aktieplacering. Du kan välja tjänstekonceptet för sparare eller placerare.

2

Läs på om börsbolag som intresserar dig

Du hittar information på bolagens nätsidor, i ekonomiska medier och i OP Analys bolagsrapporter. Du får tillgång till OP Analys när du har öppnat tjänstekonceptet för sparare eller placerare.

3

Välj vilka bolag du vill placera i och börja placera

Kom ihåg att sprida dina placeringar på tillräckligt många bolag, gärna inom olika branscher. Portföljen ska helst innehålla aktier i minst fem bolag. Kom också ihåg den tidsmässiga spridningen, köp alltså aktier vid olika tidpunkter.

Börja placera genom att välja kontotyp

Varför är det förnuftigt att placera i aktier?

Placeringar i aktier är historiskt sett ett mycket effektivt sätt att få avkastning på pengarna. Det passar dig om du strävar efter en hög avkastning och tål fluktuationerna på marknaden. Avkastningen bildas av aktiens värdestegring och utdelning. Genom att placera ökar du din förmögenhet, sprider placeringarna och får skydd mot inflation. Offentligt noterade aktier är i princip likvida, det vill säga de går enkelt och snabbt att omvandla till pengar.

Aktier lämpar sig väl för långsiktig placering på grund av en hög förväntad avkastning. Värdefluktuationerna kan vara kraftiga på kort sikt, särskilt om man omplacerar bolagens utdelningar.

Ändå anses det ofta att det är svårt att börja placera i aktier. En allmän missuppfattning är att det behövs ett stort startkapital fastän det inte finns något egentligt minimibelopp. Det rekommenderade beloppet är sådant att kostnadernas andel av köpesumman inte blir alltför stor. Exempel:

  • Kostnaderna för en placering på 100 euro med en förmedlingsprovision på 1 procent är 1 euro. Som ägarkund betalar du alltid högst 1 procent i förmedlingsprovision för handel med inhemska aktier via värdeandelskontot.

Värt att veta om aktieplacering

Det kan vara en utmaning att fatta bra placeringsbeslut, men ofta blir aktieplacering en intressant hobby. När man hittat ett lämpligt placeringsobjekt är det så gott som omöjligt att göra fel vid köp eller försäljning. Därför behöver man inte vara rädd för att göra sin första aktieaffär.

  • Placeringar i aktier innebär alltid en risk för att placeringarnas värde sjunker. Å andra sidan är det möjligt att få en mycket god avkastning på placeringarna.
  • Avkastning och risk går hand i hand: ju större risk, desto större avkastning är det möjligt att vänta sig. En lägre risk ger mindre avkastning.
  • Ett bra sätt att minska på risken utan att ge avkall på avkastningen är att sprida placeringarna, alltså att placera pengar i flera objekt. Det lönar sig att sprida placeringar också utomlands, i olika branscher och tidsmässigt genom att spara regelbundet. 
  • Då du sparar regelbundet köper du aktier både då kursen är hög och låg, dvs. alltid till medelkurs.

Undersök bolagen noggrant – analytikerna och experterna står alltid till tjänst

Du kan följa upp intressanta bolag via nyheter, tidningar och bolagens webbplatser. Det lönar sig att granska bolagets nyckeltal och siffror, kultur och framtidsutsikter. Dessutom får du stöd och tips av OP Analys aktieanalys. Analytikerna och experterna producerar analyser, aktierekommendationer och målpris för cirka 80 finländska börsbolag.

Grunderna för valet av bra placeringsobjekt kan vara utdelning, en pålitlig tillväxtplan, tillväxtmöjligheter, ett välkänt varumärke, bra produkter, en kunnig ledning eller skuldsättningsgraden. Då du köper aktier, köper du samtidigt en del av bolaget. Därför rekommenderar vi att du väljer bolag vars affärsverksamhet och värderingar motsvarar dina värderingar. Det är också viktigt att tänka på vilken avkastning bolagets affärsverksamhet genererar i framtiden.

Beskattning av placeringar

I slutet av varje år får du ett kontoutdrag över dina aktieinnehav och utbetalda utdelningar för beskattningen. Försäljningsvinsten på aktierna beskattas som kapitalinkomst. Skatten på avkastningen är 30 % om kapitalinkomsten är högst 30 000 euro per år. För den del av kapitalinkomsten som överskrider 30 000 euro betalar du 34 % i skatt. Från försäljningspriset kan man dra av utgifterna för vinstens förvärvande, såsom förmedlingsprovisioner och expeditionsavgifter.

Skatt betalas också på utdelningen. Utdelning som en privatperson får är delvis beskattningsbar och delvis skattefri kapitalinkomst. Av den utdelning som en privatperson får beskattas 85 som kapitalinkomst, medan 15 procent betalas skattefritt.

Om du placerar via ett aktiesparkonto flyttar du fram beskattningen till en senare tidpunkt. Du betalar alltså skatt på avkastningen först när du tar ut pengar från kontot.

Börja placera i aktier – välj ett lämpligt tjänstekoncept

För att börja placera i aktier behöver du ett värdeandelskonto eller aktiesparkonto, ett värdepappersförvar, ett nättjänstavtal och ett konto. På värdeandelskontot registreras dina aktieinnehav, det vill säga värdeandelar. På kontot betalas den utdelning du får. På aktiesparkontot både registreras dina aktieinnehav och betalas den utdelning du får.

Tjänsterna för aktieplacerare erbjuds i form av två olika koncept enligt handelsaktiviteten och användningsbehovet. Oavsett om du är sparare eller placerare finns det tjänster för aktieplacering som passar just dig. Ett värdepappersförvar och ett värdeandelskonto eller ett aktiesparkonto ingår automatiskt i tjänstekoncepten.

Om du redan är kund hos oss, kan du själv öppna ett lämpligt tjänstekoncept på nätet. Om du ännu inte har OP:s koder, ska du kontakta närmaste andelsbank eller bli kund på nätet.

Om du gör placeringar via en annan bank, kan du överföra ditt värdeandelskonto till oss. Före överföringen ska du be din nuvarande aktieförmedlare meddela dig aktiernas anskaffningspris. Lämna prisuppgifterna till din andelsbank, så uppdaterar vi uppgifterna i vårt system. Vid överföringen av ett värdeandelskonto uppstår ett handelsavbrott på cirka fem vardagar.

Överför ett värdeandelskonto

Om du behöver hjälp vid handeln eller har frågor, kontakta våra experter via OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Vilka kostnader medför aktierna?

Som ägarkund i andelsbanken kan du avgiftsfritt öppna ett aktiesparkonto och värdeandelskonto. Du placerar också utan månadsavgifter. Nästan alla tjänstekoncept för sparare och placerare är avgiftsfria. Om du vill kan du också få mer omfattande marknadsinformation i realtid mot en tilläggsavgift. 

Som ägarkund placerar du alltid förmånligare än andra, för du får rabatter och förmåner för handel. Ta en närmare titt på avgifterna för aktieplaceringar i våra tariffer. Visste du att du betalar högst 1 procent i provision för inhemska aktier på värdeandelskontot? Du kan alltså börja också med små belopp, till exempel 100 euro.

Placeringstariff

Ta del av tarifferna för placering.

Värdeandelskonto

Öppna ett aktiesparkonto och börja placera.

Ägarkundsförmåner för placering

Läs mer om våra omfattande förmåner för sparande och placering.

Aktieanalyser

Ta del av analytikernas tips som stöd för dina placeringsbeslut.

Aktiesparkonto

Öppna ett aktiesparkonto och börja placera.

Internationell aktieplacering

Sänk risken och sprid dina placeringar geografiskt.

Tjänsterna för aktieplacering tillhandahålls av andelsbanken.