Omistaja-asiakas saa etuja säästämisestä ja sijoittamisesta. Kuvan pieni tyttö tietää, ettei kaikkia munia kannata laittaa samaan koriin.

Ägarkundsförmåner för sparande och placering

Som ägarkund får du värdefulla förmåner för sparande och placering.

ETF-förmån för ägarkunder

Som ägarkund handlar du avgiftsfritt med ETF-fonder 2020. Bekanta dig med ETF-fonderna och förmånen här.

Fondförmån för ägarkunder

Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader. Läs mer.

I indexfonder och i fonder som placerar i bostäder och i skog krediteras tecknings- och inlösenprovisioner i sin helhet fonderna för att täcka transaktionskostnaderna, vilket förbättrar fondernas avkastning. 

Förmån för ägarkunder för försäkringssparande

Försäkringssparande är ett enkelt och flexibelt sätt att spara långsiktigt. Vi erbjuder våra ägarkunder två olika produkter för försäkringssparande – OP-fondförsäkring och OP-sparavtal. Du kan välja flera placeringsobjekt ur OP:s omfattande urval till ditt avtal. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. Bekanta dig närmare med försäkringssparprodukter Bekanta dig närmare med försäkringssparprodukter här.

Förmåner för ägarkunder vid handel med aktier

Som ägarkund handlar du förmånligare med aktier i OP:s elektroniska kanaler (op.fi och OP-mobilen). Som ägarkund når du alltid automatiskt tariffens andra differentieringsnivå där förmedlingsprovisionen är 0,17 procent av köpesumman, dock minst 7 euro per slutförd order. Dessutom betalar du som ägarkund inte mer än en procent (1 %) i courtage vid handel med aktier (Finland, Sverige). Den nya förmånen på en procent gör det möjligt att spara direkt i aktier också med mindre belopp. För internationella aktier är minimiavgiften per slutförd order 8 euro. Bekanta dig närmare med tariffen för aktiehandeln Bekanta dig närmare med tariffen för aktiehandeln här.