Omistaja-asiakas saa etuja säästämisestä ja sijoittamisesta. Kuvan pieni tyttö tietää, ettei kaikkia munia kannata laittaa samaan koriin.

Ägarkundsförmåner för sparande och placering

Som ägarkund får du värdefulla förmåner för sparande och placering.

Fondförmån för ägarkunder

Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader.

OP-placeringspartner för ägarkunden

OP-placeringspartner är ett tjänstekoncept för ägarkunder som har placeringstillgångar. Du får en egen kontaktperson samt omfattande marknadsinformation i realtid som stöd för dina placeringsbeslut.

Nya förmåner för elektronisk aktiehandel

Som ägarkund handlar du förmånligare med aktier i OPs elektroniska kanaler (op.fi och OP-mobilen). Som ägarkund når du alltid automatiskt tariffens andra differentieringsnivå där courtaget är 0,17 procent av köpesumman, dock minst 7 euro per slutförd order. Dessutom betalar du som ägarkund aldrig mer än en procent (1 %) i courtage. Den nya förmånen på en procent gör det möjligt att spara direkt i aktier också med mindre belopp. För internationella aktier är minimiavgiften per slutförd order 8 euro.

 

 

Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta de flesta av våra fonder utan separata kostnader.

Som ägarkund hos oss får du en kontaktperson med vilken du tillsammans går igenom målen och planerna för dina tillgångar. Kontaktpersonen ger dig experthjälp också då du själv vill göra upp placeringsplaner för dina tillgångar och handla självständigt på placeringsmarknaden.

Ägarkunderna kommer automatiskt upp till tariffens andra nivå, där förmedlingsprovisionen är 0,18 procent (minst 8 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 procent (minst 8 euro).