Fondförsäkringen är ett försäkringsavtal, för vilket du får välja placeringsobjekt ur vårt breda urval.

OP Fondförsäkring

En sparlivförsäkring som lämpar sig för långtidssparande
1

En fondförsäkring är ett smidigt sätt att spara långsiktigt

Har du ett sparmål eller vill du till exempel spara till barnen eller till ett välgörenhetsobjekt som är viktigt för dig?

Ett bra sätt att ta steg mot att öka besparingarna är att spara i en sparlivförsäkring. Du kommer i gång till exempel med 100 euro i månaden, och du kan ändra sparbeloppet eller ta ut besparingar när som helst. Som ägarkund i andelsbanken samlar du också OP-bonus för dina besparingar.

2

Ge dina besparingar en möjlighet att ge avkastning

Välj placeringsobjekt som passar dig till din fondförsäkring, exempelvis placeringskorgarna OP Premium, hållbara fonder och fonder för sparare. 
När marknadsläget eller dina mål förändras, kan du byta placeringsobjekt i de digitala tjänsterna avgiftsfritt. 
En av fördelarna med en fondförsäkring är att avkastningen beskattas först när du tar ut besparingar. På så vis utnyttjar du fenomenet ränta på ränta effektivt och dina besparingar får den bästa möjligheten att ge avkastning.

3

Fondförsäkringen innehåller också en livförsäkring

Som förmånstagare till besparingarna i fondförsäkringen kan du välja dig själv, ett barn, ett gudbarn eller till exempel en förening som du vill spara för. 

I fondförsäkringen ingår även en livförsäkring. Vid ett dödsfall betalas dina besparingar snabbt till den förmånstagare som du valt, redan före bouppteckningen och dödsboutredningen. 

Du kan också byta förmånstagare i de digitala tjänsterna avgiftsfritt när som helst.

För vem lämpar sig en fondförsäkring?

För dig som vill öka din förmögenhet på lång sikt och ha möjlighet att byta placeringsobjekt när marknadsläget eller din livssituation förändras. 

Om något av påståendena nedan verkar passa din situation, kan sparande i en fondförsäkring vara ett gott alternativ:

 • Du sparar på lång sikt: fondförsäkringen är i kraft tills du fyller 100 år. Du kan emellertid när som helst ta ut dina besparingar delvis eller helt.
 • Du vill spara flexibelt: du kan byta ut placeringsobjekt i de digitala tjänsterna avgiftsfritt så ofta du vill. Avkastningen beskattas först när du tar ut besparingar. 
 • Arvsplanering är aktuell för dig: OP Fondförsäkring är en sparlivförsäkring med hjälp av vilken du kan överföra förmögenhet utan testamente till de förmånstagare som du har valt.

Hört av våra kunder

Seppo

“Lite some ett aktiesparkonto för fonder”
Stefan, 60 år

”Jag kan byta fonder i fondförsäkringen avgiftsfritt. Den här egenskapen är viktig för mig, eftersom jag följer marknaden aktivt och anpassar min placeringsstrategi efter situationen.”

Tiina

”Jag sparar för mina barn”
Tiina, 45 år

”Mitt äldsta barn har nyligen flyttat till eget hem. Jag ville teckna en OP Fondförsäkring, och som förmånstagare valde jag min son. På så vis klarar han sig, om jag råkar ut för någonting.”

Saija

”Jag vill resa utomlands”
Susanna, 28 år

”Jag började spara i en fondförsäkring, eftersom jag drömmer om att resa. Jag sparar varje månad ett litet belopp, och då och då större engångsbelopp."

Vad är en fondförsäkring?

En fondförsäkring, det vill säga en sparlivförsäkring är trots namnet inte en traditionell försäkring, utan en form av sparande och placering. Fondförsäkringen är ett försäkringsavtal, för vilket du får välja placeringsobjekt ur vårt breda urval:

På videon ser du mera information om OP Fondförsäkring

Kostnader för OP Fondförsäkring

Kostnaderna består av skötselavgifter för fondförsäkringen och kostnader för placeringsobjekten. Som kompensation får du tillgång till vårt breda produktsortiment som vi utvecklar aktivt. Vi utökar alternativen fortlöpande med intressanta placeringsobjekt.

Efter tre år kostar det ingenting att ta ut besparingar.

1. Skötselavgifter

 • Skötselavgift 0,4 % per år upp till 82 500 euro
 • Skötselavgift 0,2 % per år för den del som överstiger 82 500 euro
 • Från och med det fjärde året är skötselkostnaden minst 1,65 euro i månaden
 • För de premier du betalat in debiteras inga avgifter

2. Kostnader för placeringsobjekten

Placeringsobjekten som du har valt för fondförsäkringen har olika kostnader som syns i besparingens värde dagligen. De årliga kostnaderna för placeringsobjekten är vanligen 0,15–2,5 procent.

3. Uttag av besparingar

Du kan ta ut besparingar från din fondförsäkring avgiftsfritt, när ditt avtal har varit i kraft i tre år.

Till tariffen

Beskattning av fondförsäkring – varför är ett försäkringsskal ett gott val?

En fondförsäkring är ett försäkringsskal för vilket du väljer placeringsobjekt. Du behöver inte betala skatt på placeringsobjektens avkastning när du byter placeringsobjekt inom försäkringsskalet. Avkastningen beskattas först när du tar ut besparingar ur försäkringsskalet.

Att sätta sig in i de vanligaste termerna inom försäkringssparande är ett bra sätt att börja bekantskapen med den här formen av sparande och placering.

 • Sparlivförsäkring avser ett avtal för försäkringssparande, för vilket det väljs en förmånstagare för både sparbeloppet och dödsfallsskyddet. Om du avlider under sparlivförsäkringens giltighetstid, styrs dina besparingar till den förmånstagare du valt.
 • Sparförsäkring avser oftast samma sak som sparlivförsäkring. Termen sparförsäkring används också ofta för fondanknutna sparlivförsäkringar.
 • Kapitaliseringsavtal är fondanknutna försäkringsavtal för sparande och placering. Till skillnad från sparlivförsäkring inbegriper ett kapitaliseringsavtal inte en försäkrad person eller en förmånstagare som valts separat.
 • Försäkringsskal innebär att försäkringen bildar en ram eller ett skal för olika placeringsobjekt. En försäkringssparare kan med ett och samma försäkringsavtal diversifiera sina besparingar på olika placeringsobjekt på ett mångsidigt sätt.
 • Placeringskorgar är jämförbara med placeringsfonder, men i en placeringskorg kan man endast placera via produkter för försäkringssparande. Avkastningen på en placeringskorg baserar sig på värdeförändringen på placeringsobjekten i placeringskorgen.

 

Som ägarkund i andelsbanken samlar dina besparingar OP-bonus.* Dessutom kan du teckna och sälja fondandelar för 0 euro.**

*Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus efter 1.4.2022: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

*Fonden R2 Crystal och fondernas institutionsserier ger inte OP-bonus

Försäkringssparande är ett sätt att spara och placera, precis som fondsparande och aktiesparande. Försäkringssparande innebär att försäkringen bildar en ram för olika placeringsobjekt. Ofta används termen försäkringskuvert när man avser försäkringssparande. OP Fondförsäkring är en försäkringssparprodukt i vilken försäkringsspararen med ett enda avtal kan sprida sina besparingar på flera olika placeringsobjekt.

OP Fondförsäkring är avsedd för andelsbankens ägarkunder. Om du vill börja spara i en försäkring och inte ännu är ägarkund, kan du bli ägarkund här.


Om du redan har en OP Fondförsäkring, kan du enkelt och snabbt göra en tilläggsplacering på nätet. Gör en tilläggsplacering i din fondförsäkring.

OP Sparavtal

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.