OP Fondförsäkring

Du vet vad som är viktigt för dig
1

En fondförsäkring lämpar sig för långtidssparande

Om du till exempel har ett sparmål som gäller pensionsåren, renovering i hemmet, resor eller om du överlag vill öka dina tillgångar, kan du spara regelbundet i en sparlivförsäkring, och på så sätt ta steg mot ditt mål. En fondförsäkring är en sparlivförsäkring för sparande på lång sikt, minst tre år.

2

Stor nytta av ett enda avtal

Med ett enda avtal kan du välja mellan en eller flera fonder och placeringskorgar som passar dina mål. I OP:s urval finns det rentav 50 placeringsfonder. Du kan välja till exempel OP Premium-placeringskorgar, hållbara fonder och fonder för sparare. Du kommer igång till exempel med 100 euro i månaden. Som ägarkund i andelsbanken samlar du också OP-bonus för dina besparingar.

3

Du kan byta placeringsobjekt avgiftsfritt

Du kan avgiftsfritt byta placeringsobjekt i de digitala tjänsterna dagligen, om du vill. Du behöver inte heller betala skatt på avkastningen när du byter dina placeringsobjekt. Du betalar skatt först när du tar ut medel.

4

Fondförsäkringen innehåller en livförsäkring

Som förmånstagare till besparingarna i fondförsäkringen kan du välja dig själv eller en närstående som du vill spara för. I OP Fondförsäkring ingår även en livförsäkring. Vid ett dödsfall betalas dina besparingar snabbt till den förmånstagare som du valt, redan före bouppteckningen och dödsboutredningen.

Vad är en fondförsäkring?

En fondförsäkring, det vill säga en sparlivförsäkring är trots namnet inte en traditionell försäkring, utan en form av sparande och placering. Fondförsäkringen är ett försäkringsavtal, för vilket du får välja placeringsobjekt ur vårt breda urval:

Som försäkringssparare betalar du inte skatt på placeringsobjektens avkastning när du byter placeringsobjekt i försäkringen. På så vis utnyttjar du fenomenet ränta på ränta effektivt och ger dina besparingar den bästa möjligheten att ge avkastning. Avkastningen på en fondförsäkring beskattas först när du tar ut besparingar.

Du kan öka dina besparingar i fondförsäkringen på lång sikt, eftersom avtalet är i kraft tills du fyller 100 år. Du kan ändå ta ut dina besparingar delvis eller helt och hållet när som helst, avbryta sparandet eller börja senare på nytt.

På videon ser du mera information om OP Fondförsäkring

 

 

Hört av våra kunder

Seppo

“Lite som ett aktiesparkonto för fonder”
Seppo 60 år

”Jag kan byta fonder i fondförsäkringen avgiftsfritt. Den här egenskapen är viktig för mig, eftersom jag följer marknaden aktivt och anpassar min placeringsstrategi efter situationen.”

Tiina

”Jag sparar för mina barn”
Tiina 45 år

”Mitt äldsta barn har nyligen flyttat till eget hem. Jag ville teckna en OP Fondförsäkring, och som förmånstagare valde jag min son. Så här klarar han sig, om jag råkar ut för någonting.”

Saija

”Jag vill resa utomlands”
Saija 28 år

”Jag började spara i en fondförsäkring, eftersom jag drömmer om att resa. Jag sparar varje månad ett litet belopp, och då och då större engångsbelopp.”

Beskattning av fondförsäkring

I en fondförsäkring betalar du inte skatt på placeringsobjektens avkastning när du byter placeringsobjekt i försäkringen. Avkastningen på en fondförsäkring beskattas först när du tar ut besparingar. Avkastningen är skattepliktig kapitalinkomst. Beskattningen bestäms i en sparlivförsäkring enligt hur mycket av det belopp som tas ut som består av avkastning.

Kostnader för OP Fondförsäkring

Kostnaderna består av skötselavgifter för fondförsäkringen och kostnader för placeringsobjekten. Efter tre år kostar det ingenting att ta ut besparingar. Som ägarkund i andelsbanken samlar du OP-bonus för dina besparingar.

Skötselavgifter

 • Skötselavgift 0,4 % per år upp till 82 500 euro
 • Skötselavgift 0,2 % per år för den del som överstiger 82 500 euro
 • Från och med det fjärde året är skötselkostnaden minst 1,65 euro i månaden
 • För de premier du betalat in debiteras inga avgifter

Kostnader för placeringsobjekten

Placeringsobjekten har olika stora kostnader. De årliga kostnaderna för placeringsobjekten är vanligen 0,15–2,5 %.

Uttag av besparingar

Du kan ta ut besparingar från din fondförsäkring avgiftsfritt, när ditt avtal har varit i kraft i tre år.

Till tariffen

OP Sparavtal är ett alternativ

Du kan också välja att ingå ett OP Sparavtal, som är ett kapitaliseringsavtal. Det innebär att försäkringsavtalet inte innefattar något dödsfallsskydd, utan OP Sparavtalet övergår direkt i dödsboets ägo efter försäkringstagarens frånfälle. OP Sparavtalet kan gälla högst 30 år och upphör senast då försäkringstagaren fyller 100 år.

Det lönar sig alltid att spara, och den bästa stunden att börja är nu. Om du sparar direkt i fonder och byter en fond till en annan, betalar du kapitalinkomstskatt på avkastningen. När du sparar i en OP Fondförsäkring kan du byta placeringsobjekt dagligen, om du vill, utan extra kostnader. Du kan också låta placeringsobjekten utvecklas i egen takt. 

Att sätta sig in i de vanligaste termerna inom försäkringssparande är ett bra sätt att börja bekantskapen med den här formen av sparande och placering.

 • Sparlivförsäkring avser ett avtal för försäkringssparande, för vilket det väljs en förmånstagare för både sparbeloppet och dödsfallsskyddet. Om du avlider under sparlivförsäkringens giltighetstid, styrs dina besparingar till den förmånstagare du valt.
 • Sparförsäkring avser oftast samma sak som sparlivförsäkring. Termen sparförsäkring används också ofta för fondanknutna sparlivförsäkringar.
 • Kapitaliseringsavtal är fondanknutna försäkringsavtal för sparande och placering. Till skillnad från sparlivförsäkring inbegriper ett kapitaliseringsavtal inte en försäkrad person eller en förmånstagare som valts separat.
 • Försäkringsskal innebär att försäkringen bildar en ram eller ett skal för olika placeringsobjekt. En försäkringssparare kan med ett och samma försäkringsavtal diversifiera sina besparingar på olika placeringsobjekt på ett mångsidigt sätt.
 • Placeringskorgar är jämförbara med placeringsfonder, men i en placeringskorg kan man endast placera via produkter för försäkringssparande. Avkastningen på en placeringskorg baserar sig på värdeförändringen på placeringsobjekten i placeringskorgen.

 

Välj placeringsobjekt enligt när du vill börja använda avkastningen. Fonderna placerar sina tillgångar på ränte- och aktiemarknaden och erbjuder en god spridning för besparingarna och möjlighet till bättre avkastning på lång sikt.  

Placeringsfonder: Placeringsfonder placerar i exempelvis aktier, råvaror och räntor. Objekten bildar tillsammans en placeringsfond. Placeringsfonderna förvaltas av våra yrkeskunniga portföljförvaltare.  

Placeringskorgar: Som ett placeringsobjekt är en placeringskorg att jämföra med en placeringsfond, men i en placeringskorg kan man placera bara via ett försäkringsavtal. En placeringskorg är ett fondanknutet placeringsobjekt som förvaltas av OP-Livförsäkrings Ab, och vars avkastning baserar sig på värdeförändringen hos placeringsobjekten i placeringskorgen. Risknivån i en placeringskorg beror på placeringskorgens placeringsstrategi.

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,325 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Kostnaderna för OP Fondförsäkring består av årliga skötselavgifter, kostnader för placeringsobjekt samt avgifter för uttag av eventuella besparingar, det vill säga avgifter för återköp. Du kan byta placeringsobjekt avgiftsfritt på nätet. När du vill ta ut dina besparingar, ska du även betala skatt på dem. Kapitalskatt betalas endast på den avkastning som tagits ut.

Försäkringssparande är ett sätt att spara och placera, precis som fondsparande och aktiesparande. Försäkringssparande innebär att försäkringen bildar en ram för olika placeringsobjekt. Ofta används termen försäkringskuvert när man avser försäkringssparande. OP Fondförsäkring är en försäkringssparprodukt i vilken försäkringsspararen med ett enda avtal kan sprida sina besparingar på flera olika placeringsobjekt.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.