OP Fondförsäkring

En sparlivförsäkring som lämpar sig för långtidssparande
1

Fondförsäkring är ett smidigt sätt att spara långsiktigt

Vill du spara till dig själv, ditt barn eller till exempel till ett välgörenhetsobjekt som är viktigt för dig?

En fondförsäkring ger valfrihet enligt din livssituation och kan vara i kraft tills du fyller 100 år. Du kan emellertid ändra sparbeloppet eller ta ut dina besparingar när som helst. Börja till exempel med 100 euro per månad. 

2

Byt placeringsobjekt när som helst och dra nytta av skatteförmån

Välj placeringsobjekt som passar dina mål för din fondförsäkring. Du kan också byta dem avgiftsfritt i de digitala tjänsterna.

En av fördelarna med en fondförsäkring är att avkastningen beskattas först när du tar ut besparingar. På så vis utnyttjar du fenomenet ränta på ränta effektivt och dina besparingar får den bästa möjligheten att ge avkastning.

3

Fondförsäkringen innehåller även livförsäkring

Med hjälp av en fondförsäkring kan du också överföra medel utan testamente till den förmånstagare som du har valt. Vid dödsfall betalas dina besparingar snabbt till förmånstagaren redan före bouppteckningen.

Du kan byta förmånstagare i de digitala tjänsterna avgiftsfritt när som helst.

Vad är en fondförsäkring?

En fondförsäkring är trots namnet inte en traditionell försäkring, utan en form av sparande och placering i vilken du får välja placeringsobjekt bland vårt breda utbud. Fondförsäkringar lämpar sig för långtidssparande. Fördelen med en fondförsäkring är att avkastningen inte beskattas vid byte av placeringsobjekt, utan medlen överförs till fullt belopp till det nya placeringsobjektet.

Funderar du på om det lönar sig att skaffa en fondförsäkring? Fondförsäkringen lämpar sig för dig som letar efter ett smidigt sätt att öka din förmögenhet eller vill spara till viktiga personer i ditt liv, såsom dina barn. Fondförsäkringen är också ett bra alternativ om du vill ha en möjlighet att byta placeringsobjekt inom försäkringen när marknadsläget eller din livssituation ändras.

Vilka placeringsobjekt kan du välja till försäkringen?

 • Placeringskorgarna OP Premium
 • Hållbara fonder
 • Fonder för sparare
 • OP:s breda utbud av placeringsfonder, upp till 50 fonder

Kostnader för OP Fondförsäkring

Kostnaderna består av skötselavgifter för fondförsäkringen och kostnader för placeringsobjekten. Som kompensation får du tillgång till vårt breda produktsortiment som vi utvecklar aktivt. Vi utökar alternativen fortlöpande med intressanta placeringsobjekt.

Efter tre år kostar det ingenting att ta ut besparingar.

1. Skötselavgifter

 • Skötselavgift 0,4 % per år upp till 82 500 euro
 • Skötselavgift 0,2 % per år för den del som överstiger 82 500 euro
 • Från och med det fjärde året är skötselkostnaden minst 1,65 euro i månaden
 • För de premier du betalat in debiteras inga avgifter

2. Kostnader för placeringsobjekten

Placeringsobjekten som du har valt för fondförsäkringen har olika kostnader som syns i besparingens värde dagligen. De årliga kostnaderna för placeringsobjekten är vanligen 0,15–2,5 procent.

3. Uttag av besparingar

Du kan ta ut besparingar från din fondförsäkring avgiftsfritt, när ditt avtal har varit i kraft i tre år.

Till tariffen (pdf)

Hört av våra kunder

Seppo

“Jag sparar för kommande generationer”
Seppo, 60 år

”Jag funderar på om jag borde anmäla mina barn eller barnbarn som förmånstagare till min fondförsäkring. Men jag kan ju lätt byta förmånstagare själv till exempel i nättjänsten. Å andra sidan är försäkringsbesparingen min buffert.”

Tiina

”Lite som ett aktiesparkonto för fonder”
Tiina, 45 år

”Jag kan byta fonder i fondförsäkringen avgiftsfritt. Den här egenskapen är viktig för mig, eftersom jag följer marknaden aktivt och anpassar min placeringsstrategi efter situationen.”

Saija

”Jag vill resa utomlands”
Saija, 28 år

”Jag började spara i en fondförsäkring eftersom jag drömmer om att resa. Jag sparar varje månad ett litet belopp och då och då större engångsbelopp.”

Information om fondförsäkringen

 

Fondförsäkringen är ett försäkringsskal för vilket du väljer placeringsobjekt. Du kan följa upp marknadsläget och byta ut placeringsobjekt om du vill. Du behöver inte betala skatt på placeringsobjektens avkastning när du byter placeringsobjekt i försäkringsskalet. Avkastningen beskattas först när du tar ut besparingar från försäkringsskalet.

Du kan välja till förmånstagare för fondförsäkringen dig själv eller till exempel ett barn, ett gudbarn eller en förening som du vill spara till. 

I fondförsäkringen ingår även en livförsäkring, vilket innebär att vid dödsfall betalas dina besparingar snabbt till den förmånstagare som du valt redan före bouppteckningen och dödsboutredningen. 

Om du vill kan du vid behov ändra förmånstagaren avgiftsfritt via våra digitala tjänster när som helst.

Att sätta sig in i de vanligaste termerna inom försäkringssparande är ett bra sätt att börja bekantskapen med den här formen av sparande och placering.

 • Med sparförsäkring avses också oftast samma sak som sparlivförsäkring. Termen sparförsäkring används också ofta om fondanknutna sparlivförsäkringar.
 • Placeringskorgar är jämförbara med placeringsfonder, men i placeringskorgar kan man endast placera via produkter för försäkringssparande. Avkastningen på en placeringskorg baserar sig på värdeförändringen på placeringsobjekten i placeringskorgen. Du kan välja OP Premium-placeringskorgar för OP Fondförsäkring.
 • Försäkringssparande är ett sätt att spara och placera, precis som fondsparande och aktiesparande. Inom försäkringssparande bildar försäkringen en ram för olika placeringsobjekt. OP Fondförsäkring är en försäkringssparprodukt i vilken försäkringsspararen med ett enda avtal kan sprida sina besparingar på flera olika placeringsobjekt.
 • Försäkringsskal innebär att försäkringen bildar en ram eller ett skal för olika placeringsobjekt. Försäkringsspararen kan med ett och samma försäkringsavtal sprida sina besparingar på olika placeringsobjekt på ett mångsidigt sätt. Ofta används termen försäkringsskal när man avser försäkringssparande.
 • Med sparlivförsäkring avses ett avtal för försäkringssparande, för vilket det väljs en förmånstagare för både sparbeloppet och dödsfallsskyddet. Om du avlider under sparlivförsäkringens giltighetstid, styrs dina besparingar till den förmånstagare du valt. OP Fondförsäkring är en sparlivförsäkring.
Du kan välja hållbara sparobjekt för fondförsäkringen och själv bidra till att bygga upp en mer hållbar framtid.

Som ägarkund i andelsbanken samlar dina besparingar OP-bonus.

Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus efter 1.4.2022: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A. Fonden R2 Crystal och fondernas institutionsserier ger inte OP-bonus

Dessutom kan du teckna och sälja fondandelar för 0 euro.

Uppgifterna om beskattning baserar sig på den gällande skattelagstiftningen 1.1.2024. Beskattningen kan ändras och följer den skattelagstiftning som gäller vid respektive tidpunkt.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.