OP-sijoitusvakuutus

OP-fondförsäkring

Nu sparar du ännu förmånligare i en OP-fondförsäkring än förr – i fortsättningen överför du medel till försäkringen avgiftsfritt!

Vi har förnyat prissättningen av OP-fondförsäkring – i fortsättningen sparar du i försäkringen utan avgift för överföringen av medel. Nu är det alltså rätt tid att göra en tilläggsplacering eller börja spara regelbundet varje månad. Då du sparar regelbundet får du ut det mesta av en fondanknuten försäkring. Genom att spara regelbundet i en försäkring jämnar du ut risken med tajmingen av enskilda placeringar.

Försäkringssparandet anpassar sig smidigt till din livssituation. Du kan ändra ditt månatliga sparbelopp, hålla en paus i sparandet eller byta placeringsobjekt som du sparar i. Det går inte i ett nafs att bli förmögen. Nu kan du också lätt sköta dina ärenden som gäller försäkringssparande i OP-mobilen – ta en titt där.

Varför lönar det sig att spara i en fondförsäkring?

 • Du kan välja flera placeringsobjekt till ditt avtal. Du kan när som helst byta placeringsobjekt i din försäkring och på så sätt höja eller sänka risknivån för dina placeringar.
 • Avkastning som uppstår vid bytet av placeringsobjekt beskattas inte i samband med bytet. Du betalar skatt först då du tar ut medel från din försäkring. 
 • Du bestämmer själv enligt din livssituation hur mycket du sparar eller placerar och när du använder pengar. Du kan till exempel spara i försäkringen månatligen eller placera ett större belopp på en gång.
 • Du kan själv välja dina placeringsobjekt eller få en personlig rekommendation av oss om du vill.

Vill du börja spara i en försäkring?

Boka tid till en placeringsexpert hos oss då du vill börja spara i en försäkring. Tillsammans med vår expert kan du välja en försäkringssparprodukt enligt dina behov och göra upp en lämplig betalningsplan för dig.

 

Ägarkundens förmåner

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder (fonder för sparare, ansvarsfulla fonder och aktie- och räntefonder) utan kostnader.
 • Som ägarkund kan du spara i fonder också genom försäkringssparande. OP-fondförsäkring och OP-sparavtal är för ägarkunder avsedda produkter för försäkringssparande i vilka du enkelt och flexibelt kan spara långsiktigt. Byte av placeringsobjekt och överföring av tillgångar till en försäkring är avgiftsfritt. 
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till den andra nivån i tariffen för aktiehandel, där förmedlingsprovisionen är 0,17 % (minst 7 euro), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 9 euro).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna som fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.