OP-fondförsäkring

En placeringsform där du kan vara till och med mycket aktiv, om du vill. Du kan också vara helt passiv, eller turvis både och.

Vad är OP-fondförsäkring?

OP-fondförsäkring erbjuder dig möjlighet till en livslång kapitaltillväxt och ekonomisk trygghet. OP-fondförsäkringen lämpar sig för både aktiva placerare och månadssparare. Välj själv lämpliga fonder eller andra placeringsobjekt som försäkringen erbjuder. Sedan kan du låta dem utvecklas utan kontinuerlig uppföljning eller byta objekt mycket aktivt. På så sätt kan du alltid satsa på aktuella placeringsobjekt som intresserar dig, såväl nu som i framtiden. Som försäkringssparare kan du byta placeringsobjekt helt gratis, och bytena har inte heller några skattepåföljder.

OP-fondförsäkringens fördelar

 • Du kan med ett avtal placera i ett stort urval av olika placeringsobjekt
 • Du kan välja nya placeringsobjekt eller ge upp dina tidigare objekt och ersätta dem med andra. Dagligen, om du vill
 • Intäkter som man fått genom lyckade val av placeringsobjekt beskattas inte vid byten. Du betalar skatt först då du tar ut besparingar från din försäkring
 • Då du sparar regelbundet får du ut det mesta av en fondanknuten försäkring. Genom att spara regelbundet jämnar du ut risken med tajmingen av enskilda placeringar
 • Du kan spara månatligen eller placera ett större belopp på en gång. Du kan fördela en betalning på flera placeringsobjekt
 • Ett förmånligt sätt att spara. Du överför pengar till försäkringen utan kostnad, och byter placeringsobjekt kostnadsfritt
 • OP-fondförsäkringen ger OP-bonus

I OP-mobilen eller vår nättjänst kan du bekvämt följa med hur besparingarna utvecklas i din försäkring. Du kan också sköta alla andra ärenden som anknyter till försäkringssparande såsom tilläggsbetalningar, byten av fonder, ändringar av betalningsplanen eller förmånstagarna digitalt då det passar dig bäst. 

 

Vill du börja spara i en försäkring?

Boka tid till en placeringsexpert hos oss då du vill börja spara i en försäkring. Du kan också boka tid för träff på distans. Du kan sedan planera en placeringsförsäkring som passar just dig i samråd med vår expert.

OP-sparavtal är ett alternativ

Du kan också välja att ingå ett OP-sparavtal, som är ett kapitaliseringsavtal. Det innebär att försäkringsavtalet inte innefattar något dödsfallsskydd, utan OP-sparavtalet övergår direkt i dödsboets ägo efter försäkringstagarens frånfälle. OP-sparavtalet kan gälla högst 30 år och upphör senast då försäkringstagaren fyller 100 år.

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna som fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.