Försäkringssparande

Du vet vad som är viktigt i ditt liv – försäkringssparande kan hjälpa dig på vägen mot ditt mål, oberoende om du vill spara för pensionen, en jordenruntresa eller dina närstående. Försäkringssparande är ett sätt att spara och placera, precis som aktiesparande och fondsparande.

Försäkringssparande innebär att du för ett försäkringsavtal kan välja olika placeringsobjekt såsom fonder och placeringskorgar. Tack vare försäkringsavtalet kan placeringsobjekt bytas ut i försäkringen utan skattepåföljder.

Kapitalinkomstskatt betalas på avkastningen först i samband med uttag av besparingar. Ofta används termen försäkringsskal när man avser försäkringssparande. Försäkringssparande skiljer sig således från traditionella försäkringar där försäkringsbolaget ersätter till exempel olycksfall.

För vem lämpar sig försäkringssparande?

Försäkringssparande lämpar sig för såväl erfarna placerare som nybörjare. Om något av påståendena nedan verkar passa din situation, kan försäkringssparande vara ett gott alternativ:

 • Du planerar att spara i minst tre år: försäkringssparande är avsett som långtidssparande, men du kan ta ut besparingar när som helst
 • Du vill spara flexibelt: du kan byta ut placeringsobjekt via våra digitala tjänster avgiftsfritt så ofta du vill. Avkastningen beskattas först när du tar ut besparingar.
 • Arvsplanering är aktuell för dig: OP Fondförsäkring är en sparlivförsäkring med hjälp av vilken du kan överföra förmögenhet utan testamente till de förmånstagare som du har valt.

Försäkringssparande på två sätt

Om du vill bli försäkringssparare har du två alternativ: OP Fondförsäkring eller OP Sparavtal. Du kan börja spara med ett litet belopp och spara månatligen eller göra enskilda placeringar då och då med ett valfritt eurobelopp. Som ägarkund i andelsbanken samlar du också OP-bonus för dina besparingar*

Den största skillnaden mellan produkterna är att du i OP Fondförsäkring väljer en förmånstagare, till vilken de medel som du har sparat i försäkringen ska betalas när spartiden upphör eller om du avlider. OP Sparavtal däremot är ett kapitaliseringsavtal i vilket inte ingår dödsfallsskydd. När försäkringstagaren har avlidit övergår OP Sparavtal som sådant i dödsboets ägo.

*Följande placeringsobjekt som anslutits till försäkringsbesparingar ger inte OP-bonus sedan 1.4.2022: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Europe Fund A.

Fondförsäkringen är ett försäkringsavtal, för vilket du får välja placeringsobjekt ur vårt breda urval.
OP Fondförsäkring
OP Sparavtal

För dig som vill få inspiration och lära dig om placering

Särskilt för dig som är ägarkund lönar det sig att spara och placera eftersom du får utmärkta förmåner för det.

Förmåner för fond- och försäkringssparande:

 • Du kan köpa och sälja nästan alla fonder utan kostnader.*
 • På fonder och försäkringsbesparingar samlar du 0,35 % OP-bonus.**  
 • Du kan börja försäkringsspara utan kostnad. 
 • I de digitala tjänsterna kan du utan kostnad byta placeringsobjekt, göra tilläggsplaceringar och byta betalnings- och placeringsplan till OP Placeringsförsäkring och OP Sparavtal.  

Förmåner för aktie- och ETF-placering:

 • Du kan utan kostnad öppna aktiesparkonto och värdeandelskonto.
 • Du får rabatt för aktieköp och ett provisionstak på 1 procent när det gäller inhemska aktieköp på värdeandelskontot. Förmånerna är i kraft i de digitala tjänsterna.
 • Du får utan kostnad aktierekommendationer och aktieanalyser.
 • Du får rabatt på tjänstepaketet för sparande och placering:
  Aktiesparkonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 9,99 €/mån. (norm. 14,99 €/mån.)
  Värdeandelskonto: 
  Sparare: 0 €/mån. (norm. 2,99 €/mån.)
  Placerare: 0 €/mån. (norm. 5,39 €/mån.)

Övriga förmåner:

 • Endast ägarkunder kan placera i Avkastningsandelen.

Se till att dra nytta av alla förmåner:

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala kostnader: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.

**OP-bonus används för bankens serviceavgifter och försäkringspremier. Det samlas inte OP-bonus för specialplaceringsfonden R2 Crystal och för fondernas institutionsserier. Följande placeringsobjekt som är anknutna till försäkringsbesparingar samlar inte OP-bonus: JPM Russia A, JPM Emerging Europe Equity Fund och BlackRock GF Emerging Fund A. Fondanknutna försäkringar samlar OP-bonus, undantaget individuella placeringsförsäkringar och individuella placeringsavtal.  

Då kan du logga in i digitala tjänster för försäkringssparande för andra bankers kunder för försäkringssparande med din banks koder. Du loggar in via fältet Logga in, där du väljer Andra identifieringssätt. Efter inloggningen kommer du till pensions- och sparlivförsäkringarna genom att välja Sparande och försäkring samt Försäkringssparande under det.

Du kan hitta faktabladen för placeringsobjekten i produktkorten som du hittar på sidan Kursen för försäkringsbesparingar.

 

Försäkringarna OP Fondförsäkring och OP Sparavtal är avsedda för andelsbankens ägarkunder. Om du vill börja spara i en försäkring och inte ännu är ägarkund, kan du bli ägarkund här.

Om du redan har en OP Fondförsäkring, kan du lätt och snabbt göra en tilläggsplacering på nätet. Gör en tilläggsplacering i din fondförsäkring.

Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab. Andelsbankerna fungerar som ombud för OP-Livförsäkrings Ab.