Kurser för försäkringsbesparingar

OP Gruppens fondanknuta försäkringar har till sitt förfogande ett omfattande och mångsidigt urval placeringsobjekt av olika typ. Försäkringsbesparingarna fastställs på basis av värdeutvecklingen för de valda placeringsobjekten. Nedan presenteras placeringsurvalet för olika försäkringsprodukter. Placeringsobjekt med namnet OP-Liv är placeringsportföljer som upprättats av OP-Livförsäkrings Ab. I avkastningen och kostnaderna som presenteras på webbplatsen har inte beaktats kostnader i anslutning till en försäkring som beviljats av OP-Livförsäkring. Därför avviker placeringsobjektens värdeförändring från försäkringsbesparingens värdeförändring.

Näytä vastuulliset
Övriga korta räntefonder
Värde Fundtyp
OP-Euro A 21,07 29.09. 0,00 % −0,57% −1,54% Kort ränte Produktkort
OP-Ränteavkastning A 123,87 29.09. −0,13 % −0,96% −3,76% Kort ränte Produktkort
Långa räntefonder, statilga Euroområdet
Värde Fundtyp
OP-Obligation Avkastning A 114,91 29.09. −0,58 % −4,79% −17,01% Långa ränte Produktkort
OP-Obligation Prima A 170,50 29.09. −0,33 % −3,16% −13,48% Långa ränte Produktkort
OP-Realränta A 126,97 29.09. −1,06 % −6,37% −8,49% Långa ränte Produktkort
Långa räntefonder, företagslån Europa
Värde Fundtyp
OP-Företagslån A 185,57 29.09. −0,24 % −4,21% −13,67% Långa ränte Produktkort
OP-Liv Sans 105,73 29.09. −0,24 % −2,14% −7,81% Långa ränte Produktkort
OP-Ränteportfölj A 30,65 29.09. −0,13 % −1,22% −7,11% Långa ränte Produktkort
Långa räntefonder, företagslån med högrisk Europa
Värde Fundtyp
OP-High Yield A 185,64 29.09. −0,45 % −5,41% −14,73% Långa ränte Produktkort
Långa räntefonder, företagslån med högrisk global
Värde Fundtyp
OP-High Yield Amerika A 95,53 29.09. −0,50 % −6,40% −14,39% Långa ränte Produktkort
Långa räntefonder, tillväxtmarknader
Värde Fundtyp
OP-EMD Hard Currency Corporate IG A 103,26 29.09. −0,16 % −4,50% −16,98% Långa ränte Produktkort
OP-EMD Hard Currency Sovereign A 148,69 29.09. −0,46 % −6,64% −24,24% Långa ränte Produktkort
OP-EMD Local Currency A 132,85 29.09. −2,30 % −1,59% −2,09% Långa ränte Produktkort
Aktiefonder, Finland
Värde Fundtyp
OP-Finland A 365,77 29.09. −2,00 % −7,68% −17,14% Aktie Produktkort
OP-Finland Index A 110,26 29.09. −2,26 % −7,57% −16,51% Aktie Produktkort
OP-Finland Småföretag A 494,04 29.09. −2,23 % −12,61% −32,21% Aktie Produktkort
Aktiefonder, Europa
Värde Fundtyp
OP- Europa Index A 142,01 29.09. −1,68 % −8,57% −10,97% Aktie Produktkort
OP-Europa Dividendbolag A 140,77 29.09. −1,78 % −8,00% −11,27% Aktie Produktkort
OP-Europa Kvalitet A 106,07 29.09. −1,74 % −9,13% −13,72% Aktie Produktkort
OP-Europa Low Volatility A 104,63 29.09. −1,53 % −8,96% −9,99% Aktie Produktkort
OP-Europa Stigande Stjärnor A 95,62 29.09. −2,56 % −10,64% −25,09% Aktie Produktkort
OP-Europa Värde A 110,63 29.09. −2,11 % −8,03% −10,02% Aktie Produktkort
Aktiefonder, Nordamerika
Värde Fundtyp
OP-Amerika Index A 330,72 29.09. −3,53 % −5,01% +2,06% Aktie Produktkort
OP-Amerika Kvalitet A 137,71 29.09. −2,97 % −3,96% +2,77% Aktie Produktkort
OP-Amerika Low Volatility A 131,87 29.09. −3,12 % −4,10% +8,51% Aktie Produktkort
OP-Amerika Småföretag A 214,61 29.09. −3,38 % −6,13% −2,83% Aktie Produktkort
OP-Amerika Tillväxt A 262,43 29.09. −3,38 % −5,02% −16,31% Aktie Produktkort
OP-Amerika Värde A 217,81 29.09. −2,85 % −4,73% +10,97% Aktie Produktkort
Aktiefonder, Japan
Värde Fundtyp
OP-Japan A 169,00 29.09. +0,37 % −10,32% −33,22% Aktie Produktkort
OP-Japan Stjärnor A 124,40 29.09. +0,62 % −7,96% −13,25% Aktie Produktkort
Aktiefonder, Pacific
Värde Fundtyp
OP-Asien Index A 211,22 29.09. −0,44 % −8,49% −11,16% Aktie Produktkort
Aktiefonder global
Värde Fundtyp
OP-Klimatet A 52,22 29.09. −3,39 % −8,87% −7,48% Aktie Produktkort
OP-Koldioxidsnål Värld A 136,47 29.09. −2,42 % −5,30% −3,05% Aktie Produktkort
OP-Rent Vatten A 230,43 29.09. −2,61 % −6,98% −9,45% Aktie Produktkort
OP-Världen II A 58,00 29.09. −2,34 % −7,20% −3,78% Aktie Produktkort
OP-Världen Index A 152,14 29.09. −2,77 % −6,14% −2,27% Aktie Produktkort
Aktiefonder tillväxtmarknader global
Värde Fundtyp
OP-Tillväxtmarknad Aktie A 137,58 29.09. −1,74 % −8,17% −13,87% Aktie Produktkort
OP-Växande Medelklass A 107,70 29.09. −2,31 % −7,45% −28,35% Aktie Produktkort
Aktiefonder Tillväxtmarknader Asien
Värde Fundtyp
OP-Asien Tillväxtmarknader A 202,96 29.09. −1,57 % −3,56% +4,32% Aktie Produktkort
OP-Indien A 458,21 29.09. −1,27 % −2,61% +0,27% Aktie Produktkort
OP-Kina A 438,39 29.09. −1,51 % −9,78% −26,34% Aktie Produktkort
Aktiefonder Latinamerika
Värde Fundtyp
OP-Latinamerika A 125,55 29.09. −2,56 % −3,21% +13,77% Aktie Produktkort
Aktiefonder, finans- och fastighetsbranscherna
Värde Fundtyp
OP-Realtillgångsbolag A 183,37 29.09. −2,06 % −18,03% −29,79% Aktie Produktkort
Blandfonder, globala
Värde Fundtyp
OP-Försiktig A 122,22 29.09. −0,78 % −5,15% −12,35% Blandfonder Produktkort
OP-Hållbar Värld A 113,97 29.09. −1,11 % −4,50% −7,54% Blandfonder Produktkort
OP-Moderat A 135,21 29.09. −1,21 % −5,96% −10,22% Blandfonder Produktkort
OP-Modig A 108,00 29.09. −1,67 % −6,68% −8,25% Blandfonder Produktkort
OP-Taktisk Portfölj A 236,27 29.09. −1,51 % −6,10% −4,28% Blandfonder Produktkort
Aktiefonder, Norden
Värde Fundtyp
OP-Nordiska Länder Index A 269,17 29.09. −2,35 % −10,27% −13,74% Aktie Produktkort
Blandportföljer, globala
Värde Fundtyp
OP-Framtidsbesparing 121,60 29.09. −0,99 % −4,94% −7,62% Blandportföljer Produktkort
Långa Räntefonder Företag Global
Värde Fundtyp
OP-Företagslån Amerika A 124,93 29.09. −1,98 % −2,02% −1,13% Långa ränte Produktkort
Powered by FactSet and Implemented by NFS.