Kurser för försäkringsbesparingar

OP Grupps fondförsäkring ger ett brett och varierat utbud av olika typer av placeringsobjekten. Försäkringsbesparingar bestäms av resultatet av utvalda placeringsobjekt. Nedan finns en lista över placerings områden för olika försäkringsprodukter. OP-Liv kallade placeringsobjekten är placeringsportföljer grundades av OP-Liv Försäkring. Avkastning och kostnaderna på webbplatsen tar inte hänsyn till kostnaderna för försäkringspremier som beviljats av OP Liv Försäkring ab. Av denna anledning skiljer sig värdeförändringen av investeringar från förändringen av försäkringsbesparingar.

Blandportföljer, globala
Värde Fundtyp
OP Premium 25 141,17 02.03. −0,11 % +0,55% +6,38% Blandportföljer Produktkort
OP Premium 50 162,52 02.03. −0,25 % +1,48% +12,13% Blandportföljer Produktkort
OP Premium 75 183,88 02.03. −0,34 % +2,48% +18,92% Blandportföljer Produktkort
Powered by FactSet and Implemented by NFS.