Mies ja nainen hyppivät sängyllä

Pensionsförsäkring – gör så här då pensionstiden rycker närmare

Med din frivilliga pensionsförsäkring kompletterar du din lagstadgade pension och tryggar din inkomstnivå som pensionär. Läs tipsen om hur man ska göra inför pensionsåldern och under pensionstiden.

Då du har uppnått pensionsåldern kan du börja ta ut pension när det passar dig. Om du vill kan du också skjuta upp uttaget. Du måste ändå börja ta ut pension senast vid den pensionsålder som fastställts i försäkringsvillkoren.
 
Det lönar sig att regelbundet se över placeringsobjekten i din pensionsförsäkring. Särskilt innan du börjar ta ut pension är det skäl att kontrollera om risknivån är lämplig för dig. Mer information om placeringsobjekten får du i tjänsten op.fi och i din andelsbank.

Så här börjar du ta ut pension

Innan du kan börja ta ut pension ska du lämna ett meddelande för betalning av pension. Du kan göra det genom att logga in med OP:s koder i tjänsten op.fi och fylla i blanketten (tillsvidare lyckas det inte att fylla i blanketten med andra bankers koder) eller genom att fylla i Meddelande för betalning av pension som du får per post och returnera det till oss per post.
 
Vi skickar dig i god tid innan pensionen börjar ett brev med din pensionsplan. Du ser samma uppgifter också som inloggad på tjänsten op.fi.
eller per brev:
 
  • fyll i Meddelande för betalning av pension som du får per post och returnera det per post till OP-Livförsäkring eller närmaste andelsbank.
  • be Skatteförvaltningen skicka skattekortet till OP-Livförsäkring, om pension som beskattas som förvärvsinkomst ingår i din pension.

Så här skjuter du upp uttag av pensionen

Du kan skjuta upp början och slutet av pensionen med ett eller två år från början av din pensionsålder. Du kan göra det genom att logga in med OP:s koder i tjänsten op.fi och fylla i blanketten (tillsvidare lyckas det inte att fylla i blanketten med andra bankers koder) eller genom att fylla i Meddelande för betalning av pension som du får per post och returnera det till oss per post. Efter uppskovet kan du åter skjuta upp uttaget av pensionen med ett eller två år.
eller per brev:
 
  • fyll i Meddelande för uppskov i betalning av pension som du får per post och returnera det per post till OP-Livförsäkring eller närmaste andelsbank.
Kontrollera efter att pensionen skjutits upp att betalningsplanen för din pensionsförsäkring är den önskade.
 
Observera att en blankett som sänds per post ska vara mottagaren tillhanda senast två veckor före pensionstidens början.

Beskattning av pensionen – som kapital- eller förvärvsinkomst?

En frivillig pension är alltid beskattningsbar inkomst. Pensionen beskattas som förvärvsinkomst eller kapitalinkomst. Vilket skatteslag som tillämpas på din pensionsförsäkring ser du i brevet vi skickade eller genom att logga in i tjänsten op.fi.
 
För pension som beskattas som kapitalinkomst behöver du inte lämna något skattekort. Då verkställs automatiskt en förskottsinnehållning på 30 % på pensionen.
 
Skicka också ditt skattekort till oss, om din pension beskattas som förvärvsinkomst. Meddela pensionsplanen som du har fått till Skatteförvaltningen då du anhåller om skattekort för pensionen. Du kan också be Skatteförvaltningen sända skattekortet direkt till OP-Livförsäkring.
 
Om du lämnar oss ett skattekort för lön, beskattas din pension enligt tilläggsprocenten för förskottsinnehållning. Om du inte lämnar ett skattekort, innehålls skatt på pensionen enligt den i lag bestämda förskottsinnehållningen (40 %).

Du kan ändra förmånstagare och placeringsobjekt för pensionsbesparingarna

Du kan ändra förmånstagare för dödsfallsersättningen och placeringsobjekten för pensionsbesparingarna i OP-mobilen och i tjänsten op.fi. Du kan göra ändringarna genom att logga in i:
 
  • tjänsten op.fi: Privatkunder > Sparande och placering > Försäkringssparande > Välj det avtal du vill göra ändringar i.
  • OP-mobilen: Placeringar > Försäkringssparande > Välj det av tal du vill göra ändringar i.

Vill du göra ändringar i din pensionsplan innan pensionen börjar?

Ditt pensionsbelopp justeras antingen månatligen eller årligen, beroende på de försäkringsvillkor som tillämpas. Om pensionen betalas ut i jämnstora poster, betalas dessa så länge som dina försäkringsbesparingar räcker till. Kontakta oss innan utbetalningen av din pension börjar, om du vill göra ändringar i din försäkringsplan.
 
Om du har till placeringar bundna besparingar i din pensionsförsäkring, kan placeringsobjektens värde stiga och sjunka medan pensionen tas ut, och därför kan också pensionens storlek eller betaltid variera.