Mies ja nainen hyppivät sängyllä

Pensionsförsäkring – uttag och senareläggning av frivillig pension

På den här sidan hittar du information om pensionsförsäkringar för privatkunder:

Med din frivilliga pensionsförsäkring kompletterar du din lagstadgade pension och tryggar din inkomstnivå som pensionär. Då du har uppnått pensionsåldern i försäkringsvillkoren kan du börja ta ut pension när det passar dig. Om du inte vill börja ta ut pension genast när du uppnår pensionsåldern, ska du meddela oss att du senarelägger pensionen. Du kan senarelägga pensionen om pensionstiden inte ännu har börjat. Du måste börja ta ut pension senast vid den ålder som fastställs i försäkringsvillkoren.

Du kan se värdeutvecklingen för din pensionsförsäkring i tjänsten op.fi och i OP-mobilen. Där kan du även byta de placeringsobjekt som anslutits till din försäkring. Särskilt innan du börjar ta ut pension är det skäl att kontrollera om risknivån är lämplig för dig.

Kontakta oss före pensioneringen, om du vill göra ändringar i din försäkringsplan. Du kan till exempel ändra pensionstiden, det vill säga hur länge pension tas ut, och storleken på månadsbetalningar. Vilka ändringar som är möjliga beror på försäkringsvillkoren för din pensionsförsäkring.

Så här börjar du ta ut pension

1. Kontrollera din pensionsplan

Vi skickar dig ett brev med din pensionsplan ungefär en och en halv månad innan pensionen börjar. I pensionsplanen ser du när pensionen har planerats börja. Du ser samma uppgifter också som inloggad på tjänsten op.fi.

2. Meddela om att du börjar ta ut pension

Du kan meddela den information som behövs för betalningen av pensionen genom att logga in i tjänsten op.fi med dina koder för OP och fylla i blanketten (blanketten kan inte fyllas i med andra bankers koder) eller genom att skicka det meddelande för betalningen av pensionen som du fick till oss via nätmeddelande eller per post. Du får ingen separat bekräftelse om att meddelandet har mottagits.

3. Kontrollera placeringsobjekten och förmånstagaren

Du kan göra ändringar i placeringsobjekten för pensionsbesparingar samt i förmånstagaren till dödsfallsersättning i våra digitala tjänster även medan du tar ut pension.

Det lönar sig att kontrollera uppgifterna om förmånstagare i pensionsförsäkringen regelbundet, eftersom dina besparingar i händelse av ett dödsfall betalas till den förmånstagare som du har utsett. När pensionen börjar är det bra att kontrollera att det förmånstagarförordnande som du valde en gång fortfarande är uppdaterat och byta förmånstagare vid behov.

Läs mer om hur du väljer förmånstagare >

Du kan göra ändringarna om du loggar in i:

  • tjänsten op.fi med OP:s eller en annan tjänsteleverantörs koder: Privatkunder - Sparande och placering - Försäkringssparande
  • OP-mobilen med OP:s koder: Placeringar - Försäkringssparande

Så här skjuter du upp uttag av pensionen

1. Kontrollera din pensionsplan

Vi skickar dig ett brev med din pensionsplan ungefär en och en halv månad innan pensionen börjar. I pensionsplanen ser du när pensionen har planerats börja. Du ser samma uppgifter också som inloggad på tjänsten op.fi.

2. Meddela om senareläggning av pensionen

Du kan skjuta upp början och slutet av pensionen med ett eller två år från början av din pensionsålder om du loggar in med OP:s koder i tjänsten op.fi och fyller i blanketten (blanketten kan inte fyllas i med andra bankers koder). Du kan även skicka meddelandet om senareläggning av pension via nätmeddelande eller per post.

Senareläggningen skjuter upp tidpunkten då pensionen upphör på motsvarande sätt med ett eller två år. Om du vill, kan du senarelägga början av pensionen flera gånger. Du får ingen separat bekräftelse om att meddelandet har mottagits.

3. Kontrollera placeringsobjekten och förmånstagaren

Du kan göra ändringar i placeringsobjekten för pensionsbesparingar samt i förmånstagaren till dödsfallsersättning i våra digitala tjänster.

Det lönar sig att kontrollera uppgifterna om förmånstagare i pensionsförsäkringen regelbundet, eftersom dina besparingar i händelse av ett dödsfall betalas till den förmånstagare som du har utsett. I samband med att pensionen senareläggs är det bra att kontrollera att det förmånstagarförordnande som valdes en gång fortfarande är uppdaterat och byta förmånstagare vid behov.

Läs mer om hur du väljer förmånstagare >

Du kan göra ändringarna om du loggar in i:

  • tjänsten op.fi med OP:s eller en annan tjänsteleverantörs koder: Privatkunder - Sparande och placering - Försäkringssparande
  • OP-mobilen med OP:s koder: Placeringar - Försäkringssparande

Beskattning av pensionen – som kapital- eller förvärvsinkomst?

En frivillig pension är alltid beskattningsbar inkomst. Pensionen beskattas antingen som förvärvsinkomst eller som kapitalinkomst. Pensionsförsäkringar kan ha både sådana delar som beskattas som förvärvsinkomst och sådana som beskattas som kapitalinkomst. Beskattningen av besparingen i pensionsförsäkringen beror på när pensionsförsäkringen har tecknats och när försäkringspremier har betalats. Vilka skatteslag som tillämpas på din pensionsförsäkring ser du i pensionsplanen vi skickade eller genom att logga in i tjänsten op.fi.

Om din pensionsförsäkring innehåller pension som beskattas som förvärvsinkomst

Skaffa skattekort för pension som beskattas som förvärvsinkomst och betalas av OP-Livförsäkring. Du kan ansöka om ett skattekort hos Skatteförvaltningen i tjänsten MinSkatt eller per telefon, tfn 029 497 000.

Kontrollera innan du sänder oss skattekortet att det står på skattekortet att pensionen betalas ut av OP-Livförsäkrings Ab och att skattekortet har beräknats uttryckligen för pension.

För att beräkna skatteprocenten behöver du det meddelande om början av pensionen som vi skickade dig samt uppgifterna om inkomster, förskottsinnehållningar och avdrag i början av året. Be Skatteförvaltningen om att sända skattekortet direkt till OP-Livförsäkring eller sänd det till oss själv som bilaga i ett nätmeddelande eller per post till adressen OP-Livförsäkrings Ab, PB 308, 00101 HELSINGFORS.

Om du inte sänder ett skattekort för din pension, beskattas din pension enligt förskottsinnehållningssatsen, som för närvarande är 40 procent.

Om din pensionsförsäkring innehåller pension som beskattas som kapitalinkomst

Om pensionsförsäkringen beskattas endast som kapitalinkomst behöver du inte lämna något skattekort. Då verkställs automatiskt en förskottsinnehållning på 30 % på pensionen.

Med blanketten som fylls i i tjänsten op.fi kan du senarelägga pensionen med ett eller två år (blanketten fungerar för närvarande endast med OP:s koder). Om du vill, kan du senarelägga början av pensionen flera gånger. Du måste ändå börja ta ut pension senast vid en ålder som fastställts i försäkringsvillkoren.

Om du vill komma överens om senareläggning av pensionen för någon annan tid, kan du sända oss ett nätmeddelande. Nämn i nätmeddelandet försäkringsnumret och det start- och slutdatum som du önskar dig för pensionen. Beakta i önskemålet den minimipensionstid som nämns i försäkringsvillkoren för din pensionsförsäkring.

Välj som ämne i nätmeddelandet Sparande och placering och som specifikation Försäkringssparande, liv- och pensionsförsäkringar.

Om du loggar in med en annan banks koder, välj som ämne i nätmeddelandet Försäkringsärenden och som specifikation Försäkringssparande, liv- och pensionsförsäkringar.

Du kan betala premier för din pensionsförsäkring ända tills du börjar ta ut pension. Genom att spara regelbundet tryggar du din inkomstnivå som pensionär.

Du kan byta placeringsobjekten i din pensionsförsäkring även under pensionstiden. Du kan kontrollera placeringsobjekten och göra ändringar genom att logga in i tjänsten op.fi eller i OP-mobilen. Om du inte har OP:s koder, kan du logga in i tjänsten op.fi med en annan tjänsteleverantörs koder.

Vi betalar den första pensionen på ditt bankkonto inom en månad efter att du meddelat de uppgifter som behövs för utbetalningen av pensionen. I fortsättningen betalas pensionen på ditt konto den första bankdagen i månaden.

Ditt pensionsbelopp justeras månatligen eller årligen, beroende på försäkringsvillkoren i din pensionsförsäkring. Om pensionen betalas ut i jämnstora poster, betalas pensionen så länge som dina försäkringsbesparingar räcker till. Om du har till placeringar bundna besparingar i din pensionsförsäkring, kan placeringsobjektens värde stiga och sjunka medan pensionen tas ut, och därför kan också pensionens storlek eller betaltid variera.

Om du inte har OP:s koder, kan du göra det genom att skicka det meddelande för betalningen av pensionen du fått till oss per post.

OP-Livförsäkrings Ab

PB 308, 00101 Helsingfors

Du kan också lämna meddelandet för betalning till närmaste OP-kontor.

Du kan också sända oss ett meddelande genom att logga in i tjänsten op.fi med en annan banks koder. Välj som ämne Försäkringsärenden och som specifikation Försäkringssparande, liv- och pensionsförsäkringar.

OP-Livförsäkrings Ab

PB 308, 00101 Helsingfors

Adressen finns även i det brev du fått som innehåller pensionsplanen.

Välj som ämnet i nätmeddelandet Sparande och placering och som specifikation Försäkringssparande, liv- och pensionsförsäkringar.

Du kan skriftligen meddela oss det nya kontonumret till OP-Livförsäkring genom att sända oss ett nätmeddelande. Meddela som nätmeddelande det försäkringsnummer som ändringen av kontonumret gäller.

Välj som ämnet i nätmeddelandet Sparande och placering och som specifikation Försäkringssparande, liv- och pensionsförsäkringar. Om du loggar in med en annan banks koder, välj som ämne i nätmeddelandet  Försäkringssparande, liv- och pensionsförsäkringar.

Om du behöver hjälp med att byta kontonummer, kan du kontakta kundtjänsten vid OP-Livförsäkring, tfn 010 253 6100.