OP Sijoituskumppani

OP Placeringspartner

1

OP Placeringspartner är din digitala placeringsrådgivare i OP-mobilen

Drömmer du om att bli förmögen, om en egen bostad eller om något annat? Berätta det för OP Placeringspartnern så får du en placeringsplan för realiseringen av dina drömmar. Det är lätt att börja placera i tjänsten och du kan när som helst ändra placeringsbeloppet beroende på din situation.

2

OP Placeringspartner finns som ditt stöd tills du når ditt mål

Vare sig du är nybörjare eller en erfaren placerare, hjälper och uppmuntrar OP Placeringspartnern dig att nå ditt placeringsmål. Du får meddelanden om dina framsteg och kan enkelt följa upp hur dina placeringar utvecklas och resan mot ditt mål med hjälp av tjänsten.

3

Ansvarsfull placering globalt

Med hjälp av OP Placeringspartnern placerar du alltid ansvarsfullt. I OP Placeringspartnerns fonder väljs placeringsobjekten bland sådana företag som hör till de bästa inom sin bransch beträffande frågor som gäller ansvarsfullhet.

OP Placeringspartner hjälper dig att nå ditt mål

OP Placeringspartnern är en digital placeringstjänst som hjälper dig att nå ditt placeringsmål genom ansvarsfullt förvaltade fonder. Tjänsten lämpar sig både för nybörjare och för erfarna placerare och du kan aktivera den snabbt och enkelt till exempel hemma i soffan. Så här aktiverar du tjänsten:

1. Logga in i OP-mobilen

Om du inte ännu har OP-mobilen, kan du ladda ner den till din telefon i appbutiken.

2. Aktivera OP Placeringspartner

Klicka på bannern OP Placeringspartner på fliken Placeringar i OP-mobilen. Svara omsorgsfullt på OP Placeringspartnerns frågor om ditt sparmål, din ekonomi, din risktålighet beträffande målet samt om placeringstiden och placeringsbeloppet. Det tar mindre än 10 minuter att besvara frågorna.

3. Du får en fondrekommendation

Då du har besvarat frågorna ger OP Placeringspartnern en fondrekommendation som är lämplig för ditt mål och en prognos över hur dina placeringar utvecklas. Du ser genast hur länge det tar att nå ditt mål och hur mycket du måste spara för det.

4. Läs fonddokumenten

När du har läst fondens faktablad och andra dokument, kan du börja placera i fonden med ett önskat belopp i önskad takt. Du kan spara i en fond både med en engångsplacering och månatligen. Du kan när som helst ändra placeringsbeloppen.

5. Du får stöd och uppmuntran

Tjänsten hjälper och uppmuntrar dig på vägen mot ditt mål. OP Placeringspartnern sänder meddelanden om dina framsteg. Du kan också själv följa upp hur målet nås och hur dina placeringar utvecklas i OP-mobilen.

6. Som ägarkund får du förmåner

Du köper och säljer avgiftsfritt andelar i fonder och fonderna ger dig OP-bonus.

Ansvarsfull placering med en effektiv placeringsstrategi

OP Placeringspartnerns fonder placerar i företag som handlar ansvarsfullt i frågor som gäller miljön, det sociala ansvaret och god förvaltningssed. Företagens ansvarsfullhet bedöms med olika mätare för till exempel nedskärning av föroreningar, motverkande av klimatförändringen och de anställdas välbefinnande. Skadliga och tvivelaktiga branscher har uteslutits från fonderna. Sådana är alkohol, tobak, hasardspel, vapen, vuxenunderhållning och kärnkraft. Fonderna placerar inte heller i företag som har att göra till exempel med barnarbetskraft eller korruption.

Förutom ansvarsfull placering följer fonderna en effektiv placeringsstrategi med hjälp av vilken aktievikten för fonderna i tjänsten kan hållas högre än i typiska fonder i samma riskklass. Placeringsstrategin baserar sig på ett placeringssätt som i akademisk forskning* har påvisats vara effektivt och där man genom att placera diversifierat i aktier med låg risk kan nå en bättre relation mellan avkastning och risk än i marknadsindex.

OP:s portföljförvaltare följer upp fondernas risknivåer och anpassar vid behov risknivån så att den motsvarar målet på lång sikt. Fonderna erbjuder en så hög förväntad avkastning som möjligt med en behärskad risk.

I OP Placeringspartnerns fonder tillämpas en effektiv placeringsstrategi, som grundar sig bland annat på följande akademiska analysmallar:

The Cross-Section of Volatility and Expected Returns, Andrew Ang, Robert J. Hodrick, Yuhang Xing, and XiaOoyan Zhang, The Journal of Finance • Vol. LXI, No. 1 • February 2006 

Betting against beta, Andrea Frazzini, Lasse Heje Pedersen, Journal of Financial Economics111 (2014)1–25.

OP-Tavoite 2 -sijoitusrahasto
Placeringsfonden OP-Mål 2
Ansvarsfull placering globalt.
OP-Tavoite 4 -sijoitusrahasto
Placeringsfonden OP-Mål 4
Ansvarsfull placering globalt.
OP-Tavoite 3 -sijoitusrahasto
Placeringsfonden OP-Mål 3
Ansvarsfull placering globalt.
Alla fonder
Ta del av vårt omfattande fondutbud och välj en fond som lämpar sig för ditt sparmål.

Tjänsten OP Placeringspartner erbjuds av andelsbanken. Fonderna i tjänsten förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.

Det lönar sig också alltid att beakta placeringsriskerna. Värdet av placeringen kan antingen stiga eller sjunka och det är alltså inte säkert att du får tillbaka hela det kapital du placerat. OP garanterar inte att du får avkastning på din placering och den historiska avkastningen är inte en garanti för en framtida avkastning.