Din ekonomi – mer för pengarna

Letar du efter verktyg för att hantera din ekonomi? Våra tjänster är ett stöd för dig när du bättre vill förstå dina egna inkomster och utgifter eller när du vill hitta ett lämpligt sätt för dig att spara. Lär dig att göra bättre ekonomiska beslut så får du mer för pengarna.

Förstå din egen ekonomi

Vet du vart dina pengar går? Förståelse för de egna inkomsterna och utgifterna skapar en grund för att hantera den egna ekonomin.

Bli bättre på att hantera din egen ekonomi

Vilken typ av sparare är du? Lär dig hantera din ekonomi som en helhet.

 

Tjänsten Ekonomisk balans erbjuds av OP Detaljkunder Abp. OP Multibanktjänsten tillhandahålls av OP Detaljkunder Abp. Tjänsten Abonnemangshanteringjt erbjuds av Minna Technologies i samarbete med OP Detaljkunder Abp. Sparbössan tillhandahålls av andelsbanken, och det kort som ansluts till Sparbössan tillhandahålls av OP Detaljkunder Abp. Tillväxträntekonto tillhandahålls av andelsbanken. Tjänsten OP Placeringspartner erbjuds av andelsbanken. Fonderna i tjänsten förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.