Avkastningsandel

Som ägarkund kan du placera i din bank och få en konkurrenskraftig ränta på din placering.

 

En Avkastningsandel är en placering i din andelsbanks kapital. Genom att placera i Avkastningsandelar stärker du din banks kapitaltäckning och stöder den lokala företagsverksamheten. Därför är vårt mål att betala dig så mycket som möjligt i ränta.

Avkastningsmålet för nästa år är 3,25 %.

Vad är en Avkastningsandel?

 1. Avkastningsandelen är en placering i din andelsbanks eget kapital i enlighet med lagen om andelslag. Den stärker din banks kapitaltäckning och gör det möjligt för dig att dra nytta av bankens framgång. 
 2. Målet är en så bra och konkurrenskraftig årsränta som möjligt på Avkastningsandelen. Räntan för varje kalenderår fastställs i efterskott vid fullmäktigesammanträdet eller andelsstämman. 
 3. Minimiplaceringen i Avkastningsandelar är 100 euro och maximiplaceringen varierar från andelsbank till andelsbank. 
 4. Det lönar sig att vara beredd på en placeringstid på minst tre år. 
 5. En placering i Avkastningsandelar är inte en insättning och den saknar insättningsgaranti. 

Hur placerar jag i Avkastningsandelar?

 1. Som ägarkund i andelsbanken kan du placera i din banks Avkastningsandelar under teckningstiden. 
 2. Observera att teckningstiden varierar från andelsbank till andelsbank. Kontrollera på din banks sidor när det är emission. 
 3. Du kan teckna andelar genom att besöka din andelsbank, boka tid för ett möte eller ringa OP:s telefontjänst på numret 0100 0500 (mån.–fre. 8–16, lna/msa). 
 4. Företags- och organisationskunders möjlighet att bli ägarkunder och placera i Avkastningsandelar varierar från andelsbank till andelsbank. 

Vad annat ska jag beakta då jag placerar i Avkastningsandelar?

 1. Vi strävar efter att årligen betala ränta enligt avkastningsmålet från bankens utdelningsbara överskott, så som föreskrivs i lagen om andelslag, men det kan inte garanteras. 
 2. Det kan också uppstå mer överskott än den ränta som betalas på Avkastningsandelen. 
 3. Avkastningsandelen beskattas lindrigare än de flesta andra placeringar. Räntan på Avkastningsandelen är kapitalinkomst i personbeskattningen. Beskattningen beror på varje kunds individuella omständigheter och kan förändras i framtiden. 
 4. Avkastningsandelarna ger inte OP-bonus. 
 5. Företag och organisationer kan kontrollera beskattningspraxis på skatt.fi-sidan “Beskattning av andelslag och deras medlemmar”. 
 6. Du kan avstå från din Avkastningsandel genom att säga upp den. Återbetalningstiden för en Avkastningsandel är 12 månader från slutet av uppsägningsåret. 
 7. Avkastningsandelen saknar kapitalgaranti, och återbetalningen är villkorlig. Det placerade kapitalet kan gå förlorat, bland annat därför att banken enligt stadgarna har rätt att vägra återbetala andelarna. Om en Avkastningsandel inte kan återbetalas i sin helhet, har andelsbanken möjlighet till efterhandsåterbetalning under de fem följande räkenskapsperioderna. 
 8. En Avkastningsandel kan inte fritt överlåtas vidare. Den kan endast överföras till en annan ägarkund i den egna andelsbanken. Avkastningsandelarna har ingen sekundärmarknad. 

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.


Placeringar är förknippade med en risk för att det placerade kapitalet ska gå helt eller delvis förlorat. Också den förväntade avkastningen kan utebli. På basis av avkastningsmålet kan man inte göra tillförlitliga antaganden om den framtida avkastningsutvecklingen. I avkastningsmålet beaktas inte skatter eller övriga kostnader. Avkastningsandelen erbjuds av andelsbanken.