Tuotto-osuus

Avkastningsandel

Placera i din andelsbank så når vi framgång tillsammans!

Avkastningsandelen är en placering i den egna andelsbankens kapital under en Avkastningsandelsemission. En framgångsrik och solid andelsbank är en stark lokal aktör som erbjuder dig mångsidiga förmåner och som kan betala en rejäl ränta på din Avkastningsandel.

Vad är Avkastningsandelen?

Avkastningsandelen är ett långfristigt egetkapitalinstrument för andelsbankens ägarkunder. Den stärker bankens kapitaltäckning och erbjuder samtidigt en möjlighet att dra nytta av andelsbankens framgång. Målet är att nå en konkurrenskraftig årsränta på placeringen.

 • Du kan teckna Avkastningsandelar då du är ägarkund och din andelsbank har inlett en Avkastningsandelsemission. Varje bank fattar självständigt beslut om Avkastningsandelsemissionerna samt om deras början och slut.
 • För 2020 eftersträvas en ränta på 3,25 procent. Den förväntade avkastningen kan variera från år till år. Räntan för respektive kalenderår fastställs i efterskott vid fullmäktigesammanträdet eller andelsstämman. 
 • Minimiplaceringen är 100 euro och maximiplaceringen varierar från andelsbank till andelsbank.
 • En placering i Avkastningsandelen är inte en insättning och den saknar insättningsgaranti.

Vad ska jag beakta då jag placerar i Avkastningsandelar?

 • För Avkastningsandelen eftersträvas en ränta i enlighet med avkastningsmålet, men räntan kan inte garanteras. Räntan på Avkastningsandelen betalas årligen från bankens utdelningsbara överskott i enlighet med lagen om andelslag. Det uppstår inte nödvändigtvis alla år utdelningsbart överskott. Det kan också uppstå mer överskott än den ränta som betalas på Avkastningsandelen.
 • Avkastningsandelen beskattas lindrigare än de flesta andra placeringar. Räntan som betalas på Avkastningsandelen är kapitalinkomst i personbeskattningen. Företagskunderna kan kontrollera beskattningspraxis med sina experter på skatt.fi-sidan “Beskattning av andelslag och deras medlemmar”.  Det finns mer information om beskattningen av personkunder i produktbladet om Avkastningsandelen, som du kommer till via Ytterligare information på den här sidan. Mer information om beskattningen får du också på din banks sidor på op.fi eller på din banks kontor.
 • Du kan teckna Avkastningsandelar då du är ägarkund och din andelsbank har inlett en Avkastningsandelsemission. Varje bank fattar självständigt beslut om Avkastningsandelsemissionerna samt om deras början och slut. Företags- och organisationskundernas möjlighet att bli ägarkunder varierar från andelsbank till andelsbank. 
 • Du kan avstå från Avkastningsandelen genom att säga upp den. Återbetalningstiden för Avkastningsandelarna är 12 månader från slutet av de det år under vilken Avkastningsandelarna sägs upp. I praktiken lönar det sig att vara beredd på en placeringstid på tre år.
 • Avkastningsandelen saknar kapitalgaranti, och återbetalningen är villkorlig. Det placerade kapitalet kan gå förlorat, till exempel eftersom banken enligt stadgarna har rätt att vägra återbetala andelarna. Om Avkastningsandelarna inte kan återbetalas i sin helhet, har andelsbanken med stöd av sina stadgar möjlighet till efterhandsåterbetalning ännu under de fem följande räkenskapsperioderna, varefter rätten till efterhandsåterbetalning upphör.  
 • Avkastningsandelen kan inte fritt överlåtas vidare, eftersom andelen kan överföras endast till en annan ägarkund i andelsbanken. Avkastningsandelarna har ingen sekundärmarknad.

Läs mer om din banks Avkastningsandel

Mer information om din banks Avkastningsandelar och om tidtabellen för emissionerna får du på din banks sidor på op.fi eller din banks kontor. Du kan teckna andelar på din banks kontor eller genom att ringa telefontjänsten 0100 0500.

Presentationsbroschyr om OP Gruppens avkastningsandelar

Avkastningsandel

Andelsbankernas sidor

Ägarkundens förmåner från och med 1.1.2021

 

 • Värdeandelskonto och förvar 0 €: Förvaring av inhemska och utländska aktier och ETF:er utan månadsavgift.
 • Köp och sälj fondandelar 0 €: Köp, sälj och byt nästan alla våra fonder utan kostnader och samla OP-bonus för fondsparandet.*
 • Förmåner för aktiehandel: 
  • Courtagetak på 1 % för finska och svenska aktier samt värdepapper – aktier, warranter och ETF:er.
  • Courtage 0,05–0,17 %, det vill säga ju mer du handlar, desto lägre är dina handelskostnader. De ovan nämnda förmånerna gäller i OP-mobilen, OP-företagsmobilen och tjänsten op.fi.
 • Aktieanalyser 0 €: Aktie- och marknadsanalyser avgiftsfritt.
 • Förmåner som gäller försäkringssparande: Det kostar ingenting att öppna en försäkring, byta placeringsobjekt och överföra tillgångar. Det samlas OP-bonus för fondanknutna försäkringsbesparingar.

*Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas intstitutionsserier. 

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

Från och med 1.11.2020 samlas OP-bonus för:

 • bolån, banklån med säkerhet, studielån
 • spar- och placeringskonton
 • fonder och fondanknutna försäkringar
 • fakturor för skadeförsäkring

I och med ändringen 1.11.2020 samlas OP-bonus inte för:

 • insättningar på brukskonto
 • konsumentkrediter utan säkerhet (Flex-, Special-, Engångs- och Kontokredit)
 • OP:s avbetalningsfinansiering
 • inköp som betalats med OP-Visa Credit-funktionen, OP-Visa- och OP-Mastercard-kortens kreditsaldo med ränta

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Fråga mer om din andelsbanks Avkastningsandel. Boka tid för ett möte.