Vi betalar ut räntan på Avkastningsandelarna 1.6

Räntan på Avkastningsandelen som höjdes för att fira OP Gruppens 120-årsjubileum kommer att betalas ut 1.6.2023.

Räntan på Avkastningsandelen för 2022 betalas ut till kunderna 1.6.2023. Räntan för 2022 är 4,45 procent. Den består av en grundränta på 3,25 procent och OP:s 120-årsjubileum till ära en tilläggsränta på 1,20 procent. Avkastningsmålet för 2023 är 4,50 procent. 

Vad är en Avkastningsandel?

Avkastningsandelen är ett långfristigt egetkapitalinstrument för ägarkunder, dvs. en placering i den egna andelsbanken. Genom att placera i den kan kunder stärka sin andelsbanks kapitaltäckning och stöda den lokala företagsverksamheten. 

En placering i Avkastningsandelen är inte en insättning och den saknar insättningsgaranti. Det här betyder att Avkastningsandelen också saknar kapitalgaranti och det är möjligt att förlora det placerade kapitalet. 

Räntan på Avkastningsandelen betalas från bankens utdelningsbara överskott. Utbetalningen och beloppet beror på bankens resultat.