” ”

Strukturerade placeringsprodukter

Med strukturerade placeringsprodukter kan du sträva efter avkastning i olika marknadslägen, också på en nedåtgående marknad. Du kan också sprida dina placeringar vettigt med hjälp av lösningar för olika räntenivåer och målmarknader.

De strukturerade placeringsprodukterna baserar sig på ett omsorgsfullt valt tema, och de beaktar det aktuella marknadsläget. Typiska underliggande tillgångar är aktier, valutor och kreditrisk. De strukturerade placeringsprodukterna har en viss teckningstid och förfallodag. Teckningstiden är mellan en och två månader lång.

Läs mer om de strukturerade placeringsprodukter som säljs just nu

 

Läs mer om de strukturerade placeringsprodukter som säljs till Private-kunder just nu
 


Läs mer om produktstrukturerna
 

Hur bildas avkastningen?

Möjligheten till avkastning är kopplad till de strukturerade placeringsprodukternas struktur. De består av två delar: ett obligationslån (en räntekomponent) och en avkastningskomponent som bildas av derivat.

Derivaten är finansiella instrument, och deras värde prissätts enligt den underliggande tillgångens variabler. I strukturerade produkter kan det handla om till exempel ett index, en valuta, aktier eller kreditrisk.

Strukturerade placeringsprodukter lämpar sig för många placerare

  • Portföljförvaltarna strävar efter att reagera på det aktuella marknadsläget och skapa mervärde och avkastning för placeraren.
  • Med hjälp av strukturerade produkter kan du placera på marknader där endast stora institutionella placerare har tillträde. 
  • Typiska produktfamiljer är kreditriskrelaterade lån, Autocall-produkter, aktie- och valutastrukturer med garanterat eller delvis garanterat kapital eller en kombination av dessa. 

Kontakta din andelsbank, så hjälper våra experter dig att välja det placeringsalternativ som bäst passar din situation.

Läs också