Kapitalförvaltningstjänster

Med kapitalförvaltningstjänster söker du sinnesro, enkelhet och lyckade placeringar. OP Private och OP Kapitalförvaltning erbjuder individuell kapitalförvaltning som beaktar just din situation och dina behov.

OP Private

Med tjänsten OP Private bygger vi upp en individuell placeringslösning för dig enligt dina behov och mål. Vi beaktar din ekonomiska situation och förändringar i din livssituation samt hjälper dig att förbereda dig för framtiden.

Vi erbjuder dig professionellt stöd från Finlands ledande finansgrupp så att dina ärenden löper enkelt och smidigt. Vi utser en personlig kapitalförvaltare åt dig. Hen är din partner i fråga om dina placeringar och i alla ärenden som gäller din ekonomi.

Du får heltäckande stöd inom exempelvis försäkringar, juridiska ärenden och bostadstjänster. Hos oss får du en lösning som passar din situation – oavsett om det handlar om ett bankkort, ett placeringslån, en hemförsäkring eller ett testamente.

Inom ramen för tjänsten OP Private Wealth Planning bildar vi oss en djup förståelse av din helhetssituation samt av dina behov och mål. Utifrån det gör vi upp en övergripande Wealth Planning-plan för dig och dina närstående.

Ett erfaret expertteam stöder dig vid placeringar och övriga ärenden i anslutning till kapitalförvaltning, såsom juridiska och ekonomiska frågor samt skattefrågor. Vi erbjuder personlig service för att säkerställa att du och dina närstående är nöjda och att era tillgångar sköts av kunniga experter också i framtiden.

OP Kapitalförvaltning

Den institutionella kapitalförvaltningen erbjuder institutioner högklassiga kapitalförvaltningstjänster som beaktar kundens behov. Du får individuell service i form av både diskretionär och konsultativ kapitalförvaltning samt genom erbjudanden om enskilda fondalternativ. Utöver traditionella aktie- och ränteplaceringar ingår det ett stort urval alternativa placeringsprodukter i vårt utbud.

Tillsammans med kunderna kartlägger vi målsättningen för deras kapitalförvaltning och tar fram lösningar som passar varje placeringsbehov. Bland våra institutionella kapitalförvaltares kunder finns företag, kommuner, städer, församlingar, pensionsbolag, stiftelser och personalfonder.

OP Wealth Management tillhandahåller förmögna privatpersoner, företag och deras intressentgrupper heltäckande kapitalförvaltningstjänster som även uppfyller dina mer krävande önskemål. Hos oss får du omfattande lösningar för professionella placerare samt möjlighet att placera i alternativa tillgångsklasser. Via din kundrelationschef får du enkelt tillgång till hela OP Gruppens expertis inom såväl bank- och skattetjänster som juridiska tjänster, försäkringar och exempelvis ditt företags innehavsarrangemang.

Med sina insikter inom placering och strategisk allokering kan våra erfarna experter stödja dina beslut oberoende av vilka dina mål är. Du kan aktivt delta i din placeringsverksamhet eller låta oss sköta allt för din räkning. 

OP Family Office erbjuder din familj, din släkt eller exempelvis ditt placeringsbolag långsiktig kapitalförvaltning. Vår tjänst utgår från er livssituation och förmögenhet som en helhet så att era framtidsplaner beaktas. 

Er kundrelationschef och ert individuella kundrelationsteam ser till att ni bekvämt får alla tjänster och produkter samt all specialexpertis i samma paket. Vi stöder er vid generationsväxling, förmögenhetsplanering och alla andra servicebehov. Vi sätter tillsammans ihop den lämpligaste helheten genom att utnyttja OP:s hela utbud och våra internationella samarbetspartners globala placeringsprodukter.

Kapitalförvaltning lämpar sig för dig som redan har placeringstillgångar. När dina placeringstillgångar uppgår till över hundratusentals euro, lönar det sig att överväga att anlita en privatbank, det vill säga individuell kapitalförvaltning. Med hjälp av kapitalförvaltningen får du en insikt om marknadsläget och kan placera i objekt som privata placerare inte har tillgång till. Kapitalförvaltare reagerar i rätt tid och beaktar även de övriga delområdena inom kapitalförvaltningen.

Som privatbankens kund kan du även placera i kapitalförvaltningsfonder. Aktivt förvaltade kapitalförvaltningsfonder erbjuder ett lätt och skräddarsytt sätt att placera i olika kapitalförvaltningslösningar.

Läs om OP Private fonderna här

Kapitalförvaltningsbehoven är många. Vi berättar gärna om hur vi kunde hjälpa dig och erbjuda lösningar som lämpar sig för din förmögenhet och situation.

Som bäst ger kapitalförvaltningen sinnesro, enkelhet och lyckade placeringar. När du vill ha den bästa kapitalförvaltningen för din förmögenhet, kan du lita på den inhemska och ledande privatbanken. OP:s kapitalförvaltningstjänster har flera år belönats som bästa i Finland.

Du kan välja om du vill att vi ska sköta dina tillgångar för din räkning eller om vi ska fatta besluten tillsammans med dig.

Diskretionär kapitalförvaltning lämpar sig för dig som vill att kapitalförvaltaren fattar enskilda placeringsbeslut för din räkning. Ändringarna i placeringarna görs alltid enligt den placeringsplan som vi kommit överens om tillsammans.

Konsultativ kapitalförvaltning lämpar sig för dig som vill att kapitalförvaltaren ger placeringsrekommendationer och tillsammans med dig kommer överens om ändringarna i dina placeringar. De slutliga placeringsbesluten fattar du således alltid själv.

Om du vill kan du kombinera diskretionär kapitalförvaltning och konsultativ kapitalförvaltning.