Placeringsobligationen - god avkastningspotential med begränsad risk

Placeringsobligationen är ett tryggare alternativ än aktiesparande. Den är också mer räntabel än ett traditionellt obligationslån.

Placeringsobligationen är en spar- och placeringslösning med kapitalgaranti där avkastningsmålet är högre än för Sparobligationen. Placeringsobligationen lämpar sig för dig som godtar en begränsad risk.

Den högre avkastningspotentialen är möjlig genom en så kallad överkurs. Den kan vid gynnsamma marknadslägen leda till en avkastning som är bättre än avkastningen på aktieplaceringar.

  • produkt med kapitalgaranti
  • målet är god avkastning
  • placeringstiden är vanligen 2–5 år
  • kapitalgarantin täcker inte överkursen för placeringen
  • placeringsobligationen har ingen teckningsprovision

Experterna väljer aktuella placeringsidéer och teman. Vi strävar efter att erbjuda underliggande tillgångar och placeringsteman med bred variation (t.ex. aktier, råvaror och valutor).

Placeringsobligationen har normalt en löptid på 2–5 år. Under normala marknadsförhållanden kan du sälja tillbaka din placering under löptiden. Kontakta då din andelsbank.

 

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.