Grundprospekt och lånevillkor

Fördjupa dig först i OP Företagsbankens inhemska obligationsprogram och bilagorna till det och fatta sedan placeringsbeslut.

2024
Lånespecifika villkor (Produkter som fås i alla OP Gruppens banker)

OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v S1/2024 H
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v S2/2024
OP Sparobligation Finland S3/2024
OP Sparobligation Finland S4/2024 H

OP Sparobligation MultiAsset S5/2024 H
OP Sparobligation MultiAsset S6/2024
OP Företagsränta Värld S7/2024
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v S8/2024
OP PlaceringsPlus Finland 25 S9/2024

OP Sparobligation Räntekorridor 1 v S10/2024
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v S11/2024
OP Sparobligation MultiAsset S12/2024 H
OP Sparobligation MultiAsset S13/2024
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 5 v S14/2024 H
OP PlaceringsPlus Finland 25 S15/2024 H
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v S16/2024
OP Sparobligation Fast Ränta Callable S17/2024
OP Företagsränta Värld S18/2024
OP PlaceringsPlus Hälsa S19/2024
OP Sparobligation Fortum S20/2024
OP Sparobligation Fast Ränta Callable S21/2024
OP Sparobligation MultiAsset S22/2024
OP Sparobligation MultiAsset S23/2024 H
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v S24/2024
OP Sparobligation Fortum S25/2024
OP Sparobligation Hälsa S26/2024 H (teckning)
OP Sparobligation Hälsa S27/2024 (teckning)
OP PlaceringsPlus Finland 25 S28/2024 (teckning)
OP Sparobligation Fast Ränta Callable S30/2024 (teckning)
OP Sparobligation MultiAsset S31/2024 (teckning)
OP Sparobligation MultiAsset S32/2024 H (teckning)
OP Sparobligation Fortum S33/2024 (teckning)

Lånespecifika villkor (Produkter som fås i OP Private-banker)

OP Mercedes-Benz Autocall P1/2024
OP Eurobanker Autocall P2/2024 
OP Neste Garantiränta P3/2024
OP Skog Kupong Autocall P4/2024
OP Metso Autocall P5/2024
OP Nordea Autocall P6/2024
OP Fortum Kupong Autocall P7/2024
OP Maersk Autocall P8/2024
OP Neste Autocall P9/2024
OP Goodyear Autocall P10/2024
OP Neste Garantiränta P11/2024 (teckning)
OP Tillväxtmarknad Valutaränta P12/2024 (teckning)
OP Orange Autocall P13/2024 (teckning)
OP Expanderande Marknader Booster P14/2024 (teckning)
OP Expanderande Marknader Booster P15/2024 H (teckning)
OP Hyödykepreemio Obligaatio P16/2024 (teckning)
OP Orion Autocall P17/2024 (teckning)

2023

Lånespecifika villkor (Produkter som fås i alla OP Gruppens banker)

OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v I/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v II/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v III/2023
OP Sparobligation Finland IV/2023
OP PlaceringsPlus Hälsa V/2023
OP PlaceringsPlus Hälsa VI/2023
OP Sparobligation Europa VII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v VIII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v IX/2023
OP Sparobligation Bilar X/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XII/2023
OP Sparobligation Bilar XIII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XIV/2023
OP PlaceringsPlus MultiAsset XV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v XVI/2023
OP PlaceringsPlus Lyxbolag XVII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XVIII/2023
OP Sparobligation Europa & Amerika XIX/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XX/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXI/2023
OP Sparobligation MultiAsset XXII/2023 (på finska)
OP PlaceringsPlus Megatrender XXIII/2023 (på finska)
OP Sparobligation Företagskredit Kumulativ XXIV/2023 (på finska)
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XXV /2023 (på finska)
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXVI/2023 (på finska)
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXVII/2023 (på finska)
OP PlaceringsPlus Nordiska Banker XXVIII/2023
OP PlaceringsPlus Nordiska Banker XXIX/2023
OP Sparobligation Finland XXX/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XXXI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXXII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXXIII/2023
OP Sparobligation MultiAsset XXXIV/2023
OP Sparobligation MultiAsset XXXV/2023

OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXXVI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 5 v XXXVII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XXXVIII/2023
OP Sparobligation Teknikföretag XXXIX/2023
OP Sparobligation Teknikföretag XL/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XLI/2023
OP Sparobligation MultiAsset Kupong XLII/2023
OP Sparobligation MultiAsset Kupong XLIII/2023
OP PlaceringsPlus Hälsa XLIV/2023
OP Sparobligation Ränteintervall XLV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XLVI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XLVII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XLVIII/2023
OP Sparobligation Finland XLIX/2023
OP Sparobligation Finland L/2023
OP Sparobligation MultiAsset Kupong LI/2023
OP Sparobligation MultiAsset Kupong LII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v LIII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v LIV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v LV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v LVI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v LVII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v LVIII/2023
OP Sparobligation Norden LIX/2023
OP Sparobligation Norden LX/2023
OP Sparobligation Företagskredit Kumulativ LXI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v LXII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v LXIII/2023
OP Sparobligation MultiAsset Kupong LXIV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v LXV/2023

OP Företagsränta Europa I/2023
OP Företagsränta Europa II/2023
OP Företagsränta Amerika III/2023 (på finska)
OP Företagsränta Nordiska Banker IV/2023 (på finska)
OP Företagsränta Europa V/2023
OP Företagsränta Amerika VI/2023
OP Företagsränta Europa VII/2023

Lånespecifika villkor (Produkter som fås i OP Private-banker)

OP Finland Kupong Autocall 1/2023
OP Nordea Autocall 2/2023
OP Ericsson Autocall 3/2023
OP Ericsson Booster 4/2023
OP Lång Ränta 5/2023
OP Hälsa Kupong Autocall 6/2023
OP Bilar Autocall 7/2023
OP Kojamo Autocall 8/2023
OP Sampo & SSAB Autocall 9/2023
OP Fortum Kupong Autocall 10/2023
OP Nokian Renkaat Autocall 11/2023
OP Nokian Renkaat Garantiränta 12/2023
OP Shell Autocall 13/2023 (på finska)
OP Finland Airbag Autocall 14/2023 (på finska)
OP Nordea Autocall 15/2023 (på finska)
OP Nordea Autocall 16/2023 (på finska)
OP Engie Autocall 17/2023
OP Fortum Kupong Autocall 18/2023
OP Neste Autocall 19/2023
OP Banker Booster 20/2023
OP Eurobanker Autocall 21/2023
OP Telia Booster 22/2023
OP Telia Autocall 23/2023
OP Finland Kupong Autocall 24/2023
OP Vestas Autocall 25/2023
OP Banker Kupong Autocall 26/2023
OP Fortum Garantiränta 27/2023
OP Fortum Booster 28/2023
OP Ränteinterval Obligation 29/2023
OP Qt Garantiränta 30/2023 (teckning)
OP Kesko Autocall 31/2023 (teckning)
OP Finland Booster 32/2023 (teckning)
OP Stora Enso Autocall 33/2023 (teckning)
OP Sol & Vind Kupong Autocall 34/2023 (teckning)
OP Ränteintervall Obligation 35/2023 (teckning)
OP Finland Booster 36/2023 (teckning)

2022
Lånespecifika villkor (Produkter som fås i alla OP Gruppens banker)

OP Placeringsobligation Värdeföretag I/2022
OP PlaceringsPlus Teknikföretag II/2022
OP Placeringsobligation Konkurrens-fördel III/2022
OP Placeringsobligation Hälsa IV/2022
OP PlaceringsPlus Hälsa V/2022 
OP PlaceringsPlus Försäkringsbolag VI/2022
OP Placeringsobligation Telekommunikation VII/2022
OP Placeringsobligation Europa Förnyas VIII/2022
OP Sparobligation Nordiska Banker IX/2022
OP Sparobligation Hälsa X/2022
OP Placeringsobligation Hälsa XI/2022
OP Sparobligation Finland XII/2022
OP PlaceringsPlus Finland XIII/2022
OP Sparobligation Försäkringsbolag XIV/2022
OP Sparobligation Megatrender XV/2022
OP PlaceringsPlus Teknikföretag XVI/2022
OP Sparobligation Skogen XVII/2022
OP Sparobligation Amerika XX/2022
OP PlaceringsPlus Nordiska Banker XXI/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XVIII/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 5 v XIX/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXV/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXIII/2022
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 5 v XXIV/2022
OP Sparobligation Hälsa XXII/2022
OP PlaceringsPlus Amerika XXVI/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v XXVII/2022
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XXVIII/2022
OP Sparobligation Sverige XXIX/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXX/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXXI/2022
OP Sparobligation Amerika XXXII/2022
OP PlaceringsPlus Elbolag XXXIII/2022
OP Sparobligation Europa Förnyas XXXIV/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v XXXV/2022

OP Företagsränta Europa I/2022
OP Företagsränta Europa Kumulativ II/2022
OP Yrityskorko Amerikka III/2022 (suomeksi)
OP Yrityskorko Amerikka Kumulativ IV/2022 (suomeksi)
OP Företagsränta Europa V/2022
OP Företagsränta Europa Kumulativ VI/2022
OP Företagsränta Värld VII/2022
OP Företagsränta Värld VIII/2022
OP Företagsränta Värld Kumulativ IX/2022
OP Företagsränta Europa Kumulativ X/2022
OP Företagsränta Europa Kumulativ XI/2022
OP Företagsränta Europa IG Kumulativ XII/2022
OP Företagsränta Europa IG Kumulativ XIII/2022
OP Företagsränta Amerika Kumulativ XIV/2022


Lånespecifika villkor (Produkter som fås i OP Private-banker)

OP Europankit Autocall 1/2022
OP Shell Autocall 2/2022 
OP Konkurrensfördel Booster 3/2022
OP Orange Steg Autocall 4/2022
OP Shell Autocall 5/2022
OP Neste Autocall 6/2022
OP Eurobanker Autocall 10/2022
OP Vaccinbolaget Garantiränta Autocall 12/2022
OP Konkurrensfördel Booster 13/2022
OP Teknikföretag Booster 14/2022
OP Energi Autocall 15/2022
OP Outokumpu Autocall 16/2022
OP Orange Steg Autocall 17/2022
OP Pankit Autocall 18/2022 (suomeksi)
OP Goodyear Autocall 19/2022 (suomeksi)
OP Finland Kuponki Autocall 20/2022 (suomeksi)
OP Terveys Obligaatio 21/2022 (suomeksi)
OP Pankit Obligaatio 22/2022 (suomeksi)
OP Telekommunikaatio Obligaatio 23/2022 (suomeksi)
OP Konecranes Booster 24/2022 (suomeksi)
OP Eurooppa Booster 26/2022 (suomeksi)
OP Kone Autocall 27/2022 
OP Vestas Autocall 28/2022 
OP Skog Kupong Autocall 29/2022
OP Amazon & Walmart Garantiränta Autocall 30/2022
OP Fortum Booster 31/2022
OP Nokia Autocall 32/2022
OP Metso Outotec Autocall 33/2022
OP Qt Autocall 34/2022
OP Stålföretag Kupong Autocall 35/2022
OP Försäkringsbolag Booster 36/2022
OP Fortum Garantiränta 37/2022
OP Telekommunikation Obligation 38/2022
OP Qt Autocall 39/2022
OP Teknikföretag Obligation 40/2022
OP Finland Kupong Obligation 41/2022
OP Luottokori Eurooppa 42/2022
OP Skogen Kupong Obligation 43/2022
OP Energi Obligation 44/2022
OP Philips Autocall 45/2022
OP Luottokori Amerika 46/2022
OP Eurobanker Kupong Autocall 47/2022
OP Företagskredit Amerika 48/2022
OP Stora Enso Garantiränta 49/2022
OP Neste Autocall 50/2022
OP Räntekorridor Obligation 51/2022
OP Urheilubrändit Kuponki Autocall 52/2022
OP Bioteknik Booster 53/2022
OP Bioteknik Booster 54/2022
OP UPM Autocall 55/2022
OP Eurobanker Autocall 56/2022
OP Kone Autocall 57/2022

Meddelanden

OP Shell Autocall 2/2022 (19.1.2022)
OP Outokumpu Autocall 16/2022 (27.4.2022)
OP Fortum Garantiränta 37/2022 (23.9.2022)
OP Företagsränta Värld VII/2022 (27.9.2022)
OP Företagsränta Värld VIII/2022 (27.9.2022)
OP Företagsränta Värld Kumulativ IX/2022 (27.9.2022)
 

2021

Lånespecifika villkor (Produkter som fås i alla OP Gruppens banker)

OP Placeringsobligation Europa I/2021
OP Placeringsobligation Analysens Stjärnor II/2021
OP PlaceringsPlus Förnybar Energi III/2021
OP PlaceringsPlus Nordiska Länder IV/2021
OP Placeringsobligation Värdeföretag V/2021
OP Placeringsobligation Värdeföretag VI/2021(på finska)
OP PlaceringsPlus Industrins Stjärnor VII/2021
OP PlaceringsPlus Megatrender VIII/2021
OP Placeringsobligation Vaccintillverkare IX/2021
OP Placeringsobligation Banker X/2021
OP Placeringsobligation Skog XI/2021
OP PlaceringsPlus Guldföretag XII/2021
OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021
OP PlaceringsPlus Finland XIV/2021
OP Placeringsobligation Konkurrens-fördel XV/2021 (teckning)
OP PlaceringsPlus Hälsa XVI/2021 (teckning) 


Lånespecifika villkor (Produkter som fås i OP Private-banker)

OPHV - OP Robotik Booster 1/2021
OP Telia Autocall 2/2021
OP Neste Garantiränta 3/2021
OP Megatrend Booster 4/2021
OPHV - OP Megatrender Booster 5/2021
OP Ansvarsfulla Finland Airbag Autocall 6/2021
OP Goodyear Autocall 7/2021
OP Miljö Booster 8/2021
OP Orion Autocall 9/2021
OPHV - OP Miljö Booster 10/2021
OP Europa Autocall 11/2021
OP Värdeaktier Booster 12/2021
OP Orion Autocall 13/2021
OP Vaccinbolaget Garantiränta Autocall 14/2021  (på finska)
OP Finland Kupong Autocall 15/2021  (på finska)
OP Rent Vatten Booster 16/2021  (på finska) - Meddelande om ändring av lånevillkoren 16/2021 (på finska)
OP Expanderande Marknader Booster 17/2021 (på finska)
OP Hälsa Booster 18/2021
OP Skogen Steg Autocall 19/2021 (på finska)
OP Shell Autocall 20/2021 (på finska)
OP Turism Garantiränta Autocall 21/2021
OP Stålföretag Garantiränta Autocall 22/2021
OP Wärtsilä Autocall 23/2021
OP Banker Booster 24/2021
OP Eurobanker Autocall 26/2021
OP Ren Värld Booster 27/2021
OPHV - OP Ren Värld Booster 28/2021
OP BMW & Daimler Autocall 29/2021
OP Wärtsilä Autocall 30/2021
OP Finland Kupong Autocall 31/2021
OP Metso Outotec Autocall 32/2021
OP Asiens Teknikstjärnor Autocall 33/2021
OP Guldföretag Autocall 34/2021 
OPHV - OP Finland Booster 35/2021
OP Orange Autocall 36/2021
OP Kone Autocall 37/2021
OP Finland Garantiränta Autocall 38/2021
OP Basindustri Booster 39/2021
OP Tillväxtmarknad Valutaränta 40/2021
OP Tillväxtmarknad Valutaränta 41/2021
OP Fortum Autocall 42/2021
OP Nokia Autocall 43/2021
OP Hälsa Kupong Autocall 44/2021

Meddelanden

OP Orion Autocall 13/2021 (7.4.2021)
OP Stålföretag Garantiränta Autocall 22/2021 (6.9.2021)
OP Wärtsilä Autocall 23/2021 (7.9.2021, päivitetty 18.5.2022)

2020

Lånespecifika villkor (Produkter som fås i alla OP Gruppens banker)

OP PlaceringsPlus Försäkringsbolagt I/2020 (teckning)
OP Placeringsobligation Förnybar Energi II/2020 (teckning)
OP PlaceringsPlus Toppbranscher III/2020 (teckning)
OP Placeringsobligation Tillväxtvalutor IV/2020 (avbrytad)
OP PlaceringsPlus Ansvarsfulla V/2020
OP Företagsränta Europa I/2020
OP Sparobligation Ränta VI/2020
OP PlaceringsPlus Finland VII/2020 på finska
OP Företagsränta Europa Kumulativ II/2020 på finska
OP Placeringsobligation Terveys VIII/2020
OP Företagsränta Maailma III/2020
OP PlaceringsPlus Toppbranscher X/2020 
OP Placeringsobligation Telekommunikation IX/2020
OP PlaceringsPlus Dagligvaruhandel XII/2020
OP PlaceringsPlus Hälsa XIII/2020
OP PlaceringsPlus Förnybar Energi XV/2020
OP Placeringsobligation Finland XIV/2020
OP Placeringsobligation Hälsa XVI/2020

Lånespecifika villkor (Produkter som fås i OP Private-banker)

OP Expanderande Marknader Booster 1/2020
OP Expanderande Marknader Autocall 2/2020 
OP Fortum Autocall 3/2020 
OP Wärtsilä Autocall 5/2020 (på finska)
OP UPM Garantiränta 4/2020
OP Tillväxtmarknader Booster 6/2020 
OP Skog Kupong 7/2020
OP Nokia Garantiräntä 8/2020
OP Miljö Airbag Autocall 9/2020
OP Neste Autocall 10/2020
OP Wärtsilä Garantiränta 11/2020
OP Expandera Marknader Booster 12/2020
OP Finland Booster 13/2020
OP Metso Takuukorko 14/2020 (på finska)
OP Nordiska Länder Autocall 15/2020 (på finska)
OP Verkkoyhtiöt Kuponki Autocall 16/2020
OP Fortum Booster 17/2020 (på finska)
OP Öljyjätit Booster 18/2020
OP Hälsa Kupong Autocall 19/2020
OP Fortum Booster 21/2020
OP Fortum Booster 22/2020
OP Finland Airbag Autocall 23/2020
OP UPM Booster 24/2020
OP Nokia Garantiränta 25/2020
OP Läkemedelsföretag Autocall 26/2020
OP Värdeföretag Booster 27/2020
OP Telia Autocall 28/2020
OP Värdeaktier Booster 29/2020
OP Finland Autocall 30/2020
OP Tillväxtmarknad Valutaränta 31/2020
OP Sverige Garantiränta 32/2020
OP Värdeaktier Booster 33/2020 
OP Nokia Autocall 34/2020
OP Teknologibolag Kupong Autocall 35/2020
OP Nokia Garantiränta 36/2020
OP Hälsa Booster 37/2020
OP Hälsa Kupong Autocall 38/2020
OP Fortum Autocall 39/2020
OP UPM Booster 40/2020
OP Robotik Booster 41/2020
OP Finland Autocall 42/2020

 

Meddelanden

OP Hälsa Airbag Autocall 30/2019 16.1.2020
OP Fortum Booster 17/2020 (26.6.2020)
OP Fortum Booster 21/2020 (7.7.2020)
OP Telia Autocall 28/2020 (22.9.2020)
OP Värdeaktier Booster 29/2020 (2.10.2020)
OP PlaceringsPlus Dagligvaruhandel XII/2020 (27.1.2022)

 

2019

 

Lånespecifika villkor (Produkter som fås i alla OP Gruppens banker)

OP PlaceringsPlus Europeiska Varumärken I/2019 
OP Placeringsobligation Defensiva II/2019 
OP Företagsränta Världen I/2019 
OP Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2019
OP PlaceringsPlus Finland IV/2019 
OP Placeringsobligation Hälsa V/2019 
OP PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019
OP Placeringsobligation Europeiska Varumärken VII/2019
OP PlaceringsPlus Megatrender VIII/2019
OP Placeringsobligation Skog IX/2019 (teckningen har avbrutits)
OP Placeringsobligation Nordiska länder XI/2019
OP PlaceringsPlus Industrins Stjärnor XII/2019
OP PlaceringsPlus Hälsa XIII/2019

 

Lånespecifika villkor (Produkter som fås i OP Private-banker)

OP Maskinverstäder 1/2019  
OP Orion Autocall 2/2019 
OP Skog Garantiränta 3/2019 
OP Nokian Renkaat Autocall 4/2019
OP Analysens Stjärnor Booster 5/2019 
OP Energijättar Autocall 7/2019
OP Tillväxtmarknad Valutaränta 8/2019
OP CLN Världen 9/2019
OP Skog Kupong Autocall 10/2019 
OP Noka Garantiränta 11/2019 
OP Bilar Booster 12/2019 
OP Skog Kupong Autocall 13/2019 
OP Skog Kupong Autocall 17/2019 
OP Stena Ränta 14/2019
OP CLN Global 15/2019
OP Hälsa Kupong Autocall 18/2019 (på finska)
OP Nokia Autocall 19/2019 (på finska)
OP Finland Booster 16/2019 (på finska) 
OP Neste Garantiränta 22/2019
OP Nokian Renkaat Autocall 20/2019
OP Fortum Autocall 21/2019 
OP Finland Autocall 23/2019 (teckningen har avbrutits)
OP Kreditkorg Amerika 24/2019 (teckningen har avbritits)
OP Kreditkorg Amerika 25/2019 
OP Skog Garantiränta 26/2019 (teckning)
OP Wärtsilä Autocall 27/2019
OP Wärtsilä Autocall 31/2019
OP CLN Global 28/2019 
OP Tillväxtmarknad Valutaränta 29/2019
OP Hälsa Airbag Autocall 30/2019 (teckningen har avbrutits )

Meddelanden

OP Skog Kupong Autocall 10/2019 29.3.2019 
OP Skog Kupong Autocall 13/2019 15.4.2019
Meddelande OP Placeringsobligation Skog IX/2019, OP Finland Autocall 23/2019, OP Kreditkorg Amerika 24/2019 19.7.2019
OP Wärtsilä Autocall 27/2019 20.11.2019

 

2018

Lånespecifika villkor (Produkter som fås i alla OP Gruppens banker)

 

OP Placeringsobligation Nordiska länder I/2018
OP PlaceringsPlus Banker II/2018 (teckningen har avbrutits)
OP PlaceringsPlus Banker III/2018
OP Placeringsobligation Europeiska Varumärken IV/2018
OP PlaceringsPlus Hälsa V/2018
OP Placeringsobligation Finland VI/2018
OP Placeringsobligation Nordiska länder VII/2018
OP Placeringsobligation Asien VIII/2018
OP PlaceringsPlus Ansvarsfulla Företag IX/2018
OP Placeringsobligation Skogens Produkter X/2018
OP PlaceringsPlus Elbolag XI/2018 

 

Lånespecifika villkor (Produkter som fås i OP Private-banker)

OP Pankit Autocall 1/2018 (på finska)
OP Nokian Renkaat Takuukorko 2/2018 (på finska)
OP Metso Autocall 3/2018 (på finska)
OP Maailma Kuponki Autocall 4/2018 (teckningen har avbrutits)
OP Outokumpu Autocall 5/2018 (på finska)
OP Orion Autocall 6/2018 (teckningen har avbrutits)
OP Rengasyhtiöt 7/2018 (teckningen har avbrutits)
OP Orion Autocall 9/2018 teckning (teckningen har avbrutits)
OP Nokia Garantiränta 10/2018
OP Orion Autocall 11/2018 teckning (på finska, teckningen har avbrutits)
OP TerveysPlus 12/2018 (på finska) 
OP Europankit Autocall 13/2018 (på finska)
OP Pohjoismaat Autocall 14/2018 (på finska)
OP Stålföretag Autocall 15/2018
OP CLN Maailma 16/2018 (på finska)
OP CLN Eurooppa 17/2018 (på finska)
OP Nordiska Länder Garantiränta 18/2018
OP Bilar Autocall 19/2018
OP Banker Booster 20/2018 (teckningen har avbrutits)
OP Banker Booster 21/2018
OP Kreditkorg Amerika 22/2018
OP Finland Kupong Autocall 23/2018
OP Europa Booster 24/2018
OP Skog Autocall 25/2018
OP Luottokori Eurooppa 26/2018 (på finska)
OP Nordiska Länder Autocall 27/2018
OP CLN Europa 28/2018
OP Fortum Autocall 29/2018
OP Orion Garantiränta 30/2018
OP Kreditkorg Europa 31/2018

Meddelanden

Meddelande OP PlaceringsPlus Banker II/2018, OP Rengasyhtiöt Autocall 7/2018, OP Orion Autocall 6/2018, OP Maailma Kuponki Autocall 4/2018 20.3.2018
Meddelande OP Orion Autocall 9/2018 23.5.2018
Meddelande OP Metso Autocall 2018, OP Outokumpu Autocall 5/2018 (på finska) 24.5.2018
Meddelande OP Pankit Autocall 1/2018 25.5.2018 (på finska)
Meddelande OP Orion Autocall 11/2018 5.6.2018
Meddelande OP Banker Booster 20/2018 2.10.2018

Lånespecifika villkor 2017

OP Placeringsobligation Hälsa I/2017
OP Företagsränta Amerika I/2017
OP Bilar Booster 1/2017
OP CLN Maailma 2/2017 (på finska,
OP Nokia Autocall 3/2017 (på finska)
OP Hälsa Garantiränta 4/2017
OP Placeringsobligation Bilar II/2017
OP Företagsränta Europa II/2017
OP Autot Autocall 5/2017 (på finska)
OP Brasilia Takuukorko 6/2017 (på finska)
OP Luottokori Amerikka USD 7/2017 (på finska)
OP Hälsa Autocall 8/2017
OP Placeringsobligation Skog III/2017
OP Nokia Takuukorko 9/2017 (på finska)
OP Metsä Obligaatio 10/2017 (på finska)
OP Luottokori Amerikka USD 11/2017 (på finska)
OP Sijoitusobligaatio Nouseva Eurooppa IV/2017 (på finska)
OP Nouseva Eurooppa Booster 12/2017 (på finska)
OP Kehittyvät Markkinat Valuuttakorko 13/2017 (på finska)
OP Metsä Yhdistelmälaina 14/2017 (på finska)
Ilmoitus lainaehtojen 14/2017 korjauksesta 12.9.2017(på finska)
OP Placeringsobligation Finlands Favoriter V/2017
OP Finland Autocall 15/2017 (teckning)
Meddelande till tecknaren av 15/2017 -lånet 13.9.2017
OP Sverige Garantiränta 16/2017 (teckning)
Meddelande till tecknaren av OP Placeringsobligation Finlands Favoriter V/2017, OP Finland Autocall 15/2017, OP Garantiränta 16/2017 14.9.2017

OP Finland Autocall 17/2017
Meddelande 27.9.2017 17/2017
OP Sverige Garantiränta 18/2017
OP Placeringsobligation Finlands Favoriter VI/2017
OP Företagsränta Amerika Kumulativ III/2017
OP Nokia Autocall 19/2017 (på finska)
OP Fortum Autocall 20/2017 (på finska)
OP Finland Kuponki Autocall 21/2017 (på finska)
Meddelande 26.10.2017 (på finska)
OP Finland Kuponki Autocall 22/2017 (på finska)
OP Placeringsobligation Hälsa och Välbefinnande VII/2017
OP Finland Autocall 23/2017
OP Sverige Autocall 24/2017
OP Kehittyvät Markkinat Valuuttakorko 25/2017 (på finska)
OP Stena Korko 26/2017 (på finska)
OP Öljy-Yhtiöt Booster Plus 27/2017 (på finska)

Lånespecifika villkor 2016

Pohjola Placeringsobligation Hälsa I/2016 (PDF 281 kB)
Pohjola Teliasonera Booster 1/2016 (på finska) (PDF 227 kB)
Pohjola Nokia Takuukorko 2/2016 (på finska) (PDF 227 kB)
Pohjola Företagsränta Amerika I/2016(PDF 229 kB)
Pohjola Placeringsobligation Tyskland II/2016(PDF 285 kB)
Pohjola Fortum Autocall 6/2016 (på finska)
Pohjola Stora Enso Takuukorko /2016 (på finska)
Pohjola Placeringsobligation Finland III/2016
Pohjola Företagsränta Europakorgen II/2016
Pohjola Nokia Takuukorko 9/2016 (på finska)
Pohjola Luottokori Amerikka USD 10/2016 (på finska)
OP Öljy-yhtiöt Booster 11/2016 (på finska)
OP Placeringsobligation Megatrender IV/2016
OP Luottokori Amerikka USD 12/2016 (på finska)
OP Luottokori Amerikka USD 12/2016 (lisäerä, på finska)
OP Företagsränta Amerika III/2016 (teckning, på finska)
OP Metsä Takuukorko 13/2016 (på finska)
OP Teräsyhtiöt Autocall 14/2016 (på finska) 
OP Sijoitusobligaatio Ranska V/2016 (på finska)
OP Sijoitusobligaatio Ranska V/2016 meddelande 21.6.2016 (på finska)
OP Placeringsobligation Brasilien VI/2016
OP Företagsränta Europa IV/2016 (på finska)
OP Pankit Autocall 15/2016 (på finska)
OP Pohjoismaat Takuukorko 16/2016 (på finska)
OP Telia Booster 17/2016
OP Nokia Takuukorko 19/2016 (teckning, på finska)
OP Fortum Autocall 20/2016 (teckning, på finska)
OP Placeringsobligation Bilar VII/2016 (teckning)
OP Placeringsobligation Amerika V/2016 (teckning)
OP CLN Maailma 21/2016 (teckning, på finska) (PDF 201 kB)
Meddelande 3.11.2016 OP CLN Maailma 21/2016 (PDF 12 kB)
OP Bilar Booster 22/2016 (teckning) (PDF 425 kB)
Meddelande 3.11.2016 OP Bilar Booster 22/2016 (PDF 12 kB)

Meddelande 3.11.2016

Lånespecifika villkor 2015

Pohjola Placeringsobligation Analysens Stjärnor I/2015 (PDF 190 kB)
Pohjola Kreditkorg Eurooppa USD 1/2015 (på finska) (PDF 898 kB)
Pohjola Placeringsobligation Global Framgång II/2015 (PDF 202 kB)
Meddelande: Placeringsobligation Global Framgång II/2015 (PDF 8 kB)
Pohjola Stora Enso Autocall 2/2015 (på finska) (PDF 201 kB)
Meddelande: Stora Enso Autocall 2/2015 (PDF 8 kB)
Pohjola Eurobanker Autocall 3/2015 (på finska) (PDF 181 kB)
Pohjola Placeringsobligation Analysens Stjärnor III/2015 (PDF 161 kB)
Pohjola Oljegiganter Autocall 4/2015 (på finska) (PDF 177 kB)
Pohjola Företagsränta Europakorgen I/2015 (PDF 202 kB)
Pohjola CLN Värld 6/2015 (teckning, på finska) (PDF 216 kB)
Pohjola Placeringsobligation Dividendbolag IV/2015 (PDF 185 kB)
Pohjola Finland Autocall 7/2015 (på finska) (PDF 208 kB)
Pohjola Amerika USD 8/2015 (på finska) (PDF 238 kB)
Pohjola Placeringsobligation Europa V/2015 (på finska) (PDF 193 kB)
Pohjola Företagsränta Europakorgen Euribor II/2015 (PDF 1,2 MB)
Pohjola Fortum Autocall I2/2015 (teckning, på finska) (PDF 839 kB)
Pohjola OMX 30 13/2015 (teckning) (PDF 277 kB)
Pohjola Placeringsobligation Finlandskorgen VI/2015 (PDF 286 kB)
Pohjola HEX 25 14/2015 (teckning, på finska) (PDF 222 kB)

Lånespecifika villkor 2014

Pohjola Föregångare I/2014 (PDF 321 kB)
Pohjola Finland II/2014 (PDF 177 kB)
Pohjola Neste Oil Autocall 3/2014 (på finska) (PDF 601 kB)
Pohjola Företagsränta Skog I/2014 (PDF 178 kB)
Pohjola Nordeuropa III/2014 (PDF 173 kB)
Pohjola Företagsränta Global Framgång II/2014 (PDF 177 kB)
Pohjola Sparobligation IV/2014 (PDF 178 kB)
Pohjola Placeringsobligation Iberia V/2014 (PDF 181 kB)
Pohjola CLN Värld 6/2014 (på finska) (PDF 164 kB)
Pohjola Sparobligation Storbritannien VI/2014 (på finska) (PDF 161 kB)
Meddelande: Pohjola Sparobligation Storbritannien VI/2014 (på finska) (PDF 5 kB)
Pohjola Placeringsobligation Brazil VII/2014 (på finska) (PDF 155 kB)
Pohjola Sparobligation Hållbar Europa VIII/2014 (PDF 205 kB)
Pohjola Nokian Renkaat Autocall 8/2014 (på finska) (PDF 214 kB)
Meddelande: Nokian Renkaat Autocall 8/2014 (på finska) (PDF 5 kB)
Pohjola Företagsränta Skog III/2014 (PDF 743 kB)
Pohjola Nokian Renkaat Autocall 9/2014 (på finska) (PDF 208 kB)
Pohjola Placeringsobligation Vändningsbolag IX/2014 (PDF 193 kB)
Meddelande: Pohjola Placeringsobligation Vändningsbolag IX/2014 (PDF 5 kB)
Pohjola Kreditkorg Europa 11/2014 (på finska) (PDF 205 kB)
Meddelande: Kreditkorg Europa 11/2014 (på finska) (PDF 5 kB)
Pohjola Företagsränta Europakorgen IV/2014 (PDF 878 kB)

Lånespecifika villkor 2013

Pohjola Finland I/2013 (PDF 57 kB)
Pohjola Globala Stjärnor II/2013 (PDF 46 kB)
Pohjola Sverige III/2013 (PDF 60 kB)
Pohjola Skogslån 2/2013 (på finska) (PDF 49 kB)
Pohjola Hälsa IV/2013 (PDF 43 kB)
Pohjola Valutapar 5/2013 (på finska) (PDF 25 kB)
Pohjola Aktieavkastning V/2013 (PDF 42 kB)
Pohjola Nokia Korko 6/2013 (på finska) (PDF 55 kB)
Pohjola Global VI/2013 (PDF 43 kB)
Pohjola Företagskredit Europa 7/2013 (på finska) (PDF 77 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor VII/2013 (PDF 43 kB)
Pohjola Nordsjöolja VIII/2013 (PDF 57 kB)
Pohjola Vesi IX/2013 (på finska) (PDF 335 kB)
Pohjola Menestyjän valinnat X/2013 (på finska) (PDF 354 kB)
Pohjola Bilar - Ränta 12/2013 (på finska) (PDF 332 kB)
Pohjola Finland XI/2013 (på finska) (PDF 333 kB)
Pohjola Titaner XII/2013 (på finska) (PDF 357 kB)
Pohjola Finland-aktie XIII/2013 (på finska) (PDF 357 kB)
Pohjola Norden XIV/2013 (på finska) (PDF 355 kB)
Pohjola Företagsränta Skog I/2013 (på finska) (PDF 355 kB)
Pohjola Gruvbolag Autocall 16/2013 (på finska) (PDF 360 kB)
Pohjola Kreditkorg Europa 17/2013 (på finska) (PDF 364 kB)
Pohjola Företagsränta Europa II/2013 (på finska) (PDF 352 kB)
Pohjola Hälsa XV/2013 (på finska) (PDF 353 kB)
Pohjola Spanien XVI/2013 (på finska) (PDF 226 kB)

Meddelanden

Pohjola Finland-aktie XIII/2013 (26.8.2019)

Lånespecifika villkor 2012

Pohjola Global Framgång I/2012 (PDF 47 kB)
Pohjola Nordiska länder II/2012 (PDF 46 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor III/2012 (PDF 38 kB)
Pohjola Elobligation IV/2012 (PDF 60 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor V/2012 (PDF 42 kB)
Pohjola Stora Enso -korko 4/2012 (på finska) (PDF 52 kB)
Pohjola Asiatiska Tigrar VI/2012 (PDF 42 kB)
Pohjola Kreditkorg Nordamerika 5/2012 (på finska) (PDF 76 kB)
Pohjola Nordiska länder VII/2012 (PDF 154 kB)
Pohjola Kreditkorg Europa 8/2012 (på finska) (PDF 55 kB)
Pohjola Europa Index VIII/2012 (PDF 45 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor IX/2012 (PDF 42 kB)
Pohjola Nordiska länder X/2012 (PDF 43 kB)
Pohjola Kina XI/2012 (PDF 53 kB)
Pohjola Fortum Autocall 11/2012 (på finska) (PDF 24 kB)
Pohjola Finland XII/2012 (PDF 56 kB)
Pohjola Global XIII/2012 (PDF 44 kB)
Pohjola Europa CLN 12/2012 (på finska) (PDF 54 kB)
Pohjola Nokia Autocall 13/2012 (på finska) (PDF 26 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor XIV/2012 (PDF 43 kB)
Pohjola Pacific XV/2012 (PDF 189 kB)
Metsä Board -korko 18/2012 (på finska) (PDF 54 kB)
Kreditkorg Europa 19/2012 (på finska) (PDF 43 kB)

Lånespecifika villkor 2011

Pohjola Tillväxt-Aktie XII/2011 (PDF 44 kB)
Pohjola Kreditkorg 11/2011 (PDF 56 kB)
Pohjola Kina XI/2011 (PDF 199 kB)
Pohjola Finlands Favoriter X/2011 (PDF 46 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor IX/2011 (PDF 44 kB)
Pohjola Finland FTD 10/2011 (PDF 48 kB)
Pohjola Finland FTD 9/2011 (PDF 48 kB)
Pohjolas Giganter VIII/2011 (PDF 47 kB)
Pohjola Svarta Guld VII/2011 (PDF 45 kB)
Pohjola Global Framgång VI/2011 (PDF 141 kB)
Pohjola masskuldebrevslån I/2011 (PDF 86 kB)
Pohjola Ryssland 4/2011 (PDF 49 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor V/2011 (PDF 43 kB)
Pohjola Nokia A/2011 (PDF 100 kB)
Pohjola Nordisk Framgång IV/2011 (PDF 43 kB)
Pohjola Värde-Aktie III/2011 (PDF 44 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor II/2011 (PDF 44 kB)
Pohjola Expanderande Marknader I/2011 (PDF 45 kB)
Pohjola Japan 3/2011 (på finska) (PDF 33 kB)

Lånespecifika villkor 2010

Pohjola TRY Ränteskillnad 8/2010 (på finska) (PDF 27 kB)
Pohjola Nordisk Framgång IX/2010 (PDF 46 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor VIII/2010 (PDF 44 kB)
Pohjola Amerikas Stjärnor VII/2010 (PDF 46 kB)
Pohjola Stabil Tillväxt VI/2010 (PDF 45 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor V/2010 (PDF 56 kB)
Pohjola Nordisk Framgång IV/2010 (PDF 53 kB)
Pohjola Framtid III/2010 (PDF 48 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor II/2010 (PDF 45 kB)
Pohjola Expanderande Marknader I/2010 (PDF 46 kB)
Pohjola masskuldebrevslån 2010 I (PDF 12 kB)

Lånespecifika villkor 2009

Pohjola Energi IX/2009 (PDF 44 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor VIII/2009 (PDF 44 kB)
Pohjola Tillväxt-Aktie VII/2009 (PDF 43 kB)
Pohjola Expanderande Marknader VI/2009 (PDF 43 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor V/2009 (PDF 49 kB)
Pohjola Värde-Aktie IV/2009 (PDF 47 kB)
Pohjola Nordisk Framgång III/2009 (PDF 44 kB)
Pohjola Analysens Stjärnor II/2009 (PDF 52 kB)
Pohjola Global Framgång I/2009 (PDF 43 kB)
Pohjola masskuldebrevslån 2009 VIII (PDF 12 kB)
Pohjola masskuldebrevslån 2009 VII (PDF 12 kB)
Pohjola masskuldebrevslån 2009 VI (PDF 12 kB)
Pohjola masskuldebrevslån 2009 V (PDF 12 kB)
Pohjola masskuldebrevslån 2009 IV (PDF 15 kB)
Pohjola masskuldebrevslån 2009 III (PDF 12 kB)
Pohjola masskuldebrevslån 2009 II (PDF 12 kB)
Pohjola masskuldebrevslån 2009 I (PDF 12 kB)

2024

Produkter som fås i alla OP Gruppens banker

OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v S1/2024 H
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v S2/2024
OP Sparobligation Finland S3/2024
OP Sparobligation Finland S4/2024 H
OP Sparobligation MultiAsset S5/2024 H
OP Sparobligation MultiAsset S6/2024
OP Företagsränta Värld S7/2024
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v S8/2024
OP PlaceringsPlus Finland 25 S9/2024

OP Sparobligation Räntekorridor 1 v S10/2024
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v S11/2024
OP Sparobligation MultiAsset S12/2024 H
OP Sparobligation MultiAsset S13/2024
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 5 v S14/2024 H
OP PlaceringsPlus Finland 25 S15/2024 H
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v S16/2024
OP Sparobligation Fast Ränta Callable S17/2024
OP Företagsränta Värld S18/2024
OP PlaceringsPlus Hälsa S19/2024
OP Sparobligation Fortum S20/2024
OP Sparobligation Fast Ränta Callable S21/2024
OP Sparobligation MultiAsset S22/2024
OP Sparobligation MultiAsset S23/2024 H
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v S24/2024
OP Sparobligation Fortum S25/2024
OP Sparobligation Hälsa S26/2024
OP Sparobligation Hälsa S27/2024
OP PlaceringsPlus Finland 25 S28/2024
OP Sparobligation Fast Ränta Callable S30/2024
OP Sparobligation MultiAsset S31/2024
OP Sparobligation MultiAsset S32/2024 H
OP Sparobligation Fortum S33/2024

Produkter som fås i OP Private-banker

OP Mercedes-Benz Autocall P1/2024
OP Eurobanker Autocall P2/2024
OP Neste Garantiränta P3/2024
OP Skog Kupong Autocall P4/2024
OP Metso Autocall P5/2024
OP Nordea Autocall P6/2024
OP Fortum Kupong Autocall P7/2024
OP Maersk Autocall P8/2024
OP Neste Autocall P9/2024
OP Goodyear Autocall P10/2024
OP Neste Garantiränta P11/2024
OP Tillväxtmarknad Valutaränta P12/2024
OP Orange Autocall P13/2024
OP Expanderande Marknader Booster P14/2024
OP Expanderande Marknader Booster P15/2024 H
OP Råvarupremie Obligation P16/2024
OP Orion Autocall P17/2024


2023

Produkter som fås i alla OP Gruppens banker

OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v I/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v II/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v III/2023
OP Sparobligation Finland IV/2023
OP PlaceringsPlus Hälsa V/2023
OP PlaceringsPlus Hälsa VI/2023
OP Sparobligation Europa 600 VII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v VIII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v IX/2023
OP Sparobligation Bilar X/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XII/2023
OP Sparobligation Bilar XIII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XIV/2023
OP PlaceringsPlus MultiAsset XV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v XVI/2023
OP PlaceringsPlus Lyxbolag XVII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XVIII/2023
OP Sparobligation Europa & Amerika XIX/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XX/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXI/2023
OP Sparobligation MultiAsset XXII/2023
OP PlaceringsPlus Megatrendit XXIII/2023
OP Sparobligation Yritysluotto Kumulativ XXIV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XXV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXVI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXVII/2023
OP PlaceringsPlus Nordiska Banker XXVIII/2023
OP PlaceringsPlus Nordiska Banker XXIX/2023
OP Sparobligation Finland XXX/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XXXI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXXII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXXIII/2023
OP Sparobligation MultiAsset XXXIV/2023
OP Sparobligation MultiAsset XXXV/2023

OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXXVI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 5 v XXXVII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XXXVIII/2023
OP Sparobligation Teknikföretag XXXIX/2023
OP Sparobligation Teknikföretag XL/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XLI/2023
OP Sparobligation MultiAsset Kupong XLII/2023
OP Sparobligation MultiAsset Kupong XLIII/2023
OP PlaceringsPlus Hälsa XLIV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XLVI/2023
OP Sparobligation Ränteintervall XLV2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XLVII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XLVIII/2023
OP Sparobligation Finland XLIX/2023
OP Sparobligation Finland L/2023

OP Sparobligation MultiAsset Kupong LI/2023
OP Sparobligation MultiAsset Kupong LII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v LIII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v LIV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v LV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v LVI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v LVII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v LVIII/2023
OP Sparobligation Norden LIX/2023
OP Sparobligation Norden LX/2023
OP Sparobligation Företagskredit Kumulativ LXI/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v LXII/2023
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v LXIII/2023
OP Sparobligation MultiAsset Kupong LXIV/2023
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v LXV/2023

OP Företagsränta Europa I/2023
OP Företagsränta Europa II/2023
OP Yrityskorko Amerikka III/2023
OP Företagsränta Nordiska Banker IV/2023
OP Företagsränta Europa V/2023
OP Företagsränta Amerika VI/2023

Produkter som fås i OP Private-banker

OP Finland Kupong Autocall 1/2023
OP Shell Autocall 2/2022
OP Ericsson Autocall 3/2023
OP Ericsson Booster 4/2023
OP Lång Ränta Obligation 5/2023
OP Hälsa Kupong Autocall 6/2023
OP Bilar Autocall 7/2023
OP Kojamo Autocall 8/2023
OP Sampo & SSAB 9/2023
OP Fortum Kupong Autocall 10/2023
OP Nokian Renkaat Autocall 11/2023
OP Nokian Renkaat Garantiränta 12/2023
OP Shell Autocall 13/2023
OP Finland Airbag Autocall 14/2023
OP Nordea Autocall 15/2023 
OP Nordea Autocall 16/2023
OP Engie Autocall 17/2023
OP Fortum Kupong Autocall 18/2023
OP Neste Autocall 19/2023
OP Banker Booster 20/2023
OP Eurobanker Autocall 21/2023
OP Telia Booster 22/2023
OP Telia Autocall 23/2023

OP Finland Kupong Autocall 24/2023
OP Vestas Autocall 25/2023
OP Banker Kupong Autocall 26/2023
OP Fortum Garantiränta 27/2023
OP Fortum Booster 28/2023
OP Ränteinterval Obligation 29/2023
OP Qt Garantiränta 30/2023
OP Kesko Autocall 31/2023
OP Finland Booster 32/2023
OP Stora Enso Autocall 33/2023
OP Sol & Vind Kupong Autocall 34/2023
OP Ränteintervall Obligation 35/2023
OP Finland Booster 36/2023

2022

Produkter som fås i alla OP Gruppens banker

OP Placeringsobligation Värdeföretag I/2022

OP PlaceringsPlus Teknikföretag II/2022
OP Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2022
OP Placeringsobligation Hälsa IV/2022
OP PlaceringsPlus Hälsa V/2022
OP PlaceringsPlus Vakuutusyhtiöt VI/2022
OP PlaceringsPlus Telekommunikation VII/2022
OP Placeringsobligation Europa Förnyas VIII/2022

OP Sparobligation Nordiska Banker IX/2022
OP Sparobligation Hälsa X/2022
OP Placeringsobligation Hälsa XI/2022
OP Sparobligation Finland XII/2022
OP PlaceringsPlus Finland XIII/2022
OP Sparobligation Försäkringbolag XIV/2022
OP Sparobligation Megatrender XV/2022
OP PlaceringsPlus Teknikföretag XVI/2022
OP Sparobligation Skogen XVII/2022
OP Sparobligation Amerika XX/2022
OP PlaceringsPlus Nordiska Banker XXI/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XVIII/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 5 v XIX/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXV/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXIII/2022
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 5 v XXIV/2022
OP Sparobligation Hälsa XXII/2022
OP PlaceringsPlus Amerika XXVI/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v XXVII/2022
OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XXVIII/2022
OP Sparobligation Sverige XXIX/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXX/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXXI/2022
OP Sparobligation Amerika XXXII/2022
OP Sparobligation Europa Förnyas XXXIV/2022
OP PlaceringsPlus Elbolag XXXIII/2022
OP Sparobligation Räntekorridor 2 v XXXV/2022


OP Företagsränta Europa I/2022
OP Företagränta Europa Kumulativ II/2022
OP Företagsränta Amerika III/2022
OP Företagränta Amerika Kumulativ IV/2022
OP Företagsränta Europa V/2022
OP Företagränta Europa Kumulativ VI/2022
OP Företagsränta Värld VII/2022
OP Företagsränta Värld VIII/2022
OP Företagsränta Värld Kumulativ IX/2022
OP Företagsränta Europa Kumulativ X/2022
OP Företagsränta Europa Kumulativ XI/2022
OP Företagsränta Europa IG Kumulativ XII/2022
OP Företagsränta Europa IG Kumulativ XIII/2022
OP Företagsränta Amerika Kumulativ XIV/2022

Produkter som fås i OP Private-banker

OP Eurobanker Autocall 1/2022
OP Shell Autocall 2/2022
OP Konkurrensfördel Booster 3/2022
OP Orange Askelma Autocall 4/2022
OP Shell Autocall 5/2022
OP Neste Autocall 6/2022
OP Eurobanker Autocall 10/2022
OP Vaccinbolaget Garantiränta Autocall 12/2022
OP Konkurrensfördel Booster 13/2022
OP Teknikföretag Booster 14/2022
OP Energi Autocall 15/2022
OP Outokumpu Autocall 16/2022
OP Orange Askelma Autocall 17/2022
OP Pankit Autocall 18/2022
OP Goodyear Autocall 19/2022
OP Finland Kuponki Autocall 20/2022
OP Terveys Obligaatio 21/2022
OP Pankit Obligaatio 22/2022
OP Telekommunikaatio Obligaatio 23/2022

OP Konecranes Booster 24/2022

OP Kone Autocall 27/2022
OP Vestas Autocall 28/2022
OP Skog Kupong Autocall 29/2022
OP Amazon & Wallmart Garantiränta Autocall 30/2022
OP Fortum Booster 31/2022
OP Nokia Autocall 32/2022
OP Metso Outotec Autocall 33/2022

OP Qt Autocall 34/2022
OP Stålföretag Kupong Autocall 35/2022
OP Försäkringsbolag Booster 36/2022
OP Fortum Garantiränta 37/2022
OP Telekommunikation Obligation 38/2022
OP Qt Autocall 39/2022
OP Teknikföratag Obligation 40/2022
OP Finland Kupong Obligation 41/2022
OP Luottokori Eurooppa 42/2022
OP Skogen Kupong Obligation 43/2022
OP Energi Obligation 44/2022
OP Philips Autocall 45/2022
OP Luottokori Amerikka 46/2022
OP Eurobanker Kupong Autocall 47/2022
OP Företagskredit Obligation 48/2022
OP Stora Enso Garantiränta 49/2022
OP Neste Autocall 50/2022
OP Räntekorridor Obligation 51/2022
OP Urheilubrändit Kuponki Autocall 52/2022
OP Bioteknik Booster 53/2022
OP Bioteknik Booster 54/2022

OP UPM Autocall 55/2022
OP Eurobanker Autocall 56/2022
OP Kone Autocall 57/2022

2021

Produkter som fås i alla OP Gruppens banker

OP Placeringsobligation Europa I/2021

OP Placeringsobligation Analysens Stjärnor II/2021
OP PlaceringsPlus Förnybar Energi III/2021

OP PlaceringsPlus Nordiska Länder IV/2021
OP Placeringsobligation Värdeföretag V/2021
OP Placeringsobligation Värdeföretag VI/2021
OP PlaceringsPlus Industrins Stjärnor VII/2021
OP PlaceringsPlus Megatrender VIII/2021
OP Placeringsobligation Vaccintillverkare IX/2021
OP Placeringsobligation Banker X/2021
OP Placeringsobligation Skog XI/2021
OP PlaceringsPlus Guldföretag XII/2021

OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021
OP PlaceringsPlus Finland XIV/2021
OP PlaceringsPlus Hälsa XVI/2021

Produkter som fås i OP Private-banker

OPHV - OP Robotik Booster 1/2021

OP Telia Autocall 2/2021
OP Neste Garantiränta 3/2021
OP Megatrend Booster 4/2021

OPHV - OP Megatrender Booster 5/2021
OP Ansvarsfulla Finland Airbag Autocall 6/2021
OP Goodyear Autocall 7/2021
OP Miljö Booster 8/2021
OP Orion Autocall 9/2021
OPHV - OP Miljö Booster 10/2021
OP Europa Autocall 11/2021
OP Värdeaktier Booster 12/2021
OP Orion Autocall 13/2021
OP Vaccinbolaget Garantiränta Autocall 14/2021
OP Finland Kupong Autocall 15/2021
OP Rent Vatten Booster 16/2021
OP Expanderande Marknader Booster 17/2021
OP Hälsa Booster 18/2021
OP Skogen Steg Autocall 19/2021
OP Shell Autocall 20/2021
OP Turism Garantiränta Autocall 21/2021
OP Stålföretag Garantiränta Autocall 22/2021
OP Wärtsilä Autocall 23/2021
OP Banker Booster 24/2021
OP Eurobanker Autocall 26/2021
OP Ren Värld Booster 27/2021
OPHV - Ren Värld Booster 28/2021
OP BMW & Daimler Autocall 29/2021
OP Wärtsilä Autocall 30/2021
OP Finland Kupong Autocall 31/2021
OP Metso Outotec Autocall 32/2021
OP Asien Teknikstjärnor Autocall 33/2021
OP Guldföretag Autocall 34/2021
OPHV - OP Finland Booster 35/2021
OP Orange Autocall 36/2021
OP Kone Autocall 37/2021
OP Finland Garantiränta Autocall 38/2021
OP Basindustri Booster 39/2021
OP Tillväxtmarknad Valutaränta 40/2021
OP Tillväxtmarknad Valutaränta 41/2021
OP Fortum Autocall 42/2021
OP Nokia Autocall 43/2021
OP Hälsa Kupong Autocall 44/2021

2020

Produkter som fås i alla OP Gruppens banker

OP PlaceringsPlus Försäkringsbolag I/2020
OP Placeringsobligation Förnybar Energi II/2020
     Meddelande som gäller faktabladet för lånet II/2020 
OP PlaceringsPlus Toppbranscher III/2020
OP Placeringsobligation Tillväxtvalutor IV/2020
OP PlaceringsPlus Ansvarsfulla V/2020
OP Företagsränta Europa I/2020 
OP Företagsränta Europa Kumulativ II/2020 
OP Företagsränta Maailma III/2020
OP PlaceringsPlus Toppbranscher X/2020 
OP Placeringsobligation Telekommunikation IX 2020 
OP PlaceringsPlus Värdeföretag XI/2020 
OP Placeringsobligation Dagligvaruhandel XII/2020
OP PlaceringsPlus Hälsa XIII/2020 
OP Placeringsobligation Finland XIV/2020
OP PlaceringsPlus Förnybar Energi XV/2020
OP Placeringsobligation Hälsa XVI/2020

Produkter som fås i OP Private-banker 

OP Expanderande Marknader Booster 1/2020
OP Expanderande Marknader Autocall 2/2020
OP Fortum Autocall 3/2020
OP UPM Garantiränta 4/2020
OP Wärtsilä Autocall 5/2020
OP Tillväxtmarknader Booster 6/2020
OP Skog Kupong Autocall 7/2020
OP Nokia Garantiränta 8/2020
OP Miljö Airbag Autocall 9/2020
OP Neste Autocall 10/2020
OP Wärtsilä Garantiränta 11/2020
OP Expanderande Marknader Booster 12/2020
OP Finland Booster 13/2020
OP Metso Takuukorko 14/2020
OP Nordiska Länder Autocall 15/2020
OP Verkkoyhtiöt Kuponki Autocall 16/2020
OP Fortum Booster 17/2020
OP Öljyjätit Booster 18/2020
OP Hälsa Kupong Autocall 19/2020
OP Fortum Booster 21/2020
OP Fortum Booster 22/2020
OP Finland Airbag Autocall 23/2020
OP UPM Booster 24/2020
OP Nokia Garantiränta 25/2020
OP Läkemedelsföretag Autocall 26/2020
OP Värdeföretag Booster 27/2020
OP Telia Autocall 28/2020
OP Värdeaktier Booster 29/2020
OP Finland Autocall 30/2020
OP Tillväxtmarknad Valutaränta 31/2020
OP Sverige Garantiränta 32/2020
OP Värdeaktier Booster 33/2020
OP Nokia Autocall 34/2020
OP Teknologibolag Kupong Autocall 35/2020
OP Nokia Garantiränta 36/2020
OP Hälsa Booster 37/2020
OP Hälsa Kupong Autocall 38/2020
OP Fortum Autocall 39/2020
OP UPM Booster 40/2020
OP Robotik Booster 41/2020
OP Finland Autocall 42/2020

2019

Produkter som fås i alla OP Gruppens banker

OP PlaceringsPlus Europeiska Varumärken I/2019
OP Företagsränta Världen I/2019
Tilläggsinformation 
OP Placeringsobligation Defensiva II/2019
OP Placeringsobligation Konkurrensfördel III/2019
OP PlaceringsPlus Finland IV/2019 
OP Placeringsobligation Hälsa V/2019
OP PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019
OP Placeringsobligation Europeiska Varumärken VII/2019 (på finska) 
OP PlaceringsPlus Megatrender VIII/2019
OP Placeringsobligation Skog IX/2019 
OP Placeringsobligation Nordiska länder XI/2019 
OP PlaceringsPlus Industrins Stjärnor XII/2019 
OP PlaceringsPlus Hälsa XIII/2019

Produkter som fås i OP Private-banker

OP Maskinverkstäder Autocall 1/2019
OP Orion Autocall 2/2019
OP Skog Garantiräntä 3/2019
OP Nokian Renkaat Autocall 4/2019
OP Analysens Stjärnor Booster 5/2019
OP Luottokori Maailma 6/2019 (på finska)
Tilläggsinformation (på finska)
OP Energijättar Autocall 7/2019
OP Tillväxtmarknad Valutaränta 8/2019
OP CLN Världen 9/2019
OP Skog Kupong Autocall 10/2019
OP Nokia Garantiränta 11/2019
OP Bilar Booster 12/2019
OP Skog Kupong Autocall 13/2019 
OP Stena Ränta 14/2019
OP CLN Global 15/2019
OP Finland Booster 16/2019 (på finska)
OP Skog Kupong Autocall 17/2019
OP Hälsa Kupong Autocall 18/2019 (på finska)
OP Nokia Autocall 19/2019 (på finska)
OP Neste Garantiränta 22/2019
OP Nokian Renkaat Autocall 20/2019
OP Fortum Autocall 21/2019
OP Finland Autocall 23/2019
OP Kreditkorg Amerika 24/2019 
OP Kreditkorg Amerika 25/2019 
Tilläggsinformation (på finska) ​ 
OP Skog Garantiränta 26/2019 
OP Wärtsilä Autocall 27/2019
OP CLN Global 28/2019
Tilläggsinformation (på finska)
OP Tillväxtmarknad Valutaränta 29/2019
OP Hälsa Airbag Autocall 30/2019
OP Wärtsilä Autocall 31/2019

  


2018

OP Pankit Autocall 1/2018
OP Nokian Renkaat Takuukorko 2/2018
OP Placeringsobligation Nordiska länder I/2018
OP Metso Autocall 3/2018 (på finska)
OP Outokumpu Autocall 5/2018 (på finska)

OP Orion Autocall 9/2018
OP Nokia Garantiränta 10/2018
OP Orion Autocall 11/2018 (på finska)
OP TerveysPlus 12/2018 (på finska)
OP Europankit Autocall 13/2018 (på finska)

OP Placeringsobligation Europeiska Varumärken IV/2018
OP Pohjoismaat Autocall 14/2018 (på finska)
OP Stålföretag Autocall 15/2018
OP CLN Maailma 16/2018 (på finska)
   Lisätietoa (på finska)

OP CLN Eurooppa 17/2018 (på finska)
   Lisätietoa (på finska)
OP PlaceringsPlus Hälsa V/2018
OP Placeringsobligation Finland VI/2018
OP Nordiska Länder Garantiränta 18/2018
OP Bilar Autocall 19/2018

OP Banker Booster 20/2018
OP Banker Booster 21/2018
OP Luottokori Eurooppa 26/2018 (på finska)
   Lisätietoa
OP Placeringsobligation Asien VIII/2018
OP Placeringsobligation Nordiska Länder VII/2018

OP Luottokori Amerikka 22/2018 (på finska)
   Lisätietoa
OP Finland Kupong Autocall 23/2018
OP PlaceringsPlus Ansvarsfulla Företag IX/2018
OP Europa Booster 24/2018
OP Skog Autocall 25/2018

OP Nordiska Länder Autocall 27/2018
OP Placeringsobligation Skogens Produkter X/2018
OP CLN Europa 28/2018
​   Tilläggsinformation
OP Fortum Autocall 29/2018
OP Orion Garantiränta 30/2018

OP PlaceringsPlus Elbolag XI/2018​
OP Kreditkorg Europa 31/2018
​   Tilläggsinformation