SijoitusPlus

Hyvä tuottopotentiaali ja osittainen pääomaturva.

Osittain pääomaturvatulla sijoituksella tavoittelet tuottoa rajatulla riskillä

Osittain pääomaturvatulla sijoituksella tavoittelet tuottoa rajatulla riskillä

Lainan tuotto muodostuu kohde-etuuden kehityksen perusteella

Lainan tuotto muodostuu kohde-etuuden kehityksen perusteella

Sijoituskohde pohjautuu ajankohtaiseen teemaan

Sijoituskohde pohjautuu ajankohtaiseen teemaan

Tuotteet saatavilla vain rajoitetun ajan

Tuotteet saatavilla vain rajoitetun ajan

SijoitusPlus on sopiva ratkaisu, jos haluat tavoitella parempaa tuottoa ja olet valmis kantamaan rajattua riskiä.

SijoitusPlus sopii sinulle, jos hyväksyt rajatun riskin ja haluat sijoittaa ilman ylikurssia. Sen tuottopotentiaali on perinteistä joukkovelkakirjalainaa sekä sijoitusobligaatiota korkeampi. Korkeampi tuottopotentiaali on mahdollinen kantamalla riskiä takaisinmaksettavan pääoman osittaisesta menettämisestä. Se voi mahdollistaa jopa indeksisijoitusta paremman tuoton suotuisassa markkinatilanteessa.

SijoitusPlus tuotenimellä myydään kahta erilaista lainarakennetta tuottokertoimellista sekä kupongillista. Eri rakenteilla voit tavoitella tuottoa erilaisissa markkinatilanteissa.

Tuottokerroinlainassa lainan hyvitys riippuu kohde-etuuden kehityksestä ja positiivinen kurssikehitys kerrotaan tuottokertoimella.  Tässä rakenteessa myös lainan enimmäistuotto on yleensä rajattu, esimerkiksi positiivisesta kehityksestä voidaan huomioida enintään 30 %.

Myös kuponkilainan hyvitys riippuu kohde-etuuden kehityksestä, mutta mikäli kurssikehitys on ennalta määritetyn vaihteluvälin sisällä, sijoittajalle maksetaan kohde-etuuden kehitystä korkeampi kuponki. Kuponkirakenteessa enimmäistuottoa ei yleensä ole rajattu. Kupongin ansioista sijoittaja voi saavuttaa tuottoa, vaikka kohde-etuus pysyisi paikallaan laina-aikana.

SijoitusPlus -lainassa on osittainen pääomaturva

Toisin kuin sijoitus- tai säästöobligaatiossa, sijoittajan nimellispääoma ei ole kokonaisuudessaan turvattu, vaan lainassa on osittainen pääomaturva. Yleensä SijoitusPlus -lainan pääomaturva on välillä 75 % - 90 %, lainasta riippuen. Esimerkiksi 90 % pääomaturva tarkoittaa, että lainan kohde-etuuden kehittyessä epäsuotuisasti voit hävitä enintään 10 % sijoittamastasi nimellispääomasta. Maltillisen riskin vastapainona SijoitusPlus -lainan tuottoprofiili on houkutteleva.

SijoitusPlussan laina-aika vaihtelee yleensä 3-5 vuoden välillä. SijoitusPlus on tarkoitettu pidettäväksi eräpäivään asti mutta normaaleissa markkinaolosuhteissa voit myydä sijoituksesi aiemmin. Ota silloin yhteyttä omaan osuuspankkiisi.

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.