Mies laiturilla poika reppuselässään

PlaceringsPlus – god avkastningspotential utan överkurs

PlaceringsPlus är en bra lösning om du vill sträva efter lite bättre avkastning och är beredd på att ta en begränsad risk.

PlaceringsPlus lämpar sig för dig, om du accepterar en begränsad risk, men inte vill betala överkurs.
Dess avkastningspotential är högre än för traditionella obligationslån.
En högre avkastningspotential är möjlig genom att riskera att det kapital som återbetalas delvis kan förloras. Den kan vid gynnsamma marknadslägen leda till en avkastning som är bättre än avkastningen på indexplaceringar.
Den underliggande tillgången för PlaceringsPlus är vanligtvis ett aktieindex eller en aktiekorg.

PlaceringsPlus som placeringsobjekt

  • målet är god avkastning
  • placeringstiden är vanligen 2–5 år
  • ingen överkurs
  • den andel av det nominella kapitalet som återbetalas kan minskas högst till en viss gräns enligt marknadsutvecklingen
  • PlaceringsPlus saknar teckningsprovision

Experterna väljer aktuella och intressanta placeringsidéer och teman. En enkel lösning för dig!


PlaceringsPlus är avsett att behållas till förfallodagen, men du kan sälja din placering tidigare. Kontakta då din andelsbank.

 

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.