Meddelanden som gäller strukturerade lån

Om det sker förändringar i lånens referensföretag under löptiden meddelar vi om det på våra nätsidor.

Meddelanden som gäller följande lån​ (Kredithändelse Galapagos Holding SA)

 • Pohjola Luottokori Eurooppa 11/2014
 • Pohjola Luottokori Eurooppa USD 1/2015
 • Pohjola Kreditkorg Europa 19/2015
 • OP Luottokori Eurooppa 26/2018
 • OP Kreditkorg Europa 31/2018
 • OP Luottokori Maailma 6/2019
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen IV/2014
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen I/2015
 • Pohjola Företagsränta EuropakorgenEuribor II/2015
 • Pohjola Yrityskorko Eurooppakori III/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen II/2016
 • OP Yrityskorko Eurooppa IV/2016
 • OP Företagsränta Europa II/2017
 • OP Företagsränta Världen I/2019
 • Pohjola Tuotto-Extra HEX25 21/2015

Meddelanden som gäller följande lån​ (Kredithändelse Weatherford International Ltd)

 • OP Luottokori Amerikka USD 10/2016
 • OP Luottokori Amerikka USD 12/2016
 • OP Luottokori Amerikka USD 7/2017
 • OP Luottokori Amerikka USD 11/2017
 • OP Kreditkorg Amerika 22/2018
 • OP Yrityskorko Amerikka III/2016
 • OP Företagsränta Amerika I/2017
 • OP Företagsränta Amerika Kumulativ III/2017
 • OP Metsä Yhdistelmälaina 14/2017
 • OP Luottokori Maailma 6/2019
 • OP Företagsränta Värld I/2019
   

Meddelanden som gäller följande lån​ (Kredithändelse Rallye SA)

 • Pohjola Kreditkorg Europa 17/2013
 • Pohjola Kreditkorg Europa 11/2014
 • Pohjola Kreditkorg Europa USD 1/2015
 • Pohjola Kreditkorg Europa 19/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen IV/2014
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen I/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen Euribor II/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen III/2015
 • Pohjola Tuotto-Extra HEX25 21/2015

 

Meddelanden som gäller följande lån​ (Kredithändelse New Look Senior Issuer Plc)

 • Pohjola Kreditkorg Europa 19/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen III/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen II/2016
 • OP Företagsränta Europa IV/2016
 • OP Företagsränta Europa II/2017
 • Pohjola Tuotto-Extra HEX25 21/2015

 

Meddelanden som gäller följande lån​ (Kredithändelse Windstream Services LLC)

 • Pohjola Luottokori Amerikka USD 8/2015
 • Pohjola Luottokori Amerikka 20/2015
 • Pohjola Företagsränta Amerika I/2016
 • OP Luottokori Amerikka USD 10/2016
 • OP Luottokori Amerikka USD 12/2016
 • OP Luottokori Amerikka USD 7/2017
 • OP Luottokori Amerikka USD 11/2017
 • OP Kreditkorg Amerika 22/2018
 • OP Yrityskorko Amerikka III/2016
 • OP Företagsränta Amerika I/2017
 • OP Företagsränta Amerika Kumulativ III/2017
 • OP Metsä Yhdistelmälaina 14/2017
 • OP Luottokori Maailma 6/2019
 • OP Företagsränta Världen I/2019

 

Meddelanden som gäller följande lån​ (Kredithändelse Parker Drilling Company)

 • ​Pohjola Luottokori Amerikka USD 8/2015
 • Pohjola Luottokori Amerikka 20/2015
 • Pohjola Företagsränta Amerika I/2016
 • OP Luottokori Amerikka USD 10/2016
 • OP Luottokori Amerikka USD 12/2016
 • OP Luottokori Amerikka USD 7/2017
 • OP Luottokori Amerikka USD 11/2017
 • OP Kreditkorg Amerika 22/2018
 • OP Yrityskorko Amerikka III/2016
 • OP Företagsränta Amerika I/2017
 • OP Företagsränta Amerika Kumulativ III/2017
 • OP Metsä Yhdistelmälaina 14/2017

Meddelanden som gäller följande lån (Kredithändelse Sears Roebuck Acceptance Corp.)

 • Pohjola Luottokori Amerikka USD 8/2015
 • Pohjola Luottokori Amerikka 20/2015
 • Pohjola Företagsränta Amerika I/2016
 • OP Luottokori Amerikka USD 10/2016
 • OP Luottokori Amerikka 12/2016
 • OP Yrityskorko Amerikka III/2016
 • OP Företagsränta Amerika I/2017
 • OP Luottokori Amerikka USD 7/2017
 • OP Luottokori Amerikka USD 11/2017
 • OP Företagsränta Amerika Kumulativ III/2017
 • OP Metsä Yhdistelmälaina 14/2017

Meddelanden som gäller följande lån (Kredithändelse Astaldi S.p.A.)

 • Pohjola Kreditkorg Europa 11/2014
 • Pohjola Kreditkorg Europa USD 1/2015
 • Pohjola Kreditkorg Europa 19/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen IV/2014
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen I/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen Euribor II/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen III/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen II/2016
 • OP Företagsränta Europa IV/2016
 • OP Företagsränta Europa II/2017
 • Pohjola Tuotto-Extra HEX25 21/2015

Meddelanden som gäller följande lån (Kredithändelse Nine West Holdings. Inc.)

 • Pohjola Luottokori Amerikka USD 8/2015
 • Pohjola Luottokori Amerikka 20/2015
 • Pohjola Företagsränta Amerika I/2016

Meddelanden som gäller följande lån (Kredithändelse iHeart Communications, Inc.) (på finska)

 • Pohjola Luottokori Pohjois-Amerikka 5/2012
 • Pohjola Luottokori Amerikka USD 8/2015
 • Pohjola Luottokori Amerikka 20/2015
 • Pohjola Luottokori Amerikka USD 10/2016
 • OP Luottokori Amerikka USD 12/2016
 • Pohjola Företagsränta Amerika I/2016
 • OP Företagsränta Amerika III/2016

Meddelanden som gäller följande lån (Kredithändelse Grupo Isolux Corsan Finance B.V.) (på finska)

 • Pohjola Luottokori 11/2014
 • Pohjola Luottokori Eurooppa USD 1/2015
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen IV/2014
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen Euribor II/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen III/2015
 • Pohjola Tuotto Extra Hex25 21/2015

Meddelanden som gäller följande lån (Kredithändelse Portugal Telecom International Finance B.V. på finska)

 • Pohjola Luottokori 11/2011
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 8/2012
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2012
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 17/2013
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 11/2014
 • Pohjola Företagsräntan Europakorgen IV/2014
 • Pohjola Luottokori Eurooppa USD 1/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen I/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen Euribor II/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen III/2015
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2015
 • Pohjola Tuotto Extra Hex25 21/2015

Meddelande som gäller följande lån (Kredithändelse Norske Skogindustrier ASA 26.4.2016 på finska)

 • Pohjola Luottokori 11/2011
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 8/2012
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2012
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 17/2012
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 11/2014
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen IV/2014
 • Pohjola Luottokori Eurooppa USD 1/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen I/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen Euribor II/2015

Meddelanden som gäller följande lån (Kredithändelse Peabody Energy Corporation 15.4.2016 på finska)

 • Pohjola Luottokori Amerikka USD 8/2015
 • Pohjola Luottokori Amerikka 20/2015
 • Pohjola Företagsränta Amerika I/2016

Meddelanden som gäller följande lån (Kredithändelse Abengoa S.A. på finska)

 • Pohjola Företagsränta Europakorgen IV/2014
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 11/2014
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen I/2015
 • Pohjola Företagsränta Europakorgen Euribor II/2015
 • Pohjola Luottokori Eurooppa USD 1/2015

Meddelanden som gäller följande lån Seuraanto Fiat Industrial S.p.A 11.11.2013 (på finska)

 • Pohjola Luottokori 11/2011
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 8/2012
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2012
 • Pohjola Luottokori Eurooppa 17/2013

Meddelande om betalningsanmärkning i enlighet med lånevillkoren för Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2012

Codere Finance (Luxemburg) SA (24.9.2013) (på finska)

Meddelande om betalningsanmärkning i enlighet med lånevillkoren för Pohjola Luottokori Eurooppa 8/2012:

Codere Finance (Luxemburg) SA (24.9.2013) (på finska)

Meddelande om betalningsanmärkning i enlighet med lånevillkoren för Pohjola Luottokori 11/2011:

Codere Finance (Luxemburg) SA (24.9.2013) (på finska)

Meddelande om betalningsanmärkning i enlighet med lånevillkoren för Pohjola Luottokori Pohjois-Amerikka 5/2012

Texas Competitive Electric Holdings Company LLC (20.5.2014) (på finska)

Residential Capital, LLC (28.5.2012) (på finska)

Caesars Entertainment Operating Co (25.2.2015 på finska)

RadioShack Corporation (25.2.2015 på finska)

Sabine Oil & Gas Corporation (9.7.2015 på finska)

Ilmoitus Pohjola Luottokori Pohjois-Amerikka 5/2012 virheellisen suuruisena maksetusta korosta (8.6.2016 på finska)

Ilmoitus Pohjola Luottokori Amerikka 20/2015 virheellisen suuruisena maksetusta korosta (6.3.2017 på finska)

Ilmoitus Pohjola Yrityskorko Amerikka I/2016 virheellisen suuruisena maksetusta korosta (6.3.2017 på finska)

Ilmoitus Pohjola Yrityskorko Eurooppakori IV/2014 virheellisen suuruisena maksetusta korosta (3.4.2017 på finska)

Ilmoitus Pohjola Luottokori Eurooppa 11/2014 virheellisen suuruisena maksetusta korosta (3.4.2017 på finska)

Ilmoitus Pohjola Luottokori Eurooppa 17/2013 virheellisen suuruisena maksetusta korosta (3.4.2017 på finska)

Ilmoitus Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2012 virheellisen suuruisena maksetusta korosta (3.4.2017 på finska)

Ilmoitus Pohjola Luottokori Eurooppa 19/2015 virheellisen suuruisena maksetusta korosta (3.4.2017 på finska)

Ilmoitus Pohjola Yrityskorko Eurooppakori III/2015 virheellisen suuruisena maksetusta korosta (3.4.2017 på finska)

Ilmoitus koskien OP Luottokori Amerikka USD 7/2017 ja OP Luottokori Amerikka USD 11/2017 –lainojen lainaehtojen korjausta (på Finska)