Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OP:s obligationslån:

TILLÄGG TILL PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM

OP Företagsbanken Abp (OP) publicerade 28.7.2021 sin delårsrapport för tiden 1.1–30.6.2020. Därför kompletterar OP prospektet för sitt obligationsprogram. Till följd av att tillägget till prospektet offentliggjorts, ges de som före 29.7.2021 tecknat lånet OP Hälsa Booster 18/2021, OP Turism Garantiränta Autocall 21/2021, OP PlaceringsPlus Megatrender VIII/2021 och OP Placeringsobligation Vaccintillverkare IX/2021 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom tre (3) bankdagar efter det här meddelandet. 

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 2.8.2021 klockan 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts. 


Helsingfors den 28 juli 2021
OP Företagsbanken Abp