Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OPs strukturerade lån:

KOMPLETTERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM

OP Företagsbanken Abp (OP) offentliggjorde 21.7.2020 delårsrapport 1.1.-30.6.2020. Då dessa offentliggjordes blev OP skyldig att komplettera prospektet för obligationsprogrammet. Som en följd av att kompletteringen av prospektet offentliggörs ges de som tecknat OP Hälsa Kupong Autocall 19/2020, OP Fortum Booster 21/2020 och OP Placeringsobligation Terveys VIII/2020 före 23.7.2020 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet.

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 24.7.2020 kl. 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.

Helsingfors, 22.7.2020

OP Företagsbanken Abp