Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OP:s obligationslån:

TILLÄGG TILL PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKEN ABP:S OBLIGATIONSPROGRAM

OP Företagsbanken Abp (“OP”) publicerade 4.5.2022 sin delårsrapport för tiden 1.1–31.3.2022. Därför kompletterar OP prospektet för sitt obligationsprogram. På grund av tillägget i prospektet har placerare som har tecknat följande lån före 4.5.2022 rätt att (i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/337, artikel 1(8)) återkalla sitt placeringsbeslut inom tre (3) bankdagar efter det att det här meddelandet har offentliggjorts:

•  OP Placeringsobligation Hälsa IV/2022
•  OP PlaceringsPlus Försäkringsbolag VI/2022
•  OP Orange Steg Autocall 17/2022
•  OP Banker Autocall 18/2022
•  OP Goodyear Autocall 19/2022
•  OP Finland Kupong Autocall 20/2022
•  OP Placeringsobligation Telekommunikation VII/2022.

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 9.5.2022 klockan 16.00 kontakta teckningsstället där teckningen gjorts. Teckningsställena har angetts i de lånespecifika villkoren.

Helsingfors 4.5.2022

OP Företagsbanken Abp