Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OP:s obligationslån:

KOMPLETTERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM
                                                                                                        

OP Yrityspankki Oyj (OP) publicerade den 8.2.2024 bokslutet för perioden 1.1.-31.12.2023. Då dessa offentliggjordes blev OP skyldig att komplettera prospektet för obligationsprogrammet. Som en följd av att kompletteringen av prospektet offentliggörs ges de som tecknat OP PlaceringsPlus Finland 25 S9/2024, OP Skog Kupong Autocall P4/2024, OP Metso Autocall P5/2024, OP Nordea Autocall P6/2024, OP Sparobligation MultiAsset S12/2024 H, OP Sparobligation MultiAsset S13/2024, OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 5 v S14/2024 H, OP PlaceringsPlus Finland 25 S15/2024 H, OP Sparobligation Räntekorridor 1 v S16/2024 eller OP Sparobligation Fast Ränta Callable S17/2024 före 8.2.2024 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet.

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 12.2.2024 kl. 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.

Helsingfors, 8.2.2024
O
P Företagsbanken Abp