Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.
KOMPLETTERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM
 
OP Företagsbanken Abp (OP) offentliggjorde 7.5.2019 delårsrapport 1.1.-31.3.2019. Då dessa offentliggjordes blev OP skyldig att komplettera prospektet för obligationsprogrammet. Som en följd av att kompletteringen av prospektet offentliggörs ges de som tecknat OP Placeringsobligation Hälsa V/2019, OP PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019, OP Bilar Booster 12/2019, OP Skog Kupong Autocall 13/2019, OP Skog Kupong Autocall 17/2019, OP Stena Ränta 14/2019 och OP CLN Global 15/2019 före 8.5.2019 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet (4 kap. 14 § 3 moment VärdepappersmarknadsL).
 
En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 9.5.2019 kl. 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.
 
Helsingfors, 7.5.2019
OP Företagsbanken Abp​
 

 

UPPDATERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM
 
OP Företagsbanken Abp har 6.5.2019 offentliggjort ett nytt programprospekt för obligationsprogrammet ("Grundprospektet"). För att efter uppdateringen få fullständig information om Emittenten och erbjudandet måste placeraren också läsa det nya Grundprospektet. Den nya informationen om Emittenten finns i det nya Grundprospektet, men också efter uppdateringen tillämpas de allmänna villkoren i grundprospektet från 25.5.2018 på de lånespecifika villkoren för lånet OP Placeringsobligation Hälsa V/2019, OP PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019, OP Bilar Booster 12/2019, OP Skog Kupong Autocall 13/2019,  OP Skog Kupong Autocall 17/2019, OP Stena Ränta 14/2019 och OP CLN Global 15/2019.
 
Som en följd av att uppdateringen av prospektet offentliggjorts, ges de som tecknat lånet OP Placeringsobligation Hälsa V/2019, OP PlaceringsPlus Ansvarsfulla VI/2019, OP Bilar Booster 12/2019, OP Skog Kupong Autocall 13/2019, OP Skog Kupong Autocall 17/2019, OP Stena Ränta 14/2019 och/eller OP CLN Global 15/2019 före 7.5.2019 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet (4 kap. 14 § 3 moment VärdepappersmarknadsL).
 
En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 8.5.2019 kl. 16.00 kontakta det kontor hos Andelsbanken där teckningen gjorts.

Helsingfors, 6.5.2019
OP Företagsbanken Abp