Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OP:s obligationslån:

TILLÄGG TILL PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM

OP Företagsbanken Abp (OP) och OP Gruppen publicerade 27.10.2022 sina delårsrapporter för tiden 1.1–30.9.2022. Därför kompletterar OP prospektet för sitt obligationsprogram. Som en följd av att tillägget till prospektet offentliggörs, ges de som före 27.10.2022 tecknat lånet OP Företagsränta Europa Kumulativ X/2022, OP Philips Autocall 45/2022, OP Kreditkorg Amerika 46/2022, OP Sparobligation Räntekorridor 1 år XXV/2022, OP Företagsränta Europa Kumulativ XI/2022, OP Sparobligation Skog XVII/2022, OP Eurobanker Kupong Autocall 47/2022, OP Sparobligation Räntekorridor 3 år XXIII/2022, OP Företagskredit Obligation 48/2022, OP Stora Enso Garantiränta 49/2022, OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 5 år XXIV/2022, OP Sparobligation Amerika XX/2022, OP PlaceringsPlus Nordiska Banker XXI/2022 och OP Sparobligation Hälsa XXII/2022 möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom tre (3) bankdagar efter det här meddelandet (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/337 artikel 1(8).

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 1.11.2022 klockan 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.

Helsingfors 27.11.2022
OP Företagsbanken Abp