Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

 

 

För kännedom: Tecknarna av OPs strukturerade lån:

 

KOMPLETTERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM
                                                                                                          

OP Företagsbanken Abp (OP) och OP Gruppen offentliggjorde 26.2.2020 verksamhetsberättelser och bokslut för 2019. Då dessa offentliggjordes blev OP skyldig att komplettera prospektet för obligationsprogrammet. Som en följd av att kompletteringen av prospektet offentliggörs ges de som tecknat lånet OP PlaceringsPlus Försäkringsbolag I/2020, OP Placeringsobligation Förnybar Energi II/2020, OP PlaceringsPlus Toppbranscher III/2020, OP Fortum Autocall 3/2020, OP UPM Garantiränta 4/2020, OP Tillväxtmarknader Booster 6/2020, OP Skog Kupong Autocall 7/2020 och OP Nokia Garantiränta 8/2020 före 27.2.2020 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet (4 kap. 14 § 3 moment VärdepappersmarknadsL).

 

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 28.2.2020 kl. 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.

 

Helsingfors, 26.2.2020

                        OP Företagsbanken Abp