Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OPs strukturerade lån:

KOMPLETTERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM

OP Företagsbanken Abp (OP) offentliggjorde 22.10.2020 delårsrapport 1.1.-30.9.2020. Då dessa offentliggjordes blev OP skyldig att komplettera prospektet för obligationsprogrammet. Som en följd av att kompletteringen av prospektet offentliggörs ges de som tecknat OP Finland Autocall 30/2020, OP Tillväxtmarknad Valutaränta 31/2020, OP Sverige Garantiränta 32/2020, OP Värdeaktier Booster 33/2020, OP PlaceringsPlus Värdeföretag XI/2020 och OP Placeringsobligation Dagligvaruhandel XII/2020 före 23.10.2020 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet.

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 26.10.2020 kl. 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.

Helsingfors, 22.10.2020
OP Företagsbanken Abp