Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OP:s obligationslån:

KOMPLETTERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM
                                                                                                          

OP Företagsbanken Abp (OP) offentliggjorde 25.7.2023 delårsrapport 1.4.-30.6.2023. Då dessa offentliggjordes blev OP skyldig att komplettera prospektet för obligationsprogrammet. Som en följd av att kompletteringen av prospektet offentliggörs ges de som tecknat OP Engie Autocall 17/2023, OP Fortum Kupong Autocall 18/2023, OP Sparobligation Räntekorridor 1 v XXXII/2023, OP Sparobligation Räntekorridor 3 v XXXIII/2023, OP Sparobligation Räntekorridor Kumulativ 3 v XXXI/2023, OP PlaceringsPlus Nordiska Banker XXIX/2023, OP PlaceringsPlus Nordiska Banker XXVIII/2023, OP Företagsränta Europa V/2023, OP Sparobligation Finland XXX/2023, OP Sparobligation MultiAsset XXXIV/2023 eller OP Sparobligation MultiAsset XXXV/2023 före 25.7.2023 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet.

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 27.7.2023 kl. 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.

Helsingfors, 25.7.2023
OP Företagsbanken Abp