Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OP:s obligationslån:

UPPDATERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM
                                                                                                   

OP Företagsbanken Abp (OP) och OP Gruppen publicerade den 8.5.2024 delårsrapport 1.1.-31.3.2024. Då dessa offentliggjordes blev OP skyldig att komplettera prospektet för obligationsprogrammet. Som en följd av att kompletteringen av prospektet offentliggörs ges de som tecknat OP Sparobligation MultiAsset S32/2024 H, OP Expanderande Marknader Booster P15/2024 H, OP Sparobligation Fortum S33/2024, OP Europankit Autocall P18/2024, OP Sparobligation Fast Ränta Callable S35/2024, OP Sparobligation Hälsa S34/2024 H, OP Sparobligation Finland S37/2024, OP PlaceringsPlus Storföretag Europa & Amerika S36/2024, OP Volkswagen Autocall P19/2024, OP Säästöobligaatio MultiAsset S38/2024 eller OP Säästöobligaatio MultiAsset S39/2024 H före 13.5.2024 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet.

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 15.5.2024 kl. 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.

Helsingfors, 13.5.2024
OP Företagsbanken Abp