Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.
KOMPLETTERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM
 
OP Företagsbanken Abp (OP) och OP Gruppen offentliggjorde 4.2.2020 bokslut för 2019. Då dessa offentliggjordes blev OP skyldig att komplettera prospektet för obligationsprogrammet. Som en följd av att kompletteringen av prospektet offentliggörs ges de som tecknat lånet OP PlaceringsPlus Försäkringsbolag I/2020, OP Placeringsobligation Förnybar Energi II/2020, OP Expanderande Marknader Booster 1/2020, OP Expanderande Marknader Autocall 2/2020, OP Fortum Autocall 3/2020 och OP UPM Garantiränta 4/2020 före 5.2.2020 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet (4 kap. 14 § 3 moment VärdepappersmarknadsL).
 
En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 6.2.2020 kl. 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.
 
Helsingfors, 4.2.2020
OP Företagsbanken Abp