Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.

För kännedom: Tecknarna av OPs strukturerade lån:

KOMPLETTERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM
                                                                                               

OP Företagsbanken Abp (OP) har kompletterat prospektet för obligationslåneprogrammet 10.11.2021 beträffande administratörerna av lånens underliggande tillgångar. Som en följd av att kompletteringen av prospektet offentliggörs ges de som tecknat följande lån före 11.11.2021 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom tre (3) bankdagar efter det här meddelandet: OP Asiens Teknikstjärnor Autocall 33/2021, OP Guldföretag Autocall 34/2021, OP Kone Autocall 37/2021, OP PlaceringsPlus Finland XIV/2021, OP PlaceringsPlus Europas Basindustri XIII/2021 eller OP Finland Booster 35/2021.

En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 15.11.2021 kl. 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.

Helsingfors, 10.11.2021
OP Företagsbanken Abp