Ångerrätt

OPs inhemska obligationsprogram uppdateras och kompletteras fortlöpande. Vi informerar om rätten att återkalla teckningar på den här sidan.
För kännedom: Tecknarna av OPs strukturerade lån:
 
KOMPLETTERING AV PROSPEKTET FÖR OP FÖRETAGSBANKENS OBLIGATIONSPROGRAM
 
OP Företagsbanken Abp (OP) offentliggjorde 28.4.2020 delårsrapport 1.1.-31.3.2020. Då dessa offentliggjordes blev OP skyldig att komplettera prospektet för obligationsprogrammet. Som en följd av att kompletteringen av prospektet offentliggörs ges de som tecknat OP Tillväxtmarknader Booster 12/2020, OP Finland Booster 13/2020, OP PlaceringsPlus Ansvarsfulla V/2020, OP Företagsränta Europa I/2020 och OP Sparobligation Ränta VI/2020 före 30.4.2020 en möjlighet att återkalla sina placeringsbeslut inom två (2) bankdagar efter det här meddelandet.
 
En placerare kan återkalla en sådan teckning som avses ovan genom att före 4.5.2020 kl. 16.00 kontakta den Andelsbank där teckningen gjorts.
 
Helsingfors, 29.4.2020
OP Företagsbanken Abp