Kaksi lasta laiturilla

Företagsränta: målet är en bättre avkastning än marknadsräntan

Företagsränta är en lämplig spar- och placeringslösning för den som vill ta större risk än genom att placera i obligationer. Den erbjuder en likadan placeringsmöjlighet som obligationslån som företag emitterat.

Marknaden prissätter företagens kreditrisk i enlighet med hur de antas klara av sina finansiella förpliktelser. Ju mer riksbenäget företag, desto mer avkastning kan du kräva på din placering.

Företagsränta är en produkt där du placerar i referensföretagets kreditrisk. Det kan finnas ett eller flera referensföretag. Företagsränta är en liknande placeringsprodukt som obligationslån som företag emitterat.

Om referensföretaget undviker de största finansiella motgångarna under löptiden, är avkastningen på din placering större än marknadsräntan. Om företaget under löptiden råkar ut t.ex. för en betalningsanmärkning eller konkurs förlorar du en del av din placering.  I fortsättningen betalas ränta endast på det återstående kapitalet.

Vi strävar efter att välja Företagsräntans referensföretag så att lånerisken är moderat, men den förväntade avkastningen ändå lockande.

Företagsränta som placeringsobjekt

  • ingen kapitalgaranti
  • målet är en ränteavkastning som är större än marknadsräntan
  • placeringstiden är över 5 år
  • minimiteckningen är i allmänhet 1000 euro
  • ingen teckningsprovision tas ut för företagsränta
Företagsränta är avsedd som en långfristig placering, men om du vill kan du återsälja den tidigare.

Närmare information finns i OP Företagsbankens obligationsprogram.

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.