Företagsränta

Målet är en bättre avkastning än marknadsräntan

Målet är en bättre avkastning än marknadsräntan

Företagsränta erbjuder en likadan placeringsmöjlighet som obligationslån som företag emitterat. Genom att placera i lånet bär du referensföretagens kreditrisk och som ersättning för det får du en hög ränta.

Sprid placeringarna på olika tillgångsklasser

Företagsränta är en lämplig spar- och placeringslösning då du vill sprida dina placeringar utanför aktiemarknaden. Avkastningen på Företagsränta är inte beroende på utvecklingen på aktiemarknaden.

Produkterna kan fås endast en begränsad tid

De strukturerade placeringsprodukterna har en begränsad teckningstid. Teckningstiden är i allmänhet 1–2 månader.

Genom att placera i Företagsränta strävar du efter samma fördelar som med en placering i obligationslån

Företagsränta är en lämplig spar- och placeringslösning för den som vill ta större risk än genom att placera i obligationer. Den erbjuder en likadan placeringsmöjlighet som obligationslån som företag emitterat. Avkastningen på Företagsränta är inte beroende av utvecklingen på aktiemarknaden och därför erbjuder den möjlighet att sträva efter ränteavkastning under alla marknadsförhållanden. Företagsränta medför viktig spridning mellan tillgångsklasserna i din placeringsportfölj, precis som placeringarna i obligationslån.

Med Företagsränta placerar du i företagens kreditrisk

Marknaden prissätter företagens kreditrisk i enlighet med hur de antas klara av sina finansiella förpliktelser. Ju mer riskfyllt företag, desto mer avkastning kan du kräva på din placering. Företagsränta är en produkt där du placerar i referensföretagets kreditrisk. Det kan finnas ett eller flera referensföretag. I allmänhet använder vi internationella kreditriskindex som innehåller kreditrisken hos minst tiotals storföretag.

Om referensföretaget undviker de största finansiella motgångarna under löptiden, är avkastningen på din placering större än marknadsräntan. Om företaget under löptiden råkar ut till exempel för en betalningsanmärkning eller konkurs förlorar du en del av din placering. I fortsättningen betalas ränta endast på det återstående kapitalet. Då den underliggande tillgången utgörs av ett index med tiotals referensföretag är den företagsspecifika kreditrisken moderat.

Vi strävar efter att välja Företagsräntans referensföretag så att lånerisken är moderat, men den förväntade avkastningen ändå lockande.

Emittenten av obligationslånet (den strukturerade produkten) är OP Företagsbanken Abp. Andelsbankerna fungerar teckningsställen utöver OP Företagsbanken.

Närmare information finns i OP Företagsbankens obligationsprogram.