Ägarkundskap i andelsbanken

Som ägarkund i andelsbanken äger du en del av din bank. Tack vare det får du enastående förmåner och OP-bonus som är pengar värda och som dämpar stötarna i din ekonomi. Som ägarkund betalar du mindre för dagliga tjänster, försäkringar samt tjänster för sparande och placering –  och du sparar mer för ditt övriga liv.

Du får desto mera konkret nytta ju mer omfattande ärenden du har.

Bli ägarkund

Du kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats som i de flesta banker är 100 euro. Inga andra anslutningsavgifter tillkommer.

Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder, kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. 
Om du inte ännu är kund hos andelsbanken och du har en annan banks koder, kan du bli kund och samtidigt bli ägarkund enkelt på nätet.

Ägarkundsförmånerna ger din ekonomi balans

Det lönar sig att vara ägarkund i andelsbanken: du får omfattande förmåner och rabatter på våra tjänster och du sparar mer för ditt övriga liv. Dessutom kan du påverka hur din bank stöder människornas och miljöns välbefinnande inom sitt område och hur ägarkundernas röst lyfts fram i förvaltningen i din bank.

  1. Du får betydande rabatter på dagliga banktjänster, försäkringar samt sparande och placering
  2. Som ägarkund samlar du värdefull OP-bonus som minskar kostnaderna för dina ärenden
  3. Du åtnjuter våra samarbetspartners tjänster och evenemang förmånligare än övriga
  4. Du kan påverka din banks ansvarsfulla gärningar
  5. Du har rätt att rösta i din andelsbanks fullmäktigeval

Ägarkundskap och medlemsinsats

Anslutningen som ägarkund beror på din nuvarande kundrelation och dina eventuella koder.

  • Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. Bli ägarkund
  • Om du är kund hos andelsbanken, men inte har OP-koder, ska du börja med att boka tid för ett möte Boka tid
  • Om du inte är kund hos andelsbanken, men du har en annan banks koder och du är intresserad av att bli kund hos oss, kan du bli kund på nätet Bli kund hos oss enkelt på nätet

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Andelsbanken har dock enligt reglerna rätt att vägra att återbetala medlemsinsatsen. Andelsbankens regler finns till påseende på bankens webbplats op.fi och på huvudkontoret.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.

Ägarkundskapet i andelsbanken är en värdefull och annorlunda gåva som gläder länge. Det är lämpligt som till exempel födelsedags- eller examensgåva.

Begär anvisningar från din andelsbank när du vill ge ägarkundskapet som en gåva. Om mottagaren är minderårig och båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna den minderårigas ägarkundsansökan.