Också unga har nytta av att vara ägarkund i andelsbanken

Att flytta till den första egna bostaden, inledande av studier eller övergången till arbetslivet är spännande tider i alla ungas liv. Vi finns här, då du vill ha en smidig start i den självständiga vardagen eller behöver stöd i att hantera din egen ekonomi.

Genom att bli ägarkund i andelsbanken säkerställer du att du får tillgång till många förmåner och det ger mycket nytta. För en 18–29-årig ägarkund kostar paketet med dagliga tjänster från 0 €/mån. I paketet ingår ett brukskonto med nätkontoutdrag, ett eller två kort samt OP:s kod och digitala tjänster. Dessutom kan det för dig som ägarkund samlas värdefull OP-bonus från till exempel studielån, bolån, fonder och försäkringspremier. Som ägarkund äger du också en del av banken och om du vill kan du till exempel påverka din egen banks ansvarsfulla gärningar.

Du kan bli ägarkund i andelsbanken genom att betala en medlemsinsats som i de flesta banker är 100 euro. Inga andra anslutningsavgifter tillkommer. Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, får du tillbaka medlemsinsatsen.

 

 

Förmåner och rabatter för unga ägarkunder

 

För en 18–29-årig ägarkund kostar paketet med dagliga tjänster från 0 €/mån, och i det ingår:

 1. Ett brukskonto med nätkontoutdrag
 2. 1–2 kort
 3. OP:s kod och digitala tjänster

Dessutom ger ditt Brukskonto 0,25 procent i ränta från och med 1.11.2023. Räntan betalas till de ägarkunder i andelsbanken som har både Brukskonto med standardvillkor och ägarkundrelation i en och samma andelsbank.

Läs om våra paket för dagliga ärenden

 

I tabellen nedan finns dessutom närmare uppgifter om förmåner och rabatter för unga ägarkunder.

Observera att 1.10.2023–31.12.2024 får alla ägarkunder tjänster för dagliga ärenden utan månadsavgifter. Förmånen gäller såväl enskilda produkter som paket med dagliga tjänster.

Prisuppgifterna i tabellen gäller innan förmånen har trätt i kraft och efter att den har upphört.

Ruotsinkielinen taulukko alle 30-vuotiaan omistaja-asiakkaan eduista. Ruotsinkielinen taulukko alle 30-vuotiaan omistaja-asiakkaan eduista.

Visste du, att du som ägarkund får förmåner även för bl.a. besparingar, placeringar och försäkringar? 

Läs här om alla förmåner för ägarkunder


Som ägarkund hos oss samlar du OP-bonus

 1. OP-bonus samlas för ägarkunder vars ärenden i OP Gruppen berättigar till bonus. Privatkunderna samlar OP-bonus för sina personliga bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringsärenden till exempel för studielån och fondbesparingar. Med bonusräknaren kan du räkna ut en uppskattning på hur mycket bonus dina ärenden kan samla.
 2. OP-bonusar som man har samlat på bonuskontot används till avgifter och arvoden som annars skulle debitera kontot. Användningen är helt automatisk, och du behöver inte ägna den en tanke. Bland användningsobjekten för bonus märks till exempel försäkringspremier eller lånebetalningskostnader.

  Läs mera om ägarkundskapet
  Pröva på bonusräknaren


Som ägarkund kan du också dra nytta av andra förmåner som erbjuds av våra samarbetspartner

 1. Du ser och löser in behändigt  alla nuvarande förmåner i OP-mobilen.
   

 

Andra förmåner och rabatter för unga och studerande

 1. Öppnande och pantsättningen av ett hyresgarantikonto är avgiftsfri för under 18–26-åringar
 2. Kreditkort för studerande alltså OP Classic för högskolestuderande utan krav på studiepoäng
 3. Pivos digitala studiekort och studerandeförmåner för högskolestuderande

 

Ägarkundskap och medlemsinsats

Anslutningen som ägarkund beror på din nuvarande kundrelation och dina eventuella koder.

 • Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. Bli ägarkund
 • Om du är kund hos andelsbanken, men inte har OP-koder, ska du börja med att boka tid för ett möte Boka tid
 • Om du inte är kund hos andelsbanken, men du har en annan banks koder och du är intresserad av att bli kund hos oss, kan du bli kund på nätet Bli kund hos oss enkelt på nätet

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.