Kaksi nuorta kulkee metsässä iloisena.

Också unga har nytta av att vara ägarkund

Ska du börja studera? Flytta hemifrån? Vare sig du ska börja studera eller flytta till ditt första egna hem, lönar det sig att se till att din ekonomi är i skick! Bli ägarkund redan som ung, så får du en bra början på skötseln av din ekonomi och drar nytta av dina förmåner under en längre tid. Du kan bli ägarkund i andelsbanken genom att betala en medlemsinsats som i de flesta banker är 100 euro. Inga andra anslutningsavgifter tillkommer. Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, får du tillbaka medlemsinsatsen.

 

Vilka förmåner kan en ung ägarkund få?

 

Alla våra ägarkunder som är under 26 år får följande förmåner på våra tjänster:

 1. Ett brukskonto avgiftsfritt.
 2. Nättjänstkoder för OP-nättjänsten och OP-mobilen avgiftsfritt.
 3. Ett OP-Visa, OP-Visa Debit- eller OP-Visa Electron-kort avgiftsfritt.
 4. Till OP-Visa-kortet en avgiftsfri Produktskyddsförsäkring, som skyddar dina kortinköp mot missöden i ett halvt år.
 5. Studielån utan expeditionsavgift, då du lämnar din ansökan via nätet.
 6. Som studerande vid en inhemsk högskola kan du också få ett avgiftsfritt OP-Visa-kort med en kreditgräns på 2 000 euro.
 7. Pivos digitala studentkort och studentförmåner, som för närvarande redan är tillgängliga för medlemmarna i mer än 20 studerandeorganisationer.
 8. Avgiftsfri öppning och pantsättning av hyresgarantikonto.
 9. Du kan köpa, sälja och byta de flesta av våra fonder utan kostnader, till dig själv eller som äldre till ditt barn.
 10. 21 % rabatt på de flesta försäkringarna för hemmet och familjen.


Som ägarkund hos oss samlar du OP-bonus

 1. OP-bonus samlas för ägarkunder vars ärenden i OP Gruppen berättigar till bonus. Privatkunderna samlar OP-bonus för sina personliga bank-, kapitalförvaltnings- och försäkringsärenden till exempel för studielån och fondbesparingar.
 2. OP-bonusar som man har samlat på bonuskontot används till avgifter och arvoden som annars skulle debitera kontot. Användningen är helt automatisk, och du behöver inte ägna den en tanke. Bland användningsobjekten för bonus märks till exempel försäkringspremier eller lånebetalningskostnader.
 3. Läs mera om ägarkundskapet >


Som ägarkund kan du också dra nytta av andra förmåner som erbjuds av våra samarbetspartner

 1. När du fyller 18 år, du ser och löser in behändigt  alla nuvarande förmåner i OP-mobilen.