Nuorten omistaja-asiakkuus

Även en ungdom drar nytta av att vara ägarkund i andelsbanken

Att flytta till ett eget hem, börja studera eller komma ut i arbetslivet är spännande tider. Vi hjälper dig att ta hand om din egen ekonomi när den självständiga vardagen börjar. Som andelsbankens ägarkund sköter du alltid dina dagliga penningaffärer förmånligt. Därtill får du rabatter på försäkringar och placeringar och också på våra samarbetspartners tjänster.

Förmåner för unga ägarkunder

När du är en 18–29-årig ägarkund får du paketet med dagliga tjänster från 0€/mån. I paketet ingår Brukskonto, betalkort och OP:s kod och digitala tjänster – det vill säga allt som du behöver för att sköta vardagens penningaffärer.

Andra förmåner som ägarkund är till exempel studielån utan expeditionsavgift då du ansöker via tjänsten op.fi. Du får också ränta på ditt Brukskonto och när du använder banktjänster samlas OP-bonus som är värda pengar och som bidrar till att du betalar mindre för våra bank- och försäkringstjänster.

Ruotsinkielinen taulukko alle 30-vuotiaan omistaja-asiakkaan eduista. Ruotsinkielinen taulukko alle 30-vuotiaan omistaja-asiakkaan eduista.

Du observerar väl, att fram till 31.12.2024 får alla ägarkunder bankens dagliga tjänster utan månadsavgifter. Förmånen gäller såväl enskilda produkter som paket med dagliga tjänster. Prisuppgifterna i tabellen gäller efter att förmånen har upphört.

Förmåner också när du sparar, placerar och på försäkringar

Som ägarkund placerar du extra förmånligt och får försäkringar som tryggar ditt liv med betydande rabatt.

Glädje i vardagen ger också förmåner som våra samarbetspartner runtom i Finland erbjuder. Du får exempelvis CityShoppari gratis för ett år. Du hittar alla förmåner från våra samarbetspartner i OP-mobilen genom att följa Annat – Ägarkund –Partnerförmåner.

OP-bonus på bland annat fonder och studielån

Visste du, att exempelvis studie- och bolån samt fondsparande samlar OP-bonus till dig? Tack vare de bonus du samlar in betalar du ännu mindre för våra tjänster och sparar pengar till andra behov. Som ägarkund i andelsbanken får du i år 40 procent mer OP-bonus än normalt.

Andra förmåner och rabatter för unga och studerande

  1. Avgiftsfritt öppnande och pantsättningen av ett hyresgarantikonto för 18–26-åringar
  2. Avgiftsfritt värdeandelskonto för att placera för alla under 26 år
  3. Kreditkort för studerande, dvs. OP Classic för högskolestuderande utan krav på studiepoäng
  4. Pivos digitala studiekort och studerandeförmåner för högskolestuderande

Bli ägarkund

Du kan bli ägarkund genom att betala en medlemsinsats som i de flesta banker är 100 euro. Inga andra anslutningsavgifter tillkommer. Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, får du tillbaka medlemsinsatsen.

Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder, kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. 

Om du inte ännu är kund hos andelsbanken och du har en annan banks koder, kan du bli kund och samtidigt bli ägarkund enkelt på nätet.

Ägarkundskap och medlemsinsats

Anslutningen som ägarkund beror på din nuvarande kundrelation och dina eventuella koder.

  • Om du är kund hos andelsbanken och har OP-koder kan du bli ägarkund genom att logga in i tjänsten op.fi. Bli ägarkund
  • Om du är kund hos andelsbanken, men inte har OP-koder, ska du börja med att boka tid för ett möte Boka tid
  • Om du inte är kund hos andelsbanken, men du har en annan banks koder och du är intresserad av att bli kund hos oss, kan du bli kund på nätet Bli kund hos oss enkelt på nätet

Medlemsinsatsen

Då du blir ägarkund betalar du en medlemsinsats, som är en engångsplacering – inga andra avgifter tas ut. I de flesta bankerna är medlemsinsatsen 100 euro. Du ser storleken på medlemsinsatsen i ägarkundsansökan och din andelsbank.

Om du någon gång beslutar dig för att avstå från ditt ägarkundskap, återbetalas medlemsinsatsen i sin helhet. Medlemsinsatsen återbetalas inom ett år från slutet av den räkenskapsperiod då ägarkundskapet upphörde.

Vem kan bli ägarkund?

Personer, sammanslutningar eller stiftelser som anlitar OP Gruppens tjänster kan ansluta sig som ägarkunder oberoende av nationalitet.

Barn som ägarkund

Ett barn kan ansluta sig som ägarkund. Om båda föräldrarna är barnets vårdnadshavare, ska föräldrarna tillsammans underteckna ägarkundsansökan för sitt minderåriga barn. Samtidigt ger föräldrarna sitt samtycke till att barnet börjar samla OP-bonus.

Om medlemsinsatsen betalas med pengar som barnet har förtjänat för eget arbete, har barnet rätt att själv underteckna medlemsansökan och betala medlemsinsatsen.

Ägarkunden avgår själv

En ägarkund har när som helst rätt att avgå ur andelsbanken genom att skriftligt anmäla det till sin andelsbank. Ägarkundskapet upphör den dag då andelsbanken har mottagit avgångsanmälan.

Ägarkunden avlider

Ägarkundskapet upphör då en ägarkund avlider. Dödsboet kan vid avvittringen eller arvskiftet överföra den avlidnas ägarkundskap vanligen till änkan eller en arvinge.