Opintolaina kuva

Studielån

Ansök om studielån på nätet

Piilotettu otsikko

 • Ta studielån för en bekymmersfri studietid

  Återbetalningen av studielånet börjar först två år efter slutförda studier.

 • Andelsbankens förmåner för ägarkunder

  Som ägarkund får du studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om lån via tjänsten op.fi. Du får också rabatt på dina banktjänster och OP-bonus.

 • Ansök om studielån på nätet utan expeditionsavgift

  På nätet ansöker du om studielån lätt och sparar in lånets expeditionsavgift.

Ansök om studielån

OPs kunder:

Ansök om studielån

Andra än OPs kunder:

Ansök om studielån

Många säger att det är dumt att inte ta studielån då det är så billigt. Du har mycket nytta av lånet om du använder det förnuftigt.

Anna Turunen Studerande

Fokusera på det viktigaste

Du behöver inte arbeta vid sidan av studierna. Med ett studielån kan du koncentrera dig på studierna och studielivet samt snabbare bli klar och få det yrke du vill ha.

Vi kan ge dig ett förmånligt studielån, som du börjar betala tillbaka först när du studerat färdigt. Du kan använda ditt studielån som du vill – för att betala hyran, köpa kläder, studiematerial eller t.ex. för att resa.

Studielånskompensation

Om du har inlett dina studier efter 2014, kan du få en studielånskompensation på upp till tusentals euro då du blivit färdig inom utsatt tid. Studielånskompensationen utgör 40 % av den del av lånebeloppet som är större än 2 500 euro.

Så här ansöker du om studielån

 1. Automatisk statsborgen

  Statsborgen för studielån är den enda säkerhet som du behöver för att ansöka om studielån. FPA ger ett borgensbeslut automatiskt i samband med beslutet om studiestöd åt alla högskolestuderande som får studiepenning.

 2. Ansök om lån på nätet

  Att ansöka om och att ta ut studielån går behändigt på nätet genom att du loggar in på op.fi med dina nätbankskoder. Då får du automatiskt ett elektroniskt studielånebeslut och kan ta ut lånet i OP-nättjänsten.

  Du kan också ansöka om studielån även om du inte ännu är kund hos OP. Då lämnar du in en låneansökan utan att logga in. I det här fallet kontaktar vi dig per telefon inom 1–3 bankdagar. Om lånebeslutet är positivt, ber vi dig att slutföra din studielåneansökan på det andelsbankskontor som vi kommer överens om.

 3. Återbetalningen börjar två år efter att du blivit färdig

  Återbetalningen av studielånet börjar två år efter det att studiestödet upphört. Du behöver inte ens betala räntorna på studielånet medan du studerar.

Då banken beviljar och bevakar krediten använder den kreditsökandens personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna tas ur Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

För att få studielån ska du ha en gällande låneborgen. Högskolestuderande får automatiskt beslutet om låneborgen i samband med beslutet om studiepenning.

Om du studerar på andra stadiet, ska du ansöka om låneborgen hos FPA med en separat ansökan i samband med ansökan om studiepenning och bostadstillägg. Det lönar sig att ansöka om låneborgen för hela studietiden på en gång.

Fyll i ansökan om studielån på webben efter du har fått FPA:s beslut om låneborgen. Om du är minderårig, kan du ansöka om studielån på vårt kontor med vårdnadshavarnas samtycke.

Är du en ny studerande? Behändigast gör du en ansökan om studielån genom att logga in med dina koder på op.fi, där du får ett beslut om studielån automatiskt. Om du tar ut ditt studielån i enlighet med studiestödsbeslutet (utan separata uttagsposter), överför vi automatiskt pengarna på ditt konto.

För det nya lånet och tillägget av en lånepost tas det ut en expeditionsavgift. De följande uttagen är avgiftsfria, om du har valt att de automatiskt sätts in på ditt konto i enlighet med studiestödsbeslutet. Om du som uttagssätt har valt separata uttag, kan du överföra lån på ditt konto på op.fi. För separata uttag debiteras en avgift enligt bankens servicetariff. När din ansökan om studielån har godkänts, har du oftast tillgång till studielånet redan följande bankdag.

Du kan också ansöka om studielån fast du ännu inte är kund hos OP. Då lämnar du in låneansökan på webben utan att logga in så kontaktar vi dig per telefon inom 1-3 bankdagar. När du får ett positivt lånebeslut, ber vi dig färdigställa din ansökan om studielån i din andelsbank.

När studierna fortsätter, ansök om tillägg av lånepost

Om du har beviljats studielån tidigare och du har fått en låneborgen för följande läsår, kan du ansöka om att lägga till en lånepost till ditt lån. Då ökar inte antalet lån för dig. Kolla i FPA:s e-tjänst om du redan har beviljats en låneborgen för följande läsår. När du har fått beslutet, ansök om tillägg till studielånet på op.fi genom att välja:

> Lån
> Ansök om lån
> Studier
> Ansök om tillägg till ditt studielån

Den som inte fyllt 18 år kan få 260 euro per månad i studielån (fr.o.m. 1.8.2017 300 €/mån.). Den som är över 18 år får 400 euro per månad (fr.o.m. 1.8.2017 650 €/mån.) och den som studerar utomlands får 700 euro per månad (fr.o.m. 1.8.2017 800 €/mån.).

Räntan på OPs studielån har bundits till marknadsräntan. Till räntan läggs bankens marginal. Du kan som ränta antingen välja OP-prime eller 12 mån. euribor. Kostnaderna för studielånet består av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. Dessutom debiteras en expeditionsavgift för lånet. Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta.

I vår studielåneräknare finns färdiga exempelräntor. Du kan planera ditt studielån med räknaren.

Då du slutför dina studier inom utsatt tid, kan du få en studielånskompensation eller ett studielånsavdrag för ditt studielån.

Om du har inlett dina högskolestudier efter 1.8.2014, får du en studielånskompensation då du blivit färdig. Studielånskompensationen utgör 40 % av den del av lånebeloppet som är större än 2 500 euro. Kompensationen används för att amortera lånekapitalet med en engångsbetalning.

De högskolestuderande som inlett studierna mellan 1.8.2005 och 31.7.2014 kan göra ett studielånsavdrag i beskattningen.

Den som är ägarkund hos OP samlar också värdefull OP-bonus för sitt studielån. OP-bonusen kan användas till exempel för bankavgifter och försäkringspremier. Med OP-bonus som samlats betalas bland annat försäkringspremier och serviceavgifter för dagliga tjänster. Som ägarkund får du utöver värdefull OP-bonus också andra förmåner och rabatter.

Återbetalningen av studielånet börjar cirka två år efter det att studiestödet upphört.

Du behöver inte bekymra dig över återbetalningen av räntorna på studielånet under studierna. De räntor som förfaller fogas till lånekapitalet, dvs. kapitaliseras, två gånger per år – den 15 juni och 15 december. Räntorna på ditt studielån kapitaliseras ännu en termin efter din sista studiestödsperiod. Om du till exempel får studiestöd för sista gången i maj, kapitaliseras räntorna på ditt studielån ännu i december. Först efter det börjar du betala ränta på ditt lån. Vid behov kan du amortera ditt lån när som helst till exempel med beloppet av räntor som kapitaliserats.

Vid behov kan du återbetala lånet flexibelt, och återbetalningen kan skjutas upp, till exempel om du inte genast efter din examen hittar ett lämpligt arbete. Om du stöter på överraskande problem som leder till att dina pengar inte räcker till, ska du genast kontakta oss. Vi kan komma överens om t.ex. en betalningsfri månad vid amortering av lånet eller ändringar i lånearrangemang.

Du kan ansöka om amorteringsfrihet för ditt studielån, göra en extra amortering eller låta bli att ta ut studielån för månader som du bestämt på förhand.

Du kan ansöka om amorteringsfrihet i OP-nättjänsten. Under den tid som ditt studielån har amorteringsfrihet betalar du endast ränta på lånet. Du kan också ansöka om att ändra betalningsposten. För ändringar debiterar banken en avgift enligt servicetariffen.

Vid behov kan du amortera ditt studielån med en extra amortering utöver det normala månatliga beloppet. Den extra amortering som görs i lånet flyttar inte på följande betalningspost eller betalningsdag. För en extra amortering debiteras inga kostnader. För att göra en extra amortering behöver du numret på det lån som du ska amortera. Numret ser du i avsnittet Lån. Gå sedan till Dagliga penningaffärer, punkten Ny betalning och mata in numret på det lån som ska amorteras i fältet Mottagarens konto eller IBAN. Fortsätt därefter enligt anvisningarna. Den extra amorteringen tas från ditt konto under samma dag.

Du kan också på förhand bestämma när studielån inte tas ut. Om du på förhand annullerar studiepenningen för vissa månader, kan låneborgen minska för den här perioden. Så går det om du har outtagna, kommande låneposter. En annullering av studiepenningen kan alltså leda till att du inte kan ta ut alla låneposter enligt det ursprungliga studiestödsbeslutet.

Förmåner för ägarkunder

 • Som ägarkund får du studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om lån via tjänsten op.fi.
 • Ägarkunderna får brukskontot, OP-nättjänsten och OP-Visa-kortet 45 procent förmånligare. Priset för dagliga banktjänster för ägarkunder är 2,95 €/mån. (normalt 5,45 €/mån.). Om du är under 26 år får du de dagliga banktjänsterna avgiftsfritt.
 • Som ägarkund får du fast ränta på ett nytt bolån för hela lånetiden, rent av för 25 år. På så vis försäkrar du dig om att räntekostnaderna för ditt bolån hålls oförändrade under hela lånetiden.

OP-bonus

Som ägarkund samlar du OP-bonus till exempel för:

 • lån
 • sparande och placering
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion och
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordonen

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

Lånet beviljas av andelsbanken.