Opiskelija pöydän äärellä.

Studielån

Studielånet hjälper dig finansiera livet under studietiden

 • Studielånet är en flexibel finansieringsform.

  Du kan själv välja om du tar ut hela det beviljade lånet eller om det räcker med ett mindre belopp.

 • Använd studielånet som du själv vill.

  Du kan använda studielånet på det sätt du vill, till exempel för betalning av hyra eller hobbyer.

 • Utan expeditionsavgift för ägarkunder.

  Som ägarkund i andelsbanken får du studielånet utan expeditionsavgift, då du ansöker om studielånet i tjänsten op.fi. Du drar också nytta av andra förmåner för ägarkunder. Också studielånet ger OP-bonus.

Ansök om studielån

OPs kunder:

Ansök om studielån

Andra än OPs kunder:

Ansök om studielån

Ansökan börjar med statsborgen för studielån, som beviljas av FPA

Du kan ansöka om studielån då du har en gällande statsborgen för studielån. Denna beviljas av FPA. Statsborgen är en avgiftsfri säkerhet och den enda säkerhet du behöver för lånet. Om du studerar vid en högskola och får studiepenning ger FPA ett borgensbeslut automatiskt i samband med beslutet om studiestöd.

Om du studerar vid en läroanstalt på andra stadiet ska du ansöka om låneborgen hos FPA med en separat ansökan i samband med ansökan om studiepenning och bostadstillägg. Det lönar sig att ansöka om låneborgen för hela studietiden på en gång. Det binder dig varken till att ansöka om eller ta ut studielån för hela studietiden.

När du har fått borgensbeslutet för studielånet, underrättas banken om det automatiskt direkt av FPA.

Så här ansöker du om studielån eller tillägg av lånepost

Du ansöker om studielån hos banken för ett läsår åt gången. Du kan ansöka om studielån eller tillägg av lånepost då du har FPA:s borgensbeslut för följande läsår.

Om du ännu inte har studielån, ska du fylla i en ny ansökan om studielån

Så här ansöker du om ett nytt studielån:

 1. Kontrollera först i FPA:s beslut att du har beviljats låneborgen för det följande läsåret.
 2. Ansök om studielån.

Då banken beviljar och bevakar krediten använder den kreditsökandens personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna tas ur Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Om du är minderårig, kan du ansöka om studielån med vårdnadshavarnas samtycke. Låneförhandlingen förs då på kontoret, så du behöver inte skicka in låneansökan på nätet. Boka tid till kontoret.

Om du redan har studielån, ska du ansöka om tillägg av en lånepost till ditt nuvarande lån

Då läggs det belopp för vilket FPA gått i borgen till det befintliga lånenumret. I framtiden betalar du alltså ränta, kostnader och amorteringar för bara ett studielån. Du kan ansöka om tillägg av en lånepost även om du nu studerar något annat än det du tidigare sökt studielån för.

Ansök om tillägg av en lånepost så här då dina studier fortsätter:  

 1. Kontrollera först i FPA:s beslut att du har beviljats låneborgen för det följande läsåret. 
 2. Ansök om tillägg av en lånepost till ditt studielån i tjänsten op.fi.  

Logga in och ansök om tillägg av lånepost.

Uttag av studielån under läsåret

När banken har beviljat dig ett studielån kan du ta ut det på ditt konto. Du kan själv välja om du tar ut hela det beviljade lånet på en gång eller om det räcker med ett mindre belopp.

FPA delar vanligen upp uttaget av studielånet i två poster. I beslutet om studiestöd hittar du maximibeloppet för studielånet, låneposterna samt den första och den sista uttagsdagen. Ett studielån som beviljats för ett läsår måste tas ut under ifrågavarande läsår, vanligen före slutet av juli.

I din ansökan om studielån väljer du om du vill ha automatiska uttag för lånet eller om du själv tar ut lån på ditt konto med separata uttagsbegäranden.

Automatiska uttag

Vid automatiska uttag överför banken automatiskt lån till ditt konto i enlighet med posterna i studiestödsbeslutet. För de automatiska uttagen debiteras ingen separat provision, då expeditionsavgiften för studielånet omfattar dem.

Separata uttag

Du kan också välja separata uttag som uttagssätt för ditt studielån. Det första uttaget är avgiftsfritt, men för de följande uttagen debiterar banken en provision enligt tariffen. Till bankens tariff.  
 
Så här gör du en begäran om uttag av studielån: 

 1. Kontrollera först tidtabellen för uttagen av ditt studielån under läsåret i FPA:s studiestödsbeslut. 
 2. Du kan göra en begäran om uttag av studielån genom att logga in i tjänsten op.fi. För separata uttag tas det ut en provision. 

Logga in i tjänsten op.fi och gör en uttagsbegäran

Ränta och kostnader samt återbetalning av studielån


Räntan på studielånet består av referensräntan och bankens marginal. Som referensränta kan du välja 12 månaders Euribor eller OP-Prime.

Kostnaderna för studielånet består alltså av referensräntan, bankens marginal och lånebetalningskostnaderna. Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för lånet omräknade till årlig ränta.

Du behöver inte betala räntor så länge du tar ut studiestöd. Under studiestödstiden läggs räntorna till lånekapitalet, dvs. kapitaliseras.

Lånet måste alltid betalas tillbaka. Återbetalningen av studielånet börjar cirka två år efter att du tagit ut studiestöd för sista gången. Före det betalar du räntorna på lånet. Efter studiestödsperioden betalar du räntorna på lånet 15 juni och 15 december.

Läs mer om återbetalningen av studielån

Studielånskompensation

Om du har inlett dina högskolestudier efter 1.8.2014, kan du få en studielånskompensation om du blir färdig inom utsatt tid. Studielånskompensationen är 40 % av den del av lånebeloppet som överstiger 2 500 euro. Kompensationen används för att amortera lånekapitalet som en engångsbetalning.

Sköt dina studier: eftersom studielånskompensationen amorterar lånekapitalet, kan räntorna på ditt lån bli mindre.

Om du har inlett dina studier 1.8.2005–31.7.2014, kan du få ett studielånsavdrag i beskattningen om du blir färdig inom utsatt tid.

Exempelkalkyl för ett studielån  

Den effektiva räntan på ett lån på 4 500 euro med en återbetalningstid på 15 år är 4,94 % under antaganden om att räntan på lånet är 12 mån. euribor 3,644 % (12/23), uppläggningsavgiften är 30 euro och avgiften för automatisk debitering är 2,50 euro/mån. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 6 819,23 euro och antalet betalningsposter är 112. Kalkylen har gjorts under antaganden om att lånet tas ut inom fem år och att låneräntan samt kostnaderna och provisionerna hålls oförändrade under hela lånetiden.

Krediten beviljas av andelsbanken.

Nyttig information om studielån

 

Den första posten överförs på ditt konto samtidigt som din ansökan om studielån godkänns. Om du fyller i låneansökan under ett veckoslut, kan lånet överföras till ditt konto följande vardag.

Kontrollera tidtabellen för uttagen av ditt studielån under läsåret i FPA:s studiestödsbeslut. Datumen kan variera.

Studielån kan vanligen tas ut i två poster under läsåret:

 • låneposten för höstterminen tidigast 1.8
 • låneposten för vårterminen tidigast 1.1

Läsårets låneposter måste vanligen tas ut senast 31.7.

Om du som uttagssätt har valt automatiska uttag i enlighet med studiestödsbeslutet, överförs pengarna automatiskt till ditt konto den första möjliga uttagsdagen. Separata uttag behandlas i den ordning uttagsbegärandena kommer in.

Maximibeloppet för ditt studielån är detsamma som beloppet av din låneborgen, som du kan kontrollera i FPA:s borgensbeslut.

Beloppet av studiepenningen och grunderna för beviljandet av den för studier utomlands är i regel desamma som för studier som genomförs i Finland. Låneborgen för studielån är 800 euro per månad för alla som studerar utomlands.

Det finns inget entydigt svar på frågan, eftersom varje studerandes situation är unik och varje låneansökan individuell. Studielånet kan vara en bra lösning om pengarna inte räcker till i vardagen och det inte går att arbeta vid sidan av studierna. Vårt samhälle stöder studerande med studiestöd, och i det ingår statsborgen för studielån.

Som ägarkund får du förmåner för studielånet och dina övriga ärenden hos oss, till exempel:

 • Du får studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om lån via op.fi.
 • Studielånet ger värdefull OP-bonus för ägarkunder. Med bonus betalas avgifter och arvoden som annars skulle gå från kontot.