Studielån

Ansök om studielån på nätet

Ta studielån för en bekymmersfri studietid

 • Betala tillbaka lånet efter studierna

  Återbetalningen av studielånet börjar cirka två år från det att studiestödet har upphört.

 • Utan expeditionsavgift för ägarkunder

  Som ägarkund i andelsbanken får du studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om studielån i tjänsten op.fi. Du får OP-bonus för ditt lån liksom andra ägarkundsförmåner.

 • Ansök om studielån på nätet

  Du kan ansöka om studielån så fort du har fått ett positivt beslut från FPA om statsborgen för studielån.

Ansök om studielån

OPs kunder:

Ansök om studielån

Andra än OPs kunder:

Ansök om studielån

Många säger att det är dumt att inte ta studielån då det är så billigt. Du har mycket nytta av lånet om du använder det förnuftigt.

Anna Turunen Studerande

Fokusera på det viktigaste

Med ett studielån kan du koncentrera dig på studierna och nå din examen snabbare. Jämfört med andra lån är studielånet ett förmånligt lån, eftersom återbetalningen i allmänhet börjar två år efter det att man blivit klar med studierna. Likaså betalas räntorna på lånet först senare, eftersom räntorna läggs till kapitalet under studiestödstiden, dvs. de kapitaliseras.

Du kan använda studielånet på det sätt du vill, till exempel för betalning av hyra eller hobbyer. Det förmånligaste och för den studerande enklaste sättet att ta ut studielånet på kontot är att välja automatiska uttag i enlighet med studiestödsbeslutet.

Studielånskompensation

Om du har inlett dina studier efter 2014, kan du få en studielånskompensation på upp till tusentals euro då du blivit färdig inom utsatt tid. Studielånskompensationen utgör 40 % av den del av lånebeloppet som är större än 2 500 euro.

Så här ansöker du om studielån

Då du har fått ett positivt beslut från FPA om statsborgen för studielån för följande läsår, kan du ansöka om att lägga till en lånepost till ditt nuvarande lån. Fyll i ansökan om studielån i tjänsten op.fi om du inte ännu har ett studielån.

 1. Automatisk statsborgen

  FPA ger ett borgensbeslut automatiskt i samband med beslutet om studiestöd åt alla högskolestuderande som får studiepenning. Statsborgen är en avgiftsfri säkerhet och den enda säkerhet du behöver för lånet.   för studielån är den enda säkerhet som du behöver för att ansöka om studielån.

 2. Ansök om studielån på nätet

  Logga in på tjänsten op.fi med dina nättjänstkoder och sänd studielåneansökan. Då du har fått lånebeslutet i tjänsten op.fi, kan du ta ut studielånet i enlighet med FPA:s studiestödsbeslut.

  Om du inte ännu är kund hos OP, kan du lämna låneansökan utan att logga in så ringer vi dig inom 1–3 bankdagar. Då du fått ett positivt lånebeslut, ber vi dig slutföra din studielåneansökan på det andelsbankskontor som vi kommer överens om.

 3. Använd studielånet som du själv vill

  Återbetalningen av studielånet börjar cirka två år efter att du tagit ut ditt sista studiestöd.

Då banken beviljar och bevakar krediten använder den kreditsökandens personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna tas ur Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister.

Studielån på sommaren

Du kan ta ut studielån på sommaren då du har fått ett studiestödsbeslut för sommarstudier. Studielånet betalas in på ditt konto på det sätt du valt, antingen automatiskt eller med en separat uttagsbegäran.

Är du en ny studerande? Läs anvisningarna om hur du söker studielån.

Är du en nuvarande studerande? Du måste ansöka om studielån från banken läsårsvis. Obs! Om dina studier fortsätter och du redan har studielån, ska du ansöka om tillägg av en lånepost. Läs avsnittet "Fortsätter studierna? Ansök om tillägg av lånepost" på den här sidan.

1. Försäkra dig först om låneborgen från FPA

För att ansöka om studielån måste du ha en gällande låneborgen för studielån från FPA. Som högskolestuderande får du automatiskt ett borgensbeslut från FPA i samband med beslutet om studiepenning. Om du studerar på andra stadiet, ska du ansöka om låneborgen hos FPA med en separat ansökan i samband med ansökan om studiepenning och bostadstillägg. Det lönar sig att ansöka om låneborgen för hela studietiden på en gång.

När FPA har gett sitt beslut om låneborgen underrättas banken om det direkt av FPA.

2. Ansök om studielån på nätet

 • OP:s kunder: Enklast ansöker du om studielån genom att logga in i op.fi. När du sänder din ansökan på nätet får du också lånebeslutet automatiskt på nätet.
 • Andra kunder: Du kan ansöka om lån på op.fi också om du inte är kund hos OP. Då lämnar du in din låneansökan utan att logga in. Vi ringer dig inom 1–3 bankdagar. Om lånebeslutet är positivt, ber vi dig slutföra din ansökan om studielån på det andelsbankskontor som vi kommer överens om.

Om du är minderårig, kan du ansöka om studielån på ett kontor med vårdnadshavarnas samtycke.

3. Lånet kan tas ut följande bankdag

När din ansökan har godkänts, kan studielånet vanligen tas ut redan följande bankdag. Om du som uttagssätt har valt automatiska uttag i enlighet med studiestödsbeslutet, överförs pengarna automatiskt till ditt konto den första möjliga utbetalningsdagen.

Obs! Om den första uttagsdagen för en lånepost infaller under ett veckoslut eller en söckenhelg, kan lånet i praktiken överföras till ditt konto först följande bankdag.

Kostnader

För ett nytt lån debiteras en expeditionsavgift som dras av från det första uttaget. Som ägarkund får du lånet utan expeditionsavgift, då du gör din ansökan via nätet.

 

 

Har du redan studielån och fortsätter dina studier? Då du har fått en låneborgen för följande läsår, kan du ansöka om att lägga till en lånepost till ditt studielån. Då ökar inte antalet lån eller dina lånebetalningskostnader.

Ansök om nytt studielån, om det inte finns outtagna poster på ditt nuvarande studielån och du inte kan ansöka om tillägg till det studielån som du har tagit för din nuvarande examen. Läs avsnittet "Ansökan om nytt studielån" på den här sidan.

1. Ansök om tillägg av lånepost

Kontrollera i FPA:s e-tjänst att du har beviljats låneborgen för det följande läsåret. Ansök om tillägg till ditt studielån i op.fi:

Logga in i op.fi och ansök om tillägg till ditt studielån >

2. Lånet kan tas ut följande bankdag

När din ansökan har godkänts, kan studielånet vanligen tas ut redan följande bankdag. Om du som uttagssätt har valt automatiska uttag i enlighet med studiestödsbeslutet, överförs pengarna automatiskt till ditt konto den första möjliga utbetalningsdagen.

Obs! Om den första uttagsdagen för en lånepost infaller under ett veckoslut eller en söckenhelg, kan lånet i praktiken överföras till ditt konto först följande bankdag.

Kostnader

För tillägg av en lånepost debiteras en expeditionsavgift. Som ägarkund får du tillägget av en lånepost utan expeditionsavgift, då du lämnar din ansökan via nätet.

Kontrollera tidtabellen för uttagen av ditt studielån under terminen i FPA:s studiestödsbeslut. Datumen kan variera. Studielån kan vanligen tas ut i två poster under läsåret:

 • låneposten för höstterminen tidigast från 1.8
 • låneposten för vårterminen tidigast från 1.1.

Obs! Om den första uttagsdagen för en lånepost infaller under ett veckoslut eller en söckenhelg, kan lånet i praktiken överföras till ditt konto först följande bankdag.

Uttagssätt

I låneansökan ska du välja uttagssätt, dvs. på vilket sätt du vill att lånet ska överföras till ditt konto. Du har två alternativ:

 • automatiska uttag i enlighet med studiestödsbeslutet, så att banken alltid överför pengar till ditt konto den följande utbetalningsdagen
 • separata uttag, så att du kan ta ut lån genom att göra en uttagsbegäran via op.fi.

Så här gör du en separat uttagsbegäran:

Logga in i op.fi och ta ut studielån >

Kostnader

Om du väljer automatiska uttag, är de följande uttagen avgiftsfria. Om du väljer separata uttag, drar banken av en avgift enligt sin servicetariff från de följande uttagen.

Räntan på studielånet har bundits till marknadsräntan. Till räntan läggs bankens marginal. Som ränta kan du välja antingen 12 månaders euribor eller OP-prime.

Kostnaderna för studielånet består av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. Till referensräntan läggs bankens marginal. Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta.

Maxbeloppet på ditt studielån är lika stort som beloppet på din låneborgen. Du ser maxbeloppet på ditt lån i FPA:s borgensbeslut.

Enligt FPA kan till exempel en högskolestuderande få högst 650 euro och en studerande utomlands högst 800 euro i studielån per månad.

Annullering av studiepenningen kan påverka borgen

Om du på förhand annullerar studiepenningen för vissa månader, kan låneborgen minska för den här perioden. Så går det om du har kvar outtagna, kommande låneposter. En annullering av studiepenningen kan alltså leda till att du inte kan ta ut alla låneposter enligt det ursprungliga studiestödsbeslutet.

Återbetalningen av studielånet börjar cirka två år efter att du tagit ut ditt sista studiestöd.

Under studiestödsperioden kapitaliseras låneräntornas två gånger per år, 15.6 och 15.12. Efter din sista studiestödstermin kapitaliseras räntorna under ännu en termin.

Då du slutför dina studier inom utsatt tid, kan du få en studielånskompensation eller ett studielånsavdrag för ditt studielån.

 • Du får en studielånskompensation då du blivit färdig, om du har inlett dina högskolestudier efter 1.8.2014. Studielånskompensationen är 40 % av den del av lånebeloppet som överstiger 2 500 euro. Kompensationen används för att amortera lånekapitalet som en engångsbetalning.
 • Du kan få ett studielånsavdrag i beskattningen, om du har inlett dina studier 1.8.2005–31.7.2014.

Som ägarkund får du förmåner för studielånet och dina övriga ärenden hos oss, till exempel:

 • Du får studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om lån via op.fi.
 • Studielånet ger värdefull OP-bonus för ägarkunder. Med bonus betalas avgifter och arvoden som annars skulle gå från kontot.
 • Du får OP-nättjänsten, ett brukskonto och ett OP-Visa-kort för 3,95 € per månad. (Normalt 5,45 €/mån.) Om du är under 26 år får du de dagliga banktjänsterna och ett OP-Visa Debit- eller OP-Visa Electron-kort avgiftsfritt.
 

Visste du att du som högskolestuderande kan få OP-Visa med en kreditgräns på 2 000 euro utan krav på studiepoäng?

Amorteringsfrihet och ändring av månadsbetalningen

 • Du kan ansöka om amorteringsfrihet för ditt studielån. Under den amorteringsfria perioden betalar du bara ränta på studielånet.
 • Du kan också ansöka om ändring av månadsbetalningen.
 • För ändringar debiteras en avgift enligt andelsbankens servicetariff. Om du är ägarkund, kan OP-bonus användas för kostnaderna.

Extra amortering

Du kan amortera ditt studielån med en extra amortering utöver den normala månadsbetalningen. Det kostar dig inget. En extra amortering skjuter inte fram följande månadsbetalning eller betalningsdag.

Obs! En extra amortering kan påverka din studielånskompensation eller ditt studielånsavdrag. Den extra amorteringen minskar det lånekapital som kompensationen eller avdraget beräknas på. Innan du gör en extra amortering ska du kontrollera om du har rätt till någon av de här förmånerna.

En extra amortering gör du själv i op.fi eller OP-mobilen. Gör så här i op.fi:

 1. Logga in med dina koder och sök fram numret på det lån som du vill amortera i avsnittet "Lån" vid lånet i fråga
 2. Gå i "Dagliga penningaffärer" till "Ny betalning" och ge numret på det lån som ska amorteras i fältet "Mottagarens konto eller IBAN". Fortsätt sedan enligt anvisningarna.
 3. Den extra amorteringen går från ditt konto under samma dag.
Lånet beviljas av andelsbanken.