Opiskelija pöydän äärellä.

Studielån

Studielånet hjälper dig finansiera livet under studietiden

 • Studielånet är en flexibel finansieringsform.

  Du kan själv välja om du tar ut hela det beviljade lånet eller om det räcker med ett mindre belopp.

 • Fokusera på studierna och på att ta din examen.

  Med ett studielån kan du fokusera på studierna och nå din examen snabbare.

 • Använd studielånet som du själv vill.

  Du kan använda studielånet på det sätt du vill, till exempel för betalning av hyra eller hobbyer.

 • Betala tillbaka efter att studiestödet upphört.

  Återbetalningen av studielånet börjar cirka två år från det att studiestödet har upphört. Under studiestödstiden läggs räntorna till lånekapitalet, dvs. kapitaliseras. Studielånet är jämfört med andra lån ett förmånligt lån.

 • Utan expeditionsavgift för ägarkunder.

  Som ägarkund i andelsbanken får du studielånet utan expeditionsavgift, då du ansöker om studielånet i tjänsten op.fi. Du drar också nytta av andra förmåner för ägarkunder. Också studielånet ger OP-bonus.

Ansök om studielån

OPs kunder:

Ansök om studielån

Andra än OPs kunder:

Ansök om studielån

Ansökan börjar med statsborgen för studielån, som beviljas av FPA

För att ansöka om studielån måste du ha en gällande statsborgen för studielån. Denna beviljas av FPA. Statsborgen är en avgiftsfri säkerhet och den enda säkerhet du behöver för lånet. Till högskolestuderande som får studiepenning ger FPA automatiskt ett borgensbeslut i samband med beslutet om studiestöd.

Den som studerar vid en läroanstalt på andra stadiet ska ansöka om låneborgen hos FPA med en separat ansökan i samband med ansökan om studiepenning och bostadstillägg. Det lönar sig att ansöka om låneborgen för hela studietiden på en gång. Det binder dig varken till att ansöka om eller ta ut studielån för hela studietiden.

När borgensbeslutet för studielånet har getts, underrättas banken om det automatiskt direkt av FPA.

Du kan ansöka om studielån när borgensbeslutet har getts

Du ansöker om studielån hos banken för ett läsår åt gången. När du har fått ett positivt beslut från FPA om statsborgen för studielån för följande läsår, gör så här:

 • Om du redan har studielån, ska du ansöka om tillägg av en lånepost till ditt nuvarande lån. Vid tillägg av en lånepost läggs det belopp för vilket FPA gått i borgen till det befintliga lånenumret. Det här alternativet är förmånligare för dig, då du i fortsättningen skulle betala kapital, ränta och skötselavgift för bara ett studielån. Du kan ansöka om tillägg av en lånepost även om du nu studerar något annat än det du tidigare sökt studielån för.
 • Om du ännu inte har studielån, ska du ansöka om studielån.

Om det inte finns outtagna låneposter på ditt nuvarande studielån och du inte kan ansöka om tillägg till det studielån som du har tagit för din nuvarande examen, ska du ansöka om ett nytt studielån.

Så här ansöker du om ett nytt studielån

 1. Kontrollera först i FPA:s beslut att du har beviljats låneborgen för det följande läsåret.
 2. Ansök om studielån.

Då banken beviljar och bevakar krediten använder den kreditsökandens personkreditupplysningar. Kreditupplysningarna tas ur Suomen Asiakastieto Oy:s kreditupplysningsregister. Om du är minderårig, kan du ansöka om studielån på ett kontor med vårdnadshavarnas samtycke. Boka tid till kontoret.

Fortsätter studierna? Ansök om tillägg av lånepost

När finns studielånet på kontot?

När din ansökan om studielån har godkänts, kan studielånet vanligen tas ut redan följande bankdag. Om du som uttagssätt har valt automatiska uttag i enlighet med studiestödsbeslutet, överförs pengarna automatiskt till ditt konto den första möjliga utbetalningsdagen.

Om den första uttagsdagen för en lånepost infaller under ett veckoslut eller en söckenhelg, kan lånet i praktiken överföras till ditt konto först följande vardag.

Uttag av studielån under läsåret

När banken har beviljat dig ett studielån kan du ta ut det på ditt konto. Du kan själv välja om du tar ut hela det beviljade lånet eller om det räcker med ett mindre belopp. Ett studielån som beviljats för ett läsår måste tas ut under ifrågavarande läsår, vanligen före slutet av juli.

I din ansökan om studielån väljer du om du vill ha automatiska uttag för lånet eller om du själv tar ut lån på ditt konto med separata uttagsbegäranden. Det förmånligaste och för den studerande det enklaste sättet att ta ut studielånet på kontot är att välja automatiska uttag i enlighet med studiestödsbeslutet.

Annullering av studiestödet kan påverka uttaget av studielånet. Om du annullerar studiestödet på förhand för vissa månader, kan beloppet av låneborgen minska för ifrågavarande tid. En annullering av studiestödet kan alltså leda till att du inte kan ta ut alla låneposter enligt det ursprungliga studiestödsbeslutet.

Automatiska uttag

Vid automatiska uttag överför banken automatiskt lån till ditt konto i enlighet med studiestödsbeslutet. För de automatiska uttagen debiteras ingen separat provision, då expeditionsavgiften för studielånet omfattar de automatiska uttagen av lånet i de poster som anges i borgensbeslutet.

Separata uttag

Du kan också välja separata uttag som uttagssätt för ditt studielån. Då är det första uttaget avgiftsfritt, och för de följande uttagen debiterar banken en provision enligt tariffen.

Om du redan har studielån kan du kontrollera ditt uttagssätt i dina låneuppgifter i OP-mobilen eller tjänsten op.fi.

Så här gör du en begäran om uttag av studielån (separata uttag)

 1. Kontrollera först tidtabellen för uttagen av ditt studielån under läsåret i FPA:s studiestödsbeslut.
 2. Logga in i tjänsten op.fi och gör en uttagsbegäran. För separata uttag tas det ut en provision, som du kan kontrollera i bankens tariff.

Studielånskompensation

Om du har inlett dina högskolestudier efter 1.8.2014, får du en studielånskompensation om du blivit färdig inom utsatt tid. Studielånskompensationen är 40 % av den del av lånebeloppet som överstiger 2 500 euro. Kompensationen används för att amortera lånekapitalet som en engångsbetalning. Om du har inlett dina studier 1.8.2005–31.7.2014, kan du få ett studielånsavdrag i beskattningen om du blivit färdig inom utsatt tid.

Betalningsdagar för studielån 2022

När finns studielånet på kontot? Kontrollera tidtabellen för uttagen av ditt studielån under läsåret i FPA:s studiestödsbeslut. Datumen kan variera. Studielån kan vanligen tas ut i två poster under läsåret:

 • låneposten för höstterminen tidigast 1.8.
 • låneposten för vårterminen tidigast 1.1.

Om du har valt automatiska uttag, finns låneposten på ditt konto direkt på de ovan nämnda betalningsdagarna. Separata uttag behandlas i den ordning uttagsbegärandena kommer in. Läsårets låneposter måste vanligen tas ut senast 31.7.

Hur mycket studielån kan jag få?

Maximibeloppet för ditt studielån är detsamma som beloppet av din låneborgen, som du kan kontrollera i FPA:s borgensbeslut.

Läs mer om studielånets belopp.

Studielån för studier utomlands

Beloppet av studiepenningen och grunderna för beviljandet av den för studier utomlands är i regel desamma som för studier som genomförs i Finland. Låneborgen för studielån är 800 euro per månad för alla som studerar utomlands.

Lönar det sig att ta studielån?

Det finns inget entydigt svar på frågan, eftersom varje studerandes situation är unik och varje låneansökan individuell. Studielånet kan vara en bra lösning om pengarna inte räcker till i vardagen och det inte går att arbeta vid sidan av studierna. Vårt samhälle stöder studerande med studiestöd, och i det ingår statsborgen för studielån.

Ett rimligt studielån borde inte vara något problem, då en examen är ett bra skydd mot arbetslöshet. Lånet måste alltid betalas tillbaka. Läs mer om återbetalningen av studielån.

Exempelkalkyl för ett studielån: Ett studielån är en engångskredit där den effektiva räntan på ett lån på 4 500 euro med en betalningstid på 15 år är 4,06 %, då låneräntan är 12 mån. euribor (2,684% 10/22) + 0,5%, och för lånet debiteras en månatlig lånebetalningskostnad på 2,50 euro. Den uppskattade totalkostnaden för lånet är 6336,51 euro. Kalkylen har upprättats under antaganden om att uppläggningsavgiften är 30 euro, lånet tas ut under fem års tid, att låneräntan och avgifterna är oförändrade hela lånetiden samt att lånet betalas med jämna poster på 52,07 euro med en månads mellanrum. Lånet beviljas av andelsbanken.

Räntan på studielånet har bundits till marknadsräntan, och till den läggs bankens marginal. Som ränta kan du välja antingen 12 månaders euribor eller OP-prime.

Kostnaderna för studielånet består av referensräntan, marginalen och lånebetalningskostnaderna. Till referensräntan läggs bankens marginal. Den effektiva räntan omfattar alla kostnader för krediten omräknade till årlig ränta.

Som ägarkund får du förmåner för studielånet och dina övriga ärenden hos oss, till exempel:

 • Du får studielån utan expeditionsavgift, då du ansöker om lån via op.fi.
 • Studielånet ger värdefull OP-bonus för ägarkunder. Med bonus betalas avgifter och arvoden som annars skulle gå från kontot.