opintolainan_takaisinmaksu_tytto_laskee_koneella

Betalning av studielån

Du börjar betala tillbaka studielånet cirka två år från det att studiestödet har upphört. Betalningen av låneräntor blir aktuell först efter att du sista gången har tagit ut studiestöd. Läs info i ett nötskal om återbetalningen av studielån.

Studielånet är ett bra och förmånligt val för finansieringen av vardagen under studierna. Du behöver inte oroa dig över lånebetalningen genast då studierna börjar. Det är ändå bra att bereda sig på att betalningen av studielånet börjar i slutet av studierna eller för de flesta studerandena först efter examen.

Betalningen av studielånet i ett nötskal

 • Betalningen av studielånet börjar cirka två år efter att du tagit ut ditt sista studiestöd. Om du vill kan du börja betala tillbaka lånet redan tidigare.
 • Du kommer överens med banken om en personlig betalningsplan för ditt studielån.
 • Amorteringssättet för ett studielån är ändrad annuitet. Det betyder att betalningsposten förändras då räntan förändras, men lånetiden förblir oförändrad.
 • Du amorterar på studielånet en gång per månad. Amorteringen debiteras på förfallodagen direkt på det lånebetalningskonto du uppgett.
 • I lånets månadsbetalning ingår amorteringen av lånekapitalet, räntorna och kostnaderna.

Kapitaliseringen av räntorna på studielånet under studietiden

Ditt studielån löper med ränta som läggs till kapitalet så länge du tar ut studiestöd.  Beloppet av ditt studielån växer således med räntebeloppet. Så länge räntorna kapitaliseras behöver du inte bekymra dig över betalningen av räntorna.

 • Räntorna på ditt studielån kapitaliseras de månader under vilka du får studiestöd.
 • Räntorna kapitaliseras två gånger per år, den 15 juni och 15 december. Räntorna kapitaliseras ännu en termin efter din sista studiestödstermin. Om du till exempel får studiestöd för sista gången i maj, kapitaliseras räntorna på ditt studielån ännu i december.

Amorteringsfrihet för studielån och ändring av månadsbetalningen

 • Du kan ansöka om amorteringsfrihet för ditt studielån. Under den amorteringsfria perioden betalar du bara ränta på studielånet.
 • Du kan också ansöka om ändring av månadsbetalningen.
 • För ändringar debiteras en avgift enligt andelsbankens servicetariff. Om du är ägarkund, kan OP-bonus användas för kostnaderna.

Extra amortering

Du kan amortera ditt studielån med en extra amortering utöver den normala månadsbetalningen. Det kostar dig inget. En extra amortering skjuter inte fram följande månadsbetalning eller betalningsdag.

Obs! En extra amortering kan påverka din studielånskompensation eller ditt studielånsavdrag. Den extra amorteringen minskar det lånekapital som kompensationen eller avdraget beräknas på. Innan du gör en extra amortering ska du kontrollera om du har rätt till någon av de här förmånerna.

Så här betalar du en extra amortering

 1. Logga in i tjänsten op.fi. I Mina lån ska du välja det studielån som du vill amortera och lägga kreditens nummer på minnet.
 2. Gå till Pengar bland Dagliga penningaffärer. Gör en ny betalning och mata in kreditens nummer i fältet för mottagarens kontonummer. Fortsätt sedan enligt anvisningarna.
 3. Debiteringen syns på ditt konto och krediteringen på ditt lån senast följande vardag.
Studielånet beviljas av andelsbanken.