opintolainan_takaisinmaksu_tytto_laskee_koneella

Betalning av studielån

Du börjar betala på studielånet cirka två år från det att studiestödet har upphört. Läs våra tips för betalningen av studielånet.

Det flexibla studielånet är ett utmärkt sätt att finansiera studietiden, eftersom du börjar betala på det först när du blivit klar med studierna. Du behöver inte heller bekymra dig över betalningen av räntor under studietiden. När du tar ett studielån måste du vara beredd också på att lånet i något skede ska betalas tillbaka. Med de här tipsen får du koll på det viktigaste kring lånebetalningen.

Betalningen av studielånet i ett nötskal

  • Betalningen av ett studielån börjar vanligen två år efter det att studiestödet har upphört. Om du vill kan du börja betala tillbaka lånet redan tidigare.
  • När du har blivit klar med dina studier får du en betalningsplan för ditt studielån som anpassas till din livssituation och betalningsförmåga.
  • Amorteringssättet för ett studielån är ändrad annuitet. Det betyder att betalningsposten förändras då räntan förändras, men lånetiden förblir oförändrad.
  • Du amorterar på studielånet en gång per månad. Amorteringen debiteras på förfallodagen direkt på det lånebetalningskonto du uppgett.
  • I låneamorteringen ingår amorteringen av lånekapitalet, räntorna och kostnaderna.

Studietidens låneräntor läggs till lånebeloppet

Ditt studielån löper med ränta under den tid du tar ut lån på ditt konto. De här räntorna läggs till ditt lånebelopp, dvs. räntorna kapitaliseras. Därför behöver du inte betala räntor under studietiden. I och med kapitaliseringen behöver räntorna betalas först efter studiernas slut, som en del av amorteringen av lånekapitalet.

  • Räntorna på ditt studielån kapitaliseras de månader under vilka du får studiestöd.
  • Räntorna kapitaliseras två gånger per år, den 15 juni och 15 december. Räntorna kapitaliseras ännu en termin efter din sista studiestödstermin. Om du till exempel får studiestöd för sista gången i maj, kapitaliseras räntorna på ditt studielån ännu i december.

Möjlighet till flexibilitet i betalningen av studielån

Vid behov kan du betala tillbaka lånet flexibelt, till exempel om du inte genast efter din examen hittar ett lämpligt arbete, om du är arbetslös en längre tid eller om du är beroende av utkomststöd. Oväntade förändringar i livet kan också påverka din betalningsförmåga. Om du grubblar över din lånebetalningsförmåga, ska du i ett så tidigt skede som möjligt kontakta den andelsbank som beviljat dig lånet. 

 

Studielånet beviljas av andelsbanken.