Tariff – privatkunder

Via sökningen nedan kan du se på andelsbankernas servicetariffer för privatkunder.

Servicetariffen för företagskunder kan du se genom att logga in i tjänsten op.fi, om du använder digitala tjänster för företag. I annat fall får du tariffen från din andelsbank.

Servicetariff för företagskunder (kräver inloggning)