Tariff – privatkunder

Via sökningen kan du se på andelsbankernas servicetariffer för privatkunder. Servicetariffen innehåller de avgifter, omkostnader och provisioner som ska tas ut för banktjänsterna. För de flesta serviceavgifterna används också bonus. Försäkra er om att tjänsterna erbjuds i er egen andelsbank.

Servicetariffen för företagskunder kan du se genom att logga in i tjänsten op.fi, om du använder digitala tjänster för företag. I annat fall får du tariffen från din andelsbank.

Servicetariff för företagskunder