Nuori nainen katsoo puhelinta kuulokkeet korvilla.

Studielåneräknaren – så här räknar du ut ditt studielån

Vad är det bra att veta om uträkning av studielån och hur fungerar studielåneräknaren? Med de här tipsen kan du får reda på vad kostnaderna för ett studielån består av.

Hur fungerar studielåneräknaren?

Studielåneräknaren är en behändig hjälpreda då du planerar att ta ett studielån. Med den kan du testa hur studietiden, återbetalningstiden för lånet och räntorna påverkar kostnaden för studielånet.

Använd så realistiska uppgifter som möjligt i studielåneräknaren. På så sätt får du ut den bästa nyttan av räknaren. Kom ihåg att resultatet av studielåneräknaren är riktgivande - till exempel låneräntan och de andra villkoren slås fast då du har lämnat in din egentliga ansökan om lån. Observera också att studielånskompensationen som låneräknaren uppskattar är riktgivande. Kolla gärna det slutliga beloppet av kompensationen på FPA.

Räntan på studielånet

Räntan på studielånet har bundits till marknadsräntan; till räntan läggs bankens marginal. Totalräntan på ditt lån bestäms av den i ansökan valda referensräntan enligt ränteläget på uttagsdagen och den marginal som din bank tar ut. I ansökan kan du till referensränta välja 12 månaders euribor eller OP Prime.

Utgångsvärdet i studielåneräknaren är en totalränta som består av referensräntan OP Prime plus en marginal på 0,50 procent. Man kan inte välja euribor till referensränta i räknaren.

Studielånets belopp

Med studielåneräknaren kan du testa lånekostnaderna vid olika lånebelopp. Då du beslutar att ansöka om studielån, är storleken av ditt studielån i verkligheten beroende av borgen som FPA ställer för lånet, dvs. storleken av statsborgen. Ditt studielån kan maximalt uppgå till beloppet som FPA har beviljat som borgen för lånet.

Ta fram följande uppgifter för studielåneräknaren

För studielåneräknaren behöver du information om

  • studiernas längd och
  • läroanstalten

Studielåneräknaren beaktar inte förmånerna som tillkommer ägarkunder i andelsbanken. Läs mer om dem – som ägarkund får du flera värdefulla förmåner. Du kan exempelvis ansöka om studielån på nätet utan expeditionsavgift. Dessutom får du andra förmåner av oss och våra samarbetspartner.

Ansöka om studielån på nätet

Bekvämast kan du ansök om studielån på nätet med OP:s bankkoder. När du sänder din ansökan på nätet får du också lånebeslutet automatiskt på nätet. Du kan också ansöka om lån utan koder. Försäkra dig om att du har fått borgen av FPA innan du ansöker om lånet. Banken får information om borgen direkt av FPA, så du behöver inte meddela banken separat.

 

Du kan ansöka om lyftning av lånet genom att logga in på op.fi och i menyn till vänster på sidan välja: Lån > Andra finansieringsalternativ > Studielån > Ansök om studielån

Om du är 18-26 år, får du de dagliga banktjänsterna avgiftsfritt med ett OP-Visa eller OP Visa Debit-kort.

Lånet beviljas av andelsbanken.