Aktie- och fondpresentkort

Lös dina presentproblem med ett aktie- och fondpresentkort. I stället för fysiska föremål är placeringar en utmärkt presentidé till exempelvis en kompis, ett gudbarn eller ett barnbarn. Du kan också ge aktier eller fondandelar du redan äger i gåva med ett gåvobrev.

Så här ger du ett aktie- och fondpresentkort

  1. Ladda ner presentkortet här
  2. Fyll i uppgifterna, skriv ut presentkortet och ge det till gåvomottagaren.
  3. Överför presentkortets belopp till gåvomottagarens konto.
  4. Gåvomottagaren eller gåvomottagarens vårdnadshavare gör en placering med presentkortets belopp.

Du kan i praktiken ge vilket belopp som helst med presentkortet. Man kan börja fondspara med 10 euro i månaden och placera i aktier med 100 euro. Redan ett litet startkapital kan tända gnistan till sparande och placering.

Så här ger du fonder eller aktier i gåva med gåvobrev

Du kan ge fonder, aktier eller ETF-fonder du redan äger i gåva med hjälp av ett gåvobrev. Du kan antingen upprätta gåvobrevet själv eller så kan vi hjälpa dig med det.

Ur gåvobrevet ska framgå:

  • gåvotagarens och gåvogivarens personuppgifter (namn, adress, personbeteckning)
  • gåvotagarens och gåvogivarens värdeandelskontonummer, om gåvan är aktier eller ETF-fonder
  • uppgifter om gåvan (värdepappersslag, antal och gåvans värde totalt)
  • datum och underskrifter.

Dessutom kan du i gåvobrevet fastställa uteslutning av giftorätt, det vill säga att du utesluter gåvotagarens makes giftorätt till gåvan. Om du gör det, behöver du två ojäviga vittnen och deras underskrifter på gåvobrevet.

Om gåvotagaren är en bröstarvinge, kan du ange i gåvobrevet om gåvan ska beaktas som mottagarens förskott på arv eller som gåva. Bröstarvingar är gåvogivarens barn och om barnen har avlidit, gåvogivarens barnbarn.
Instruera gåvotagaren att lämna in gåvobrevet till sin andelsbank.

Du kan ge aktier, ETF-fonder och fonder i gåva. Det sker enkelt med hjälp av ett gåvobrev.

Du kan ge börsnoterade placeringar, dvs. aktier och ETF-fonder, i gåva med hjälp av ett gåvobrev. Vi överför placeringarna som ska ges från ditt värdeandelskonto till gåvotagarens i enlighet med gåvobrevet. Det går inte att ge placeringar från ett aktiesparkonto till ett annat aktiesparkonto, då endast pengar kan överföras till aktiesparkonton.

Precis som aktier kan du ge fondandelar du äger i gåva med gåvobrev.

Du kan köpa fonder och aktier och ge dem som gåva genom att först köpa dem till dig själv. Efter det ger du fonderna eller aktierna i gåva med hjälp av ett gåvobrev.

När du ger fonder eller aktier i gåva lönar det sig att beakta gåvoskatten. Du kan ge pengar eller annan egendom skattefritt 138 euro per månad eller totalt 4 999 euro under tre år. Gränsen på 4 999 euro gäller per gåvogivare. Om pengarna eller annan egendom som ges underskrider denna gräns behöver gåvotagaren inte betala gåvoskatt.

Avkastningen på placeringsobjekt beskattas först när medel tas ut.

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Fondförsäkringar beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och andelsbankerna fungerar som ombud för bolaget. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab och portföljförvaltare är OP Kapitalförvaltning Ab. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelsavgifter: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.