Sparräknaren

Pröva på sparräknaren, det vill säga ränta på ränta-räknaren, och börja månadsspara. Med hjälp av sparräknaren kan du ta reda på vilken fond som lämpar sig bäst för ditt sparande. Ju tidigare du börjar, desto längre hinner kapitalet öka tack vare effekten ränta på ränta.

Vilken är den bästa fonden för sparande?

Tänk först efter hurdan du är som sparare och vilket ditt sparmål är. Hur länge vill du spara, hurdan förväntad avkastning är du ute efter och hur stor risk kan du ta? Med hjälp av sparräknaren kan du ta reda på vilka fonder som passar dina sparmål bäst.

Hur mycket ska jag spara per månad?

Välj ett sparbelopp som är lämpligt för dig. Ett idealiskt sparbelopp är cirka 10 % av nettointäkterna. Du kan börja med 10 euro per månad, men med ett större sparbelopp ökar din förmögenhet ännu snabbare. Du kan när som helst ändra på sparbeloppet eller hålla en paus i sparandet.

Hur stor avkastning är du ute efter?

Då du sparar i fonder går risk och avkastning hand i hand. Ju större avkastning du är ute efter, desto större risk måste du ta. Med hjälp av sparräknaren tar du reda på hur stor avkastning du kunde få på dina månatliga besparingar och med hurdan risk. Om du har möjlighet att spara och vill ha avkastning på dina månatliga besparingar, ska du börja månadsspara i en fond.

Vad är ränta på ränta-effekten?

Ränta på ränta-effekten innebär att det växer ränta också på räntan, det vill säga avkastningen, på besparingar och placeringar, och inte bara på det placerade kapitalet. Den största nyttan av ränta på ränta-effekten drar du genom att börja spara så tidigt som möjligt. Genom att spara flera år samlar du varje år mera ränta på ränta.

Om du till exempel sparar 100 euro i månaden på ett konto som har en avkastning på 0 %, uppgår dina besparingar efter 20 år till 24 000 €.

Om du sparar 100 euro i månaden till exempel i en fond som har en avkastning på 7 %, kan dina besparingar på 20 år öka till över 51 000 euro tack vare ränta på ränta-effekten.

OP:s placeringsräknare visar hur placeringstiden, avkastningen och sparbeloppen påverkar dina besparingar. Testa räknaren och bedöm vilken fond som lämpar sig bäst för ditt månatliga sparande.

Kuukausisäästäminen
Månadssparande
Månadssparande i en fond är ett utmärkt sätt för dig att öka dina besparingar.
OP Sijoituskumppani
OP Placeringspartner

En tjänst i OP-mobilen som hjälper dig med ditt sparande och ger placeringsråd som passar just dig.

Som ägarkund sparar och placerar du förmånligare
Då du är ägarkund i andelsbanken får du omfattande förmåner för spar- och placeringstjänster.

Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken.