Sparräknaren

Pröva på sparräknaren, det vill säga ränta på ränta-räknaren, och börja månadsspara i en fond. Med hjälp av sparräknaren kan du ta reda på vilken fond som lämpar sig bäst för ditt sparande. Ju tidigare du börjar, desto längre hinner ditt kapital öka tack vare ränta på ränta-effekten.

Så här kan dina besparingar växa – testa sparräknaren

Vilken är den bästa fonden för sparande?

Tänk först efter hurdan du är som sparare och vilket ditt sparmål är. Hur länge vill du spara, hurdan förväntad avkastning är du ute efter och hur stor risk kan du ta? Med hjälp av sparräknaren kan du ta reda på vilka fonder som passar dina sparmål bäst.

Hur mycket ska jag spara per månad?

Välj ett sparbelopp som är lämpligt för dig. Ett idealiskt sparbelopp är cirka 10 procent av nettointäkterna. Du kan börja med bara 10 euro per månad, men med ett större sparbelopp ökar din förmögenhet ännu snabbare. Du kan när som helst ändra på sparbeloppet eller hålla en paus i sparandet.

Hur stor avkastning är du ute efter?

Då du sparar i fonder går risk och avkastning hand i hand. Ju större avkastning du är ute efter, desto större risk måste du ta. Med hjälp av sparräknaren tar du reda på hur stor avkastning du kunde få på dina månatliga besparingar och med hurdan risk. Om du har möjlighet att spara och vill ha avkastning på dina månatliga besparingar, ska du börja månadsspara i en fond.

Vad är ränta på ränta-effekten?

När du sparar eller placerar får du ränta på pengarna. Ränta på ränta-effekten innebär att du får ränta både på avkastningen på ditt placerade kapital och på det ursprungliga placerade kapitalet. Framöver får du alltså ränta på den tidigare räntan.

Fenomenet är så kraftfullt att det rentav har kallats världens åttonde underverk. Ju tidigare du börjar spara, desto längre hinner dina placeringar växa med ränta på ränta-effekten.

Så här kan du dra nytta av ränta på ränta-effekten

Tänk dig att du sparar 100 euro i månaden på ett konto som har en avkastning på 0 procent. På 20 år har du sparat 24 000 euro.

Tänk dig i stället att du sparar 100 euro i månaden i en fond med en förväntad avkastning på 7 procent. Besparingarna kan då på 20 år växa till drygt 51 000 euro tack vare ränta på ränta-effekten.

Dra alltså nytta av ränta på ränta-effekten genom att börja spara långsiktigt. OP:s placeringsräknare visar hur placeringstiden, avkastningen och sparbeloppen påverkar dina besparingar. Testa räknaren och kolla vilken fond som lämpar sig bäst för ditt månatliga sparande.

Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken.

Månadssparande
Månadssparande i en fond är ett utmärkt sätt för dig att öka dina besparingar.
OP Sijoituskumppani
OP Placeringspartner

En tjänst i OP-mobilen som hjälper dig med ditt sparande och ger placeringsråd som passar just dig.

Som ägarkund sparar och placerar du förmånligare
Då du är ägarkund i andelsbanken får du omfattande förmåner för spar- och placeringstjänster.