Månadssparande

Ju tidigare du börjar, desto större nytta får du senare.
1

Det viktigaste är att du börjar

Ju tidigare du börjar, desto mer avkastning kan dina besparingar ge. Du kan börja med 10 euro/mån., men med ett större sparbelopp ökar din förmögenhet ännu snabbare. Om du har möjlighet att spara och vill ha avkastning på dina pengar, ska du börja månadsspara i en fond.

2

Genom att spara regelbundet kan du vara säker på att dina besparingar är tidsmässigt diversifierade

Då kurserna är låga får du mer fondandelar för ditt sparbelopp och mindre då kurserna är höga. Så här infaller köpen vid höga och låga kurser, varvid du köper i medeltal till rätt pris. Dessutom sprider fonder också små belopp på flera olika objekt.

3

Genom att månadsspara drar du nytta av ränta på ränta-effekten

Visste du att du får avkastning både på det belopp som du har sparat och på den avkastning som beloppet genererar? Låt alltså besparingarna göra jobbet. Ta ut besparingar först när du verkligen behöver dem. På så vis kan du effektivt dra nytta av fenomenet ränta på ränta.

Tips för hur du kan börja spara månatligen

 1. Fatta beslut om att börja spara. Genom att börja spara regelbundet behöver du inte fundera på om det är rätt tid att placera på marknaden nu.
 2. Månadssparande i en fond är ett utomordentligt sätt att börja placera. Det tar bara ett ögonblick att komma igång och sedan rullar det på lika behändigt som en e-faktura. 
 3. Kom ihåg att sprida dina placeringar. Vi rekommenderar att du väljer några fonder för månadssparande. I vissa fall räcker det med en fond om den har till exempel en geografisk eller branschvis spridning.
 4. Plocka åt dig fondandelar som passar dina sparmål. Vi erbjuder ett stort urval på över 60 fonder såsom aktiefonder, indexfonder och ansvarsfulla fonder. 
 5. Välj ett sparbelopp som är lämpligt för dig. Ett idealiskt sparbelopp kan vara cirka 10 procent av nettoinkomsterna, men du kommer igång redan med 10 euro i månaden. Du kan när som helst ändra på sparbeloppet eller hålla en paus i sparandet.
 6. Det lönar sig också att i god tid börja spara för ett barn. Ju längre spartiden är, desto större risk kan du ta och desto bättre avkastning kan du ha som mål.

Pröva på sparräknaren

Med ränta på ränta-räknaren ser du den lämpligaste fonden för månadssparande för just dig.

Hur gör jag ändringar i månadssparandet?

Det är lätt att göra ändringar i OP-mobilen och i tjänsten op.fi. I OP-mobilen går du till avsnittet Placeringar och där väljer du Månadssparande. I tjänsten op.fi väljer du Placeringar och sedan Fonder och månadssparande. Välj månadssparande så ser du alla fonder som du sparar regelbundet i. Välj fonden du vill göra ändringar i. Du kan ändra sparbeloppet, upprepningen av debiteringen, förfallodagen och debiteringskontot. Om du vill kan du också pausa sparandet eller avsluta det helt.

Vilken fond passar mig?

Tänk efter hurdan du är som sparare och vilket ditt sparmål är. Hur länge vill du spara, hurdan avkastning är du ute efter och hur mycket risk tål du? Många börjar med de enkla fonderna för sparare, där placeringsexperterna förvaltar tillgångarna för din räkning. Vi erbjuder också ett stort urval andra fonder såsom ansvarsfulla fonder samt aktie- och indexfonder.

Du hittar de fonder som lämpar sig bäst för din situation och dina mål genom att med ränta på ränta-räknaren jämföra placeringstider och avkastningsförväntningar för placeringsobjekten.

 1. Logga in i OP-mobilen.
 2. Välj Placeringar och sedan Teckna fondandelar.
 3. Välj den fond du vill placera i och klicka på Köp.
 4. Välj sparbelopp, konto från vilket beloppet tas ut samt upprepning och förfallodag. Om du vill göra en engångsteckning i fonden, ska du välja Gör engångsteckning.
 5. Fortsätt och kontrollera att uppgifterna i sammanfattningen är korrekta. Läs fondhandlingarna och klicka på Godkänn.
 6. Bekräfta fondteckningen med Mobilnyckeln.
 7. Din fondorder har nu godkänts. Ditt fondinnehav syns i nättjänsten 1–2 bankdagar efter teckningen. Du kan följa upp hur dina fondinnehav utvecklas i tjänsten op.fi på sidan Fonder i avsnittet Placering eller i OP-mobilen i avsnittet Placeringar.

När du första gången tecknar fondandelar ber tjänsten dig att ingå ett OP Avtal om sparande och placering. Du behöver avtalet för att köpa spar- och placeringsprodukter. Avtalet är avgiftsfritt och du kan ingå det enkelt och snabbt i tjänsten op.fi med nyckeltalslistan eller Mobilnyckeln.

1. Välj den fond som passar dig bäst i fondutbudet.

2. Klicka på Teckna fondandelar.

3. Kryssa för punkten Spara också regelbundet. Fyll i uppgifterna:

 • sparbelopp
 • välj lämplig upprepning. Du kan spara månatligen, varannan månad eller var tredje månad.
 • förfallodag, då sparbeloppet debiterats ditt konto och placeras i den fond du valt. Förfallodagen för regelbundet sparande är samma varje månad.
 • välj det konto från vilket sparbeloppet tas ut.

4. Kontrollera att uppgifterna i sammandraget för regelbundet sparande är korrekta.

5. Läs fondens faktablad och klicka på Godkänn.

6. Din fondorder har nu godkänts. Ditt fondinnehav syns i tjänsten op.fi 1–2 bankdagar efter teckningen. Du kan följa upp hur dina fondinnehav utvecklas i tjänsten op.fi på sidan Fonder i avsnittet Placering eller i OP-mobilen i avsnittet Placeringar.

Månadsspara för ett barn
Månadssparande för ett barn är ett populärt sätt att samla besparingar inför framtiden.
Ägarkundsförmåner för sparande och placering
Som ägarkund i andelsbanken kan du köpa och sälja nästan alla fondandelar avgiftsfritt och samla 0,35 procent OP-bonus per år.

Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken.