Kuukausisäästäminen

Månadssparande

Månadssparande i en fond är ett utmärkt sätt för dig att öka dina besparingar

Du kan börja med 10 euro per månad, men med ett större sparbelopp ökar din förmögenhet ännu snabbare. Om du har möjlighet att spara och vill ha avkastning på dina månatliga besparingar, ska du börja månadsspara i en fond.

Börja månadsspara

Varför börja månadsspara i en fond?

 • Genom att spara månatligen kan du vara säker på att dina besparingar är tidsmässigt diversifierade. Då kurserna är låga får du mer fondandelar för ditt sparbelopp och mindre då kurserna är höga.
 • Då du sparar i en fond kan du vara säker på att dina besparingar är diversifierade, eftersom fonden sprider också mindre belopp på olika objekt.
 • Genom att spara månatligen drar du nytta av fenomenet ränta på ränta och får avkastning inte bara på din ursprungliga placering utan också på dess avkastning.
 • I vårt täckande fondutbud finns det en lämplig fond för ditt sparmål.

 

Tips för hur du kan börja spara månatligen

 • Det viktigaste är att du börjar. Ju tidigare du börjar, desto mer avkastning kan dina besparingar ge.
 • Kom ihåg att sprida dina placeringar. Vi rekommenderar att du väljer några fonder som månatligt sparobjekt. I vissa fall räcker det med en fond om den har till exempel en geografisk eller branschvis spridning.
 • Välj ett sparbelopp som är lämpligt för dig. Ett idealt sparbelopp kan vara 5–10 % av dina nettointäkter. Du kan dock börja till exempel med 10 euro per månad. Du kan när som helst ändra på sparbeloppet eller hålla en tillfällig paus i sparandet.
 • Låt besparingarna göra jobbet. Ta ut besparingar först när du verkligen behöver dem. På så vis drar du effektivt nytta av fenomenet ränta på ränta.
 • Det lönar sig också att i god tid börja spara för ett barn. Ju längre spartiden är, desto större risk kan du ta och desto bättre avkastning kan du ha som mål.

 

Hur gör jag ändringar i mitt månatliga sparande?

 

Det är lätt att göra ändringar i tjänsten op.fi. Logga in och gå till sidan Fonder i avsnittet Placering. Välj fonden i Regelbundet sparande och klicka på Ändra. Du kan ändra sparbeloppet, förfallodagen, debiteringskontot samt upprepningen av debiteringen. Om du vill kan du också hålla paus i sparandet, sluta spara helt och hållet eller byta fond som du sparar i.

 

Hur väljer jag lämplig fond?

 

Tänk efter hurdan du är som sparare och vilket ditt sparmål är. Hur länge vill du spara, hurdan avkastning är du ute efter och hur mycket risk tål du? Många börjar med de enkla fonderna för sparare där placeringsexperterna förvaltar tillgångarna för din räkning. Vi erbjuder också ett stort urval andra fonder såsom fonder för ansvarsfull placering samt aktie- och indexfonder.

Du hittar de fonder som lämpar sig bäst för din situation och dina mål genom att med räknaren för regelbundet sparande jämföra placeringsobjektens placeringstider och avkastningsförväntningar.

Så här kan dina besparingar växa – pröva räknaren Ränta på ränta

 1. Logga in i OP-mobilen.
 2. Välj Placeringar och sedan Teckna fondandelar.
 3. Välj den fond du vill placera i och klicka på Köp.
 4. Välj sparbelopp, konto från vilket beloppet tas ut samt upprepning och förfallodag. Om du vill göra en engångsteckning i fonden, ska du välja Gör engångsteckning.
 5. Fortsätt och kontrollera att uppgifterna i sammanfattningen är korrekta. Kvittera att du läst fondhandlingarna och klicka på Godkänn.
 6. Bekräfta fondteckningen med Mobilnyckeln.
 7. Din fondorder har nu godkänts. Ditt fondinnehav syns i nättjänsten 1–2 bankdagar efter teckningen. Du kan följa upp hur dina fondinnehav utvecklas i tjänsten op.fi på sidan Fonder i avsnittet Placering eller i OP-mobilen i avsnittet Placeringar.

När du första gången tecknar fondandelar ber tjänsten dig att ingå ett OP Avtal om sparande och placering. Du behöver avtalet för att köpa spar- och placeringsprodukter. Avtalet är avgiftsfritt och du godkänner det enkelt och snabbt i tjänsten op.fi med nyckeltalslistan eller Mobilnyckeln.

1. Välj den fond som passar dig bäst i fondutbudet.

2. Klicka på Teckna fondandelar.

3. Kryssa för punkten Spara också regelbundet. Fyll i uppgifterna:

 • sparbelopp
 • välj lämplig upprepning. Du kan spara månatligen, varannan månad eller var tredje månad.
 • förfallodag, då sparbeloppet debiterats ditt konto och placeras i den fond du valt. Förfallodagen för regelbundet sparande är samma varje månad.
 • välj det konto från vilket sparbeloppet tas ut.

4. Kontrollera att uppgifterna i sammandraget för regelbundet sparande är korrekta.

5. Kvittera att du läst fondens faktablad och klicka på Godkänn.

6. Din fondorder har nu godkänts. Ditt fondinnehav syns i tjänsten op.fi 1–2 bankdagar efter teckningen. Du kan följa upp hur dina fondinnehav utvecklas i tjänsten op.fi på sidan Fonder i avsnittet Placering eller i OP-mobilen i avsnittet Placeringar.

Alla fonder
Ta del av vårt omfattande fondutbud och välj en fond som lämpar sig för ditt sparmål.
Ägarkundsförmåner för sparande och placering
Som ägarkund i andelsbanken kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader.
Sijoitusneuvonta
Vill du ha placeringsrådgivning?
Du kan boka tid för avgiftsfri placeringsrådgivning via OP-mobilen, tjänsten op.fi eller vår kundtjänst.
Fonder för sparare
Fonder för sparare är ett enkelt sätt att pröva på att placera.
Indexfonder
Indexfonder lämpar sig för alla placerare.
Månadsspara för ett barn
Månadssparande för ett barn är ett populärt sätt att samla besparingar inför framtiden.

Placering är alltid förknippat med risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Också den förväntade avkastningen kan utebli. OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Tjänsterna för placering tillhandahålls av Andelsbanken.