Spara till ditt gudbarn eller barnbarn

Finns det ett barn i ditt liv som du vill spara och placera för? Aktier och fonder är meningsfulla gåvor som kan ha långtgående effekter. Försäkringsbesparingar till ett barn lyckas lätt utan föräldrarnas samtycke. Placeringarna kan även skötas via barnets eget konto, om föräldrarna placerar pengarna du överför till kontot i fonder eller aktier.

"Vi sparar till våra fyra barnbarn. Vi lägger åt sidan en liten summa varje månad för framtiden." Irene, Hyvinge

Varför spara till ett barnbarn eller gudbarn?

Genom att spara tryggar du ditt barns ekonomiska framtid och ger gudbarnet möjligheter att följa sina drömmar. Till ett barn sparar man ofta i åratal eller rentav årtionden. Därför lönar det sig att överväga mer lönsamma sätt än kontosparande. Tack vare den långa spartiden hinner du samla tusentals euro för att trygga barnet ekonomiskt.

Istället för varugåvor är investeringar en ansvarsfull gåva som kan ha långtgående effekter. Tack vare ränta-på-ränta effekten kan det ursprungliga investerade kapitalet öka med tiden. På så sätt kommer det belopp du donerar att bli ännu större under de kommande åren.
 

Så här sparar du 11 000 euro till ditt gudbarn eller barnbarn

Månadssparande: 30 €
Förväntad avkastning: 6,5 %​
Spartid: 18 år​
Sparat belopp: 6 480 €​
Avkastning: 5 188 €​
Totalt: 11 668 €

Hur sparar man för ett barnbarn eller gudbarn?

Du kan spara och investera för ett barnbarn eller gudbarn i fonder och aktier. Försäkringsbesparingar för ett barn lyckas enkelt utan separat samtycke eller tillstånd från föräldrarna till gudbarnet eller barnbarnet. 
Försäkringssparande i OP Fondförsäkring, det vill säga genom en sparlivförsäkring är ett smidigt sätt att spara till ett barn. Välj ett barn som förmånstagare och börja spara med exempelvis 100 euro i månaden eller med en engångsplacering. Efter avtalets slut överförs besparingarna till det barn du valt. Du kan själv bestämma slutdagen för avtalet. Slutdagen kan infalla tidigast om tre år. Du kan fritt byta placeringsobjekt under avtalets löptid. Du behöver inte betala skatt på avkastningen vid byte av placeringsobjekt, eftersom avkastningen beskattas först i samband med uttag av besparingar.

 

Sparande lyckas också genom att överföra pengar till barnets konto, varefter vårdnadshavarna överför beloppet till fonder eller aktier. Du kan automatisera banköverföringar, till exempel månadsvis till ett barns konto. Föräldrar kan automatisera månatligt sparande, vilket gör att sparandet rullar på som av sig själv. Månatliga besparingar till ett barnbarn eller gudbarn i en fond kan börja med till exempel 10 euro per månad.

Barnets vårdnadshavare kan till exempel bemyndiga faddrar eller morföräldrar att hantera barnets placeringar. Fullmakten kan utfärdas i OP. 

 

Bra att veta om beskattningen av sparande för ett gudbarn eller barnbarn

Som morförälder eller fadder kan du donera pengar eller annan egendom till ett barn skattefritt 138 euro per månad eller totalt 4 999 euro under tre år. Gränsen på 4 999 euro är per givare, vilket innebär att till exempel båda morföräldrarna eller faddrarna kan donera det beloppet till ett barn utan gåvoskatt. Beskattning av avkastningen på placeringsobjekt sker endast när medel lyfts ut. 

 

Hur du donerar dina egna fondaktier eller aktier

Du kan donera fondandelar eller aktier du äger som en gåva till ett barn, gudbarn eller barnbarn. Gör ett gåvobrev mellan gåvogivaren och gåvomottagaren för donationen av fondandelar eller aktier. Skicka gåvobrevet med ett meddelande på OP-mobil eller op.fi. Vi hanterar överlåtelse av fondandelar eller aktier.

 

Ur gåvobrevet ska framgå:

  • gåvotagarens och gåvogivarens personuppgifter (namn, adress, personbeteckning)
  • gåvotagarens och gåvogivarens värdeandelskontonummer, om gåvan är aktier eller ETF-fonder
  • uppgifter om gåvan (värdepappersslag, antal och gåvans värde totalt)
  • datum och underskrifter.

Dessutom kan du i gåvobrevet fastställa uteslutning av giftorätt, det vill säga att du utesluter gåvotagarens makes giftorätt till gåvan. Om du gör det, behöver du två ojäviga vittnen och deras underskrifter på gåvobrevet.

Om gåvotagaren är en bröstarvinge, kan du ange i gåvobrevet om gåvan ska beaktas som mottagarens förskott på arv eller som gåva. Bröstarvingar är gåvogivarens barn och om barnen har avlidit, gåvogivarens barnbarn.
Instruera gåvotagaren att lämna in gåvobrevet till sin andelsbank.

Vad händer med placeringarna när barnet fyller 18?

När barnet fyller 18 övergår dispositionsrätten till placeringarna från föräldrarna till barnet. Gällande fondbesparingar får barnet som valts till förmånstagare tillgång till placeringarna när avtalet upphör. Därför är det klokt att prata med barnet om sparande samt om placeringar och hur man tar hand om dem. Vi hjälper gärna unga att spara på ett långsiktigt och hållbart sätt. Myndiga kunder kan dessutom boka tid till avgiftsfri placeringsrådgivning.

 

Spara för ett barn
Trygga ditt barns framtid genom att spara.
Aktie- eller fondpresentkort
Lös dina gåvobekymmer med ett aktie- och fondpresentkort. Placeringar är en utmärkt presentidé till en vän, ett gudbarn eller barnbarn.
Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt. Fondförsäkringar beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och andelsbankerna fungerar som ombud för bolaget. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab och portföljförvaltare är OP Kapitalförvaltning Ab. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelsavgifter: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.