Avaa sijoitusvakuutus ja aloita vakuutussäästäminen lapselle.

Försäkringsspara för ett barn

Spara till ett barn i fonder genom en fondförsäkring.
1

Försäkringssparande i en fondförsäkring är ett sätt att spara och placera, där du som förmånstagare till besparingarna kan välja ett barn utan vårdnadshavarnas samtycke. Du behöver endast barnets personbeteckning för förmånstagarförordnadet.

hidden

2

Teckna OP Fondförsäkring för dig, välj ett barn som förmånstagare och börja spara med exempelvis 100 euro i månaden eller med en engångsplacering.

hidden

3

Du kan för ett försäkringsavtal välja olika fonder och placeringskorgar mångsidigt samt byta ut dem avgiftsfritt i de digitala tjänsterna när som helst. Så här kan du genom dina val inverka på det sparbelopp som samlas för barnet.

hidden

4

Du kan för ett försäkringsavtal välja olika fonder och placeringskorgar mångsidigt samt byta ut dem avgiftsfritt i de digitala tjänsterna när som helst. Så här kan du genom dina val inverka på det sparbelopp som samlas för barnet.

hidden

Varför börja försäkringsspara för ett barn?

Försäkringssparande i OP Fondförsäkring, det vill säga genom en sparlivförsäkring är ett smidigt sätt att spara till ett barn. Du behöver inget separat samtycke eller fullmakter av till exempel den ena av barnets vårdnadshavare eller av föräldrarna till ett gudbarn eller barnbarn. 

Besparingarna övergår till det barn som har valts till förmånstagare när avtalet upphör, så du kan till exempel fritt byta ut placeringsobjekt under avtalets giltighetstid. Du behöver inte betala skatt på avkastningen vid byte av placeringsobjekt, eftersom avkastningen beskattas först i samband med uttag av besparingar.

Lär barnet ekonomi och hjälp det att bli förmöget.

Undvik att köpa onödiga konsumtionsvaror.

Spara genom autogirering till exempel på barnets bemärkelsedagar.

I videon ser du mer information om sparlivförsäkringen

 

Hur börjar jag försäkringsspara för ett barn? Så här kommer du i gång

Teckna OP Fondförsäkring för dig och välj ett barn som förmånstagare. Vid behov kan du kan ändra förmånstagaren senare i våra digitala tjänster. Du kan spara i fondförsäkringen antingen månatligen eller med en engångsplacering. Du kommer i gång till exempel med 100 euro i månaden. Du kan välja olika placeringsobjekt för din fondförsäkring och du kan också byta ut dem avgiftsfritt i de digitala tjänsterna.  

Fondförsäkringen kan upphöra på den slutdag som har överenskommits i avtalet eller då den försäkrade avlider. Om du vill att barnet får medlen vid 20 års ålder för köp av första bostad, bilskola eller finansiering av studietiden, kan du som slutdag välja det datum du önskar. Slutdagen kan infalla tidigast om tre år. 

En fondförsäkring innehåller även en livförsäkring, vilket innebär att om du avlider betalas dina besparingar till den förmånstagare som du har valt.

Bra att veta om beskattningen av försäkringssparande

Avkastningen i sparlivförsäkringen är alltid skattepliktig kapitalinkomst. 

Som försäkringssparare kan du emellertid byta ut placeringsobjekt i försäkringen utan skattepåföljder. Som försäkringstagare kan du under försäkringens giltighetstid vid behov ta ut pengarna åt dig helt eller delvis. Avkastningen beskattas först om du tar ut besparingar från din försäkring. Beskattningen bestäms enligt hur mycket av det belopp som tas ut som består av avkastning.

Läs mer om beskattningen av fondförsäkringen >

Beskattningen av sparbeloppet eller dödsfallsersättningen beror på vem som du väljer till förmånstagare. Om avtalet upphör under din livstid och det barn som du har valt till förmånstagare är en nära anhörig till dig, betalas gåvoskatt på kapitalet, det vill säga på de försäkringspremier som har betalats in i försäkringen. Du behöver inte betala gåvoskatt om försäkringskapitalet och övriga gåvor som du har gett till samma barn inte överskrider 4 999 euro under en period på tre år.

Vilka placeringsobjekt kan du välja till OP Fondförsäkring?

Du kan även spara till barnet i fonder genom försäkringssparande. En fondförsäkring är ett försäkringsavtal, det vill säga ett försäkringsskal för vilket du får välja de placeringsobjekt du önskar. I OP Fondförsäkring kan du välja nästan alla vanliga fonder som ingår i OP:s sortiment, hållbara fonder samt aktivt förvaltade placeringskorgar som är avsedda för försäkringssparare. Genom att sprida placeringar på flera objekt jämnar du ut riskerna med placeringarna och bygger upp en helhet som passar ditt sparmål.

Läs mer om sortimentet av placeringsobjekt för försäkringssparande >

Hur kan ett barn försäkringsspara på egen hand?

Det är också möjligt att teckna en fondförsäkring direkt i barnets namn. Det här kräver emellertid samtycke av båda vårdnadshavarna. Om du tecknar en egen OP Fondförsäkring för barnet, blir barnet kund hos OP.

Läs mer om ungas sparande och placering >

Hur får barnet tillgång till pengarna?

Ett barn som valts till förmånstagare får tillgång till de sparade pengarna när avtalet upphör. Det är klokt att prata med barnet om hur man har nytta av besparingarna. Vi hjälper också gärna den unga själv att börja spara och att sköta sina besparingar på lång sikt och ansvarsfullt. Myndiga kunder kan dessutom boka tid till avgiftsfri placeringsrådgivning hos sin andelsbank.

Kostnaderna för OP Fondförsäkring består av årliga skötselavgifter, kostnader för placeringsobjekt samt avgifter för uttag av eventuella besparingar, det vill säga avgifter för återköp. Du kan byta placeringsobjekt avgiftsfritt på nätet. När du vill ta ut dina besparingar, ska du även betala skatt på dem. Kapitalskatt betalas endast på den avkastning som tagits ut.

Fondsparande för ett barn
Sträva efter avkastning på barnets besparingar enkelt och i stor utsträckning med fonder.
Spara för ett barn
Trygga ditt barns framtid genom att spara.
Försäkringen beviljas av OP-Livförsäkrings Ab och andelsbankerna fungerar som ombud för bolaget. Tjänsterna för placering tillhandahålls av andelsbanken. Fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab. Försäkringstagaren bär risken för att försäkringsbesparingarna minskar eller går förlorade. Den historiska avkastningen är ingen garanti för den framtida avkastningen. Andelarnas värde kan både stiga och sjunka. Försäkringstagaren kan därför förlora det placerade kapitalet och avkastningen delvis eller helt. Beskattningen bestäms enligt gällande skattelagstiftning som kan ändras i framtiden.