Ansvarsfull placering med OP:s fonder

Trygga din egen och din omvärlds framtid – börja placera ansvarsfullt

Ansvarsfulla fonder

Ansvarsfullhet skapar nya avkastningsmöjligheter

Ansvarsfull placering innebär inte att man måste ge avkall på avkastningsförväntningarna. Företagen som handlar ansvarsfullt har minst lika goda möjligheter som andra företag att skapa mervärde för placerarna. De ansvarsfulla verksamhetssätten minskar riskerna i företagens verksamhet och påverkar direkt företagets värde och aktiekurs. Då företaget i sin verksamhet beaktar t.ex. miljöfrågor och frågor kring mänskliga rättigheter, behöver placeraren inte bry sig om eventuella anseenderisker och deras inverkan på placeringarnas avkastning.

Ansvarsfull placering behöver inte vara ett värdeval, utan det kan basera sig också på rent ekonomiska beslut. Förebyggandet av globala problem såsom klimatförändringen och vattenkrisen skapar nya affärsrörelsemöjligheter. För många företag innebär t.ex. leveransen av förnybar energi, utvecklingen av energieffektiva lösningar och tryggandet av tillräckliga vattenreserver lönsam affärsrörelse. När efterfrågan på dessa produkter ökar i och med att konsumtionsvanorna och lagstiftningen ändras har företagen som valts till fonden ett bättre utgångsläge. Det här syns också i avkastningen på placeringarna.

Hitta en lämplig fond som placerar ansvarsfullt

Våra fonder som placerar ansvarsfullt beaktar i sina placeringsbeslut etiska aspekter och principer för hållbar utveckling. OP-Hållbar Värld erbjuder ett sparobjekt som understryker etiska aspekter samt enkelt och bekvämt sparande. Fonden placerar på aktie- och räntemarknaderna, vilket innebär att den lämpar sig för placerare som är ute efter måttfull avkastning. Fonden OP-Koldioxidsnål Värld lämpar sig för placerare som vill placera inom alla ekonomiska sektorer med ett litet koldioxidavtryck.

Våra ansvarsfulla miljöfonder placerar i företag vilkas produkter och tjänster spelar en avgörande roll vid bekämpningen av globala hotbilder. De kan vara frågan om sociala hotbilder eller miljöhot såsom brist på rent dricksvatten som leder till humanitära kriser eller klimatförändringen. Fonderna OP-Rent Vatten och OP-Klimatet erbjuder placerarna en genuin möjlighet att delta i lösningen av globala problem.

Du kan placera i hållbara fonder också via försäkringssparande.

Läs mer om försäkringssparande

Läs mer om våra fonder för ansvarsfull placering: