Hållbara fonder

Hitta den hållbara fond som är bäst för dig och öka förmögenheten på ett klokt sätt.
1

Hitta den hållbara fond som är bäst för dig

Du kan välja bland 20 olika hållbara fonder såsom hållbara temafonder, indexfonder och realtillgångsfonder.

2

Sök hållbar avkastning

Med en hållbar fond söker du avkastning och beaktar samtidigt hållbarheten.

3

Öka din förmögenhet på ett klokt sätt

För dig som är ägarkund är det alltid förmånligare att spara i hållbara fonder. Du köper och säljer nästan alla fonder utan kostnader och får årligen 0,35 % i OP-bonus för dina fonder.

Hitta en hållbar fond som passar dig

Bland de hållbara fonderna finns det sådana som passar just dina hållbarhetspreferenser. Alla våra hållbara fonder främjar ESG-faktorerna, alltså beaktar miljö, socialt ansvar och bolagsstyrning i placeringsverksamheten. Det finns också fonder från vilka flera kontroversiella branscher har uteslutits.

Med hjälp av hållbara fonder kan placerare vara med och lösa problem. Om du placerar i en hållbar fond investerar du i företag vars produkter och tjänster bidrar till att bekämpa miljömässiga och sociala hot, såsom klimatförändringar och humanitära kriser, på det globala planet. Exempelvis vid val av placeringsobjekt för fonderna OP-Klimatet och OP-Rent Vatten prioriteras produkter och tjänster som spelar en viktig roll för att lösa olika hotande problem.

 

 

  

Ansvarsfulla temafonder

Hållbara indexfonder

Det är också ett hållbart alternativ att spara i indexfonder. Största delen av våra indexfonder använder MSCI ESG Universal som jämförelseindex. Det är ett index som ger större vikt åt företag som har en bättre hållbarhetsprofil. De här fonderna främjar miljö- och samhällsrelaterade aspekter genom att utnyttja uteslutning och prioritera företag med en bättre hållbarhetsprofil, alltså ESG-profil 

Se våra indexfonder

Hållbara realtillgångsfonder

Realtillgångsfonderna erbjuder ansvarsfulla placerare bra alternativ för diversifiering. Hållbara bostads-, fastighets- och skogsfonder är ett ypperligt sätt att diversifiera till andra tillgångsklasser, eftersom deras värdeutveckling inte nämnvärt korrelerar med aktiemarknaden.

Työntekijä valmistaa lankaa
Placeringsfonden OP-Hållbar Värld
Via den här fonden placerar du i företag som är bland de bästa inom hållbarhet i sin bransch.
Placeringsfonden OP-Koldioxidsnål Värld
Via den här fonden placerar du i koldioxidsnåla företag som strävar efter avkastning på aktiemarknaden med ett koldioxidavtryck som är minst hälften mindre än det diversifierade globala aktieindexets avtryck.
OP-Kestävä Hyvinvointi -sijoitusrahasto
Placeringsfonden OP-Hållbar Välbefinnande
Placera i fonden och sök lockande avkastning från företag som främjar människors välbefinnande och jämlikhet.
Jäätikköä
Placeringsfonden OP-Klimatet
Via den här fonden placerar du i företag vars produkter och tjänster har en nyckelroll i bekämpningen av klimatförändringarna.
Ihminen pesee käsiä luonnossa
Placeringsfonden OP-Rent Vatten
Via den här fonden placerar du i företag som tryggar en tillräcklig tillgång på rent vatten i framtiden.
” ”
Hållbar placering
Läs mer om hållbar placering samt hållbara aktier och ETF:er.

Det här är reklam. Kom ihåg att placering alltid medför risker. Placeringarnas värde kan öka eller minska, och placeraren kan förlora det placerade kapitalet delvis eller helt.  OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab, och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget. För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelskostnader: specialplaceringsfonderna OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst, OP-Alternative Portfolio och OP-Private Equity.