Börja fondspara

Det är lätt och bekvämt att spara i fonder och det är ett bra sätt att sprida besparingarna geografiskt och tidsmässigt. Som ägarkund i andelsbanken köper och säljer du nästan alla fonder utan kostnader och får årligen 0,25 % i OP-bonus för dina fonder.*

Fond för sparare

OP-Moderat

 • Risknivå 4/7
 • Placeringsslag Aktier och ränte-
  placeringar
 • Rekommenderad placeringstid > 4 år
 • Geografiskt område Hela världen

Kostnader för ägarkunder

Tecknings-
provision
Årlig förvaltnings-
provision
Inlösenprovision
0,00 % 1,25 % 0,00 %
Ansvarsfull fond

OP-Klimatet

 • Risknivå 6/7
 • Placeringsslag Klimataktier
 • Rekommenderad placeringstid > 7 år
 • Geografiskt område Hela världen

Kostnader för ägarkunder

Tecknings-
provision
Årlig förvaltnings-
provision
Inlösenprovision
0,00 % 1,80 % 0,00 %
Tillväxtmarknadsfond

OP-Kina

 • Risknivå 6/7
 • Placeringsslag Kinas, Hongkongs och Taiwans aktier
 • Rekommenderad placeringstid > 7 år
 • Geografiskt område Kina, Hong Kong, Taiwan

Kostnader för ägarkunder

Tecknings-
provision
Årlig förvaltnings-
provision
Inlösenprovision
0,00 % 2,50 % 0,00 %

Det är lätt att börja och sluta fondspara

Du kan börja enkelt i OP-mobilen eller i tjänsten op.fi genom att göra en engångsplacering eller genom att spara månatligen. Du kan ändra ditt sparbelopp, hålla paus i sparandet, byta fond och sälja ditt fondinnehav. Normalt får du pengarna på ditt konto på 1–2 bankdagar.

Vad är ett lämpligt sparbelopp?

En bra tumregel är att spara 5–10 % av nettoinkomsterna i en fond varje månad. Om du inte har möjlighet att spara månatligen kan du också göra engångsplaceringar i fonder. Våra fonder har inget minimiteckningsbelopp så du kan börja fondspara till exempel med 10 euro per månad.

Så här bedömer du din avkastnings- och riskvillighet

Då du sparar i fonder går risk och avkastning hand i hand. Ju större avkastning du är ute efter, desto större risk måste du ta. Innan du börjar fondspara skulle det vara bra att ha en buffert för överraskande situationer.

Hur länge kan du hålla kvar pengarna i fonder?

När man fondsparar lönar det sig att vara tålmodig och låta besparingarna göra jobbet. Ju längre du håller kvar pengarna i fonderna, desto mer nytta har du av fenomenet ränta på ränta och desto mindre påverkas dina placeringar av marknadsfluktuationer. Ta ut besparingar först när du verkligen behöver dem.

 • Om placeringstiden är kort, ska du välja en fond med låg risk.
 • Om placeringstiden är lång, kan du välja en fond med högre risk.

Spridning lönar sig

Spridningen av besparingar minskar risken utan att den förväntade avkastningen minskar. Det lönar sig med åtminstone geografisk och tidsmässig spridning. Då du sprider dina placeringar har du inte alla ägg i samma korg.  Vi rekommenderar att du sparar i några fonder från olika geografiska områden. Ett annat enkelt tidsmässigt spridningssätt är att spara månatligen.

*För följande specialplaceringsfonder debiteras normala handelsavgifter: OP-Servicefastigheter, OP-Skogsägare, OP-Hyresinkomst och OP-Alternative Portfolio. Det samlas inte OP-bonus för fonden R2 Crystal och fondernas institutionsserier.

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget.