Reaaliomaisuuteen sijoittavat rahastot

Placera i bostäder, fastigheter och skog

Med våra fonder kan du nu börja också med små belopp!
1

Placera enkelt i bostäder, fastigheter och skog

Via fonder kan du placera i bostäder, fastigheter och skog enkelt och bekvämt utan stort startkapital.

2

Stabila hyres- och skogsinkomster

Fastigheterna och skogsegendomen erbjuder en stabil avkastning som baserar sig på hyres- eller skogsinkomster och som således är mindre utsatt för marknadsfluktuationer.

3

Spridningsfördel i placeringsportföljen

Fonderna som placerar i bostäder, fastigheter och skog erbjuder ett placeringsalternativ med låg risk med högre förväntad avkastning än avkastningen påräntemarknaden och med lägre risk än på aktiemarknaden.

Det lönar sig att sprida besparingarna

Skogen växer och bostäderna och fastigheterna generar hyresinkomst också då det stormar på aktiemarknaden. Därför har fastighetsfonderna och skogsfonderna traditionellt utgjort en del av stenfoten i de professionella placerarnas placeringsportföljer. Småplacerarna och spararna har däremot haft svårt att komma åt dessa placeringar. Med bostads-, fastighets- och skogsfonderna har nu vem som helst möjlighet att sprida sina besparingar mångsidigt utanför de traditionella aktie- och ränteplaceringarna.

Nu kan du börja spara redan med ett litet belopp

OP:s fonder som placerar i realegendom har inget minimiteckningsbelopp. Du kan alltså börja placera med vilket belopp som helst.

Att placera i fastighetsfonder och skogsfonder är enkelt och kräver ingen tidigare placeringserfarenhet. Fonder som placerar i fastigheter och skog lämpar sig för långsiktiga placerare som strävar efter ett stabilt kassaflöde och mångsidig spridning.

Läs om våra fonder:

Fonder som placerar i realegendom

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab och andelsbanken fungerar som ombud för bolaget.