OP-Metsänomistaja on kotimainen metsärahasto

OP-Skogsägare

En inhemsk skogsfond. Professionell skogsvård i ett enkelt paket.
1

Det enklaste sättet att äga inhemsk skog

OP-Skogsägare ger en möjlighet att äga inhemsk skog professionellt, kostnadseffektivt och bekymmersfritt.

2

Skogen ger en stabil avkastning

Skogsfondens stabila avkastning uppkommer ur tillväxten i trädbeståndet samt värdeförändringen i virkesförrådet. Den primära avkastningskanalen är virkesförsäljningen från de skogsfastigheter som fonden äger.

3

En utmärkt fond för moderata placerare för spridning av placeringar

OP-Skogsägare erbjuder för spridningen av tillgångarna ett placeringsalternativ med låg risk som har en högre förväntad avkastning än på räntemarknaden och en lägre risk än på aktiemarknaden.

I skogsfondens portfölj prasslar äkta skog

I portföljen för OP-Skogsägare prasslar inte värdepapper utan äkta skog. Skogen växer också då konjunkturerna inte gör det. Genom att placera i skogsfonden blir du delägare i en stor skogsfastighetsportfölj med skalfördelarna hos storplacerare.

Fonden OP-Skogsägare erbjuder enkelt och bekymmersfritt kostnadseffektiv och professionell skogsvård. Du får del av möjligheterna hos skogsinnehav med en mindre placering än vid traditionell direkt handel och erfarna experter som tar hand om skogsbruket. Skogsfonden delar varje år ut minst 75 % av fondens nettoresultat till fondandelsinnehavarna.

Trädtillväxten ger en stabil avkastning

OP-Skogsägare erbjuder en jämn avkastning som uppkommer ur tillväxten i trädbeståndet samt värdeförändringen i virkesförrådet. Skogsfondens primära avkastningskanal är virkesförsäljningen från de skogsfastigheter som den äger. Fonden kan få avkastning från skogsfastigheterna genom att förädla, parcellera och planlägga dem samt genom att utnyttja fastigheternas marksubstanser och deras eventuella fritidsvärden.

Varför lönar det sig att placera i skogsfonden?

OP-Skogsägare är ett utmärkt alternativ för att sprida tillgångar utanför traditionella tillgångsklasser som aktier och ränteplaceringar.

 • Fonden möjliggör en stabil avkastning som inte beror på aktiemarknaden.
 • Fonden kräver ingen tidigare erfarenhet av skogsplacering.

Skogsfonden passar för långsiktiga placerare som vill sprida en del av sina placeringar till inhemsk skog, men som inte vill lägga ner sin tid på skogsvård och virkesförsäljning. Det är också enkelt att placera de tidigare intäkterna från virkesförsäljningen tillbaka i skogen. Vi rekommenderar OP-Skogsägare i synnerhet för placerare som planerar att lösa in sin andel tidigast om sex år.

Så här tecknar du fondandelar

 • Nu kan du bli skogsägare också med ett litet belopp – fonden OP-Skogsägare har inget minimiteckningsbelopp. Du kan börja med t.ex. 10 euro.
 • Du kan teckna och lösa in andelar 4 gånger per år. Följande teckningsdag är 31.3.2020.

OP-Skogsägare

Provisioner på nätet

Teckningsprovision Årlig förvaltningsprovision Inlösenprovision
4,00 % 1,50 % 1,00 %

Om placeringstiden är kortare än 6 år, tas det vid inlösen ut en provision på 3 procent och för en placeringstid som är kortare än 3 år tas det ut en provision på 5 procent. Tecknings- och inlösenprovisionerna gottskrivs fonden. Fondens värde beräknas fyra gånger om året och fonden ger OP-bonus.

Läs portföljförvaltarens översikt på fondens finskspråkiga sidor.

OP-Skogsägare är en specialplaceringsfond som har som mål att uppnå värdestegring på lång sikt genom att placera sina tillgångar direkt i främst finländska skogsfastigheter, men delvis också i skogsfastigheter annanstans inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Skogsfastigheterna köps på den fria marknaden av institutioner, privata skogsägare och stater i synnerhet i Norra Karelen, Norra Savolax, Norra Österbotten, Kajanaland och Lappland. Fonden kan också inneha aktier i onoterade bolag, samfällda skogar eller motsvarande placeringsinstrument, förutsatt att innehavet ansluter sig till direkt skogsinnehav. Dessutom kan fonden använda ränteplaceringar för att hantera kontanta medel och för att tillfälligt placera förmögenhet. Fonden kan använda derivatinstrument och OTC-derivat för att skydda sig mot ändringar på marknaden, för att ersätta direkta placeringar samt för att på annat sätt främja en effektiv portföljförvaltning.

OP-Skogsägare skyddar sina skogstillgångar med skogsförsäkringar. De centralaste riskerna för fondens värdeutveckling är värdeutvecklingen på den finländska marknaden för skogsfastigheter samt värdeutvecklingen på virke. Avkastningen från fonden kan också påverkas väsentligt av kostnader för skötsel och innehav av samt handel med fastigheter och för experttjänster i fastighetshandeln, eftersom sådana kostnader betalas ur fondens tillgångar.

Dessutom kan fondens skuldhävstång leda till att fondens avkastning minskar om räntorna och lånekostnaderna stiger. Placeraren måste också beakta likviditetsrisken i anslutning till fondandelarna, dvs. risken för att placeringarna i fonden inte alltid kan omvandlas till kontanter inom planerad tid eller till önskat pris. Därför kan genomföringen av inlösenorder i vissa fall räcka längre än vanligt.

Fonden realiserar sin avkastning från virkes- och skogsfastighetsmarknaden och delar varje år ut minst 75 % av fondens nettoresultat till fondandelsinnehavarna. Fonden är skattefri och vinstandelen utgör kapitalinkomst för placerarna.

Läs mer om fondens ansvarsfull på fondens finskspråkiga sidor.

Tilläggsinformation Grundfakta, avkastning- och nyckeltal

Grundfakta

Portföljförvaltare
OP Kiinteistösijoitus Oy
Jämförelseindex
Inget jämförelseindex
Begynnelsedag
08.12.2014
ISIN
FI4000108436
Andels-serie
Avkastningsandel
Fondens storlek
222 Meur
Andelens värde (30.09.)
123,49 EUR
Månadsöversikt
Ladda ner
Stadgar
Ladda ner
Basfakta för placerare
Ladda ner

Ackumulerad avkastning (30.09)

1mån 3mån 6mån 1 år 3 år p.a. 5 år p.a.
OP-Skogsägare B - +0,76 % +1,49 % - - -
Jämförelseindex - - - - - -

Årlig avkastning

2015 2016 2017 2018 2019 Fr årets början
OP-Skogsägare B +11,13 % +6,83 % +4,16 % +5,61 % +2,71 % 0,00 %
Jämförelseindex - - - - - -

Nyckeltal

Volatilitet 12 mån vola 12mån Sharpe 12 mån Duration
OP-Skogsägare B - - -
Jämförelseindex - - -

Förmåner för ägarkunder

 • Som ägarkund kan du köpa, sälja och byta nästan alla våra fonder utan kostnader.
 • OP-placeringspartner är ett tjänstekoncept för ägarkunder som har placeringstillgångar. Du får en egen kontaktperson samt omfattande aktuell marknadsinformation som stöd för dina placeringsbeslut.
 • Ägarkunderna kommer automatiskt upp till tariffens andra nivå, där förmedlingsprovisionen är 0,18 procent (minst 8 €), då förmedlingsprovisionen på den första nivån är 0,2 % (minst 8 €).

OP-bonus

En ägarkund samlar OP-bonus utöver för besparingar och placeringar också för

 • lån
 • medel på konton
 • inköp som betalats med OP-Visas Credit-funktion
 • försäkringspremier för hemmet, familjen och fordon.

OP-bonus används för bankens serviceavgifter och premier.

 

OP-fonderna förvaltas av OP-Fondbolaget Ab.